Ключовим компонентом класно-урочної форми організації навчання єДата конвертації30.05.2016
Розмір445 b.Ключовим компонентом класно-урочної форми організації навчання є

 • Ключовим компонентом класно-урочної форми організації навчання є

 • урок – форма організації навчання, за якої навчальні заняття проводяться вчителем із групою учнів постійного складу, одного віку й рівня підготовленості протягом точно встановленого часу, за сталим розкладом.проведення уроку на основі сучасних наукових досягнень, передового педагогічного досвіду, закономірностей навчального процесу;

 • проведення уроку на основі сучасних наукових досягнень, передового педагогічного досвіду, закономірностей навчального процесу;

 • проведення уроку на основі методик гуманних дидактичних концепцій;

 • особистісна спрямованість, тобто забезпечення учням умов для самореалізації та ефективної навчально-пізнавальної діяльності з урахуванням їхніх інтересів, потреб, нахилів, здібностей та життєвих настанов;

 • оптимальне поєднання і системна реалізація на уроці дидактичних принципів;

 • встановлення міжпредметних зв'язків, які усвідомлюються учнями;

 • зв'язок із раніше засвоєними знаннями, навичками, уміннями, опора на досягнутий рівень розвитку учнів;

 • актуалізація, стимулювання й активізація розвитку всіх сфер особистості учня: мотиваційної, пізнавальної, емоційно-вольової, фізичної, моральної тощо;

 • логічність, вмотивованість і емоційність усіх етапів навчально-пізнавальної діяльності учнів;

 • ефективне застосування сучасних дидактичних засобів, особливо — комп'ютерних;

 • тісний зв'язок із життям, першою чергою — з особистим досвідом учня;

 • формування практично необхідних знань, навичок, умінь, ефективної методики навчально-пізнавальної діяльності;

 • формування мотивації навчально-пізнавальних дій, професійного становлення, потреби постійної самоосвіти;

 • діагностика, прогнозування, проектування і планування кожного уроку.

комбіновані (змішані) уроки;

 • комбіновані (змішані) уроки;

 • уроки засвоєння нових знань;

 • уроки формування навичок і вмінь;

 • уроки узагальнення і систематизації знань;

 • уроки практичного застосування знань, навичок і умінь;

 • уроки контролю і корекції знань, навичок і вмінь. • Творчість – це завжди вихід за рамки, зміна існуючих знань, понять, норм, створення нового змісту, не включеного в попередню програму засвоєння.

 • В.П. СевастьяновТворчий урокце урок, на якому учні винаходять, досліджують, складають, створюють новий для себе освітній продукт, а значить, розвивають здібності й реалізують особистісний творчий потенціал.

 • Творчий урокце урок, на якому учні винаходять, досліджують, складають, створюють новий для себе освітній продукт, а значить, розвивають здібності й реалізують особистісний творчий потенціал. • Основні питання на етапі розробки:

 • Що саме буде створено учнями на уроці в рамках теми, що вивчається?

 • Як забезпечити даний процес?

Якщо завдання пропонуються дітям у відповідності з їх потребами та попередньою мотивованою діяльністю, якщо в завданні немає загравання перед дитячим інтересом, а міститься справді «жива» проблема або задача, її розв’язання не є очевидним навіть для вчителя, то таке завдання здатне повести за собою весь хід уроку, поступово вибудовуючи його по внутрішній логіці поставленої проблеми.

 • Якщо завдання пропонуються дітям у відповідності з їх потребами та попередньою мотивованою діяльністю, якщо в завданні немає загравання перед дитячим інтересом, а міститься справді «жива» проблема або задача, її розв’язання не є очевидним навіть для вчителя, то таке завдання здатне повести за собою весь хід уроку, поступово вибудовуючи його по внутрішній логіці поставленої проблеми.

 • А. В. Хуторськийурок-спостереження;

 • урок-спостереження;

 • урок-експеримент;

 • урок дослідження об’єкта;

 • пошуковий урок;

 • лабораторно-практичний урок;

 • урок постановки проблем та їх рішення;

 • урок конструювання понять (правил, закономірностей, гіпотез);

 • урок конструювання теорій;

 • урок-концепт, побудова картини світу, її частин;

 • урок роботи з першоджерелами (культурно-історичними відповідниками);

 • інтегративний урок;

 • метапредметний урок;

 • міжпредметний урок;

 • урок філософського узагальнення.урок складання і рішення задач;

 • урок складання і рішення задач;

 • урок-діалог (дискусія, диспут, евристична бесіда);

 • урок – парадокс;

 • урок – фантазія;

 • урок винаходів;

 • урок технічної (наукової, художньої, культурної, педагогічної) творчості;

 • урок моделювання;

 • урок символотворчості;

 • урок “творення” історії (власне рішення історичних подій);

 • урок – евристична ситуація;

 • урок – відкриття;

 • ділова гра;

 • рольова гра;

 • урок словотворчості (задачі – казки, літописи, ситуації у віршованій формі);

 • урок – подорож (реальна, віртуальна);

 • урок навпаки (учень у ролі вчителя);

 • урок у школі майбутнього;

 • прогностичний урок;

 • урок захисту творчих робіт;

 • урок – олімпіада;

 • урок творчого узагальнення.урок метапостановки;

 • урок метапостановки;

 • урок нормотворчості;

 • урок розробки індивідуальних освітніх програм;

 • урок захисту індивідуальних освітніх програм;

 • урок групової роботи;

 • урок колективної роботи;

 • урок - проект (з використанням методу проектів);

 • урок – консультація (взаємоконсультація);

 • урок самооцінок (взаємооцінок);

 • урок - залік (самозалік);

 • урок – рефлексія.бінарний урок;

 • бінарний урок;

 • урок рецензування;

 • урок взаємоконтролю;

 • урок – вернісаж;

 • урок – виставка;

 • урок – аукціон;

 • урок – конференція;

 • урок – змагання;

 • урок – КВК;

 • урок “суд над явищем”;

 • урок – спектакль;

 • урок – “круглий стіл”;

 • урок – панорама;

 • урок – творчий звіт.Тема уроку, клас, дата проведення.

 • Тема уроку, клас, дата проведення.

 • Тип уроку.

 • Мета уроку.

 • Обладнання та матеріали до уроку.

 • Фундаментальні освітні об’єкти, у напрямі яких планується діяльність учнів.

 • Головна проблема уроку (записується одна або дві).

 • Етапи та види діяльності учнів із урахуванням часу по хвилинах.

 • Формулювання завдань учням на кожному з етапів уроку. Завдання варіативної форми.

 • Результати виконання завдань учнями, що передбачаються (бажано вказати 2-3 можливих варіанти).Культурно-історичні аналоги з даної проблеми.

 • Культурно-історичні аналоги з даної проблеми.

 • Малюнки, задачі, схеми, таблиці тощо.

 • Завдання учням по рефлексії їх діяльності.

 • Форми контролю та оцінки результатів уроку.

 • Домашнє завдання (різні варіанти за вибором та індивідуально).

 • Рекомендовані для самостійного опрацювання матеріали по уроку (підручники, посібники, адреси сайтів у Інтернеті тощо).

 • Список літератури та інших джерел, використаних учителем при підготовці до уроку.

 • Форма аналізу проведеного уроку, підсумки його обговорення з присутніми колегами та учнями.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка