Кодекс України про адміністративні правопорушенняДата конвертації24.12.2016
Розмір445 b.
#11232
ТипКодексце передбачені законом вид і міра державно-владного (примусового) зазнання особою втрат благ особистого, організаційного і майнового зарактеру за вчинене правопорушення.

 • це передбачені законом вид і міра державно-владного (примусового) зазнання особою втрат благ особистого, організаційного і майнового зарактеру за вчинене правопорушення.Відповідно до ст.ст. 55, 56 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності оргнів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

 • Відповідно до ст.ст. 55, 56 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності оргнів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.Основним нормативним актом у цій галузі права є

 • Основним нормативним актом у цій галузі права є

 • Кодекс України про адміністративні правопорушення

 • (який був прийнятий 7 грудня 1984 р. введений в дію 1 червня 1985р.).це галузь права, що регулює суспільні відносини управлінського характеру, які виникають у процесі організації і здійснення органами державної влади виконавчої і розпорядчої діяльності, тобто в процесі державного управління.

 • це галузь права, що регулює суспільні відносини управлінського характеру, які виникають у процесі організації і здійснення органами державної влади виконавчої і розпорядчої діяльності, тобто в процесі державного управління.

 • Предметом регулювання адміністративного права є суспільні відносини , які виникають у процесі здійснення державного управління.- протиправна (умисна або необережна) дія або бездіяльність, яка посягає на права і свободи громадян , державний або громадянський порядок, власність, на встановлений порядок управління, за що законодавством передбачена адміністративна відповідальність (ст. 9 КУпАП).

 • - протиправна (умисна або необережна) дія або бездіяльність, яка посягає на права і свободи громадян , державний або громадянський порядок, власність, на встановлений порядок управління, за що законодавством передбачена адміністративна відповідальність (ст. 9 КУпАП).протиправність; винність; суспільна небезпека і адміністративність.

 • протиправність; винність; суспільна небезпека і адміністративність.

 • Ознаки протиправності адміністративного правопорушення випливає з того, що воно заборонене законом, оскільки можна завдати шкоди або загрожувати небезпекою. Протиправність охоплює проступки, які завдають безпосередньої шкоди інтересам особи, матеріальним речам, а також ті, що не пов’язані із настанням шкідливих наслідків, а криють у собі лише загрозу, небезпеку такої шкоди.(дія або бездіяльність) вважається адміністративним правопорушенням лише тоді, коли встановлено вину особи у його вчиненні, а також доведено причинний зв'язок між такими діями і шкідливими наслідками, якщо такі настали. Вина особи може виражатися у двох формах: умисну або необережності.

 • (дія або бездіяльність) вважається адміністративним правопорушенням лише тоді, коли встановлено вину особи у його вчиненні, а також доведено причинний зв'язок між такими діями і шкідливими наслідками, якщо такі настали. Вина особи може виражатися у двох формах: умисну або необережності.Суб’єктом адміністративного правопорушення можуть бути громадяни України (з 16 років), іноземні громадяни та особи без громадянства. Виділяють посадових осіб, покладаючи на них підвищену порівняно з іншими громадянами відповідальність, якщо порушення ними загальнообов’язкових правил водночас є порушенням службових обов’язків.

 • Суб’єктом адміністративного правопорушення можуть бути громадяни України (з 16 років), іноземні громадяни та особи без громадянства. Виділяють посадових осіб, покладаючи на них підвищену порівняно з іншими громадянами відповідальність, якщо порушення ними загальнообов’язкових правил водночас є порушенням службових обов’язків.Обов’язковою умовою, за якої особа може вважатись суб’єктом правопорушення, є її осудність, тобто здатність оцінювати свої дії і керувати ними.

 • Обов’язковою умовою, за якої особа може вважатись суб’єктом правопорушення, є її осудність, тобто здатність оцінювати свої дії і керувати ними.виступають суспільні відносини, які складаються у сфері адміністративно-організаційної діяльності і порядку управління, регулюються адміністративним правом, а також нормами інших галузей права (трудового, цивільного, фінансового, земельного та ін.).

 • виступають суспільні відносини, які складаються у сфері адміністративно-організаційної діяльності і порядку управління, регулюються адміністративним правом, а також нормами інших галузей права (трудового, цивільного, фінансового, земельного та ін.).

 • Об'єктом посягання може бути сама людина, її здоров’я, честь і гідність, права і свободи, а також власність.- адміністративні правопорушення в галузі охорони праці і здоров’я населення (гл.5);

 • - адміністративні правопорушення в галузі охорони праці і здоров’я населення (гл.5);

 • - адміністративні правопорушення, що посягають на власність(гл.6);

 • - адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам’яток історії та культури (гл.7);

 • адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, у сфері послуг, у галузі фінансів і підприємницької діяльності(гл.12);- адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації(гл.13);

 • - адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації(гл.13);

 • - адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку(гл.14);

 • - адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління(гл.15).вид юридичної відповідальності громадян і посадових осіб, що полягає у застосуванні до особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, певного заходу державно-правового примусу – адміністративного стягнення.

 • вид юридичної відповідальності громадян і посадових осіб, що полягає у застосуванні до особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, певного заходу державно-правового примусу – адміністративного стягнення.осудні особи, які досягли на момент вчинення адміністративного правопорушення 16-річного віку;

  • осудні особи, які досягли на момент вчинення адміністративного правопорушення 16-річного віку;
  • посадові особи за адміністративне правопорушення, пов`язане з недотриманням встановлених правил у сфері охорони порядку, управління тощо, забезпечення виконання яких входить до їх посадових обов`язків;


1.Попередження – письмове офіційне застереження громадянина про правопорушення, яке він скоїв.

 • 1.Попередження – письмове офіційне застереження громадянина про правопорушення, яке він скоїв.

 • 2.Штраф – це найпоширеніший вид адміністративного стягнення. Він має виключно грошовий характер.3.Оплатне вилучення предмета, що став знаряддям вчинення, або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення полягає в його примусовому вилученні й наступній реалізації з передачею вирученої суми колишньому власникові з відрахуванням витрат на реалізацію вилученого предмета.

 • 3.Оплатне вилучення предмета, що став знаряддям вчинення, або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення полягає в його примусовому вилученні й наступній реалізації з передачею вирученої суми колишньому власникові з відрахуванням витрат на реалізацію вилученого предмета.4.Конфіскація предмета, що став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення, грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення, зводиться до примусової безоплатної передачі цього предмета чи грошей у власність держави.

 • 4.Конфіскація предмета, що став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення, грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення, зводиться до примусової безоплатної передачі цього предмета чи грошей у власність держави.Виправні роботи – це адміністративне стягнення, яке має за мету грошове покарання, тобто вплив на матеріальні інтереси порушника. Цей вид стягнення застосовується лише судом на строк до 2-х місяців з відбуванням його за місцем основної роботи особи із відрахуванням до 20% її заробітку в дохід держави.

 • Виправні роботи – це адміністративне стягнення, яке має за мету грошове покарання, тобто вплив на матеріальні інтереси порушника. Цей вид стягнення застосовується лише судом на строк до 2-х місяців з відбуванням його за місцем основної роботи особи із відрахуванням до 20% її заробітку в дохід держави.встановлюється і застосовується лише у виняткових випадках за окремі види адміністративних правопорушень на строк до 15 діб, призначається тільки судом (суддею) і виконується негайно після винесення постанови.

 • встановлюється і застосовується лише у виняткових випадках за окремі види адміністративних правопорушень на строк до 15 діб, призначається тільки судом (суддею) і виконується негайно після винесення постанови.Дисциплінарна

 • Дисциплінарна

 • відповідальність

 • медичних

 • працівників

 • настає при

 • порушенні вимог

 • трудового

 • законодавства.

 • Дисциплінарна відповідальність

 • медичного працівника — це окремий

 • варіант юридичної відповідальності, яка

 • настає у випадку порушення трудових

 • обов'язків.це окрема галузь права України, яка регулює відносини, що виникають в процесі реалізації особою права на працю. Воно являє собою систему діючих правових норм поведінки, які регулюють трудові, а також деякі інші, тісно зв’язані з трудовими, відносини найманих працівників.

 • це окрема галузь права України, яка регулює відносини, що виникають в процесі реалізації особою права на працю. Воно являє собою систему діючих правових норм поведінки, які регулюють трудові, а також деякі інші, тісно зв’язані з трудовими, відносини найманих працівників.це локальний нормативний акт, що регулює виробничі, трудові та соціально-економічні відносини на підприємстві, в установі, організації незалежно від форм власності й господарювання. Його укладають між власником або уповноваженим ним органом і трудовим колективом, від імені якого виступає профспілковий комітет чи інший уповноважений трудовим колективом орган, поєднує права й обов’язки сторін.

 • це локальний нормативний акт, що регулює виробничі, трудові та соціально-економічні відносини на підприємстві, в установі, організації незалежно від форм власності й господарювання. Його укладають між власником або уповноваженим ним органом і трудовим колективом, від імені якого виступає профспілковий комітет чи інший уповноважений трудовим колективом орган, поєднує права й обов’язки сторін.це процедура юридичного оформлення трудового договору, тобто виникнення трудових відносин між працівником і власником або уповноваженим ним органом або фізичною особою.

 • це процедура юридичного оформлення трудового договору, тобто виникнення трудових відносин між працівником і власником або уповноваженим ним органом або фізичною особою.трудова функція працівника (посада);

 • трудова функція працівника (посада);

 • місце роботи;

 • строк дії трудового договору;

 • час початку виконання трудової функції;

 • розмір винагороди за виконану роботу.це встановлений законом або на його основі час, протягом якого працівник повинен виконувати свої трудові обов’язки, передбачені трудовим договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку і колективним договором.

 • це встановлений законом або на його основі час, протягом якого працівник повинен виконувати свої трудові обов’язки, передбачені трудовим договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку і колективним договором.нормальна тривалість робочого часу, що не може перевищувати 40 годин на тиждень (ч.1 ст.50 КЗпП України);

 • нормальна тривалість робочого часу, що не може перевищувати 40 годин на тиждень (ч.1 ст.50 КЗпП України);

 • скорочена тривалість робочого часу (36 годин на тиждень або 24 години), що за тривалістю менше від нормального, але з оплатою праці як за нормальну тривалість.

 • неповний робочий час (день або тиждень), встановлюється за угодою сторін трудового договору, оскільки він не закріплений у законодавстві. Оплату праці здійснюють згідно з нормами виробітку чи залежно від відпрацьованого часу; обсяг трудових прав працівників не обмежують; можна встановлювати як неповний робочий день і як неповний робочий тиждень.ДОГАНА

 • ДОГАНА

 • ЗВІЛЬНЕННЯ

 • МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ-??

 • - порушення трудових обов’язків

 • - наявність прямого дійсного збитку

 • - причинний зв’язок

 • - провина працівника

 • ПІДСТАВОЮ Є

 • РЕАКЦІЯ НА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИце обов’язок суб’єкта цивільно-правових відносин відшкодувати шкоду, заподіяну ним у результаті невиконання або неналежного виконання договірних або недоговірних зобов’язань чи в разі порушення цивільних прав особи

 • це обов’язок суб’єкта цивільно-правових відносин відшкодувати шкоду, заподіяну ним у результаті невиконання або неналежного виконання договірних або недоговірних зобов’язань чи в разі порушення цивільних прав особи

1. Причинний зв'язок між протиправністю та настанням шкідливих наслідків;

 • 1. Причинний зв'язок між протиправністю та настанням шкідливих наслідків;

 • 2. Протиправна поведінка (дія чи

 • бездіяльність) медичного персоналу;

 • 3. Заподіяння шкоди пацієнту;

 • 4. Вина при заподіюванні шкоди.Каталог: data -> kafedra -> internal -> medprav -> presentations
presentations -> Предмет правового регулювання
presentations -> Основні теорії виникнення держави і права. Основні теорії виникнення держави і права
presentations -> Загальна структура і класифікація прав людини у сфері охорони здоров'я. Права людини й окремих груп населення у сфері охорони здоров'я
presentations -> Юридична відповідальність у сфері охорони здоров'я. План Загальна характеристика юридичної відповідальності у сфері охорони здоров’я
presentations -> Положення про право власності. Види цивільно-правових договорів. Спадкове право. Основні терміни І поняття цивільне право
presentations -> Судово-фармацевтична характеристика правопорушень у сфері охорони здоров’я система прав людини у сфері охорони здоров’я
presentations -> Основні теорії виникнення держави і права. Основні теорії виникнення держави і права


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка