Кодекс Митний кодекс України та інші закони з питань митної справи уДата конвертації27.05.2016
Розмір445 b.Податкове законодавство України

 • Податкове законодавство України

 • - Конституція України

 • - Податковий Кодекс

 • - Митний кодекс України та інші закони з питань митної справи у

 • частині регулювання правовідносин, що виникають у зв'язку з

 • оподаткуванням митом операцій з переміщення товарів через митний кордон

 • України

 • чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана

 • Верховною Радою України і якими регулюються питання оподаткування

 • нормативно-правові акти, прийняті на підставі та на виконання

 • Податкового Кодексу та законів з питань митної справи;

 • рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого

 • самоврядування з питань місцевих податків та зборів, які прийняті за

 • правилами, встановленимиПодатковим Кодексом

1.Загальність оподаткування

 • 1.Загальність оподаткування

 • 2. Рівність усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів

 • 3. Податкової дискримінації

 • 4. Невідворотність настання визначеної законом відповідальності у разі

 • 5. Порушення податкового законодавства

 • 6. Презумпція правомірності рішень платника податку

 • 7. Фіскальна достатність

 • 8. Соціальна справедливість

 • 9. Економічність оподаткування

 • 10. Нейтральність оподаткування

 • 11. Стабільність

 • 12. Рівномірність та зручність сплати

 • 13. Єдиний підхід до встановлення податків та зборів

 • Податком є обов’язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку відповідно до Податкового Кодексу.

 • Збором (платою, внеском) є обов’язковий платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників зборів, з умовою отримання ними спеціальної вигоди, у тому числі внаслідок вчинення на користь таких осіб державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами та особами юридично значимих дій.платники податку

 • платники податку

 • об’єкт оподаткування

 • база оподаткування

 • ставка податку

 • порядок обчислення податку

 • податковий період

 • строк та порядок сплати податку

 • податкові пільгиПодаток на прибуток підприємств

 • Податок на прибуток підприємств

 • Податок на доходи фізичних осіб

 • Податок на додану вартість

 • Акцизний податок

 • Екологічний податок

 • Рентна плата

 • Митоподаток на майно

 • податок на майно

 • єдиний податок

Суб’єкти господарювання - юридичні особи, які провадять

 • Суб’єкти господарювання - юридичні особи, які провадять

 • господарську діяльність як на території України, так і за її межами, крім:

 • 1) бюджетних установ;

 • 2) громадських об’єднань, політичних партій, релігійних, благодійних організацій, пенсійних фондів, метою яких не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій;

 • 3) суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, визначені главою 1 розділу XIV Податкового Кодексу.

 • Підприємства нерезиденти, які утворені в будь-якій організаційно

 • правовій формі та отримують доходи з джерелом походження з

 • України.прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці.

 • прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці.1. Базова (основна) ставка податку становить 18 відсотків

 • 1. Базова (основна) ставка податку становить 18 відсотків

 • 2. Ставки 0, 4, 6, 12, 15 і 20 відсотків застосовуються до доходів нерезидентів

 • та прирівняних до них осіб із джерелом їх походження з України у випадках,

 • встановлених пунктом 141.4 статті 141 Податкового Кодексу

Якщо особи, не зареєстровані як платники податку, ввозять товари на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню згідно із законом, такі особи сплачують податок під час митного оформлення товарів без реєстрації як платники такого податку.

 • Якщо особи, не зареєстровані як платники податку, ввозять товари на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню згідно із законом, такі особи сплачують податок під час митного оформлення товарів без реєстрації як платники такого податку.Об’єктом оподаткування є операції платників податку з: а) постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 Податкового Кодексу, у тому числі операції з передачі права власності на об’єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об’єкта фінансового лізингу в користування

 • Об’єктом оподаткування є операції платників податку з: а) постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 Податкового Кодексу, у тому числі операції з передачі права власності на об’єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об’єкта фінансового лізингу в користування

 • лізингоотримувачу/орендарю;

 • б) постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 Податкового Кодексу;

 • в) ввезення товарів на митну територію України;

 • г) вивезення товарів за межі митної території України;

 • е) постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом.База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості (у разі здійснення контрольованих операцій — не нижче звичайних цін, визначених відповідно до статті 39  Податкового Кодексу) з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв’язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками — суб’єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).

 • База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості (у разі здійснення контрольованих операцій — не нижче звичайних цін, визначених відповідно до статті 39  Податкового Кодексу) з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв’язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками — суб’єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).Сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду. Податкове зобов’язання – сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк). Податковий кредит – сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов’язання звітного (податкового) періоду, визначена згідно з розділом V Кодексу .

 • Сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду. Податкове зобов’язання – сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк). Податковий кредит – сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов’язання звітного (податкового) періоду, визначена згідно з розділом V Кодексу .Платник податку зобов'язаний надати покупцю (отримувачу) на його вимогу підписану уповноваженою платником особою та скріплену печаткою ПОДАТКОВУ НАКЛАДНУ, у якій зазначаються в окремих рядках: а) порядковий номер податкової накладної б) дата виписування податкової накладної в) повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи зареєстрованої як платник податку на додану вартість, - продавця товарів/послуг; г) податковий номер платника податку (продавця та покупця) ґ) місцезнаходження юридичної особи-продавця д) повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи - покупця (отримфізичної особи, зареєстрованої увача) товарів/послуг е) опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг є) ціна постачання без урахування податку ж) ставка податку та відповідна сума податку в цифровому значенні з) загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку; и) вид цивільно-правового договору.

 • Платник податку зобов'язаний надати покупцю (отримувачу) на його вимогу підписану уповноваженою платником особою та скріплену печаткою ПОДАТКОВУ НАКЛАДНУ, у якій зазначаються в окремих рядках: а) порядковий номер податкової накладної б) дата виписування податкової накладної в) повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи зареєстрованої як платник податку на додану вартість, - продавця товарів/послуг; г) податковий номер платника податку (продавця та покупця) ґ) місцезнаходження юридичної особи-продавця д) повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи - покупця (отримфізичної особи, зареєстрованої увача) товарів/послуг е) опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг є) ціна постачання без урахування податку ж) ставка податку та відповідна сума податку в цифровому значенні з) загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку; и) вид цивільно-правового договору.Звітним (податковим) періодом платника ПДВ є один календарний місяць, а у випадках, особливо визначених Податковим Кодексом, календарний квартал.

 • Звітним (податковим) періодом платника ПДВ є один календарний місяць, а у випадках, особливо визначених Податковим Кодексом, календарний квартал.

 • Податкова декларація подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

 • Сума податкового зобов’язання, зазначена платником податку в поданій ним податковій декларації, підлягає сплаті протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого для подання податкової декларації.

До підакцизних товарів належать: ( ст. 215): спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво; тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну; нафтопродукти, скраплений газ, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, паливо моторне альтернативне; автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб i більше, транспортні засоби для перевезення вантажів; електрична енергія.

 • До підакцизних товарів належать: ( ст. 215): спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво; тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну; нафтопродукти, скраплений газ, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, паливо моторне альтернативне; автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб i більше, транспортні засоби для перевезення вантажів; електрична енергія.ОБ’ЄКТАМИ ОПОДАТКУВАННЯ Є ОПЕРАЦІЇ З:

 • ОБ’ЄКТАМИ ОПОДАТКУВАННЯ Є ОПЕРАЦІЇ З:

 • - реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

 • - ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України

 • - реалізації підакцизних товарів (продукції) конфіскованих, визнаних безхазяйними, за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання, та підакцизних товарів (продукції), що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходять у власність держави

 • - реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

 • - оптового постачання електричної енергії

 • - переобладнання ввезеного на митну територію України транспортного засобу у підакцизний легковий автомобіль та інші.Ставки податку

 • Ставки податку

 • - Адвалорні ( відносні) — визнається ставка податку, згідно з якою розмір податкових нарахувань встановлюється у відсотковому або кратному відношенні до одиниці вартісного виміру бази оподаткування

 • - Специфічні (абсолютні) — ставка податку, згідно з якою розмір податкових нарахувань встановлюється як фіксована величина стосовно кожної одиниці виміру бази оподаткування.Суми податку, що підлягають сплаті, з підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, визначаються платником податку самостійно, виходячи з об’єктів оподаткування, бази оподаткування та ставок цього податку, що діють на дату виникнення податкових зобов’язань.

 • Суми податку, що підлягають сплаті, з підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, визначаються платником податку самостійно, виходячи з об’єктів оподаткування, бази оподаткування та ставок цього податку, що діють на дату виникнення податкових зобов’язань.

 • Базовий податковий період для сплати податку відповідає календарному місяцю.

 • За базовий податковий період для сплати податку підприємство складає та подає декларацію.

Підприємство  буде платником екологічного податку, якщо під час провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються ( ст. 240 ПК):

 • Підприємство  буде платником екологічного податку, якщо під час провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються ( ст. 240 ПК):

 • -викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

 • - скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти

 • -розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання)

 • -. утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені)

 • - тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строкОб’єктом та базою оподаткування є ( ст. 242 ПК): — обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами; — обсяги та види забруднюючих речовин, які скидаються безпосередньо у водні об’єкти; — обсяги та види (класи) розміщених відходів, крім обсягів та видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання; — обсягів палива вивезених з митної території України в митних режимах експорту або реекспорту або переробки на митній території України засвідчених належно оформленою митною декларацією; — мазуту та пічного палива, що використовуються в процесі виробництва тепло- та електроенергії; — обсяги та категорія радіоактивних відходів, що утворюються внаслідок діяльності суб’єктів господарювання та/або тимчасово зберігаються їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк; — обсяги електричної енергії, виробленої експлуатуючими організаціями ядерних установок (атомних електростанцій).

 • Об’єктом та базою оподаткування є ( ст. 242 ПК): — обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами; — обсяги та види забруднюючих речовин, які скидаються безпосередньо у водні об’єкти; — обсяги та види (класи) розміщених відходів, крім обсягів та видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання; — обсягів палива вивезених з митної території України в митних режимах експорту або реекспорту або переробки на митній території України засвідчених належно оформленою митною декларацією; — мазуту та пічного палива, що використовуються в процесі виробництва тепло- та електроенергії; — обсяги та категорія радіоактивних відходів, що утворюються внаслідок діяльності суб’єктів господарювання та/або тимчасово зберігаються їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк; — обсяги електричної енергії, виробленої експлуатуючими організаціями ядерних установок (атомних електростанцій).Стаки податку встановлені за такими ознаками

 • Стаки податку встановлені за такими ознаками

 • 1.Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (ст.243 ПК)  

 •    2.Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення ( ст.244 ПК)

 • 3.Ставки податку за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти

 • ( ст.245 ПК)        

 •                                                                                         4.Ставки податку за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах ( ст.246 ПК)

 • 5.Ставки податку за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) ( ст.247 ПК)

 • 6.Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк

 • ( ст.248 ПК)Порядок обчислення податку ( ст. 249 ПК)

 • Порядок обчислення податку ( ст. 249 ПК)

 • Суми податку обчислюються за податковий (звітний) квартал платниками податку. У разі якщо під час провадження господарської діяльності платником податку здійснюються різні види забруднення навколишнього природного середовища або забруднення різними видами забруднюючих речовин, такий платник зобов’язаний визначати суму податку окремо за кожним видом забруднення або за кожним видом забруднюючої речовини.

 • Суми податку обчислюються платниками податку самостійно щокварталу виходячи з фактичних обсягів викидів (скидів, розміщення, утворення) та ставок податку.

Рентна плата — загальнодержавний податок, який справляється :

 • Рентна плата — загальнодержавний податок, який справляється :

 • за користування надрами для видобування корисних копалин

 • за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин

 • за користування радіочастотним ресурсом України

 • за спеціальне використання води

 • за спеціальне використання лісових ресурсів

 • за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України.Податок на майно складається з:

 • Податок на майно складається з:

 • — податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 • — транспортного податку

 • — плати за землюОб’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

 • Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

 • Не є об’єктом оподаткування: а) гуртожитки; б) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках; в) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств; г) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України. Податкове зобов’язання по даному податку підприємство сплачує за звітний рік авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 • Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України. Податкове зобов’язання по даному податку підприємство сплачує за звітний рік авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.

 • Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.

 • Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

 • Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 • Платники податку — юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

 • Транспортний податок сплачується юридичними особами — авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.Об’єктами оподаткування є: — земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні; — земельні частки (паї), які перебувають у власності.

 • Об’єктами оподаткування є: — земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні; — земельні частки (паї), які перебувають у власності.

 • Базою оподаткування є: — нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом; — площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

Сільськогосподарські підприємства відносяться до четвертої групи платників єдиного податку, та можуть самостійно обрати спрощену систему оподаткування та зареєструватись платником єдиного податку, якщо у них частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

 • Сільськогосподарські підприємства відносяться до четвертої групи платників єдиного податку, та можуть самостійно обрати спрощену систему оподаткування та зареєструватись платником єдиного податку, якщо у них частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.Каталог: 2015


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка