Київський університетДата конвертації26.06.2016
Розмір445 b.

Київський університет

 • Київський університет

 • імені Бориса Грінченка -

 • сучасний єдиний

 • науково-методичний та

 • навчально-дослідницький

 • комплекс сучасної педагогічної

 • науки столиці.

 • Уперше в Україні в рамках одного

 • закладу охоплено весь

 • компетентнісний простір фахового

 • становлення, розвитку і зростання

 • педагога столиці.у підготовці педагогічних працівників;

 • у підготовці педагогічних працівників;

 • у підвищенні кваліфікації;

 • у науковій діяльності;

 • у проведенні педагогічної практики,

 • олімпіад, конкурсів;

 • щодо розвитку персоналу.У вересні 2007 р. ФПК

 • У вересні 2007 р. ФПК

 • реорганізовано

 • в Інститут

 • післядипломної

 • педагогічної освіти

 • Київського університету

 • імені Бориса Грінченка.Наукова тема університету:

 • Наукова тема університету:

 • Теорія та практика професійної підготовки вчителів у системі неперервної педагогічної освіти.

 • Наукова тема ІППО:

 • Шляхи удосконалення фахової компетенції педагогічних працівників столиці в умовах упровадження кредитно-модульної системи в післядипломну освіту.Місія ІППО - забезпечення готовності педагогічних працівників столиці до повної професійної самореалізації через досягнення ними високого науково-методичного рівня.

 • Місія ІППО - забезпечення готовності педагогічних працівників столиці до повної професійної самореалізації через досягнення ними високого науково-методичного рівня.

 • Візія ІППО – переорієнтація підвищення кваліфікації педагогічних працівників із задоволення вимог загального характеру на задоволення професійних потреб кожного педагога. • 1. Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти:

 • Компетентнісний підхід у сучасній освіті: психологічний, педагогічний та методичний інструментарій.

 • 2.Кафедра методики природничо-математичної освіти і технологій:

 • Створення навчально-комунікаційного середовища вчителів природничо-математичних дисциплін.3.Кафедра методики мов та літератури:

 • 3.Кафедра методики мов та літератури:

 • Шляхи вдосконалення професійної компетентності вчителів-словесників.

 • 4. Кафедра методики суспільно-гуманітарної освіти і виховання:

 • Інноваційні технології навчання фахівців соціально-гуманітарних дисциплін.Ефективне виконання теми

 • Ефективне виконання теми

 • забезпечують 113 педагогічних та

 • науково-педагогічних працівників,

 • серед яких:

 • 2 професори;

 • 10 доцентів;

 • 3 доктори наук;

 • 13 кандидатів наук;

 • 6 пошукачів.За звітний період працівниками

 • За звітний період працівниками

 • Інституту було захищено:

 • 1 докторську;

 • 3 кандидатські дисертації.Варіативність:

 • Варіативність:

 • змісту навчального матеріалу;

 • форми навчання;

 • термінів навчання. • За 54 напрямками

 • створено 261

 • навчальний модуль,

 • з них 37для дистанційного

 • формату навчання.

Запроваджено тематичні курси:

 • "Тестовий контроль якості освіти з української мови та літератури: принципи складання тесту та технології підготовки учнів до ЗНО",

 • " Інтернет-технології та мультимедіаресурси у викладанні математики в ЗНЗ" ,

 • "Інтернет-технології та мультимедіаресурси в шкільному навчанні хімії".

 • "Особистісно орієнтоване та інтерактивне навчання в початковій школі: організація та дидактичне забезпечення»,

 • "Проектування навчального процесу та розробка системи уроків у навчально-виховному середовищі

 • «1 учень – 1 комп’ютер»,

 • "Microsoft Office 2007 - професійній діяльності педагога. Технологія створення авторських інформаційних продуктів".Розроблено та впроваджено дистанційну форму навчання.

 • Розроблено та впроваджено дистанційну форму навчання.

 • Створено власну платформу дистанційного навчання.Розроблено модулі для дистанційного навчання педагогів.

 • Розроблено модулі для дистанційного навчання педагогів.

 • Проведено підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗНЗ (близько 800 ос.) та ПТНЗ.

 • Розробляється методика дистанційного навчання за технологією вебінарів.З метою посилення психолого-педагогічної підготовки на курсах запроваджено відповідні модулі працівників НМЦ практичної психології.

 • З метою посилення психолого-педагогічної підготовки на курсах запроваджено відповідні модулі працівників НМЦ практичної психології. • З 2010 року відновлено чотиритижневий термін тривалості курсів для вчителів вищої категорії.Інститутом розпочато створення сучасного інформаційно-комунікаційного середовища для

 • Інститутом розпочато створення сучасного інформаційно-комунікаційного середовища для

 • педагогів.

 • З цією метою складено й затверджено Концепцію розвитку ІКТ в діяльності ІППО.Запровадження системи дистанційного навчання для курсистів.

 • Запровадження системи дистанційного навчання для курсистів.

 • Формування інформаційно-методичного середовища для замовників і користувачів освітніх послуг ІППО.Навчання педагогічних працівників застосовувати ІКТ у професійній діяльності.

 • Навчання педагогічних працівників застосовувати ІКТ у професійній діяльності.

 • Підвищення фахового рівня володіння ІКТ професорсько-викладацьким складом ІППО.

 • Інформатизація організаційної діяльності ІППО.

Працівниками ІППО створено

 • Працівниками ІППО створено

 • науково-методичний супровід

 • навчального процесу ДНЗ та ЗНЗ:

 • 50 загальноукраїнських підручників

 • (Англійська мова (1-10 кл.), Логіка (1-4 кл.),

 • Українська мова (5-10 кл.),

 • Українська література (6-9 кл.),

 • Хімія (7-10 кл.) та ін.Проведено:

 • Проведено:

 • 3 міжнародні конференції:

 • «Навчання історії і взаємини з сусідами»,

 • «Фінансова освіта дітей та молоді в ЄС на

 • прикладі Польщі», «Психофізіологічні

 • особливості розвитку, виховання й

 • навчання обдарованих дітей».4 Всеукраїнські:«Становлення цілісної системи підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних працівників у м.Києві (до 70-річчя створення Київського інституту удосконалення вчителів (1939-2009) та 135-річчя заснування учительських курсів», «Шкільна географічна освіта: теорія і практика навчання географії в профільній школі» «А.П.Чехов: погляд з ХХІ століття» «Гоголь у ХХІ столітті: наукові дослідження, методика викладання».

 • 4 Всеукраїнські:«Становлення цілісної системи підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних працівників у м.Києві (до 70-річчя створення Київського інституту удосконалення вчителів (1939-2009) та 135-річчя заснування учительських курсів», «Шкільна географічна освіта: теорія і практика навчання географії в профільній школі» «А.П.Чехов: погляд з ХХІ століття» «Гоголь у ХХІ столітті: наукові дослідження, методика викладання».10 міських науково-практичних конференцій:(«Соціальна адаптація та інтеграція в освітнє середовище дітей з особливими потребами», «Розширення методично-інформаційного простору як основа підвищення якості післядипломної педагогічної освіти в столиці» (спільно з видавництвом «Педагогічна преса»), "Морально-духовне виховання дітей молодшого шкільного віку (з досвіду викладання курсу Християнська етика в українській культурі" в ЗНЗ м. Києва)". «Музейна педагогіка в дошкільній та шкільній освіті столиці», «Якість освіти – умова інноваційного розвитку суспільства» (для методистів-кореспондентів ІППО), «Сучасні тенденції розвитку психологічної служби», «Підсумки реалізації стратегії розвитку психологічної служби системи освіти м.Києва у 2004-2008 р.р. та ін.

 • 10 міських науково-практичних конференцій:(«Соціальна адаптація та інтеграція в освітнє середовище дітей з особливими потребами», «Розширення методично-інформаційного простору як основа підвищення якості післядипломної педагогічної освіти в столиці» (спільно з видавництвом «Педагогічна преса»), "Морально-духовне виховання дітей молодшого шкільного віку (з досвіду викладання курсу Християнська етика в українській культурі" в ЗНЗ м. Києва)". «Музейна педагогіка в дошкільній та шкільній освіті столиці», «Якість освіти – умова інноваційного розвитку суспільства» (для методистів-кореспондентів ІППО), «Сучасні тенденції розвитку психологічної служби», «Підсумки реалізації стратегії розвитку психологічної служби системи освіти м.Києва у 2004-2008 р.р. та ін.Наказом ГУОН №36 від 12.02.2008

 • Наказом ГУОН №36 від 12.02.2008

 • створено міську експертну комісію

 • з питань здійснення інноваційної

 • педагогічної діяльності

 • в загальноосвітніх навчальних

 • закладах.Наказом ГУОН № 37 від 12.02.2008

 • Наказом ГУОН № 37 від 12.02.2008

 • затверджено Положення про

 • порядок організації та проведення

 • педагогічного експерименту

 • регіонального рівня.

Навчальний процес забезпечують:

 • Навчальний процес забезпечують:

 • 12 smart–дощок;

 • інтерактивні кабінети фізики та біології;

 • мобільний клас нет-буків; • власна платформа дистанційного навчання;

 • платформа технології вебінарів,

 • oптико-волоконний зв”язок у двох класах;

 • З сервери.Організовано навчання за програмами:

 • Організовано навчання за програмами:

 • Miskrosoft;

 • Intel;

 • 1 учень – 1 комп'ютер;

 • колегіальний коучінг;

 • інноваційні методи навчання;

 • методика створення дистанційних курсів та проведення вебінарів та ін.Розробити та запровадити модель

 • Розробити та запровадити модель

 • підвищення кваліфікації

 • педпрацівників, яка передбачає:

 • діагностику рівня фахових компетенцій;

 • побудову індивідуальної траєкторії професійного розвитку

 • кожного педагога.

Каталог: files -> %D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8 -> %D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%86 %D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98 2010 -> 0530
%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%86 %D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98 2010 -> Словниково-логічні вправи на уроках української мови та читання Ганна Миколаївна Веремейчук
%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%86 %D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98 2010 -> Психологічні
%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%86 %D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98 2010 -> Копетентність = мобільність знань + гнучкість методу + критичність мислення
%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%86 %D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98 2010 -> Фрагменти уроку позакласного читання та розвитку мовлення 4 клас І. О. Большакова
%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%86 %D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98 2010 -> Психологічні
%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%86 %D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98 2010 -> План План Тлумачення поняття «постмодернізм»
%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%86 %D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98 2010 -> Закон україни «про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 року №2402-111 національна доктрина розвитку освіти затверджено Указом Президента України від 17 квітня 2002 року №347/2002
0530 -> Столична освіта. 2001-2005 рр
0530 -> Про впровадження
0530 -> Актуальність експерименту полягає в


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка