Каждый из нас управляет миром…Дата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.Каждый из нас управляет миром…

 • Каждый из нас управляет миром…

 • Камень на дороге управляет повозкой…

 • Ребенок еще говорить не умеет, а уже управляет родителями…

 • Собака управляет хозяином, а кошка собакой…

 • Все управляют всеми…

 • Не стыдно управлять миром – стыдно делать это плохо…

 • Из древнекитайской притчи

Органи місцевого самоврядування в сучасних країнах у епоху глобалізації

 • Існуючі виклики глобалізації:

  • Підвищення інтенсивності комунікації між людьми
  • Поширення сучасних технологій, фінансових ринків, масової культури
  • Конкуренція між країнами та між підприємствами
  • Крім того – конкуренція між місцевими громадами й органами місцевого самоврядування:
  • - створення умов для економічного розвитку,
  • - створення умов високої якості життя
  • Можлива відповідь - модернізація управління в органах місцевого самоврядування


Органи місцевого самоврядування в сучасних країнах у епоху глобалізації

 • Модернізація місцевого самоврядування – що це означає?

  • Поліпшення у сфері надання послуг,
  • Поліпшення у сфері організації та управління:
   • Стратегічне планування,
   • Стратегічне управління,
   • Управління за результатами (і моніторинг),
   • Лідерство
   • Вдосконалення методів роботи,
   • Управління якістю
  • Їх використання не позбавлене проблем – успіх залежить від організаційної культури, дієвої внутрішньої комунікації, кваліфікації працівників та, насамперед, наявності сильного ЛІДЕРСТВА


Досвід управління ефективністю в різних країнах

 • Нове управління суспільством(з 1980-х років – дотепер)

  • Основний напрям реформ державного сектора у країнах США, Великій Британії, Канаді, Австралії, Новій Зеландії та ін.
  • Відповідь на поглиблення економічних та соціальних проблем, масштабні дефіцити бюджету державного сектора
  • впровадження ринкових механізмів та інструментів у державних установах та методах поточного управління ними
  • Основне поняття: „відповідальність за результати” – тобто результати підлягають оцінюванню з допомогою індикаторів ефективності роботи із застосуванням методів аудиту якості, підписання з менеджерами контрактів про надання послуг тощо.


Досвід управління ефективністю в різних країнах

 • Нове управління суспільством – різні масштаби реформ у різних країнах:

  • Реформа управління в центральних органах влади
  • Реформа управління в органах місцевого самоврядування
 • Роль центральних органів влади у модернізації управління у сфері місцевого самоврядування:Досвід управління ефективністю в різних країнах

 • Модель, застосована у Великої Британії, – крайній, але успішний варіант програми модернізації:

  • Більш як 25 років реалізації (з 1980 р. – дотепер)
  • Розпочатий із впровадження оцінювання віддачі від витрачених коштів („Цінність за Гроші” (Value for Money)) і обов'язкового оголошення конкурсних тендерів на надання державних послуг
  • Нинішній етап – Підхід з позицій максимальної віддачі від витрачених коштів (“Найкраща Вартість” (Best Value)):
   • Якість послуг є не менш важливою, ніж ціна
   • Органи місцевого самоврядування мають чутливо реагувати на потреби своїх місцевих громад і відповідати перед ними
   • (Органи місцевого самоврядування реагують на потреби центральних органів влади і відповідають перед ними)


Досвід управління ефективністю в різних країнах

 • Досвід Великої Британії:

  • Свідома довготермінова політика модернізації державного сектора (ініційована Партією консерваторів і продовжена Лейбористською партією)
  • „Білі документи” й “Зелені документи” – громадські обговорення
  • Система державних і недержавних інституцій, яка підтримує модернізацію управління
   • Служба заступника Прем'єр -міністра
   • Комісія з аудиту
   • Управління міжнародного розвитку й допомоги
   • Асоціація органів місцевого самоврядування
  • Формування сучасних інструментів управління:
   • Розроблення „традиційних” інструментів управління: (стратегій тощо)
   • Системи оцінювання ефективності (національні та місцеві показники)
   • Широке використання систем раціоналізації управління (навчання на кращих прикладах)
   • Системи управління якістю (ISO, EFQM)


Досвід управління ефективністю в різних країнах

 • Канада, Нова Зеландія, Австралія:

  • Свідоме та іновативне використання досвіду США та Великої Британії, хоча фактично, реформи в усіх цих країнах відбувалися паралельно
  • Підкреслення вирішального значення „підвищення якості послуг” та концепції ‘Управління ефективністю’:
   • індикатори для оцінювання ефективності надання послуг (послуг для зовнішніх клієнтів та внутрішніх послуг, що надаються іншим органам місцевого самоврядування)
   • підписання „контрактів про надання послуг” з вищими менеджерами
  • Широке застосування систем раціоналізації роботи (навчання на найкращих прикладах)
  • Порівняно добре вивчені результати цих реформ
  • Висновок: кожна країна розробила власну модель стимулювання модернізації державного управління, залежно від історичного досвіду, політики та організаційної культури.


Досвід управління ефективністю в різних країнах

 • Польща:

  • Приклад великої Європейської країни, що має короткий досвід модернізації державного управління
  • Закріплене в законі відокремлення центральних органів влади від місцевих
  • Як наслідок:
   • Відсутність зацікавленості центральних органів влади у поліпшенні управління на місцевому рівні (на рівні міст)
   • Реформи місцевого та регіонального самоврядування - це історія успіху польської трансформації
   • Цього значного успіху досягнуто переважно внаслідок істотної децентралізації державних коштів, що виділяються органам місцевого самоврядування та власним зусиллям їхніх лідерів


Досвід управління ефективністю в різних країнах

 • Польща:

  • Масовий і всенародний рух за модернізацію управління – використання сучасних інструментів управління:
   • Традиційні інструменти: стратегії розвитку міст
   • Довгострокове фінансове та інвестиційне планування
   • Використання державних та комерційних позик для поліпшення інфраструктури міст
   • Комерціалізація та приватизація муніципальних служб
   • Програмно-цільове бюджетування
   • оцінювання ефективності (система SAS, внутрішні міські критерії)
   • Системи управління якістю (ISO, EFQM, CAF)
   • Заходи з інституційного розвитку (у поєднанні з усіма зазначеними вище)


Досвід управління ефективністю в різних країнах

 • Україна та Польща - спільні риси:

  • Процес модернізації місцевого самоврядування розпочато уже кілька років тому
   • Українські міста виглядають інакше, ніж раніше !!!
   • Прогрес пов'язаний із швидкістю та масштабами децентралізації державних фінансів, що виділяються органам місцевого самоврядування
  • Використовуються сучасні інструменти управління:
   • Стратегії соціально-економічного розвитку
   • Комерціалізація деяких муніципальних служб
   • Поліпшення прямого надання послуг клієнтам
   • Поліпшення комунікації з громадянами, кооперація з НГО
   • Впровадження програмно-цільового підходу в бюджетному процесі
   • Управління якістю (сертифікація в ISO)


Учасники виконання місії управління в муніципальному утворенні

СТРАТЕГІЯ ГРОМАДИ

 • СТРАТЕГІЯ ГРОМАДИ

Стратегічне управління, як головний провідник позитивних змін у місцевому самоврядуванні

 • Основні елементи стратегічного управління:

  • Розроблення стратегічного плану розвитку
  • Процес підготовки, з’ясування цілей та індикаторів успіху
  • Виконання планів:
   • Цілі (зі стратегічного плану)
   • Програми
   • Проекти
   • Результативне фінансове управління
   • Належне управління проектами
   • Управління змінами в організації (комунікація, належне управління людськими ресурсами, мотивація, виконання)


Стратегічне управління, як головний провідник позитивних змін у місцевому самоврядуванні

 • У якому випадку ця стратегія працюватиме?

  • Стратегічні цілі, поділені на
   • операційні цілі, поділені на:
    • Цілі програм / проектів (та їхній моніторинг)
   • і пов'язані з:
     • - Персональними цілями (річними / квартальними планами), контроль яких здійснюється шляхом:
     • Періодичного оцінювання ефективності роботи персоналу
     • і
     • - Використання результатів оцінювання персоналу для ухвалення управлінських рішень, підвищення та звільнення з посади працівників


Стратегічне управління, як головний провідник позитивних змін у місцевому самоврядуванні

 • Зв'язок між впровадженням стратегії та організаційною культурою:

  • Означення: Організаційна культура - це сума методів забезпечення управління та спільної роботи в організації. Це спільні переконання, а також писані й неписані стратегії та процедури, які визначають спосіб поведінки та вирішення проблем організацією та її працівниками.
 • Ефективне стратегічне управління потребує такої організаційної культури, яка допомагає:

  • поширювати стратегічне мислення по всій організації
  • забезпечувати розуміння стратегічних цілей працівниками оранізації
  • заохочувати неперервний процес удосконалення навичок управління
  • підвищувати мотивацію працівників
  • поглиблювати співпрацю із зацікавленими сторонами та клієнтами,
  • розвивати навички, пов'язані із впровадженням стратегій.


Управління ефективністю, як операційна форма стратегічного управління

 • Основні елементи управління ефективністю:

  • Процес з'ясування і формулювання загальної перспективи розвитку та цінностей місцевого самоврядування
  • Процес з'ясування й погодження загальних стратегічних і операційних цілей
    • Для органа місцевого самоврядування в цілому
    • Для кожного головного департаменту
  • Процедури доведення бачення та ціностей, а також стратегічних та операційних цілей до всіх працівників
  • Процеси доведення цілей до відома всіх розташованих нижче рівнів організації таким чином, щоб вони мали стосунок до відділів, секцій, груп та індивідів
  • Пов’язування операційних цілей з конкретними індикаторами, стандартами та цільовими індикаторами ефективності
  • Процедури моніторингу та перегляду на відповідних рівнях організації
  • Відповідні схеми оцінювання та заохочення ефективності роботи персоналу.


Система моніторингу показників результатів діяльності

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка