Комплектування, облік, опрацювання та зберігання, організація користування діф, ведення його довідково-пошукового апарату (дпа)Дата конвертації11.06.2016
Розмір445 b.комплектування, облік, опрацювання та зберігання, організація користування ДІФ, ведення його довідково-пошукового апарату (ДПА);

 • комплектування, облік, опрацювання та зберігання, організація користування ДІФ, ведення його довідково-пошукового апарату (ДПА);

 • сприяння впровадженню в практику роботи архівних установ результатів науково-дослідної та методичної роботи (НДМР), вітчизняного та зарубіжного досвіду;

 • довідково-інформаційне обслуговування (ДІО) користувачів.Основу ефективного інформаційного забезпечення архіву складає система довідково-інформаційного обслуговування, що являє собою комплекс різних видів інформаційного обслуговування користувачів (абонентів системи) і призначена для задоволення інформаційних потреб та запитів абонентів за профільною проблематикою, що виникають під час реалізації основних функцій архіву.

 • Основу ефективного інформаційного забезпечення архіву складає система довідково-інформаційного обслуговування, що являє собою комплекс різних видів інформаційного обслуговування користувачів (абонентів системи) і призначена для задоволення інформаційних потреб та запитів абонентів за профільною проблематикою, що виникають під час реалізації основних функцій архіву.Служби науково-технічної інформації державних архівних установУкраїни : інформаційна, організаційна та науково-методична діяльність : метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад.: С.С.Артамонова, А.А.Майстренко, Л.П.Одинока, Р.В.Романовський. – К., 2012. – 34 с.

 • Служби науково-технічної інформації державних архівних установУкраїни : інформаційна, організаційна та науково-методична діяльність : метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад.: С.С.Артамонова, А.А.Майстренко, Л.П.Одинока, Р.В.Романовський. – К., 2012. – 34 с.

 • У методичних рекомендаціях представлено основні напрями діяльності служб науково-технічної інформації державних архівних установ України, визначено форми і методи їх інформаційної, науково-методичної роботи та довідково-інформаційного обслуговування. Подано рекомендації щодо організації довідково-інформаційного фонду служби НТІ архіву.це сукупність упорядкованих первинних документів і довідково-пошукового апарату, призначених для задоволення інформаційних потреб

 • це сукупність упорядкованих первинних документів і довідково-пошукового апарату, призначених для задоволення інформаційних потреб

 • (ст. 1 Закону України “Про науково-технічну інформацію”,

 • ДСТУ 5034:2008. Науково-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять)

нормативними документами, науковими та методичними розробками архіву;

 • нормативними документами, науковими та методичними розробками архіву;

 • нормативними документами, що регламентують питання роботи архівних установ України;

 • науково-методичними розробками архівних установ, що узагальнюють досвід та можуть бути використані архівом в практичній діяльності, які повинні мати анотацію (реферат);

 • публікаціями архівних документів, оглядами, довідниками;матеріалами нарад, семінарів, конференцій, що проводилися за профільною проблематикою, регіональних заходів з питань архівної справи, діловодства;

 • матеріалами нарад, семінарів, конференцій, що проводилися за профільною проблематикою, регіональних заходів з питань архівної справи, діловодства;

 • копіями опублікованих у ЗМІ статей за профільною та спорідненою проблематикою, що висвітлюють досвід роботи архівних установ різного рівня, досвід установ, підприємств та організацій з питань організації діловодства та архівної справи.надання співробітникам архіву чинних нормативно-методичних документів, наукових розробок, необхідних для виконання планової роботи (на основі ДІФ архіву, системи МБА тощо),

 • надання співробітникам архіву чинних нормативно-методичних документів, наукових розробок, необхідних для виконання планової роботи (на основі ДІФ архіву, системи МБА тощо),

 • а також підготовки інформаційних матеріалів:

 • - реферативної,

 • - аналітичної інформації,

 • - бібліографічних списків про найважливіші нормативно-методичні та наукові розробки.надання користувачам матеріалів ДІФ, бібліографічне обслуговування за документами ДІФ;

 • надання користувачам матеріалів ДІФ, бібліографічне обслуговування за документами ДІФ;

 • виконання разових інформаційних запитів в режимі «запит–відповідь», у т.ч. копій документів ДІФ;

 • диференційоване (інформаційне) обслуговування керівників науково-технічною інформацією;

 • забезпечення спеціалістів профільною інформацією в режимі вибіркового розповсюдження інформації (ВРІ);

 • організація та проведення днів інформації;

 • організація тематичних виставок матеріалів ДІФ;

 • обслуговування через міжбібліотечний абонемент (МБА).це сукупність процесів щодо задоволення інформаційних запитів користувачів науково-технічною інформацією

 • це сукупність процесів щодо задоволення інформаційних запитів користувачів науково-технічною інформацією

 • (ГОСТ 7.28-80. СИБИД. Научно-информационная деятельность. Основные термины и определения) • Бібліографічне обслуговування є одним з основних напрямів роботи

 • служби НТІ архіву,

 • основна мета якого – надання бібліографічної інформації

 • користувачам та забезпечення інформаційних потреб абонентів за темами,

 • що відповідають профілю ДІФ.це обслуговування споживачів інформації відповідно до запитів, пов'язане з наданням довідок та інших бібліографічних послуг

 • це обслуговування споживачів інформації відповідно до запитів, пов'язане з наданням довідок та інших бібліографічних послуг

 • (ГОСТ 7.0-99. СИБИД. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения).інформаційний запит

 • інформаційний запит

 • разовий інформаційний запит

 • бібліографічний запит

 • фактографічний запитІнформаційний запит — це опосередкований прояв інформаційної потреби, суб'єктивне формулювання інформаційного інтересу.

 • Інформаційний запит — це опосередкований прояв інформаційної потреби, суб'єктивне формулювання інформаційного інтересу.

 • Разовий інформаційний запит — це такий запит, із яким споживач звертається до інформаційної установи, розраховуючи на негайну відповідь і не пов'язуючи своє звертання з бібліографічним обслуговуванням у майбутньому.

у вигляді тексту з посиланням на джерела інформації;

 • у вигляді тексту з посиланням на джерела інформації;

 • списку Інтернет-ресурсів;

 • бібліографічного списку (не більше 20 найменувань).

 • Виконання запитів на копії документів передбачає відбір документів для копіювання відповідно до запиту, копіювання, звіряння копії з оригіналом.Інформаційне забезпечення спеціалістів профільною інформацією у системі ВРІ дозволяє систематично інформувати працівників архіву щодо поточних надходжень до ДІФ видань або неопублікованих документів відповідно до постійно діючих запитів та надавати, на вимогу користувачів, документи або їх копії.

 • Інформаційне забезпечення спеціалістів профільною інформацією у системі ВРІ дозволяє систематично інформувати працівників архіву щодо поточних надходжень до ДІФ видань або неопублікованих документів відповідно до постійно діючих запитів та надавати, на вимогу користувачів, документи або їх копії.

 • Основною метою ВРІ є оперативне інформування фахівців про нові надходження для успішного виконання планових робіт.це відповідь на запит, що містить фактичні дані

 • це відповідь на запит, що містить фактичні дані

 • (ГОСТ 7.0-99. СИБИД. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения)

 • ФД містить

 • відомості про конкретні факти, події, явища реальної дійсності, дані з різних галузей знань, трактування термінів тощо.1) імена;

 • 1) імена;

 • 2) назви;

 • 3) дати;

 • 4) числа;

 • 5) визначення термінів;

 • 6) пояснення явищ;

 • 7) ...

 • Форми фактографічних ресурсів:

 • 1) друковані – довідкові видання:

 • 2) карткові – фактографічні картотеки;

 • 3) електронні – фактографічні бази даних. • Фактографічна довідка може містити також посилання на джерело фактографічної інформації, але тільки після відповідних фактографічних даних.

 • Фактографічні консультації містять поради щодо самостійного пошуку фактографічної інформації споживачем. ‒ найменша одиниця бібліографічного списку, яка складається з назви видання та бібліографічного опису.

 •  ‒ найменша одиниця бібліографічного списку, яка складається з назви видання та бібліографічного опису.

 • Використовується для ідентифікації документа та здійснення бібліографічного пошуку.це відповідь на разовий запит, що містить бібліографічну інформацію про :

 • це відповідь на разовий запит, що містить бібліографічну інформацію про :

 • наявність та/чи місцезнаходження документа (адресна довідка);

 • про зміст бібліографічної інформації за заданою темою (тематична довідка);

 • про відсутні або перекручені в запиті елементи бібліографічного опису (уточнювальна довідка)

 • (ГОСТ 7.0-99. СИБИД. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения).Адресна бібліографічна довідка встановлює наявність та (або) місцезнаходження документа у певному фонді. Видається споживачу у вигляді бібліографічного опису документа, що супроводжується шифром зберігання документа у фонді.

 • Адресна бібліографічна довідка встановлює наявність та (або) місцезнаходження документа у певному фонді. Видається споживачу у вигляді бібліографічного опису документа, що супроводжується шифром зберігання документа у фонді.

 • Тематична бібліографічна довідка містить бібліографічну інформацію з визначеної теми (як правило, у вигляді бібліографічного списку). Тематична довідка відповідає на питання: "Яка існує література з певної теми?".— це довідка, в якій встановлюються та (або) уточнюються елементи бібліографічного опису документа, що були відсутні або перекручені у запиті споживача.

 • — це довідка, в якій встановлюються та (або) уточнюються елементи бібліографічного опису документа, що були відсутні або перекручені у запиті споживача.

 • Частіше за все читач не знає прізвища автора і тому не може знайти документ (шукає його під назвою, у той час, як у каталозі він відображений під прізвищем автора), або не знає, був документ виданий у вигляді окремого видання чи частини видання (шукає статтю як окреме неперіодичне видання). Тому потрібно встановити прізвище автора (у першому випадку) або встановити відомості про документ, в якому опублікована стаття.Аналітична довідка — це такий вид документа, в якому знаходяться дані з питань чи проблем, а також аналіз будь-яких фактів.

 • Аналітична довідка — це такий вид документа, в якому знаходяться дані з питань чи проблем, а також аналіз будь-яких фактів.

 • АД повинна складатися з кількох пунктів: анотація, зміст, вступ, основна частина, висновок, підпис і за потребою додаток.

День інформації є комплексним інформаційним заходом, який служба НТІ проводить з метою інформування співробітників архіву про нові надходження до ДІФ.

 • День інформації є комплексним інформаційним заходом, який служба НТІ проводить з метою інформування співробітників архіву про нові надходження до ДІФ.

 • Служба НТІ архіву проводить

 • тематичний відбір видань із поточних надходжень,

 • готує виставки нових надходжень до ДІФ,

 • огляди літератури за різною проблематикою,

 • приймає замовлення на переклади (по можливості) та на копіювання документів,

 • проводить консультації щодо пошуку літератури тощо. • програму проведення Дня інформації;

 • протокол проведення;

 • аналіз ефективності Дня інформації.потрібно зробити за формою, в якій вимагається:

 • потрібно зробити за формою, в якій вимагається:

 • вказати час і місце проведення Дня інформації;

 • кількість експонованих на виставках видань;

 • кількість експонованих бібл. посібників;

 • кількість читачів, які відвідали захід;

 • кількість читачів, які прослухали огляди, інформаційні години тощо;

 • кількість виданих творів. • Цікавою формою розповсюдження та доведення інформації до користувача стали віртуальні виставки, які можуть бути представлені на сайті установи.

 • Користувач має змогу ознайомитись з літературою, наявною в фондах та ресурсами з мережі Інтернет певної тематики, а крім того отримує чималу текстову інформацію з цього ж питання.Видання та неопубліковані документи, що відсутні у ДІФ архіву, служба НТІ може замовляти у тимчасове користування у фондах бібліотек, інших службах НТІ через міжбібліотечний абонемент.

 • Видання та неопубліковані документи, що відсутні у ДІФ архіву, служба НТІ може замовляти у тимчасове користування у фондах бібліотек, інших службах НТІ через міжбібліотечний абонемент.

 • Служба НТІ приймає замовлення на видання (документи), проводить пошук видань у фондах бібліотек, інших служб НТІ відповідно до запиту, здійснює облік отриманих через МБА видань (документів) та забезпечує своєчасне їх повернення.Підсумовуючи, зазначимо, що варто вивчати передовий вітчизняний та міжнародний досвід ДІО, упроваджувати інноваційні форми доведення інформації до користувача.

 • Підсумовуючи, зазначимо, що варто вивчати передовий вітчизняний та міжнародний досвід ДІО, упроваджувати інноваційні форми доведення інформації до користувача.

 • Це створюватиме основу для більш ефективного ДІО користувачів.

Каталог: 7997


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка