Компетенція. Опис кваліфікаційних вимог до конкретної посади державної служби є основою при визначенні профілю компетенцій посади дсДата конвертації01.06.2016
Розмір445 b.Надані (наприклад, нормативно-правовим актом)особі повноваження, коло її (його) службових й інших прав і обов’язків визначається як компетенція. Опис кваліфікаційних вимог до конкретної посади державної служби є основою при визначенні профілю компетенцій посади ДС

 • Надані (наприклад, нормативно-правовим актом)особі повноваження, коло її (його) службових й інших прав і обов’язків визначається як компетенція. Опис кваліфікаційних вимог до конкретної посади державної служби є основою при визначенні профілю компетенцій посади ДС

 • Компетентність на відміну від компетенції – динамічна комбінація знань, розуміння, умінь, цінностей, що описують результати навчання за освітньою програмою. Це інтеграційна характеристика якостей людини (працівника), орієнтованих на рішення реальних завдань, які визначаються (зумовлюються) його реальною або потенційною (бажаною) посадою.

 • Це є поведінка конкретної особи в професійному середовищі1. Розробити базові групи компетенцій (Загальні + Професійні) державних службовців (галузева рамка кваліфікації)

 • 1. Розробити базові групи компетенцій (Загальні + Професійні) державних службовців (галузева рамка кваліфікації)

 • 2. Визначити набір компетентісних характеристик (профілю компетенцій) кожної посади ДС + первинний вступ на ДС

 • 3. Створити Центр оцінювання професійної компетентності ДС (НАДУ)

 • 5. Розробити програмне і змістове забезпечення тестування

 • 6. Надати рекомендації щодо освітніх програм, що забезпечать формування відповідних компетентностей у кожного державного службовця (навчання протягом професійного життя)

 • Проводити прозорий конкурсний відбір і планування кар’єри!Координація і методичний супровід системи підготовки та підвищення кваліфікації ДС

 • Координація і методичний супровід системи підготовки та підвищення кваліфікації ДС

 • Розробка освітніх стандартів галузі знань «Державне управління»

 • Об‘єктивне оцінювання претендентів на посади державної служби при прийомі та просуванні по службі

 • Забезпечення навчання протягом професійного життя

Наступність програм (формування основних компетенцій в часі від бакалаврської до PhD)

 • Наступність програм (формування основних компетенцій в часі від бакалаврської до PhD)

 • Спеціалізація освітніх програм (академічна, професійна)

 • Зважена пропорція нормативної і варіативної складових (практико орієнтоване навчання)

 • Спеціалізація – це майбутнє місце роботи!1. Визначення потенціалу програми (працедавці, випускники, інші стейкхолдери)

 • 1. Визначення потенціалу програми (працедавці, випускники, інші стейкхолдери)

 • 2. Визначення профілю програми і програмних компетенцій (10-15)- професійна здатність випускника

 • 3. Формування програмних результатів навчання (15-20) – складова інформаційного пакету

 • 4. Вирішення питання про модуляризацію освітньої програми (кожна одиниця програми має кратний кредитний вимір 5-10-15 або 3-6-9); 30 кредитів ЄКТС – 1 семестр; кредит – 30 годин

 • 5. Збалансований, реальний моніторинг досягнення результатів навчання і їх оцінкаРезультати навчання формулюються викладачами, чітко визначені й вимірювані ( отримав слухач кредит навчання чи ні?) – знання, вміння, навички

 • Результати навчання формулюються викладачами, чітко визначені й вимірювані ( отримав слухач кредит навчання чи ні?) – знання, вміння, навички

 • Оцінка – це глибина засвоєння знань, вмінь, навичок

 • Компетентність – вміння застосовувати в професійній діяльності (работодавець?, ВНЗ? Спеціальні іспити? Assessment Centre )4 блоки:

 • 4 блоки:

 • Стратегічне мислення на державній службі

 • Організація контактів (комунікації) із зовнішнім та внутрішнім середовищем

 • Навички управління на державній службі

 • Управління ресурсами державній службіВипускники повинні вміти та знати як:

 • Випускники повинні вміти та знати як:

 • аналізувати ризики для стійкої діяльності підрозділу і проектувати превентивні заходи з управління ризиками;

 • планувати і координувати реалізацію різних проектів підрозділу, контролювати і оцінювати отримані результати;

 • рішуче і швидко перерозподіляти ресурси й коригувати дії у зв'язку з мінливими пріоритетами, можливостями та ризиками;

 • швидко й обгрунтовано приймати рішення у стресових ситуаціях;

 • забезпечувати якісні консультації та поради для керівництва, ясно і чітко формулювати бачення проблем та можливих рішень

 • делегувати повноваження фахівцям.Випускники повинні мати знання та навички:

 • Випускники повинні мати знання та навички:

 • узагальнювати доступну інформацію, формувати бачення перспективи, виявляти взаємозалежність та вплив;

 • проводити стратегічний аналіз тенденцій розвитку в підрозділі, організації та зовнішньому навколишньому середовищі;

 • виявляти ключові елементи ситуації, рішення, альтернативи та наслідки, здатні впливати на розвиток організації та робочі плани;

 • формувати цілі, завдання та плани діяльності підрозділу, базуючись на розумінні завдань організації, з урахуванням існуючих проблем і тенденцій;

 • вибирати адекватні способи інтеграції людських, фінансових, інформаційно-комунікаційних й інших ресурсів в планування і методи діяльності підрозділуВипускники повинні вміти та знати якВипускники повинні мати знання і навички:

 • Випускники повинні мати знання і навички:

 • розуміти розпізнавальну природу управління в державному секторі

 • мати уявлення про різноманітні теорії державного управління та підходи

 • розуміти динаміку процесів як у суспільстві, так і в уряді

 • знати найважливіші наукові напрями в державному управлінні, соціології, політичній науці, економіці та праві

 • бути навчені аналітичному і концептуальному мисленню

 • бути навчені дослідженням у соціальних науках

 • володіти навичками аргументації та комунікаціїКомунікація

 • Комунікація

 • вміти виконувати функції посередника між фахівцями і бути оснащеними певним досвідом управління в суспільному секторі;

 • мати здатність підготувати власне повідомлення про дослідження в галузі державного управління, виконане відповідно до академічних стандартів.

 • Здатність до навчання на вищому освітньому рівні

 • мати навички, що дозволяють вступ до освітньої програми доктора філософії або додаткової освіти

Альтернативи входженню в європейський та міжнародний простір вищої освіти немає. Україна – європейська держава

 • Альтернативи входженню в європейський та міжнародний простір вищої освіти немає. Україна – європейська держава

 • Має бути ефективно використаний потужний потенціал Національної академії державного управління при Президентові України в формуванні нової філософії вищої професійної освіти державних службовців

 • Досягнення зазначених вище стратегічних цілей потребує добре скоординованих зусиль органів влади, науковців, освітян, інституцій громадянського суспільства, а також залучення відповідної експертної підтримки з боку ЄСПоділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка