Комплексна характеристика ес за певною шкалою, де значення рейтингу це елемент лінійно напівупорядкованої множиниДата конвертації17.06.2016
Розмір445 b.комплексна характеристика ЕС за певною шкалою, де значення рейтингу   це елемент лінійно напівупорядкованої множини.

 • комплексна характеристика ЕС за певною шкалою, де значення рейтингу   це елемент лінійно напівупорядкованої множини.1. Непрозорість.

 • 1. Непрозорість.

 • 2. Викривлення економічного змісту деяких показників.

 • 3. Орієнтація розробників методик обчислення рейтингів ЕС на лінійні моделі.

 • 4. Обмеженість і неповнота інформаційної бази.

 • 5.Ігнорування динамічних і слабоформалізованих показників,концепція прийняття рішень потенційними користувачами на підставі використання рейтингів у процесі реалізації функцій управління

 • концепція прийняття рішень потенційними користувачами на підставі використання рейтингів у процесі реалізації функцій управління

 • Рейтинг використовується для аналізу, контролю, обліку, прогнозування та регулювання діяльності ЕС.

 • Рейтингова оцінка одночасно виступає як інструмент і як мета управління.- бухгалтерський (балансовий) підхід;

 • - бухгалтерський (балансовий) підхід;

 • - експертний підхід;

 • - змішаний підхід.1. Упорядкування альтернатив.

 • 1. Упорядкування альтернатив.

 • 2. Розподіл альтернатив за класами рішень.

 • 3. Виокремлення (вибір) кращої альтернативи.1) конкретизація мети оцінювання (ким і для чого буде використовуватись);

 • 1) конкретизація мети оцінювання (ким і для чого буде використовуватись);

 • 2) вибір критеріїв, що характеризують об'єкт оцінювання (з усіх можливих показників добираються найбільш інформативні, що будуть адекватно оцінювати розходження, які виникають при аналізі того чи іншого узагальненого критерію);- абсолютні- кількісні

 • - кількісні

 • - порядкові

 • - рангові3) визначення шкал, на основі яких оцінюється об'єкт по кожному з критеріїв;

 • 3) визначення шкал, на основі яких оцінюється об'єкт по кожному з критеріїв;

 • 4) визначення необхідності обробки вхідної інформації;- опис;

 • - опис;

 • - порядок;

 • - відстань;

 • - початкова точка.- номінальна;

 • - номінальна;

 • - порядкова;

 • - інтервальна (шкала відношень і шкала різностей як частинні випадки);

 • - абсолютна шкала.Найслабкіша якісна шкала.

 • Найслабкіша якісна шкала.

 • Допускає тільки розрізнення об’єктів на основі перевірки виконання відношення рівності. Шкальні значення використовуються лише як імена об’єктів.

 • Властивість: розрізнювання об’єктів.

 • Приклади: «чоловік-жінка», номера авто, коди міст, ідентифікаційні коди.Застосовується для:

 • Застосовується для:

 • упорядкування елементів в часі або просторі;

 • упорядкування елементів за певною якістю; при цьому точний її вимір не цікавить дослідників);

 • випадків, коли якість об’єктів в принципі можна виміряти, але на даний час це неможливо з причин практичного або теоретичного характеру.Якісна шкала.

 • Якісна шкала.

 • Властивості: розрізнювання об’єктів, упорядкування об’єктів.

 • Приклад: шкала твердості мінералів Ф. Моосома, шкала сили в

 • ітру, сили землетрусу, сортність товарів в торгівлі тощо.Основна властивість - незмінність відношення інтервалів в еквівалентних шкалах:

 • Основна властивість - незмінність відношення інтервалів в еквівалентних шкалах:При переході від однієї шкали до іншої за допомогою лінійних перетворень відбувається зміна як початку відліку, так і масштабу виміру:

 • При переході від однієї шкали до іншої за допомогою лінійних перетворень відбувається зміна як початку відліку, так і масштабу виміру:Властивості: розрізнювання об’єктів, упорядкування об’єктів, збереження відношення відстаней між об’єктами.

 • Властивості: розрізнювання об’єктів, упорядкування об’єктів, збереження відношення відстаней між об’єктами.

 • В цих шкалах необхідно фіксувати масштаб і початок відліку.

 • Приклади: шкали температур (Цельсія і Фаренгейта) задаються лінійним перетворенням ; вимір часу – календар (Григоріанський, мусульманський).Частковий випадок шкали інтервалів.

 • Частковий випадок шкали інтервалів.

 • Відображає відношення властивостей об’єктів (у скільки разів властивість одного об’єкту відрізняється від цієї ж властивості іншого).

 • При переході від однієї школи до іншої змінюється масштаб виміру:Властивості: розрізнювання об’єктів, упорядкування об’єктів, збереження відношення числових оцінок об’єктів:

 • Властивості: розрізнювання об’єктів, упорядкування об’єктів, збереження відношення числових оцінок об’єктів:Якщо задана нульова точка відліку, зберігаються не тільки відношення властивостей об’єктів, але й відношення відстаней між об’єктами.

 • Якщо задана нульова точка відліку, зберігаються не тільки відношення властивостей об’єктів, але й відношення відстаней між об’єктами.

 • Приклади: виміри маси і довжини об’єктів, відстаней.Частковий випадок шкали інтервалів.

 • Частковий випадок шкали інтервалів.

 • Застосовується у тому випадку, коли необхідно виміряти, на скільки один об’єкт відрізняється за заданою властивістю від іншого. При переході від однієї школи до іншої змінюється тільки початок відліку:Властивості: розрізнювання об’єктів, упорядкування об’єктів, збереження різниць чисельних оцінок властивостей об’єктів (не зберігають відношення оцінок властивостей).

 • Властивості: розрізнювання об’єктів, упорядкування об’єктів, збереження різниць чисельних оцінок властивостей об’єктів (не зберігають відношення оцінок властивостей).

 • Приклади: вимір приросту продукції підприємств (в абсолютних одиницях) у поточному році в порівнянні з попереднім, збільшення чисельності установ, кількість придбаної техніки за рік.Не допускають ніяких перетворень, окрім тотожних:

 • Не допускають ніяких перетворень, окрім тотожних:

 • Застосовуються для виміру кількості об’єктів, предметів, подій, рішень тощо.

 • Є частинним випадком всіх типів шкал.

 • Властивості: відмінності, порядок, відношення інтервалів, відношення і різниця значень тощо.

приведення інформації до одного, бажано – безрозмірного, масштабу вимірювань.

 • приведення інформації до одного, бажано – безрозмірного, масштабу вимірювань.

 • Застосовується для переходу до порівняльних шкал у випадках:

 • - різних одиниць вимірювання показника;

 • - різних порядків вимірювання показника. • Зміна градієнтаЕкономічний показник має додатній (від’ємний) градієнт, якщо під час прийняття рішення суб’єкт керування орієнтується на його максимальне (мінімальне) значення.

 • Економічний показник має додатній (від’ємний) градієнт, якщо під час прийняття рішення суб’єкт керування орієнтується на його максимальне (мінімальне) значення.відносна нормалізація

 • відносна нормалізаціяПорівняльна нормалізація

 • Порівняльна нормалізаціяПриродна нормалізація

 • Природна нормалізація

 • Нормалізація Севіджа5) визначення, за необхідності, співвідношення пріоритетів (вагомість кожного критерію);

 • 5) визначення, за необхідності, співвідношення пріоритетів (вагомість кожного критерію);

 • Співвідношенням пріоритету (k) - вектор вагових коефіцієнтів (k1, …, kn) для відповідних деталізованих показників.6) визначення критерію згортки інтегрованого показника.

 • 6) визначення критерію згортки інтегрованого показника.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка