Клінічна епідеміологіяДата конвертації16.06.2016
Розмір445 b.Клінічна епідеміологія – наука, яка вивчає закономірності розповсюдження будь-яких захворювань, здійснює прогнозування їх у кожного конкретного пацієнта на основі вивчення клінічного перебігу хвороби в аналогічних випадках.

 • Клінічна епідеміологія – наука, яка вивчає закономірності розповсюдження будь-яких захворювань, здійснює прогнозування їх у кожного конкретного пацієнта на основі вивчення клінічного перебігу хвороби в аналогічних випадках.Термін „клінічна епідеміологія” виник з найменувань двох „споріднених” наук: клінічної медицини і епідеміології. Клінічною вона називається тому, що вирішує клінічні проблеми, відповідає на різноманітні медичні питання та рекомендує відповідні клінічні рішення, які ґрунтуються на самих надійних фактах. Вона називається епідеміологією, так як значна кількість її методів дослідження у свій час була запропонована епідеміологами і допомога конкретному хворому тут розглядається в контексті великої популяції, до якої належить і сам пацієнт.

 • Термін „клінічна епідеміологія” виник з найменувань двох „споріднених” наук: клінічної медицини і епідеміології. Клінічною вона називається тому, що вирішує клінічні проблеми, відповідає на різноманітні медичні питання та рекомендує відповідні клінічні рішення, які ґрунтуються на самих надійних фактах. Вона називається епідеміологією, так як значна кількість її методів дослідження у свій час була запропонована епідеміологами і допомога конкретному хворому тут розглядається в контексті великої популяції, до якої належить і сам пацієнт.У практичному плані клінічна епідеміологія забезпечує доказову медицину необхідними методами біостатистики, об'єктивними критеріями достовірності і способами узагальнення результатів клінічних досліджень. Це, перш за все, відноситься до клінічних випробувань різних методів лікування і управління, в результаті чого до мінімуму зменшується кількість помилок – стандартних, випадкових тощо. Цим самим забезпечується висока достовірність, включаючи прогнози.

 • У практичному плані клінічна епідеміологія забезпечує доказову медицину необхідними методами біостатистики, об'єктивними критеріями достовірності і способами узагальнення результатів клінічних досліджень. Це, перш за все, відноситься до клінічних випробувань різних методів лікування і управління, в результаті чого до мінімуму зменшується кількість помилок – стандартних, випадкових тощо. Цим самим забезпечується висока достовірність, включаючи прогнози.

Головний постулат клінічної епідеміології — кожне клінічне рішення повинно базуватися на чітко доведених наукових фактах. Цей постулат отримав назву "evidence-base medicine" — медицина, заснована на доказах, або доказова медицина. Згідно принципів доказової медицини в діагностиці, лікуванні та профілактиці захворювань повинні використовуватися тільки ті методи, ефективність яких доведено раціонально організованими об'єктивними порівнюваними дослідженнями. В той же час, методи, неефективність яких доведена, не повинні застосовуватися.

 • Головний постулат клінічної епідеміології — кожне клінічне рішення повинно базуватися на чітко доведених наукових фактах. Цей постулат отримав назву "evidence-base medicine" — медицина, заснована на доказах, або доказова медицина. Згідно принципів доказової медицини в діагностиці, лікуванні та профілактиці захворювань повинні використовуватися тільки ті методи, ефективність яких доведено раціонально організованими об'єктивними порівнюваними дослідженнями. В той же час, методи, неефективність яких доведена, не повинні застосовуватися.

Епідеміологічні дослідження можуть бути класифіковані на такі види

 • Епідеміологічні дослідження можуть бути класифіковані на такі види

 • Описові і аналітичні дослідження є обсерваційними.

 • В клінічній епідеміології широко застосовується стратифікація. Стратифікація – це розподіл населення на прошарки згідно біологічних та соціальних ознак.Описове дослідження дає такі характеристики населення: особистісні (вік, стать, соціальний стан, наявність хвороб), часові, під якими йдеться про розподіл хвороб і факторів ризику у часі, просторові, які визначають розподіл захворювань і факторів ризику у просторі.

 • Описове дослідження дає такі характеристики населення: особистісні (вік, стать, соціальний стан, наявність хвороб), часові, під якими йдеться про розподіл хвороб і факторів ризику у часі, просторові, які визначають розподіл захворювань і факторів ризику у просторі.

 • Описове дослідження не дозволяє встановити епідеміологічні асоціації та узагальнень причинного характеру.Обов'язковою умовою гарно спланованого експериментального дослідження являється проведення рандомізації. Під рандомізацією розуміють процедуру, яка забезпечує випадковий розподіл хворих в експериментальну та контрольну групи.

 • Обов'язковою умовою гарно спланованого експериментального дослідження являється проведення рандомізації. Під рандомізацією розуміють процедуру, яка забезпечує випадковий розподіл хворих в експериментальну та контрольну групи.

 • Рандомізацію проводять вже після того, як хворого включено в дослідження у відповідності з протоколом клінічного дослідження.Рандомізовані дослідження можуть бути відкритими та "сліпими" (замаскованими). Відкритим рандомізоване дослідження вважається в тому випадку, якщо і пацієнт, і лікар відразу після проведення рандомізації дізнаються про те, який метод лікування буде застосовано в даного хворого. При сліпому дослідженні хворому не повідомляється про вид застосованого лікування, і цей момент обговорюється з пацієнтом при отриманні інформованої згоди на дослідження. Лікар дізнається, який варіант лікування отримає хворий, після процедури рандомізації. При виконанні подвійного сліпого дослідження ні лікар, ні пацієнт не знають, яке із втручань застосовується в конкретного пацієнта. В потрійному сліпому дослідженні про тип втручання не знають хворий, лікар і дослідник (статистик), який обробляє результати дослідження.

 • Рандомізовані дослідження можуть бути відкритими та "сліпими" (замаскованими). Відкритим рандомізоване дослідження вважається в тому випадку, якщо і пацієнт, і лікар відразу після проведення рандомізації дізнаються про те, який метод лікування буде застосовано в даного хворого. При сліпому дослідженні хворому не повідомляється про вид застосованого лікування, і цей момент обговорюється з пацієнтом при отриманні інформованої згоди на дослідження. Лікар дізнається, який варіант лікування отримає хворий, після процедури рандомізації. При виконанні подвійного сліпого дослідження ні лікар, ні пацієнт не знають, яке із втручань застосовується в конкретного пацієнта. В потрійному сліпому дослідженні про тип втручання не знають хворий, лікар і дослідник (статистик), який обробляє результати дослідження.Кількісний аналіз об'єднаних результатів декількох клінічних досліджень одного і того ж втручання називають мета-аналізом Використовуючи мета-аналіз, складають систематичні огляди (СО) результатів декількох оригінальних досліджень методу або препарату — це метод підготовки вторинної інформації.

 • Кількісний аналіз об'єднаних результатів декількох клінічних досліджень одного і того ж втручання називають мета-аналізом Використовуючи мета-аналіз, складають систематичні огляди (СО) результатів декількох оригінальних досліджень методу або препарату — це метод підготовки вторинної інформації.

 • .

Оцінювати ефективність лікувальних втручань шляхом систематичного огляду результатів кількох окремих клінічних досліджень за однією темою, запропонував британський епідеміолог Арчі Кокран, він також удосконалив технологію і основи статистичного узагальнення результатів  клінічних досліджень (мета-аналізу). В 1988 р. створено Кокранівське товариство — міжнародну некомерційну організацію, мета якої — надання допомоги лікарям (клініцистам та адміністраторам) у прийнятті практичних рішень.

 • Оцінювати ефективність лікувальних втручань шляхом систематичного огляду результатів кількох окремих клінічних досліджень за однією темою, запропонував британський епідеміолог Арчі Кокран, він також удосконалив технологію і основи статистичного узагальнення результатів  клінічних досліджень (мета-аналізу). В 1988 р. створено Кокранівське товариство — міжнародну некомерційну організацію, мета якої — надання допомоги лікарям (клініцистам та адміністраторам) у прийнятті практичних рішень.

Принципово важливе питання в дослідженнях на основі доказової медицини — це оцінка ефективності методу лікування, що вивчається. Критерії ефективності поділяють на непрямі (сурогатні) і прямі. До непрямих відносять позитивні зміни досліджуваного показника (наприклад, підвищення зниженого артеріального тиску, збільшення зменшеного серцевого викиду, нормалізація рівня  біологічних субстанцій в крові, відновлення активності ферментів і т.д.). До прямих критеріїв ефективності відносять одужання, зниження летальності та ускладнень, скорочення терміну госпіталізації, покращення якості життя.

 • Принципово важливе питання в дослідженнях на основі доказової медицини — це оцінка ефективності методу лікування, що вивчається. Критерії ефективності поділяють на непрямі (сурогатні) і прямі. До непрямих відносять позитивні зміни досліджуваного показника (наприклад, підвищення зниженого артеріального тиску, збільшення зменшеного серцевого викиду, нормалізація рівня  біологічних субстанцій в крові, відновлення активності ферментів і т.д.). До прямих критеріїв ефективності відносять одужання, зниження летальності та ускладнень, скорочення терміну госпіталізації, покращення якості життя.

Вивчення та використання клінічної епідеміології вимагає від досить зайнятого практичною роботою лікаря додаткової затрати зусиль та часу. А нащо це йому потрібно?

 • Вивчення та використання клінічної епідеміології вимагає від досить зайнятого практичною роботою лікаря додаткової затрати зусиль та часу. А нащо це йому потрібно?

 • По-перше, лікар постійно отримає інтелектуальне задоволення та почуття впевненості, нерідко замість здивування та розчарування.

 • По-друге, значно зростає ефективність сприйняття медичної інформації, бо тепер лікар може, виходячи з фундаментальних принципів, швидко розібратись, які джерела інформації заслуговують довіри і можуть бути використаними для підвищення ефективності і безпечності лікування.По-третє, завдячуючи принципам клінічної епідеміології лікарі будь-якого профілю медицини отримують єдину наукову базу, бо опираються, перш за все, на добре організовані і достовірні результати клінічних випробувань.

 • По-третє, завдячуючи принципам клінічної епідеміології лікарі будь-якого профілю медицини отримують єдину наукову базу, бо опираються, перш за все, на добре організовані і достовірні результати клінічних випробувань.

 • По-четверте, клінічна епідеміологія дозволяє клініцисту судити про те, в якій мірі його зусилля в боротьбі з іншими факторами – біологічними, фізичними, соціальними, здатні позитивно вплинути на результати лікування. Іншими словами, лікар переконується в тому, що він в змозі зробити і чого не в силі.Отже, головною метою клінічної епідеміології слід вважати активне введення методів клінічного спостереження і аналізу даних, які забезпечують прийняття правильних рішень в лікуванні хворих і в економіці.

 • Отже, головною метою клінічної епідеміології слід вважати активне введення методів клінічного спостереження і аналізу даних, які забезпечують прийняття правильних рішень в лікуванні хворих і в економіці.

Каталог: data -> kafedra -> internal -> socmedic -> presentations
presentations -> Соціальна медицина та організація охорони здоров’я
presentations -> Типи медико-статистичної інформації: типи медико-статистичної інформації
presentations -> — це комплексне всебічне дослідження всіх сторін діяльності підприємства на основі використання елементів економічної діяльності, відповідних джерел інформації, вивчення окремих, виявлення і вимірювання впливу факторів на результати діяльності
presentations -> 1. Біостатистика та медична статистика як наука
presentations -> Інформації про чисельність і склад населення. Методика медико-демографічних досліджень. Чисельність і склад населення. Механічний рух населення. Природний рух населення
presentations -> Статистична звітність
presentations -> Навантаження лікаря первинної медичної допомоги
presentations -> Серцево-судинні захворювання одні з найпоширеніших


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка