Класифікація платників єдиного податку. Класифікація платників єдиного податкуДата конвертації27.05.2016
Розмір445 b.Класифікація платників єдиного податку.

 • Класифікація платників єдиного податку.

 • Порядок визначення доходів та їх склад.

 • Особливості нарахування та сплати єдиного податку

 • Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку.

 • Порядок обрання (переходу) на спрощену систему оподаткування.

 • Відмова від спрощеної системи оподаткування.

 • Анулювання реєстрації платника єдиного податку.

 • ПідсумкиСпрощена система оподаткування, обліку та звітності - особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів на сплату єдиного податку з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності (291.2).

 • Спрощена система оподаткування, обліку та звітності - особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів на сплату єдиного податку з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності (291.2).

 • Юридична особа, фізична особа-підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, за умови відповідності встановленим вимогам та реєстрації платником єдиного податку (291.3).

1) діяльність:

 • 1) діяльність:

 • - з організації, проведення азартних ігор; управління підприємствами; надання послуг пошти та зв'язку;організації продажу виробів та предметів мистецтва, колекціонування, антикваріату; організації, проведення гастрольних заходів;

 • - у сфері фінансового посередництва (крім діяльності, що здійснюється страховими агентами, визначеними Законом про страхування, сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III;

 • 2) обмін іноземної валюти;

 • 3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 л та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива, столових вин);

 • 4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення;

 • 5) видобуток, реалізацію корисних копалин(крім реалізації корисних копалин місцевого значення);ФО-підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження, діяльність у сфері аудиту;

 • ФО-підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження, діяльність у сфері аудиту;

 • ФО-підприємці, які надають в оренду:

 • земельні ділянки (більше 0,2 га);

 • житлові приміщення (більше 100 м2);

 • нежитлові приміщення (більше 300м2);

 • страхові брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії; реєстратори цінних паперів;

 • суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать ЮО - не платникам єдиного податку, дорівнює або перевищує 25%;

 • представництва, філії та інші відокремлені підрозділи ЮО, яка не є платником єдиного податку;

 • фізичні та юридичні особи – нерезиденти;

 • суб'єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили.Визначення доходу здійснюється для цілей оподаткування єдиним податком та для надання права суб'єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку, перебувати на спрощеній системі оподаткування (292.14).

 • Визначення доходу здійснюється для цілей оподаткування єдиним податком та для надання права суб'єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку, перебувати на спрощеній системі оподаткування (292.14).Дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим НБУ на дату отримання такого доходу (292.5)

 • Дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим НБУ на дату отримання такого доходу (292.5)Платники єдиного податку 1-ої та 2-ої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати:

 • Платники єдиного податку 1-ої та 2-ої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати:

 • - протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки;

 • - за період хвороби, підтвердженої копією листка непрацездатності, якщо вона триває не менше 30 календарних днів (295.5)

 • Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню платнику в порядку, встановленому цим Кодексом.

 • Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал (295.7).

 • У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов'язання із сплати єдиного податку нараховуються до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому до контролюючого органу подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності (295.8).Платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів (297.1):

 • Платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів (297.1):

 • податку на прибуток підприємств;

 • податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності фізичної особи та оподатковані за спрощеною системою оподаткування;

 • ПДВ з операцій з постачання товарів та послуг, місце надання яких розташоване на митній території України, за винятком ПДВ, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які обрали ставку оподаткування у розмірі 3% (зі сплатою ПДВ) та 5% (зі сплатою ПДВ);

 • земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються ними для провадження господарської діяльності;

 • збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

 • збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності (визначені ст. 267)Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування

 • Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування

 • суб'єкт господарювання подає до контролюючого органу заяву.

 • Зареєстровані в установленому порядку ФО-підприємці, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для 1-ої чи 2-ої групи, вважаються платниками єдиного податку з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому виписано свідоцтво платника єдиного податку.

 • Зареєстровані в установленому законом порядку суб'єкти господарювання (новостворені), які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для 3 – 6 груп, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації.

 • Суб'єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. • 1) невідповідність такого суб'єкта господарювання встановленим вимогам (визначено у ст.291);

 • 2) наявність у суб'єкта господарювання, який утворюється в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, непогашених податкових зобов'язань чи податкового боргу, що виникли до такої реорганізації;

 • 3) недотримання вимог ст.298.1.4 Кодексу.Платники єдиного податку можуть відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів (за умови відсутності непогашених податкових зобов'язань,податкового боргу), з 1-го числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів.

 • Платники єдиного податку можуть відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів (за умови відсутності непогашених податкових зобов'язань,податкового боргу), з 1-го числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів.

 • Для відмови суб'єкт господарювання не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) подає до контролюючого органу заяву.1) перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками:

 • 1) перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками:

 • 1 - 3 груп та нездійснення переходу на застосування іншої ставки;

 • 1 - 3 груп, які використали право на застосування ставок, встановлених для 5 групи;

 • 4 групи, які використали право на застосування іншої ставки, встановленої для 6 групи;

 • 5, 6 груп.

 • 2) застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків;

 • 3) здійснення видів діяльності, які:

 • - не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, чи невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання;

 • - не зазначені у реєстрі платників єдиного податку;

 • 4) перевищення чисельності ФО, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку;

 • 5) наявності податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів (298.2.3)застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності є позитивним кроком для розвитку малих суб’єктів підприємницької діяльності;

 • застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності є позитивним кроком для розвитку малих суб’єктів підприємницької діяльності;

 • положення та норми Податкового кодексу детально регулюють питання щодо порядку переходу та відмови від спрощеної системи оподаткування, встановлюють порядок визначення доходу та порядок застосування ставок єдиного податку, порядок реєстрації та анулювання реєстрації платника єдиного податку та порядок сплати єдиного податку, тощо.Каталог: dkpku -> prezent
prezent -> Положення запропоновані методологічні засади: створюють єдиний підхід в сфері оподаткування
prezent -> Дякую за увагу
prezent -> Розділ XX. Перехідні положення підрозділ Особливості справляння податку на доходи фізичних осіб
prezent -> Трансфертне ціноутворення система визначення звичайної ціни товарів та/або результатів робіт (послуг) в операціях, визнаних відповідно до статті 39 Податкового кодексу України контрольованими
prezent -> Перевірки види перевірок (ст. 75) Новації в перевірках
prezent -> Розділ VІ. Акцизний податок(1) Стаття 212. Платники податку


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка