КласицизмДата конвертації28.05.2016
Розмір445 b.


Класицизм

 • Відомості про автора:

 • Макуха Тетяна Петрівна,

 • учитель української мови і літератури Лебедівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.

 • Кам′янської районної ради

 • Черкаської області


(від лат. сlassicus – взірцевий) – один із основних напрямів у європейській літературі й мистецтві ХVІІ – початку ХІХ ст., зразком для якого було своєрідно переосмислене класичне (давньогрецьке і давньо-римське) мистецтво, яке необхідно було наслідувати як таке, що вважалося ідеально досконалим. Класицизм прагнув знайти логіку в усьому, висуваючи розум як критерій оцінки й засіб пізнання світу і людини, засвідчив прагнення до завершених і досконалих форм, до гармонії на противагу дисгармонії буття.

 • (від лат. сlassicus – взірцевий) – один із основних напрямів у європейській літературі й мистецтві ХVІІ – початку ХІХ ст., зразком для якого було своєрідно переосмислене класичне (давньогрецьке і давньо-римське) мистецтво, яке необхідно було наслідувати як таке, що вважалося ідеально досконалим. Класицизм прагнув знайти логіку в усьому, висуваючи розум як критерій оцінки й засіб пізнання світу і людини, засвідчив прагнення до завершених і досконалих форм, до гармонії на противагу дисгармонії буття.у Франції в ХVІІ столітті. Після смерті

 • у Франції в ХVІІ столітті. Після смерті

 • кардинала Мазаріні королем 1660 року

 • було проголошено Людовіка ХІV, що

 • став відомим в історії Франції як

 • “король-сонце”. Саме в цю епоху, що

 • тривала більше як півстоліття,

 • абсолютизм досяг розквіту й певний час

 • відігравав прогресивну роль. Хоч

 • Людовік ХІV був далеко не ідеальним

 • монархом, проте увійшов в історію як

 • король-будівник і просвітитель. На цей

 • час і припадає розквіт культури

 • класицизму у Франції.французького поета Ніколя Буало

 • французького поета Ніколя Буало

 • (1636 – 1711), який у своєму трактаті

 • “Мистецтво поетичне” сформулював

 • основні естетичні принципи нового

 • літературного напряму. Автор трактату

 • мав найсерйозніші наміри - встановити

 • закони й критерії високого, вічного

 • мистецтва, ідеальні зразки якого

 • створила античність. Поетика,

 • розроблена Буало, давно належить

 • історії, але поетичні формули з його

 • «Мистецтва поетичного» й досі

 • вражають людську уяву проникливістю

 • і точністю суджень, багатством

 • художньої думки, яка пережила свій час.чіткий поділ жанрів на “високі” (трагедія, епопея, роман,ода, елегія, ідилія) та “низькі” (травестійна поема, комедія, байка, епіграма);

 • чіткий поділ жанрів на “високі” (трагедія, епопея, роман,ода, елегія, ідилія) та “низькі” (травестійна поема, комедія, байка, епіграма);

 • прописування для кожного жанру “своїх” художніх засобів, образів, тем (персонажі “високих” жанрів – боги, царі, герої, “низьких” – простолюд; теми для “високих” жанрів - доба античності та сива давнина, для “низьких – сучасність);

 • залежність засобів емоційного впливу на читача від жанру твору (у трагедії – величний жах і живе співчуття, в комедії – добродушний сміх, у сатирі – гнівне висміювання, в оді – захоплення), тобто кожне почуття “мало говорити своєю мовою”;

 • протиставлення добра і зла, героїв і лиходіїв, прекрасного і потворного, високого і низького та перемога добра;

 • дотримання митцями закону єдності часу, місця і дії у драматичному творі.теорія просвітництва, найвизначнішими представниками якої були Декарт, Вольтер, Дідро, Руссо, Монтеск'є, Лессінг. За цією теорією найвищим виявом людського духу, основною історичною силою є розум. Корені зла вбачалися в неосвіченості людей, тому головним завданням вважалося поширення освіти. Просвітники ігнорували ірраціональні почуття людини - палке кохання, пристрасть, захоплення, одержимість, побожність тощо.

 • теорія просвітництва, найвизначнішими представниками якої були Декарт, Вольтер, Дідро, Руссо, Монтеск'є, Лессінг. За цією теорією найвищим виявом людського духу, основною історичною силою є розум. Корені зла вбачалися в неосвіченості людей, тому головним завданням вважалося поширення освіти. Просвітники ігнорували ірраціональні почуття людини - палке кохання, пристрасть, захоплення, одержимість, побожність тощо.Раціоналізм (від лат. rationalis - розумний) - вчення в теорії пізнання, згідно з яким достовірні знання можуть бути отримані лише за допомогою розуму. Досвід, практика, почуття не мають ніякого значення, головне – діяльність розуму. “Я мислю, отже, я живу” (Рене Декарт).

 • Раціоналізм (від лат. rationalis - розумний) - вчення в теорії пізнання, згідно з яким достовірні знання можуть бути отримані лише за допомогою розуму. Досвід, практика, почуття не мають ніякого значення, головне – діяльність розуму. “Я мислю, отже, я живу” (Рене Декарт).раціоналізм (прагнення будувати художні твори на засадах розуму, ігнорування особистих почуттів);

 • раціоналізм (прагнення будувати художні твори на засадах розуму, ігнорування особистих почуттів);

 • проста, прозора побудова твору;

 • першомета твору - краса як досконалість форми та величавість;

 • недооцінювалися новизна, оригінальність, натомість цінувалася традиційна канонічність;

 • різкий поділ героїв на позитивних та негативних з цілком сформованими характерами та однією-двома чітко вираженими рисами вдачі;

 • ідеал мистецтва - людина вольова, освічена, з розвиненим почуттям морального та громадянського обов′язку.

“Енеїда” І.Котляревського – не просто переклад чи переробка поеми давньоримського поета Вергілія, а самобутній, високо талановитий твір. Тоді як травестії інших авторів (француза П.Скарона, італійця Дж. Лаллі, австрійця А.Блюмауера, росіян Н.Осипова та А. Котельницького) залишилися у своїй добі й забулися, “Енеїда” І.Котляревського стала етапним явищем в українській літературі.

 • “Енеїда” І.Котляревського – не просто переклад чи переробка поеми давньоримського поета Вергілія, а самобутній, високо талановитий твір. Тоді як травестії інших авторів (француза П.Скарона, італійця Дж. Лаллі, австрійця А.Блюмауера, росіян Н.Осипова та А. Котельницького) залишилися у своїй добі й забулися, “Енеїда” І.Котляревського стала етапним явищем в українській літературі.за переконанням автора української

 • за переконанням автора української

 • “Енеїди”, звучить так:

 • Де общеє добро в упадку,

 • Забудь отця, забудь і матку,

 • Лети повинность ісправлять.

 • Його формулу письменник вкладає в уста Евріала – одного з найяскравіших образів поеми.“Енеїда” Котляревського – твір водночас традиційний і новаторський, отже, закономірно став на рубежі давньої і нової літератур, ніби вогнище, в якому згорів старий птах Фенікс, щоб воскреснути юним.

 • “Енеїда” Котляревського – твір водночас традиційний і новаторський, отже, закономірно став на рубежі давньої і нової літератур, ніби вогнище, в якому згорів старий птах Фенікс, щоб воскреснути юним.

 • В.Шевчукдвопланова багатоярусна композиція;

 • двопланова багатоярусна композиція;

 • система підтекстових символів;

 • використання “мовних іграшок” (численних повторів, гри синонімами тощо).жанр комічної травестії, стиль бурлеску, що скеровані на руйнування засад бароко;

 • жанр комічної травестії, стиль бурлеску, що скеровані на руйнування засад бароко;

 • використання “низької ” народної мови;

 • раціоналістичне змалювання життя, зокрема народного, а не заглиблення в його суть;

 • раціоналістичне ставлення до людських почуттів;

 • скептичний погляд на людську природу;

 • гостра соціальна критика з позицій просвітницького гуманізму;

 • просвітницький ідеал морального вдосконалення людини.Класицизм в Україні не знайшов необхідної ідеологічної й політичної бази для свого становлення та розвитку. Він розвинувся в літературах тих націй, які мали державу. Українці ж перебували в складі чужих імперій і не могли мати красного письменства як державної еліти. А тому, на відміну від Франції, Росії, Англії, Німеччини, Польщі, проіснував недовго і розвинувся мало. Поширення набули тільки його “низькі” жанри – травестійна поема, комедія, байка.

 • Класицизм в Україні не знайшов необхідної ідеологічної й політичної бази для свого становлення та розвитку. Він розвинувся в літературах тих націй, які мали державу. Українці ж перебували в складі чужих імперій і не могли мати красного письменства як державної еліти. А тому, на відміну від Франції, Росії, Англії, Німеччини, Польщі, проіснував недовго і розвинувся мало. Поширення набули тільки його “низькі” жанри – травестійна поема, комедія, байка.- внутрішні

 • - внутрішні

 • Романтична українська душа не приймала раціональних настанов, жорстко унормованої поетики, холоднуватої атмосфери класицизму. Викликали інтерес лише “низькі” жанри, в яких знаходилось місце для людських емоцій, живих, упізнаванних характерів, злободенних проблем. З огляду на особливості національного менталітету українське просвітництво значно побожніше, прихильніше до емоційних станів, романтичніше.

 • - зовнішні

 • До кінця ХVІІІ ст. Україна була цілком поневолена і знекровлена Російською імперією. У результаті остаточного знищення гетьманської держави, козацтва, законодавчого закріпачення селянства, зросійщення церкви і вищих верств суспільства український народ перетворився на “неповну” націю (В.Пахаренко). А “неповній” нації зазвичай відповідає “неповна” література. Тотальна русифікація катастрофічно звужувала як середовище творців, так і споживачів літератури.Хоч класицизм в Україні проіснував недовго, проте залишив помітний слід в національному письменстві. Саме в цю добу відбувся перехід від українізованої книжнослов′янської до живої народної мови. Цьому посприяла “неповнота” української літератури: жанри, які найкраще розвивалися, - травестійна поема, комедія, байка – вимагали використання саме народної мови. Твори ж “високих” Ґатунків українські класицисти писали переважно по-російськи. Свідоме та послідовне плекання народної мови як мови літературної принесла лише наступна доба – романтична.

 • Хоч класицизм в Україні проіснував недовго, проте залишив помітний слід в національному письменстві. Саме в цю добу відбувся перехід від українізованої книжнослов′янської до живої народної мови. Цьому посприяла “неповнота” української літератури: жанри, які найкраще розвивалися, - травестійна поема, комедія, байка – вимагали використання саме народної мови. Твори ж “високих” Ґатунків українські класицисти писали переважно по-російськи. Свідоме та послідовне плекання народної мови як мови літературної принесла лише наступна доба – романтична.Літературознавчий словник-довідник / Гром′як Р.Т.,Ковалів Ю.І.,

 • Літературознавчий словник-довідник / Гром′як Р.Т.,Ковалів Ю.І.,

 • Теремко В.І. –К.: Академія, 2007. – 752 с.

 • Наєнко М. Художня література України. – К.: Просвіта, 2005.- 660 с.

 • Пахаренко В. Українська література: Підручник для 9 класу. –

 • К.: Генеза, 2004. – 392 с.

 • Токмань Г. Цей багатобарвний мистецький світ / Дивослово.- 2001.-

 • №4 .- С.56 – 59.

 • www.ukrlib.com.ua

 • www. google.com.uaКаталог: public -> oipopp -> repository -> dcr
dcr -> Прийменник як службова частина мови Кифорук Оксана Вікторівна
dcr -> Знаходити прислівники в текстах і пояснювати правильність думки; знаходити прислівники в текстах і пояснювати правильність думки
dcr -> Завдання : розкрити роль прислівників у художніх, науково-популярних і ділових текстах
dcr -> Читання “Дощиком”
dcr -> «Квітни мово, наша рідна. Дмитро Білоус. Віра поета в неминуче відродження рідного слова у поезіях \"Вічно жива\" та \"Хліб і слово\"»
dcr -> Основні групи фразеологізмів, багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів Мета
dcr -> Ходи більше …бігай. Ходи більше …бігай


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка