Клінічна фармація в кардіології (ІІІ) Ішемічна хвороба серцяДата конвертації29.12.2016
Розмір445 b.


Клінічна фармація в кардіології (ІІІ)

 • Ішемічна хвороба серця
Біль при стенокардії

 • а) локалізація – за грудиною;

 • б) іррадіація – в ліву руку, лопатку;

 • в) провокація – фізичним, психо-

 • емоційним навантаженням;

 • г) ефективність – нітрогліцерин;

 • д) тривалість – 1-3-5 хвБіль при інфаркті міокарда: Тривалий характер Не знімається нітрогліцериномСиндром коронарної недостатності

 • Коронарна недостатність - це невідповідність між енергетичними потребами міокарда і рівнем припливу крові через коронарні артерії, яка проявляється його ішемією.

 • Вона може бути гострою і хронічною.

 • За патогенезом розрізняють коронарогенну (атеросклероз, васкуліт, інфільтрація пухлинними клітинами, аномалії судин) і некоронарогенну (гіпоксія, анемія, шок, колаптоїдний стан, набуті та вроджені вади серця і магістральних судин, артеріальна гіпотензія, значна брадикардія) недостатність коронарного кровообігуГостра коронарна недостатність

  • Спільною причиною ішемії при цьому є повна чи часткова оклюзія коронарної артерії ( не менш, як на 50-70% просвіту діаметра ) тромбом, що сформувався при розриві або поверхневому пошкодженні капсули атеросклеротичної бляшки та, рідше, при ерозіях ендотелію коронарних судин.
  • До рідкісних причин відносять коронарний спазм, системний емболізм, розшарування коронарних судин чи аорти.


Хронічна коронарна недостатність

 • Характеризується постійною невідповідністю між кровопостачанням і метаболічними потребами міокарда.

 • Розвивається на фоні змінених вінцевих артерій серця (звуження коронарного русла) або зниження здатності їх до розширення. Може бути також пов'язана із запальними змінами вінцевих артерій, з рубцевою деформацією, інфільтрацією їх (ревматизм, системні захворювання сполучної тканини, артеріїт, травматичне пошкодження тощо).

 • Клінічно коронарна недостатність проявляється

  • нападами стенокардії,
  • інфарктом міокарда,
  • серцевою недостатністю в разі розвитку ішемічної міокардіодистрофії і кардіосклерозу


 • Ішемічна хвороба серця (ІХС) - це гостра чи хронічна дисфункція серцевого мяза, яка зумовлена порушенням рівноваги між енергетично-кисневою потребою міокарда і коронарним кровообігом

 • Згідно рекомендації ВООЗ поняття ішемічна хвороба серця включає

  • раптову коронарну смерть,
  • стенокардію,
  • інфаркт міокарда,
  • післяінфарктний кардіосклероз,
  • порушення серцевого ритму,
  • серцеву недостатність .


Стенокардія

 • Стенокардія ( stenocardia – стиснення серця; синонім: angina pectoris ) – поширене захворювання, основним клінічним симптомом якого є напади загрудинного болю внаслідок ішемії

 • Класифікація.

 • І. Стенокардія напруження.

  • Стенокардія, яка вперше виникла.
  • Стабільна стенокардія напруження (з вказанням функціонального класу хвороби від І до IV).
  • Прогресуюча стенокардія напруження.
 • ІІ. Стенокардія спокою, в тому числі особлива стенокардія Принцметалла.

 • Стабільна стенокардія напруження поділяється на функціональні класи:

  • І – хворий добре переносить звичайні фізичні навантаження. Напади стенокардії виникають лише при незвичайному надмірному навантаженні;
  • ІІ – незначне обмеження звичайної фізичної активності. Ангінозні напади виникають при ходьбі по рівній місцевості в нормальному темпі на відстань понад 500 м або при підйомі сходами більше ніж на 1 поверх. Імовірність виникнення нападів збільшується при ходьбі в холодну погоду, проти вітру, при емоційному збудженні, в ранкові години;
  • ІІІ – значне обмеження звичайної фізичної активності. Напади виникають при ходьбі по рівній місцевості в нормальному темпі на відстань 100-500 м, при підйомі на 1 поверх. Нерідко напади виникають під впливом одного тільки психоемоційного збудження, від холодного вітру, морозу;
  • ІV – стенокардія виникає при невеликих фізичних навантаженнях, при ходьбі по рівній місцевості на відстань до 100 м, при перенесенні 2-3 кг вантажу. Хворі не можуть ходити сходами.


Інфаркт міокарда • Інфаркт міокарда (infarctus myocardii) - це вогнищевий некроз серцевого м’яза внаслідок гострого порушення його кровопостачання

 • Перші години або рідко - дні ( до 2-3 діб ) інфаркту міокарда позначають як найгострішу стадію.

 • Після того наступає гостра стадія хвороби, яка триває в середньому до 10-14 днів

 • В середньому до 2-х місяців триває підгостра стадія ( починається після повного відмежування вогнища некрозу від неушкодженного міокарда).

 • Післяінфарктний період - час повного рубцювання вогнища некрозу ( рубцева стадія).

 • Деколи інфаркт міокарда може починатися атипово. До атипових варіантів відносять: гастралгічний (абдомінальний), астматичний, аритмічний, церебральний і безбольовий.Ускладнення інфаркту міокарда

 • Раптова коронарна смерть

 • Порушення ритму і провідності

 • Гостра серцево-судинна недостатність

 • Кардіогенний шок

 • Розрив серця

 • Тромбоемболічні ускладнення

 • Гостра аневризма серця

 • Хронічна аневризма серця

 • Післяінфарктний синдром ДресслераГострий коронарний синдром

  • Відносять:
  • нестабільну стенокардію,
  • гострий інфаркт міокарда
  • гострі ішемічні ускладнення пов’язані з ушкодженням коронарних судин.


Схема лікування ІХС

 • А – аспірин і антиангінальна терапія (Aspirin and Antianginal therapy) .

 • В – β-блокатори і антигіпертензивні

 • (Beta-blocker and Blood pressure).

 • С - холестеринзнижуючі і відмова від куріння (Cigarette smoking and Cholesterol)

 • D – дієта і антидіабетичні (Diet and Diabetes).

 • Е – зміна стилю життя (Education and Exercise)Модифікація факторів ризику і зміна стилю життя

 • Куріння – відмова, замісна терапія препаратами – антинікотинами.

 • Дисліпідемія – дієтична і медикаментозна корекція при ХС > 4,5 ммоль/л, ХС – ЛПНЩ > 2,6 ммоль/л.

 • Ожиріння –дієта (овочі, фрукти, риба, птиця), зниження ваги тіла, обмеження вживання солі, рідини, алкоголю, збільшення фізичної активності.

 • Артеріальна гіпертензія – антигіпертензивна терапія.

 • Цукровий діабет – дієта, цукрознижуючі препарати.

 • Дефіцит естрогенів - замісна терапія.Лікування коронарного синдрому (ІХС)

 • Антиангінальні препарати: нітрати, бета-адреноблокатори, блокатори кальцієвих каналів

 • Антитромботичні препарати: НФГ, НМГ, прямі інгібітори тромбіну

 • Антитромбоцитарні агенти: аспірин, тієнопіридини, клопідогрель, блокатори глікопротеїнових рецепторів ІІв/ІІІа тромбоцитів – абсиксимаб, ептифібрид

 • Фібринолітичне лікування: стрептокіназа, урокіназа

Покази до призначення нітратів:

 • 1. Профілактика і припинення приступів стенокардії.

 • 2. Гострий інфаркт міокарда.

 • 3. Застійна серцева недостатність.

 • 4. Гостре підвищення артеріального тиску у хворих з ангінозним болем або застійною серцевою недостатністю.

 • 5. Проведення коронарографії або ангіопластиГіполіпідемічні засоби.

 • 1. Препарати, які перешкоджають утворенню атерогенних ліпопротеїдів:

 • статини (ловастатин, симвастатин, флувастатин, аторвастатин);

 • фібрати (безафібрат, фенофібрат, ципрофібрат);

 • нікотинова кислота;

 • пробукол;

 • бензафлавін.

 • 2. Препарати, які гальмують всмоктування холестерину в кишечнику:

 • аніонообмінні смоли або секвестранти жовчних кислот (холестирамін, колестипол)

 • 3. Фізіологічні коректори ліпідного обміну, що

 • містять фосфоліпіди та ненасичені жирні

 • кислоти

 • ( есенціале, ліпостабіл, епадол)Статини (інгібітори ГМГ КоА редуктази)

 • – це основний клас препаратів, який використовується при лікуванні дисліпідемій.

 • У великих рандомізованих дослідженнях продемонстрована їх висока ефективність у зниженні загального ХС та прогностично значущого ХС ЛПНЩ. Згідно з висновками цих досліджень виявлено зниження кількості основних ускладнень ССЗ (інфарктів, інсультів, загальної та серцевої смертності) більш ніж на 25–40 % !Механізм дії статинів

 • В основі механізму дії статинів лежить часткова оборотна блокада ферменту ГМГ-КоА-редуктази, відповідального за внутрішньоклітинний синтез ХС.

 • Зниження внутрішньоклітинної концентрації ХС приводить до відновлення/підвищення функції клітинних рецепторів до ЛПНЩ, що забезпечує збільшення сироваткового кліренсу і зниження рівня ХС ЛПНЩ у сироватці у середньому на 25–40 %. На тлі терапії статинами спостерігається помірне підвищення ХС ЛПВЩ (на 5–15 %) і зниження рівня ТГ – на 10–40 %.Гіполіпідемічна терапія:

 • Статини

 • Покращення прогнозу, запобігання інфаркту міокарда та зниження смертності

 • І - симвастатин (зокор) 10 -20 мг х 1 р.

 • - ловастатин 20 мг х 1 р

 • - провастатин (ліпостат) 10 - 20 мг х 1 р

 • ІІ - флувастатин (лескол) 20 – 40 мг 1 р.

 • ІІІ – церівастатин (аторвастатин) – 20 - 80 мг

 • IV - гленвастатин (розувастатин) – активні в печінці і тканинах.Каскад дії статинів

 • через кілька тижнів/місяців після початку терапії: поліпшенням функції ендотелію, зменшенням процесів судинного запалення, стабілізацією атероматозної бляшки, зменшення ішемії.

 • Через 2 роки: запобігання прогресуванню старих бляшок і появі нових, а також часткове зменшення (регрес) об’єму вже існуючих

 • Через 4 роки:

 • зниження кардіальної і загальної смертності (на 18–30 %);

 • запобігання виникненню тяжких серцево-судинних ускладнень;

 • зменшення потреби в реваскуляризації.

 • Сприятливий вплив на некардіальну патологію

 • Найбільш високу ефективність статини демонструють у групах пацієнтів високого ризику: у людей похилого віку із супутніми цукровим діабетом, атеросклерозом мозкових і периферичних артерій.Гіполіпідемічні засоби.

 • 1. Препарати, які перешкоджають утворенню атерогенних ліпопротеїдів: статини (ловастатин, симвастатин, флувастатин, аторвастатин); фібрати (безафібрат, фенофібрат, ципрофібрат); нікотинова кислота; пробукол; бензафлавін.

 • 2. Препарати, які гальмують всмоктування холестерину в кишечнику: аніонообмінні смоли або секвестранти жовчних кислот (холестирамін, колестипол)

 • 3. Фізіологічні коректори ліпідного обміну, що містять фосфоліпіди та ненасичені жирні кислоти ( есенціале, ліпостабіл, епадол)Гіполіпідемічна терапія:

 • Статини

 • Покращення прогнозу, запобігання інфаркту міокарда та зниження смертності

 • І - симвастатин (зокор) 10 -20 мг х 1 р.

 • - ловастатин 20 мг х 1 р

 • - провастатин (ліпостат) 10 - 20 мг х 1 р

 • ІІ - флувастатин (лескол) 20 – 40 мг 1 р.

 • ІІІ – церівастатин (аторвастатин) – 20 - 80 мг

 • IV - гленвастатин (розувастатин) – активні в печінці і тканинах.ОТС-препарат

 • Нітрогліцерин

 • Для зняття нападу стенокардії – під язик 1 – 2 таблетки. За необхідності дозволяється прийом більших доз препарату: максимум 3 таблетки протягом 15 хвилин. Максимальна добова доза становить 6 таблеток. Для попередження розвитку нападу стенокардії при фізичному навантаженні приймають 1 таблетку за 5 – 10 хвилин до навантаженняКаталог: data -> kafedra -> internal -> klinpharm -> presentations
presentations -> Терапія лікування гострого гломерулонефриту обов’язково стаціонарно, зі строгим ліжковим режимом 1 – 1,5 місяця (до нормалізації ат, ліквідації набряків). Дієта – стіл №7
presentations -> Онтогенез – поділяється на два періоди: пренатальний (внутрішньоутробний) та постнатальний (позаутробний). Розвиток організму людини – онтогенез
presentations -> Фітотерапія
presentations -> Взаємодією лікарських засобів
presentations -> Належна клінічна практика- міжнародні правила та стандарти проведення клінічних випробувань
presentations -> Фармакотерапія захворювань серцево-судинної системи. Клінічні прояви ревматизму
presentations -> Фармакотерапія інфекційних захворювань
presentations -> Фізіологічна дія
presentations -> — одна з найбільш частих скарг, з якою хворі звертаються до лікаря. Вона може бути ведучою, а іноді і єдиною скаргою більш ніж при 45 різних захворюваннях
presentations -> Застуда (застудні захворювання) загальна назва гострих респіраторних захворювань, що виникають, як правило, після переохолодження


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка