Колективна, тому що планується, готується, здійснюється і обговорюється всіма учасниками. Вона творчаДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.

Кожна справа — з користю, інакше — навіщо. Кожна справа — людям, інакше — навіщо. Кожна справа — творчо, інакше — навіщо. Наша мета — щастя людей! Ми переможемо — інакше бути не може! І з заповідей комунарівців

 • Кожна справа — з користю, інакше — навіщо. Кожна справа — людям, інакше — навіщо. Кожна справа — творчо, інакше — навіщо. Наша мета — щастя людей! Ми переможемо — інакше бути не може! І з заповідей комунарівцівце, передусім, прояв життєво-практичної громадської турботи про поліпшення спільного життя, це сукупність певних дій на загальну користь та радість.

 • це, передусім, прояв життєво-практичної громадської турботи про поліпшення спільного життя, це сукупність певних дій на загальну користь та радість.

 • Це справа колективна, тому що планується, готується, здійснюється і обговорюється всіма учасниками.

 • Вона - творча, тому що на кожній стадії її здійснення і учні, і педагоги ведуть пошук найкращих шляхів вирішення спільного завдання; бо справа не робиться по шаблону, завжди розкриває нові можливості її учасників.

 • - побудову колективу на принципах змінності всього активу, колективного планування, організації та аналізу спільних справ, взаємин, вчинків;

 • - організацію діяльності, суспільне значимої (для людей), особистісно значимої ("творчо - інакше навіщо"), художньо-інструментованої (ритуалами, законами, традиціями), одухотвореної щирістю, гумором і розумінням дорослими потреб дитинства;

 • - особливу позицію педагога, як старшого товариша, здатного до співпраці з вихованцями, позицію, що забезпечує повне взаєморозуміння, взаємодію колективів педагогічного (старших друзів) та дитячого (друзів молодших).Атака - операція, яка має за мету швидке виправлення тих помічених у навколишньому житті недоліків, які можна усунути силою свого колективу та його друзів.. Вечір веселих завдань — декілька пізнавальних ігор-оглядів, які переходять одна в одну і становлять своєрідну ігрову сюїту. Учасники цієї сюїти, об'єднані в невеликі команди (не більше 10—15 осіб у кожній), виконують творчі завдання і по черзі виступають зі своїми рішеннями-експромтами. До сюїти можуть входити гра в оркестр, естафета веселих завдань, пісенне коло. Вечір-подорож — пізнавальний огляд, учасники діляться один з одним своїми знаннями, враженнями, припущеннями щодо навколишнього життя. Прикметною особливістю такої зустрічі є використання прийому рольової гри в подорож, що дає змогу обмінюватися досвідом, колективно відкривати світ у жвавій, захоплюючій формі, розвивати допитливість, вина¬хідливість, творчу уяву, товариську взаємодопомогу.

     • Атака - операція, яка має за мету швидке виправлення тих помічених у навколишньому житті недоліків, які можна усунути силою свого колективу та його друзів.. Вечір веселих завдань — декілька пізнавальних ігор-оглядів, які переходять одна в одну і становлять своєрідну ігрову сюїту. Учасники цієї сюїти, об'єднані в невеликі команди (не більше 10—15 осіб у кожній), виконують творчі завдання і по черзі виступають зі своїми рішеннями-експромтами. До сюїти можуть входити гра в оркестр, естафета веселих завдань, пісенне коло. Вечір-подорож — пізнавальний огляд, учасники діляться один з одним своїми знаннями, враженнями, припущеннями щодо навколишнього життя. Прикметною особливістю такої зустрічі є використання прийому рольової гри в подорож, що дає змогу обмінюватися досвідом, колективно відкривати світ у жвавій, захоплюючій формі, розвивати допитливість, вина¬хідливість, творчу уяву, товариську взаємодопомогу.
     • Вечір розгаданих і нерозкритих таємниць — захоплююча
     • гра, що дозволяє у жвавій, невимушеній формі обмінюватися знаннями,
     • думками, здогадками; вона навчає ставити питан¬ня, доводити і
     • спростовувати, вести колективний пошук істини, спираючись на
     • відомості, отримані з найрізноманітніших джерел - підручників, книжок,
     • журналів, газет, кіно, радіо, телебачення.


Естафета улюблених занять — справа-огляд, під час якої кожний з членів колективу по черзі знайомить інших зі своїм улюбленим заняттям.

  • Естафета улюблених занять — справа-огляд, під час якої кожний з членів колективу по черзі знайомить інших зі своїм улюбленим заняттям.
  • Захист фантастичних проектів — пізнавальна справа-огляд, під час якої кожна група учасників демонструє підготовлений нею проект, де втілено уявлення авторів про одну зі сторін життя в майбутньому і дано відповіді на запитання інших учасників, і намагається якомога переконливіше об-ґрунтувати свої пропозиції. Збори-диспут — пізнавальна творча справа, мета якої — поставити перед учасниками життєво важливе, складне, справді спірне питання (або декілька таких питань, об'єдна¬них однією темою), виявити і зіставити різні думки, захоплю¬ючи всіх колективним пошуком найкращого рішення.


Місто веселих майстрів - масова рольова гра, що задовольняє і розвиває інтерес школярів до діяльності людей різноманітних професій і залучає до романтики колективного творчого життя. Пісенне коло - масова гpa-огляд, учасники якої діляться на декілька команд, почергово (по колу) виконують пісні на обрану тему. Прес-конференція - пізнавальна творча справа-огляд, що організується у формі рольової гри-бесіди членів певної деле¬гації з представниками мас-медіа. Рейд - операція-похід, яка здійснюється силами добро¬вольців (дітей і дорослих). Триває декілька днів, а інколи і довше (2-3 тижні), наприклад під час літніх канікул.

 • Місто веселих майстрів - масова рольова гра, що задовольняє і розвиває інтерес школярів до діяльності людей різноманітних професій і залучає до романтики колективного творчого життя. Пісенне коло - масова гpa-огляд, учасники якої діляться на декілька команд, почергово (по колу) виконують пісні на обрану тему. Прес-конференція - пізнавальна творча справа-огляд, що організується у формі рольової гри-бесіди членів певної деле¬гації з представниками мас-медіа. Рейд - операція-похід, яка здійснюється силами добро¬вольців (дітей і дорослих). Триває декілька днів, а інколи і довше (2-3 тижні), наприклад під час літніх канікул.Сюрприз - колективна трудова справа-операція: творчий подарунок, підготовлений дітьми та їх старшими друзями на радість іншим. Турнір-вікторина - пізнавальна справа-огляд, в якій бе¬руть участь декілька команд, і кожна команда колективно готує запитання і відповіді за обраною темою або за декіль¬кома темами. Турнір знавців - пізнавальна справа-огляд, проводиться декількома колективами, кожний з яких по черзі організує творче змагання (свій тур) між іншими учасниками. Турнір знавців можна проводити в класі або між класними колективами, а також між зведеними командами старших і молодших.

   • Сюрприз - колективна трудова справа-операція: творчий подарунок, підготовлений дітьми та їх старшими друзями на радість іншим. Турнір-вікторина - пізнавальна справа-огляд, в якій бе¬руть участь декілька команд, і кожна команда колективно готує запитання і відповіді за обраною темою або за декіль¬кома темами. Турнір знавців - пізнавальна справа-огляд, проводиться декількома колективами, кожний з яких по черзі організує творче змагання (свій тур) між іншими учасниками. Турнір знавців можна проводити в класі або між класними колективами, а також між зведеними командами старших і молодших.


1.1. Ці Умови визначають порядок проведення колективної творчої справи молодших школярів «Клуб маленьких добродіїв». 

 • 1.1. Ці Умови визначають порядок проведення колективної творчої справи молодших школярів «Клуб маленьких добродіїв». 

 • 1.2. Колективна творча справа ( далі – КТС) – форма організації виховної роботи з молодшими школярами, що ґрунтується на виховних технологіях колективного творчого виховання, створення ситуації успіху, ігрової діяльності. Сутність цих технологій в організації такого способу життя колективу, коли все ґрунтується на засадах моральності та соціальної творчості; коли між вихователями та вихованцями складаються у процесі діяльності суб’єкт-суб’єктні взаємини, в силу яких і вчитель, і учень рівнозначно почувають себе відповідальними за якісне виконання поставлених завдань; коли формування особистості відбувається у процесі самостійної та колективної творчої діяльності, у взаємозв’язку здійснюється спрямоване виховання різних ланок (виховання та самовиховання учнів і педагогів як особистісне, так і взаємне).

 • 1.3. Організатором КТС «Клуб маленьких добродіїв» є районний методичний кабінет за підтримки відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації.1.4. Емблема КТС «Клуб маленьких добродіїв

 • 1.4. Емблема КТС «Клуб маленьких добродіїв

 • ІІ. Мета та завдання колективної творчої справи

 • 2.1. КТС проводиться з метою виховання високоморальної особистості, здатної усвідомлювати найвищі людські чесноти і діяти на засадах альтруїзму, шляхетності, добродіяння;функції природи в житті людини та її самоцінність і гармонійно співіснувати з нею,поводитися компетентно,екологічно безпечно.

 • 2.2. Основними завданнями КТС є:

 • творення необхідних умов для розвитку творчого потенціалу особистості, перспектив її саморозвитку в колективі;самоідентифікація та суспільно-значиме особистісне самовизначення

 • самоідентифікація та суспільно-значиме особистісне самовизначення

 • дитини;

 • стимулювання ініціативності та життєвої активності дитини;

 • створення і набуття практичних навичок, необхідних для особистісної

 • гармонізації;

 • інтеграція виховних впливів освітнього середовища;

 • практичне спрямування виховного процесу навчального закладу;

 • культивування цінностей особистості;

 • екологічне виховання молодших школярів, що виявляється в ознаках: почутті особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них; здатності особистості гармонійно співіснувати з природою; поводитися компетентно, екологічно безпечно; активній участі у практичних природоохоронних заходах; здійсненні природоохоронної діяльності з власної ініціативи; посильному екологічному просвітництві.

 • ІІІ. Учасники колективної творчої справи

 • 3.1. Учасниками КТС є учні молодших класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності, їх учителі, батьки, адміністрація ЗНЗ.ІV. Організація, алгоритм, строки проведення колективної творчої справи

 • ІV. Організація, алгоритм, строки проведення колективної творчої справи

 • 4.1. КТС «Клуб маленьких добродіїв» проводиться з 01.04.2014 р. по 31.05.2014 р.

 • 4.2. Алгоритм організації КТС

 • Учитель пропонує учням організувати в класі «Клуб маленьких добродіїв», навчитися вчиняти добродійно й оформляти «Тижневик добродія». розміщують

 • На титульній сторінці альбому для малювання зверху емблему і напис: Колективна творча справа «Клуб маленьких добродіїв»; нижче - Тижневик добродія …ім’я дитини

 • Учні працюють в тижневиках на інтегрованих уроках та вдома з батьками (окремі записи можуть виконуватися на вклеєних із зошита аркушах).

 • З метою заохочення, стимулювання учнів щодо дотримання графічних навичок письма, культури оформлення, гігієнічних правил письма можна використовувати різні прийоми заохочення.

 • З метою презентації робіт всіх учнів в класі організовується постійно діюча виставка «Галерея добрих справ».

 • На завершення колективної творчої справи проводиться презентація кожним учнем свого творчого доробку та нагородження їх пам’ятними дипломами.

 • Матеріали про проведення КТС «Клуб маленьких добродіїв» (фотоматеріали проведення справи, тощо) надсилаються в електронному вигляді на адресу відділу освіти, молоді та спорту

 • до 15.09.2014р.

 • За матеріалами організатори КТС визначають найактивніших учасників (класи), які отримають заохочувальні призи.

 • За творчий підхід в організації та проведенні КТС «Клуб маленьких добродіїв» вчителі початкових класів нагороджуються подяками відділу освіти, молоді та спорту Гуляйпільської районної державної адмінстрації.

І етап – підготовчий (вересень-жовтень 2014р.)  1. «Проведення КТС 2014-2015 н.р. «Їх пам’ятає світ врятований» серед учнівських колективів 1-11-х класів» 2. Розробити і затвердити систему заходів на виконання КТС 2014-2015 н.р. 3. Провести засідання шкільної ради КТС. Ознайомити всіх учасників навчально-виховного процесу зі змістом наказу. 4. Розробити методичні рекомендації щодо проведення КТС 2014-2015н.р.  5. Продовжити заповнення класних літописів. 6. Провести уроки Мужності присвячені 71-річниці визволення району від фашистських загарбників. 7. Підготувати стенвипуск шкільної газети, присвячений 71-річниці визволення Гуляйпільщини». 8. Організувати розміщення на шкільному сайті матеріалів за наслідками проведених заходів, інформацію про КТС 2013-2014н.р.

 • І етап – підготовчий (вересень-жовтень 2014р.)  1. «Проведення КТС 2014-2015 н.р. «Їх пам’ятає світ врятований» серед учнівських колективів 1-11-х класів» 2. Розробити і затвердити систему заходів на виконання КТС 2014-2015 н.р. 3. Провести засідання шкільної ради КТС. Ознайомити всіх учасників навчально-виховного процесу зі змістом наказу. 4. Розробити методичні рекомендації щодо проведення КТС 2014-2015н.р.  5. Продовжити заповнення класних літописів. 6. Провести уроки Мужності присвячені 71-річниці визволення району від фашистських загарбників. 7. Підготувати стенвипуск шкільної газети, присвячений 71-річниці визволення Гуляйпільщини». 8. Організувати розміщення на шкільному сайті матеріалів за наслідками проведених заходів, інформацію про КТС 2013-2014н.р.ІІ етап – колективного планування та збору матеріалів (листопад-грудень 2014 р.) 1. Створити медіатеку відеоматеріалів з історії міста часів Великої Вітчизняної війни. 2. Провести конкурс на кращу експозицію для кімнати бойової слави. 3. Продовжити збір матеріалів «Орден в моїй родині».  4. Провести вечір для учнів 9-11 класів, присвячений Дню Збройних Сил України. 5. Заповнення класних літописів. 6. Оформити матеріали за наслідками проведених уроків Мужності. 7.Провести Уроки Мужності, присвячені 70-річниці звільнення України від фашистських загарбників.

 • ІІ етап – колективного планування та збору матеріалів (листопад-грудень 2014 р.) 1. Створити медіатеку відеоматеріалів з історії міста часів Великої Вітчизняної війни. 2. Провести конкурс на кращу експозицію для кімнати бойової слави. 3. Продовжити збір матеріалів «Орден в моїй родині».  4. Провести вечір для учнів 9-11 класів, присвячений Дню Збройних Сил України. 5. Заповнення класних літописів. 6. Оформити матеріали за наслідками проведених уроків Мужності. 7.Провести Уроки Мужності, присвячені 70-річниці звільнення України від фашистських загарбників.ІІІ етап – виконання завдань (січень-лютий 2015 р.)

 • ІІІ етап – виконання завдань (січень-лютий 2015 р.)

 • 1. Провести літературний вечір «Строки, опаленные войной» (10-11 класи) 2. Провести огляд-конкурс стройової пісні (3-6 класи) 3.Провести конкурс на кращу інсценізацію фронтової пісні (7-9 класи). 4. Провести захист науково-пошукових робіт «Наш край у полум’ї війни», «Стежками рідного краю», «Перлини рідного краю». 5. Провести реставрацію експонатів для кімнати бойової слави.  6. Написання класних літописів. (Наш внесок у КТС 2013-2014н.р. «Їх пам’ятає світ врятований...») 7. Конкурс на краще відео про рідне місто,село, селище. 8. Фотоколаж про мій ріднй край.ІV етап – звітування ради КТС про виконані завдання (березень-квітень 2015 р.) 

 • ІV етап – звітування ради КТС про виконані завдання (березень-квітень 2015 р.) 

 • 1. Взяти участь у спартакіаді допризовної молоді. 2. Медіафорум «Їх пам’ятає світ врятований» (відеоролики, фоторепортажі, спецвипуски шкільної газети, які узагальнюють виконану в рамках КТС роботу).V етап – колективного підсумування (травень 2015 р.) 

 • V етап – колективного підсумування (травень 2015 р.) 

 • 1. Провести тиждень військово-патріотичного виховання, присвячений 70-річниці Дня Перемоги. 2. Організувати вітання жителів мікрорайону з нагоди знаменної дати. 3. Захист матеріалів, експозицій, виготовлених для кімнати бойової слави.  4. Провести акції «Ветеран живе поруч». 5. Обладнання Стінки Слави «Їх пам’ятає світ врятований» (за матеріалами про учасників, бійців Великої Вітчизняної війни, зібраними класами)

 • VІ етап – найближчої післядії (червень 2015р.) 

 • 1. Провести День пам’яті та скорботи (22 червня – початок Великої Вітчизняної війни). 2. Організувати екскурсії до музеїв шкільних, міста, області. • Дійові особи: вчитель (вихователь), лідери класу, група учнів (5-6 осіб). Завдання гри:  - визначити найбільш доцільну форму проведення КТС на певну тему; - вирішити організаційні моменти; - обрати Раду справи; - розподілити обов’язки, визначити термін виконання доручень.1. Оцінка педагогами проведеної колективної творчої справи з огляду її структури та етапів. 2. Оцінювання основних прийомів, які застосовував «вихователь» для активізації діяльності «учнів». 3. Обговорення найближчих наслідків, післядії щойно проведеної КТС.

 • 1. Оцінка педагогами проведеної колективної творчої справи з огляду її структури та етапів. 2. Оцінювання основних прийомів, які застосовував «вихователь» для активізації діяльності «учнів». 3. Обговорення найближчих наслідків, післядії щойно проведеної КТС.1. Чим відрізняється методика організації та проведення КТС від інших форм виховної роботи? 2. Яке місце у системі виховної роботи повинні займати КТС? 3. Які Ви можете навести приклади КТС, в яких Ви безпосередньо брали участь?

 • 1. Чим відрізняється методика організації та проведення КТС від інших форм виховної роботи? 2. Яке місце у системі виховної роботи повинні займати КТС? 3. Які Ви можете навести приклади КТС, в яких Ви безпосередньо брали участь?Иванов И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел. М.: изд. «педагогика», 1989г.

 • Иванов И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел. М.: изд. «педагогика», 1989г.

 • Григоренко Ю.Н., Кострецова У.Ю. КТД, игры, праздники, аттракционы, развлечения, индивидуальная работа, соревнования./ Учебное пособие по организации детского досуга в лагере и школе./М., 2004г.

 • Михайлова Марина Петровна, педагог, статья «Методика и организация проведения коллективного творческого дела (КТД).

 • Кацинська Л. П. Виховний процес в сучасній школі : методичний посібник / Л.П.Кацинська. – Рівне, 1997. – 159 с.

 • Класному керівнику. Колективні творчі справи / упоряд.: Л.Шелестова, Н.Чиренко. – К. : Шк. світ, 2010. – 128 с.

 • Кульневич С. В. Воспитательная работа в средней школе: от коллективизма к взаимодействию: Практич. пособие для учителей и классных руководителей, студентов пед. заведений / С.В.Кульневич, Т.П.Лакоценина. – Ростов-н/Д: Творческий центр «Учитель», 2000. – 330 с. Мистецтво шкільного самоврядування / упор. М. Голубенко. – К. : Ред. загальнопедагог. газ., 2004. – 120 с.

 • Підготовка і проведення КТС (за методикою Іванова) //Шкільний світ. – 2001. - № 13 – 23 с.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка