Ключові слова: педагогічна взаємодіяДата конвертації17.06.2016
Розмір445 b.
ТипЛекція


ЛЕКЦІЯ 1

 • Зміст, структура, компоненти управління педагогічною взаємодією з різними соціальними інститутами


Ключові слова:

 • педагогічна взаємодія,

 • соціальні інститути,

 • управління педагогічною взаємодією.Дошкільні навчальні заклади - це цілісні соціальні утворення, які мають спеціальну структуру і які виконують специфічні функції в суспільстві (навчання, виховання та розвитку підростаючої особистості).

 • а) повинні бути відкритими системами, які мають постійно враховувати зміни, що відбуваються в соціальному середовищі;

 • б) мають швидко адаптуватися до нових підходів у суспільному розвитку та трансформувати їх у новий зміст навчання, нові освітні та інформаційні технології, нові стратегії взаємодії між учасниками управлінського та навчально-виховного процесу, нові психологічні характеристики учасників такої взаємодії;

Зміст управління розглядається з позицій процесуального підходу, основи якого закладені французьким дослідником А. Файолем.

 • управління розглядається:

 • як процес,

 • як серія безперервних взаємопов`язаних дій, що забезпечують успіх функціонування певної організації.Сукупність цих дій, які називаються управлінськими функціями, і які самі по собі теж є окремими процесами, і складає сутність процесу управління.

 • Сукупність цих дій, які називаються управлінськими функціями, і які самі по собі теж є окремими процесами, і складає сутність процесу управління.А.Файоль вважає, що “управляти - це означає планувати, організовувати, розпоряджатись, координувати і контролювати"

 • Отже,існує п`ять вихідних управлінських функцій.

 • С.Г. Москвічов, А.Л.Свенцицький В.В.Третьяченко дають інший перелік управлінських функцій, які виділяються за найрізноманітнішими критеріямиУправлінські функції:

 • прогнозування;

 • планування;

 • керівництво;

 • організація;

 • координація;

 • контроль;

 • прийняття рішень;

 • підбір персоналу;

 • навчання персоналу;

 • забезпечення професійної кар'єри працівників;

 • забезпечення психічного здоров'я працівників;Американські вчені М.Х.Месков, М.Альберт, Ф.Хедоурі, автори одного з популярних на Заході підручників з менеджменту, виділяють чотири первинні функції управління

 • :

 • планування (визначення того, якими повинні бути цілі організації і що повинні робити члени організації, щоб досягти цих цілей);

 • організація (створення певної структури, яка дає можливість людям ефективно працювати для досягнення певних цілей);

 • мотивація (спонукання членів організації до діяльності для досягнення їх особистих цілей і цілей організації);

 • контроль (забезпечення досягнення організацією своїх цілей).Процеси, що об'єднують первинні функції управління

 • комунікація (обмін інформацією)

 • прийняття рішень (вибір альтернатив при здійсненні управлінських функцій).Керiвництво - як важливий психологiчний феномен

 • Реалізація базових функцій управління передбачає здійснення впливу на людей та налагодження з ними міжособистісних стосунків.

 • Це значною мірою залежить від стилю керівництва (авторитарного, демократичного, ліберального) та індивідуально-психологічних особливостей керівника.Засоби впливу

 • залежать від управлінської ситуації

 • можуть бути найрізноманітнішими: переконання, особистий приклад, наказ, розпорядження тощо.Необхідна умова здійснення планування, організації та контролю -

 • функція комунікації - обміну інформацією між членами освітянських організацій.

 • За даними вiдомих спецiалiстiв у галузi менеджменту 90% успiху дiяльностi керiвника залежить вiд успiшностi здійснення ним різного роду комунікацій.Питання для самоконтролю

 • Поясніть, як Ви розумієте сутність управлінських функцій (за вибором – дві-три функції).

 • Назвіть прізвище дослідника, який визначив 5 управлінських функцій.

 • Дайте визначення поняттю “дошкільний навчальний заклад” (За БКДО, нова редакція, 2012 рік).Каталог: images -> stories -> Departaments -> idpmo
idpmo -> 1. Педагогічна діагностика як наука, її виникнення та становлення
idpmo -> 1. Діагностичний супровід професійної діяльності вчителя початкової школи
idpmo -> 1. Діагностика особистості учня початкової школи
idpmo -> Лекція розпорядчі документи, їх види та правила оформлення план
idpmo -> Лекція 3 Тема лекції: "Методи педагогічної діагностики" План
idpmo -> Основи діловодства в дошкільному навчальному закладі Лекції – 16 год
idpmo -> Змістовий модуль І
idpmo -> Тема поняття дошкільної освіти, завдання, принципи її організації в україні
idpmo -> План. Поняття про сім’ю. Структура та функції сім’ї
idpmo -> Організація контролю в дошкільному навчальному закладі Коваленко Олена Володимирівна


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка