Кодекс корпоративного управлінняДата конвертації01.06.2016
Розмір445 b.
ТипКодексКодекс корпоративного управління можна визначити як сукупність принципів, стандартів або правил найкращої поведінки, які стосуються питань управління товариствами, встановлюються державним органом або недержавною організацією і мають рекомендаційний характер (не є обов’язковими для виконання).

 • Кодекс корпоративного управління можна визначити як сукупність принципів, стандартів або правил найкращої поведінки, які стосуються питань управління товариствами, встановлюються державним органом або недержавною організацією і мають рекомендаційний характер (не є обов’язковими для виконання).

 • При цьому поняття «кодекс» є узагальненим — відповідна сукупність норм може мати назву принципів, рекомендацій, правил, керівництв, стандартів, доповідей тощо.Практика запровадження кодексів корпоративного управління була започаткована Великою Британією на початку 1990-х рр. і протягом наступних десятиріч активно підтримана іншими країнами.

 • Практика запровадження кодексів корпоративного управління була започаткована Великою Британією на початку 1990-х рр. і протягом наступних десятиріч активно підтримана іншими країнами.

 • За останніми даними, у світі існують більше 150 кодексів корпоративного управління, які поділяються на національні та міжнародні.Країни континентальної Європи  — перші кодекси були ухвалені лише у 1997—1999 рр.

 • Країни континентальної Європи  — перші кодекси були ухвалені лише у 1997—1999 рр.

 • Активізація «кодексоутворення» - опублікування Групою з корпоративного управління ОЕСР доповіді «Корпоративне управління: покращення конкурентоспроможності та доступ до капіталу на світових ринках» і побудованих на цій доповіді Принципів корпоративного управління Організації економічного співробітництва.1) захист інтересів акціонерів та інших осіб, що вступають у відносини з товариством (stakeholders) (компетенція загальних зборів, порядок їх проведення, принципи голосування, призначення представників, розкриття фінансової та нефінансової інформації, захист міноритаріїв від контролюючих акціонерів, обов’язки інституційних інвесторів);

 • 1) захист інтересів акціонерів та інших осіб, що вступають у відносини з товариством (stakeholders) (компетенція загальних зборів, порядок їх проведення, принципи голосування, призначення представників, розкриття фінансової та нефінансової інформації, захист міноритаріїв від контролюючих акціонерів, обов’язки інституційних інвесторів); • 2) діяльність наглядового та виконавчого органів управління товариством (компетенція, відповідальність, підзвітність, організаційна структура, порядок формування, процедура діяльності, методика призначення винагород та компенсацій, форми стимулювання діяльності);3) способи забезпечення дотримання товариствами вимог кодексів (добровільне розкриття або розкриття за принципом «виконуй або поясни»).

 • 3) способи забезпечення дотримання товариствами вимог кодексів (добровільне розкриття або розкриття за принципом «виконуй або поясни»).Велика Британія – більше 20,

 • Велика Британія – більше 20,

 • США – 12,

 • Австралія — 8,

 • Нова Зеландія і Канада — 5,

 • Німеччина — 7,

 • Бельгія — 6,

 • Франція — 5,

 • Італія — 4,

 • Японія – 5. • Принципи корпоративного управління

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

 • рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

 • від 11 грудня 2003 р. N 571 Цей документ містить важливі принципи та рекомендації щодо якісного та прозорого управління товариством, дотримання яких має допомогти товариствам у підвищенні їх інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності.

 • Цей документ містить важливі принципи та рекомендації щодо якісного та прозорого управління товариством, дотримання яких має допомогти товариствам у підвищенні їх інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності.

 • Принципи корпоративного управління мають рекомендаційний характер та розраховані на добровільне застосування. Головним стимулом щодо їх дотримання товариствами є економічна доцільність та об'єктивно існуючі вимоги ринку щодо залучення інвестицій.

 • З огляду на це Принципи корпоративного управління адресовані, в першу чергу, тим українським підприємствам, яким потрібні інвестиції і які готові для їх залучення відповідати найвищим стандартам корпоративного управління. • Рішення Господарського суду Хмельницької області від 11 серпня 2010 р. Справа N 9/1265-10З

 • Під час голосування по спірних питаннях порядку денного було порушено також основні принципи корпоративного управління: усі, обрані зборами акціонерів, члени органів управління Емітента є залежними від основного акціонера Ч. В. А. (60,02 % акцій) особами, так як проживають в місті Дніпропетровську та працюють в комерційних структурах, контрольованих даним акціонером. Відповідно сама юридична конструкція спірних рішень зборів акціонерів про затвердження складу Спостережної ради та Ревізійної комісії передбачає, що персональний склад даних органів уже був сформований, що порушує виключну компетенцію зборів акціонерів на обрання, а не затвердження складу.Згідно з роз'ясненнями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в п. 2.1. Принципів корпоративного управління для того, щоб акціонери могли прийняти виважені рішення з питань порядку товариство повинно забезпечити акціонерам можливість у будь-який час з моменту повідомлення про скликання загальних зборів до дня їх проведення ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним. Звертається увага, що при цьому товариство повинно забезпечити акціонеру можливість ознайомитися з такими документами у зручний спосіб, зокрема, через: ознайомлення у приміщенні товариства; надсилання на запит акціонера поштою, факсом, електронною поштою".

 • Згідно з роз'ясненнями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в п. 2.1. Принципів корпоративного управління для того, щоб акціонери могли прийняти виважені рішення з питань порядку товариство повинно забезпечити акціонерам можливість у будь-який час з моменту повідомлення про скликання загальних зборів до дня їх проведення ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним. Звертається увага, що при цьому товариство повинно забезпечити акціонеру можливість ознайомитися з такими документами у зручний спосіб, зокрема, через: ознайомлення у приміщенні товариства; надсилання на запит акціонера поштою, факсом, електронною поштою".Позовні вимоги в частині визнання недійсним спірного рішення загальних зборів по питанню порядку денного "Внесення змін до Статуту товариства", позивач обгрунтовує тим, що в порушення ст. 43 Закону України "Про господарські товариства" та Принципів корпоративного управління Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (затверджені рішенням ДКЦПФР від 11.12.2003 р. N571), які вимагають проведення загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням акціонерного товариства

 • Позовні вимоги в частині визнання недійсним спірного рішення загальних зборів по питанню порядку денного "Внесення змін до Статуту товариства", позивач обгрунтовує тим, що в порушення ст. 43 Закону України "Про господарські товариства" та Принципів корпоративного управління Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (затверджені рішенням ДКЦПФР від 11.12.2003 р. N571), які вимагають проведення загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням акціонерного товаристваРішення господарського суду Рівненської області від 20 січня 2011 р. Справа N 3/171

 • Рішення господарського суду Рівненської області від 20 січня 2011 р. Справа N 3/171

 • Перелік правомочностей, які становлять зміст корпоративних прав акціонера акціонерного товариства, міститься у Принципах корпоративного управління, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2003 року N 571, в яких систематизовано права, що надаються акціонеру нормами чинного законодавства (Цивільним кодексом України, Законами України "Про господарські товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", "Про акціонерні товариства" та ін.).Постанова Вищого господарського суду України від 04.10.2011 р.

 • Постанова Вищого господарського суду України від 04.10.2011 р.

 • Справа N 9/170-46/68

 • Відповідно до п. 2.1.4 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Принципів корпоративного управління" від 11.12.2003 р. право на вільне розпорядження належними акціонеру акціями є невід'ємним правом акціонера. Товариству не дозволяється встановлювати у внутрішніх документах або на практиці будь-які обмеження щодо вільного розпорядження належними акціонеру акціями (наприклад, переважного права інших акціонерів на придбання акцій товариства, необхідності отримання згоди товариства на відчуження акцій тощо).Постанова Вінницького окружного адміністративного суду від 2 січня 2009 р. Справа N 2-а-12800/08

 • Постанова Вінницького окружного адміністративного суду від 2 січня 2009 р. Справа N 2-а-12800/08

 • Вдповідно до чинного законодавства України, Статуту, рекомендацій Принципів корпоративного управління України, а також згідно із вимогами Роз'яснення, загальними зборами акціонерів ВАТ "Вінницький олійножировий комбінат" 24.04.2007 року (Протокол N 11) було затверджено Положення про загальні збори акціонерів ВАТ "Вінницький олійножировий комбінат", п. 8 якого передбачено, що перерва у загальних зборах акціонерів може бути об'явлена на інший день, на вимогу акціонерів, які володіють бульш як 10 (десятьма) відсотками акцій у статуному капіталі товариства, на підставі заяви, з обовязковим зазначенням дати продовження зборів та причин, що унеможливлюють подальше проведення загальних зборів акціонерів.Постанова Київского апеляційного господарського суду

 • Постанова Київского апеляційного господарського суду

 • 21.10.2008 р. справа 9/73б

 • Компанія з обмеженою відповідальністю "Арка Капітал" (Arca Capital Limited), посилається на порушення судом першої інстанції положень Указу Президента України "Про заходи щодо розвитку корпоративного управління в акціонерних товариствах", Принципи корпоративного управління, затверджені рішенням ДКЦПФР від 24.01.2008 р. N 52, та розпорядження КМ України "Про затвердження плану заходів з реалізації Основних напрямів розвитку фондового ринку України на 2006 - 2010 роки" від 07.03.2006 р. N 131-р, в частині забезпечення участі акціонерів у процесі провадження справ про банкрутство.Постанова Київского апеляційного господарського суду

 • Постанова Київского апеляційного господарського суду

 • 21.10.2008 р. справа 9/73б

 • Однак, колегія не може погодитись із таким висновком, враховуючи те, що наведені вище нормативні акти приймались з метою забезпечення належних умов функціонування акціонерних товариств, підвищення ефективності їх діяльності, залучення інвестицій в економіку України. При цьому, слід враховувати, що господарські суди, здійснюючи розгляд справ про банкрутство, відповідно до приписів ч. 1 ст. 5 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", керуються цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України та іншими законодавчими актами України, в частині регулювання ними окремих питань, пов'язаних із банкрутствами.Постанова Київского апеляційного господарського суду

 • Постанова Київского апеляційного господарського суду

 • 21.10.2008 р. справа 9/73б

 • Наведені вище нормативні акти, на порушення яких посилається скаржник, не регулюють провадження у справах про банкрутство та не встановлюють процесуальних особливостей розгляду таких справ.

 • За таких обставин, колегія дійшла висновку про відсутність з боку суду першої інстанції порушень норм процесуального права, щодо захисту прав акціонерів боржника та їх участі у справі.

 • Розуміння мети та сутності правового регулювання;

 • Тлумачення норми права;

 • Оцінка дій учасників правовідносин;

 • Застосування як правовий звичай у випадку, коли відсутнє законодавче регулювання відносин. • Захист прав та законних інтересів акціонерів – понад усе?

 • Система координат, запропонована принципами:

 • Ефективна діяльність товариства;

 • Баланс інтересів учасників корпоративних відносин (акціонери, менеджери, працівники, споживачі, кредитори, держава, громада).Товариство забезпечує захист прав, законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від того, чи є акціонер резидентом України, від кількості акцій, якими він володіє, та інших факторів

 • Товариство забезпечує захист прав, законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від того, чи є акціонер резидентом України, від кількості акцій, якими він володіє, та інших факторів

 • Питання про визнання рішення загальних зборів недійсними за позовом дрібного акціонера – чи може бути застосований “арифметичний підхід”? • Товариство має сприяти реалізації прав акціонерів (п.2.1.)

 • Право на участь в управлінні щодо зборів: Час, місце проведення та процедура реєстрації акціонерів для участі у зборах товариства мають створювати сприятливі умови для участі акціонера у зборах (п.2.1.1.б).Сприятливі умови для участі акціонера у зборах:

 • Сприятливі умови для участі акціонера у зборах:

 • Реєстрація має проводитися безпосередньо перед початком зборів у тому ж приміщенні, де проводитимуться збори, протягом часу достатнього для реєстрації усіх осіб, що прибули для участі у загальних зборах.

 • Збори слід проводити протягом одного дня у межах населеного пункту за місцезнаходженням товаристваДякую за увагу!

 • Дякую за увагу!

 • Олена Кібенко

 • Керуючий партнер,

 • Бізнес-центр "Parallel' 50"

 • вул. Іванова, 7/9, офіс 9-06

 • Харків, 61002, Україна

 • тел./факс: +38 057 717 79 79

 • моб.: +38 050 4005506

 • E-mail: kibenko@kopartners.com.ua

 • http://kopartners.com.ua

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка