Концепція Ф. де Соссюра. Мова і мовленняДата конвертації30.05.2016
Розмір445 b.1. Історичні та методологічні основи структуралізму.

 • 1. Історичні та методологічні основи структуралізму.

 • 2. Лінгвістична концепція Ф. де Соссюра.

 • 2.1. Мова і мовлення.

 • 2.2. Синхронія та діахронія.

 • 2.3. Зовнішня і внутрішня лінгвістика.

 • 2.4. Мова як система.

 • 2.5. Мова як знакова система.

 • 3. Празька лінгвістична школа.

 • 4. Копенгагенський структуралізм.

 • 5. Американський структуралізм.Термін “структуралізм”

 • Термін “структуралізм”

 • (уперше використано в 1939 р.)

 • голландський лінгвіст Х. Посшвейцарський мовознавець (1857-1913)

 • швейцарський мовознавець (1857-1913)Ф. де Соссюр

 • Ф. де Соссюр

 • чітко розмежував сферу дії

 • зовнішніх і внутрішніх чинників у мові

Групи сусідніх мов мають спільні риси.

 • Групи сусідніх мов мають спільні риси.

 • Географічно суміжні неспоріднені мови,

 • які мають істотні спільні риси

 • в синтаксичній, морфологічній або фонологічній структурах

 • утворюють мовний союз.

 • Типовим прикладом мовного союзу є

 • балканський мовний союз,

 • до якого входять грецька, албанська, болгарська

 • й румунська мови.лінгвістична течія структуралізму,

 • лінгвістична течія структуралізму,

 • яка трактує мову як абстрактну структуру

 • й описує її суто формальними способами

 • без звертання до її субстанцій

 • Засновник Луї Єльмслєв (1889-1968)

 • Назва походить від грецького glossa (мова) + sema (знак).

 • Копенгагенський лінгвістичний гурток (1931 р.)

 • стаття В. Брьондаля “Структуральна лінгвістика” (1939),

 • Х. Ульдалль “Основи глоссематики” (1957)

 • Л. Єльмслєв “Пролегомени до теорії мови” (1943),

 • “Принципи загальної граматики” (1928).виникла на грунті лінгвістичної концепції Ф. де Соссюра,

 • виникла на грунті лінгвістичної концепції Ф. де Соссюра,

 • її вимогах вивчати мову “в собі і для себе”.

 • Глоссематична теорія незалежна від досвіду,

 • нічого не каже ані про можливість її використання,

 • ані про відношення до експериментальних даних.

 • Ціле складається не з речей, а з відношень,

 • і тільки внутрішні й зовнішні відношення

 • мають право на існування.

 • Ці неправильні методологічні засади зумовили й помилки лінгвістичної концепції глосематики.

Їхня теорія – іманентна алгебра мови (наука, що використовує поняття математичної залежності для вивчення внутрішніх, характерних мові властивостей, якими є відношення).

 • Їхня теорія – іманентна алгебра мови (наука, що використовує поняття математичної залежності для вивчення внутрішніх, характерних мові властивостей, якими є відношення).

 • Спроба граничної формалізації мови математична лінгвістика

 • Л. Єльмслєв:

 • мова як окремий випадок інформаційних систем

 • входить у велику систему комунікативних засобів, досліджуваних семіотикою

 • 5 ознак мови:

 • 1) зміст й вираження;

 • 2) зв’язок між змістом і вираженням;

 • 3) текст і система;

 • 4) співвідношення між текстом і системою;

 • 5) розклад мовних знаків на менші компонентиКопенгагенський структуралізм

 • Копенгагенський структуралізм

 • прагнення опрацювати точний метод аналізу, який спирається на дані математичної логіки

 • Недолік глоссематики

 • значне звуження і збіднення об’єкта дослідження, відірваність мови від людини, суспільства, культури, історії.

 • Глоссематика –

 • спроба гранично абстрагованого від конкретики підходу до мови,

 • значно розширила

 • поняттєвий апарат мовознавства,

 • систему методологічних принципів20-30-ті рр. ХХ ст.

 • 20-30-ті рр. ХХ ст.

 • Витоки:

 • Франц Боас (1858-1942),

 • Едуард Сепір (1884-1939),

 • Леонард Блумфілд ( 1887-1949).

 • Один з напрямків структуралізму

 • Специфічна особливість:

 • прагматична спрямованість лінгвістичних досліджень, пов’язана передусім з необхідністю вивчення мови американських індіанцівЕ. Сепір “Мова” (1921)

 • Е. Сепір “Мова” (1921)

 • Л. Блумфілд “Мова” (1933)

 • “Курс загальної лінгвістики” Ф. де СоссюраРозробка рівней мови:

 • Розробка рівней мови:

 • Фонологічний

 • Семантичний:

 • граматика лексика

 • Послідовник Ч. Хоккет:“Посібник з мов американських індіанців” (1911-1922)

 • “Посібник з мов американських індіанців” (1911-1922)

 • показує непридатність методів аналізу,

 • вироблених на матеріалі індоєвропейських мов,

 • для вивчення й опису індіанських мов

 • Врахування таких факторів

 • при дослідженні індіанських мов:

 • 1) фонетичні елементи, які утворюють мову;

 • 2) групи понять, виражених фонетичними групами;

 • 3) способи утворення й модифікації фонетичних груп.сутність мови не стільки в її зовнішніх особливостях і формальних критеріях, скільки у зв’язках з культурою, суспільством, історією.

 • сутність мови не стільки в її зовнішніх особливостях і формальних критеріях, скільки у зв’язках з культурою, суспільством, історією.

 • Книга “Мова” (1921):

 • фізична й ідеальна систему (модель) мови.

 • Кожна мова зроблена за особливою моделлю

 • (люди, які розмовляють різними мовами,

 • бачать світ по-різному).

 • Ці ідеї далі були розроблені в працях Б. Уорфа

 • й отримали назву гіпотези Сепіра-Уорфа,

 • або гіпотези лінгвістичної відносностіРозробка теоретичних положень Л. Блумфілда

 • Розробка теоретичних положень Л. Блумфілда

 • Напрямки:не описує мову,

 • не описує мову,

 • а є процесом моделювання мови

 • перевернула уявлення про те,

 • як породжується мовлення

 • породження мовлення

 • відбувається від синтаксису до фонології,

 • (починаючи з найбільш абстрактних

 • синтаксичних структур)1) мова – це системно-структурне утворення (всі одиниці пов`язані);

 • 1) мова – це системно-структурне утворення (всі одиниці пов`язані);

 • 2) мова – це система знаків, співвідносних з іншими символічними системами в межах семіотики;

 • 3) розрізнення мови й мовлення;

 • 4) в основі мовної системи – універсальні відношення (синтагматичні й парадигматичні);

 • 5) синхронічне та діахронічне дослідження мови;

 • 6) статика й динаміка є такими станами мови, які співіснують (за рахунок статики балансується мова як система, динаміка забезпечує можливість змін у мові);

 • 7) мова – самостійне явище з власними внутрішніми законами, урахування внутрішньомовних чинників;

 • 8) необхідно використовувати точні методи

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка