Кафедра права та європейської інтеграціїДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.Кафедра права та європейської інтеграції

 • створена на базі кафедри права та законотворчого процесу інституту у вересні 2003 р. – наказ № 208-К від 22.09.2003 р. відповідно з рішенням Вченої ради інституту.Навчальна робота

 • Кафедра забезпечує читання 35 дисциплін, передбачених програмою:

 • 10 – “ Державне управління ” ;

 • 8 – “ Публічне адміністрування ” ;

 • 2 – “ Управління проектами ”;

 • 6 – “ Менеджмент організацій ”;

 • 9 – дисципліни з підвищення кваліфікації державних службовців .Навчальна робота

 • З 2004-2005 н. р. на кафедрі відкрито спеціалізацію «Управління в інституціях Європейського Союзу» за спеціальністю 8.150000 «Державне управління».

 • За спеціалізацію навчається 48 слухачів, у тому числі 14 слухачів денного відділення, 34 слухача заочного відділення.Науково-дослідна робота

 • У 2003-2004 н. р. комплексною кафедральною науковою темою було обрано «Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України».

 • У 2006-2007 н. р. на кафедрі виконувалася НДР за темою: «Розвиток регіонального співробітництва України та ЄС в контексті курсу на європейську інтеграцію».

 • У 2008 р. на кафедрі темою НДР була : «Адаптація досвіду європейського врядування в Україні у контексті реформування системи публічного управління».

 • У 2009 р. на кафедрі виконується НДР за темою: «Процес європеїзації та його вплив на публічне адміністрування в Україні».Комунікативні заходи

 • З 2004 р. започатковано проведення щорічної регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції» (у травні, до Дня Європи). За результатами публікуються збірки матеріалів конференції.Комунікативні заходи

 • З 2005 р. започатковано проведення щорічних науково-практичних конференцій слухачів факультету державного управління «Проблеми і перспективи європейської та євроатлантичної інтеграції України» (проведено чергових 5 конференцій). Кращі учасники конференцій рекомендуються до участі в регіональній конференції і публікації тез в її збірках.Наукова діяльність

 • На кафедрі здійснюється підготовка:

 • 1 докторанта;

 • 11 аспірантів денної та заочної форм навчання;

 • 20 здобувачів.

 • В поточному навчальному році на кафедру було здійснено прийом до аспірантури на денну та заочну форми навчання 4 аспірантів (Гевель К.М., Шеломовська О.М., Матієва Я. С.,Семенченко О.Г.), прикріплено 7 здобувачів (Діденко М.А., КрасницькаЯ.С., Нікологорська В.В., Снісаренко С.Г.,Цвік Н.Л., Книш Є.С., Михайлишин В.Д.).Наукова діяльність

 • За роки існування кафедри захищено 3 кандидатські дисертації (Овдін О.В., БезверхаТ.В., Чумакова О.В.)Методична забезпеченість

 • Значна увага приділяється кафедрою методичному забезпеченню навчального процесу. За 2006-2008 роки викладачами кафедри видано 32 навчально-методичні розробки, у тому числі 11 методичних рекомендацій до вивчення модулів і дисциплін, 2 опорних конспекти, 6 навчальних посібників, 12 інших методичних матеріалів, 1 словник термінів.

 • На 2009 р. заплановано підготувати до друку 14 навчально-методичних розробок, у тому числі 7 методичних рекомендацій до вивчення дисциплін і розділів дисциплін зі спеціальності «Публічне адміністрування», 1 опорний конспект, 4 навчальних посібника, інші методичні матеріали.Кафедра укомплектована висококваліфікованими спеціалістами

 • На кафедрі права та європейської інтеграції працює :

 • 3 доктора наук;

 • 7 кандидатів наук;

 • 1 старший викладач.Колектив кафедри

 • Прокопенко Леонід Львович

 • зав. каф., к.і.н., доцент

 • (ДУ)

 • Європейський вибір України: історичний контекст;

 • Теорія та історія державного управління.Колектив кафедри

 • Лимар Андрій Петрович

 • доцент каф., к. і. н., доцент

 • (ДУ)

 • Теорія держави та права;

 • Конституційне право;

 • (МО)

 • Інтелектуальна власність;

 • (УП)

 • Захист інтелектуальної власності в інноваційній проектній діяльності.Колектив кафедри

 • Баштанник Віталій Володимирович

 • доцент каф., к. держ. упр., доцент

 • (ДУ)

 • Адміністративне право;

 • Політика європейської інтеграції.Колектив кафедри

 • Овдін Олександр Володимирович

 • доцент каф, к.і.н.

 • (ДУ)

 • Теорія та стратегія європейської інтеграції;

 • Національна безпека України;

 • (МО)

 • Історія України;

 • Правознавство;Колектив кафедри

 • Безверха Тетяна Володимирівна

 • ст. викладач, к.держ.упр.,

 • (ДУ)

 • Політика європейської інтеграції;

 • (МО)

 • Інтелектуальна власність;

 • (УП)

 • Захист інтелектуальної власності в інноваційній проектній діяльностіКолектив кафедри

 • Шумляєва Ірина Дамирівна

 • ст. викладач

 • (МО)

 • Господарське право;

 • Підприємницьке право;

 • Трудове право;Колектив кафедри

 • Богомаз Костянтин Юхимович

 • професор кафедри,

 • доктор історичних наук, професор

 • (ДУ)

 • Порівняльний аналіз державного управління та місцевого самоврядування в державах-членах ЄС і НАТО та УкраїниКолектив кафедри

 • Кривчик Геннадій Георгійович

 • професор каф.,

 • д.і.н., професор

 • (ДУ)

 • Порівняльний аналіз державного управління та місцевого самоврядування в державах-членах ЄС і НАТО та України;

 • Політика європейської інтеграції.Колектив кафедри

 • Калашников Віктор Михайлович

 • професор каф., д.і.н., к.ю.н. – 0,5 ставки

 • (ДУ)

 • Конституційне право;

 • (УП)

 • Правові аспекти в діяльності менеджера.Колектив кафедри

 • Рудік Олександр Миколайович

 • доцент каф., к.політ.н., доцент- 0,5 ставки

 • (ДУ)

 • Правова та інституціональна система Європейського Союзу;

 • Процес вироблення політики в Європейському Союзі.Колектив кафедри

 • Яковлєва Юлія Олександрівна

 • доцент каф., к.політ.н., - 0,5 ставки

 • (ДУ)

 • Конституційне право;

 • Адміністративне право.Колектив кафедриНавчальна робота

 • Навчальна робота – складається з планування, організації та проведення всіх видів навчальних занять, самостійної роботи слухачів, їх практичної підготовки, виконання індивідуальних завдань, контролю засвоєння ними навчального матеріалу.Навчальна робота

 • Кафедра проводить навчання за спеціальностями “Державне управління”, “Публічне адміністрування”, “Управління проектами”, “Менеджмент організацій” на денній, заочній, вечірній формах навчання.Дисципліни зі спеціальності “Державне управління”

 • Теорія та історія державного управління

 • Право в державному управлінні: модуль І. Теорія держави та права

 • Право в державному управлінні: модуль ІІ. Конституційне право

 • Право в державному управлінні: модуль ІІІ. Адміністративне право

 • Концептуальні засади взаємодії політики й управління: модуль ІІ. Національна безпека України

 • Політика європейської інтеграціїДисципліни зі спеціальності “Державне управління”

 • Розділи спеціалізації “Управління

 • в інститутах Європейського Союзу” :

 • Історія теорія та стратегія європейської інтеграції: модуль І. Європейський вибір України: історичний контекст

 • Історія теорія та стратегія європейської інтеграції: модуль І. Теорія та стратегія європейської інтеграції

 • Правова та інституціональна система Європейського Союзу модуль І. Правова та інституціональна система Європейського Союзу модуль

 • Правова та інституціональна система Європейського Союзу модуль ІІ. Процес вироблення політики в Європейському Союзі

 • Порівняльний аналіз державного управління та місцевого самоврядування в державах-членах ЄС і НАТО та УкраїниДисципліни зі спеціальності “Публічне адміністрування”

 • Правова система та Конституція

 • Структура держави / державних установ і публічна адміністрація як правова інституція

 • Форми адміністративних дій та контроль за адміністрацією

 • Історичний розвиток і підвалини європейської інтеграції

 • Політичні виклики Європейського союзу

 • Інституційні структури і фінансування ЄС

 • Процеси вироблення спільних європейських політик

 • Вступ до європейського праваДисципліни зі спеціальності “Управління проектами”:

 • Правові аспекти в діяльності менеджера

 • Захист інтелектуальної власності в інноваційній проектній діяльностіДисципліни зі спеціальності “Менеджмент організацій”:

 • Історія України

 • Правознавство

 • Інтелектуальна власність

 • Господарське право

 • Трудове право

 • Підприємницьке правоНавчальна робота

 • Викладачі кафедри беруть участь у реалізації ряду міжнародних проектів, зокрема завідувач кафедри Прокопенко Л. Л. і доц. Рудік О.М. у 2006-2008 рр. беруть участь у проекті TEMPUS TAСIS «Тренінгові програми для підготовки державних службовців України (V-VІІ категорій) з питань європейської інтеграції» та проекті «Спеціалізовані програми з питань європейської інтеграції для підвищення професійної кваліфікації державних службовців (ІІ-ІV категорій)», який фінансується Міністерством міжнародного розвитку Великої Британії. За результатами роботи підготовлено до друку 4 навчальних посібники.

 • Старший викладач кафедри Безверха Т.В. у березні 2009 року приймала участь у проекті «».Міжнародні проекти кафедри

 • Прокопенко Л. Л. та Рудік О. М. беруть участь в 2-х міжнародних проектах: з розробки «Тренінгових програм для підготовки державних службовців України (V-VII категорій) з питань європейської інтеграції» за підтримки програми Tempus TACIS Європейської Комісії та розробки „Спеціалізованих програм з питань європейської інтеграції для підвищення кваліфікації державних службовців України ІІ-ІV категорій” за підтримки Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії . Проекти виконуються спільно з Лондонським столичним університетом. За результатами реалізації проектів видано і підготовлено до друку 4 навчально-методичні комплекси (навчальні посібники в друкованому та електронному форматі, робочі зошити для слухачів та методичні рекомендації для тренерів).ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

 • ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!Каталог: institut -> kafedra -> pres
institut -> Закон України „Про освіту"// Освіта. 1995. 5-12 березня. Закон України „Про освіту"
institut -> Інститут готує політологів, правознавців та спеціалістів із міжнародних відносин. Інститут готує політологів, правознавців та спеціалістів із міжнародних відносин
pres -> Рішення про її створення та було видано відповідний наказ від 11. 01. 2000 р. №8-к
pres -> Рішення про її створення та було видано відповідний наказ від 11. 01. 2000 р. №8-к
institut -> Нато як міжнародна організація безпеки І оборони Визначення безпеки
institut -> Галузь знань: Галузь знань
institut -> Нститут електронного урядування
pres -> Кафедра державного управління та місцевого самоврядування Дніпропетровськ


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка