Клінічна фармація в кардіології (ІІ) Артеріальна гіпертензіяДата конвертації29.12.2016
Розмір445 b.


Клінічна фармація в кардіології (ІІ)

 • Артеріальна гіпертензія


Артеріальна гіпертензія

 • За нормативами ВООЗ:

 • нормальний рівень

 • систолічного АТ у дорослих людей не перевищує 140 мм рт. ст., діастолІчного - 90 мм рт. ст.

 • Систолічний АТ, який досягає 140 мм рт. ст. і вище або діастолІчний 90 мм рт.ст. і вище вважається артеріальною гіпертензієюПощиреність АГ залежно від віку людини

 •  20-30 рокiв - 5-10 % населення

 •      31-40 рокiв - близько 20 % населення

 •      41-60 рокiв - 30-40 % населення

 •      61-70 рокiв - 50-65 % населення

ВИЗНАЧЕННЯ

 • Гіпертонічна хвороба (ГХ) або есенціальна артеріальна гіпертензія – захворювання, при якому підвищення АТ не зв’язано з первинним органічним пошкодженням органів або систем • Вторинні (симптоматичні) АГ:

 • Ендокринні: захворювання наднирників (С-м Кона, Іценко-Кушинга, феохромоцитома);

 • щитоподібної залози(тиреотоксикоз); гіпоталамо-гіпофізарної системи (Іценко-Кушинга); статевих залоз (клімакс).

 • Гемодинамічні: коарктація аорти, атеросклероз, а/v- блокади, СН, аортальні вади.

 • Нейрогенні (церебральні): черепно мозкові травми, пухлини головного мозку, енцефаліти.

 • Нефрогенні: реноваскулярні і паренхіматозні .

 • Ятрогенні, при застосуванні медикаментів (гормональні контрацептиви, глюкокортикоїди).

 • АГ вагітних.ПАТОГЕНЕЗ

 • В нормі АТ регулюється співвідношенням між величиною серцевого викиду і загального периферичного опору судин.

 • АГ може розвинутися внаслідок:

 • -підвищення периферичного опору;

 • -зростання хвилинного об’єму серця (нейрогенно, активація САС);

 • зростання внутрішньосудинного

 • об’єму (затримка Na+ і води в

 • організмі);

 • внаслідок комбінації факторів

 •  За останнi роки отримано новi данi про участь системи ренiн-ангiотензин- альдостерон у розвитку АГ i гiпертрофiї мiокарда ЛШ. Пiдвищення синтезу ангiотензину II призводить до вазоконстрикцiї з наростанням периферичного опору судин. Збiльшення продукцiї альдостерону супроводжується затримкою солi i збiльшенням об'єму циркулюючої кровi.

 •      Тривале пiдвищення АТ i гiперпродукцiя ангiотензину II викликають гiпертрофiю кардiомiоцитiв з поступовим розвитком склерозу в мiокардi. Активацiя факторiв росту та АГ ведуть до структурної перебудови судин, а саме потовщення медiї та їх звуження. Одночасно пiдвищується чутливiсть судинної стiнки до судинозвужувальних стимулiв. Збiльшення пiслянавантаження на ЛШ провокує розвиток концентричної або ексцентричної гiпертрофiї мiокарда.КЛІНІКА гіпертонічної хвороби

 • поступовий початок;

 • періодичне підвищення АТ в молодому віці (20-25 років);

 • латентний перебіг;

 • скарги носять загальний, неспецифічний характер по типу неврозу (швидка втомлюваність, розбитість, слабкість, головні болі зранку або ввечері, порушення сну);

 • погіршення стану чергуються з його покращеннями.

 • Стабільна гіпертензія формується в 35 – 45 років.

 • Відмічається чітка стадійність в протіканні хворобиГіпертонічний криз

 • У будь-якій стадії гіпертонічної хвороби може розвинутись гіпертонічний криз

 • Розвитку кризу можуть сприяти різноманітні чинники:

 • припинення або недотримання режиму приймання препаратів, що знижують артеріальний тиск,

 • стресові ситуації,

 • надмірне вживання кухонної солі,

 • метеоумови (сильна спека, перепади атмосферного тиску, сильний вітер тощо),

 • інфекційні захворювання у хворих з підвищеним АТ (гостра респіраторна інфекція, грип).Гіпертонічний криз

 • Гіпертонічний криз характеризується

 • раптовим підвищенням артеріального тиску

 • супроводжується сильним головним болем запамороченням, відчуттям жару або, частіше, ознобом, пітливістю, серцебиттям

 • нерідко виникає біль у ділянці серця, нудота, блювота, розлади зору тощо

 • під час кризи хворі збуджені, перелякані або в’ялі, сонливі, загальмовані; можуть непритомніти, інколи розвиваються парестезії, розлади чутливості і рухові порушення.

Принципи лікування артеріальної гіпертензії

 • 1.Лікування необхідно розпочинати якомога раніше і проводити його все життя. Відміна антигіпертензивних препаратів призводить до рецидиву АГ.

 • 2.Всі особи з підвищеним АТ підлягають немедикаментозному лікуванню (модифікації стилю життя).

 • 3.Схема медикаментозного лікування повинна бути максимально простою – по можливості за принципом 1 таблетка на день; перевагу слід віддавати препаратам тривалої дії (профілактика значних коливань АТ протягом доби).

 • 4. Недопустиме швидке зменшення АТ до низького рівня, особливо у літніх пацієнтів.Модифікація стилю життяМЕТА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮЛікування артеріальної гіпертензії

 • Препарати першого ряду -β-адреноблокатори (анаприлін, атенолол, тимолол

 • -діуретики (фуросемід, дихлотіазид, спіронолактон) -антагоністи іонів Са (ніфедипін, амлодипін, верапаміл) -інгібітори АПФ (каптоприл, еналаприл, раміприл) -антагоністи рецепторів ангіотензину ІІ (АРА ІІ) лозартан -селективні α1-адреноблокатори (празозин, теразозин) -α-, β-адреноблокатори (лабетолол, карведилол)

 • Препарати другого ряду : -неселективні α-адреноблокатори

 • -алкалоїди раувольфії (резерпін, раунатин) -агоністи α2 -адренорецепторів центральної дії (клофелін, метилдофа) -прямі вазодилататори (молсидомін, гідралазин)

 • Нові препарати: -блокатори серотонінових рецепторів (кетансерин) -селективні антагоністи імідазолінових рецепторів (моксонидин , рилменідин) -інгібітори нейтральної пептидази

 • -антогоністи ендотелінуОсновні класи антигіпертензивних засобів

     • Основні класи антигіпертензивних засобів
 • ДІУРЕТИКИ

 • β-БЛОКАТОРИ

 • АНТАГОНІСТИ Са++

 • ІНГІБІТОРИ АПФ

 • АНТАГОНІСТИ РЕЦЕПТОРІВ АНГІОТЕНЗИНУ ІІ

Діуретики

Бета-адреноблокаториБета-адреноблокаториАнтагоністи кальцію

Інгібітори ангіотензин-перетворюючого фактору

 • Показання: Серцева недостатність, дисфункція лівого шлуночка, постінфарктний кардіосклероз, недіабетична нефропатія, нефропатія при цукровому діабеті 1-го типу, протеїнурія

 • Механізм дії: блокують утворення ангіотензину ІІ, сприяють вазодилятації і зменшенню кількості альдостерону. Збільшують кількість брадикініну і вазодилятаторних простагландинів.

 • Побічні ефекти: кашель, висипка, ангіоневротичний набряк, гіперкаліємія, гіпотензія. Можуть викликати гостру ниркову недостатність у пацієнтів з білатеральним стенозом ниркових артерій.

 • Протипоказання: Вагітність, гіперкаліємія, білатеральний стеноз ниркових артерійІнгібітори ангіотензин-перетворюючого факторуАнтагоністи рецепторів ангіотензину II

 • Показання: Нефропатія при цукровому діабеті 2-го типу, діабетична мікроальбумінурія, протеїнурія, гіпертрофія лівого шлуночка, непереносимість інгібіторів АПФ.

 • Механізм дії: більш селективна блокада порівняно з ІАПФ без змін з боку брадикінінової системи.

 • Зменшується кількість побічних ефектів - кашлю, ангіоневротичних набряків, немає впливу на метаболічні параметри.

 • Протипоказання: Вагітність, гіперкаліємія, білатеральний стеноз ниркових артерійАнтагоністи рецепторів ангіотензину IIАльфа-адреноблокатори

 • Показання: Аденома передміхурової залози, гіперліпідемія Механізм дії – блокують постсинаптичні альфа1- рецептори і викликають вазодилятацію. Побічні ефекти - тахікардія, ортостатична гіпотензія, погіршення кровотоку при стенозах периферичних артерій. Протипоказання: ортостатична гіпотензія, серцева недостатністьАльфа-адреноблокатори

МОЖЛИВІ КОМБІНАЦІЇ РІЗНОМАНІТНИХ КЛАСІВ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНИХ ПРЕПАРАТІВТактика лікаря при ГКПротипокази для застосування антигіпертензивних препаратів

 • Тяжка СН – всі.

 • Депресія – більшість.

 • Атеросклероз, захворювання периферичних судин, алкоголізм, АВ-блокади, лактація – центральні α 2-агоністи.

 • Вагітність – клонідин, гуанфацин, інгібітори АПФ і антагоністи їх рецепторів (вади розвитку), АК.

 • Гепатит, цироз, феохромацитома – метилдофа.

 • Ангіоневротичний набряк, важкі аритмії, НН, ПН, епілепсія, хвороба Паркінсона, вагітність, лактація, діти до 16 років – моксонідин.

 • Нефросклероз, церебральний атеросклероз, виразкова хвороба, епілепсія, феохромацитома – симпатолітики (резерпін).

 • Склероз коронарних артерій і судин головного мозку – α-блокатори.

 • Бронхоспазм, інсулінотерапія – β-блокатори.

 • Лактація – інгібітори АПФ і антагоністи їх рецепторів, АК.

 • Дитячий вік – інгібітори АПФ і антагоністи їх рецепторів, натрію нітропрусид (без АК).

 • Гіперкаліємія – інгібітори АПФ і антагоністи їх рецепторів, натрію нітропрусид (без АК).

Каталог: data -> kafedra -> internal -> klinpharm -> presentations
presentations -> Терапія лікування гострого гломерулонефриту обов’язково стаціонарно, зі строгим ліжковим режимом 1 – 1,5 місяця (до нормалізації ат, ліквідації набряків). Дієта – стіл №7
presentations -> Онтогенез – поділяється на два періоди: пренатальний (внутрішньоутробний) та постнатальний (позаутробний). Розвиток організму людини – онтогенез
presentations -> Фітотерапія
presentations -> Взаємодією лікарських засобів
presentations -> Належна клінічна практика- міжнародні правила та стандарти проведення клінічних випробувань
presentations -> Фармакотерапія захворювань серцево-судинної системи. Клінічні прояви ревматизму
presentations -> Фармакотерапія інфекційних захворювань
presentations -> Фізіологічна дія
presentations -> — одна з найбільш частих скарг, з якою хворі звертаються до лікаря. Вона може бути ведучою, а іноді і єдиною скаргою більш ніж при 45 різних захворюваннях
presentations -> Застуда (застудні захворювання) загальна назва гострих респіраторних захворювань, що виникають, як правило, після переохолодження


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка