Концепція гіпертонічної хвороби. Стрес-індукована гіпертензія діагностика, профілактика, лікуванняДата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.


Сучасна концепція гіпертонічної хвороби. Стрес-індукована гіпертензія – діагностика, профілактика, лікування.

 • Професор кафедри терапії та сімейної медицини ТДМУ Звершхановський Фелікс Андрійович


 • У 2006 році на Львівській залізниці ускладнилась ситуація у зв′язку з випадками раптових смертей серед осіб працездатного віку. Основною причиною, за висновками експертів, була гостра серцева недостатність, що виникла на грунті несвоєчасно діагностованої ішемічної хвороби серця (ІХС). • Тому Міністерство транспорту України, Укрзалізниця та Державне транспортно-галузеве об′єднання Львівська залізниця 03.10.2006 надіслали відповідним службам, підрозділам та медичним закладам вказівку “Про позачергове медичне освідчення працівників локомотивних бригад та машиністів спеціального самохідного рухомого складу”В документі регламентовано термін (01.12.2006) позачергового медичного огляду категорії працівників залізниці, які перебувають на диспансерному спостереженні з приводу захворювань серцево-судинної системи.

 • В документі регламентовано термін (01.12.2006) позачергового медичного огляду категорії працівників залізниці, які перебувають на диспансерному спостереженні з приводу захворювань серцево-судинної системи.Лікувальні заклади були зобов′язані провести медичні огляди з метою оцінки реального стану здоров′я осіб, робота яких пов′язана з безпекою руху поїздів, а також провести позачергові освідчення у лікарсько-експертних комісіях (ЛЕК) з винисенням обгрунтованих висновків щодо їх придатності до займаних посад.

 • Лікувальні заклади були зобов′язані провести медичні огляди з метою оцінки реального стану здоров′я осіб, робота яких пов′язана з безпекою руху поїздів, а також провести позачергові освідчення у лікарсько-експертних комісіях (ЛЕК) з винисенням обгрунтованих висновків щодо їх придатності до займаних посад.

 • Втім, така робота проводилась впродовж усього 2006 року у відділковій клінічній лікарні ст.Тернопіль, результати якої наводяться в публікації.Упродовж років стан здоров′я та середня тривалість життя населення України викликає виправдану тривогу. Оцінка стану здоров′я населення за інтегрованими показниками ВООЗ (очікуванна середня тривалість життя) свідчить щодо її скорочення в Україні, в середньому на 10 років, порівняно з країнами Євросоюзу.

 • Упродовж років стан здоров′я та середня тривалість життя населення України викликає виправдану тривогу. Оцінка стану здоров′я населення за інтегрованими показниками ВООЗ (очікуванна середня тривалість життя) свідчить щодо її скорочення в Україні, в середньому на 10 років, порівняно з країнами Євросоюзу.У загальній структурі смертності в економічно розвинутих країнах частка смертності від хвороб системи кровообігу становить близько 50%, тоді як в Україні – 61,2% [10].

 • У загальній структурі смертності в економічно розвинутих країнах частка смертності від хвороб системи кровообігу становить близько 50%, тоді як в Україні – 61,2% [10].На сьогодні в Україні зареєстровано 23 млн осіб, хворих на серецево-судинні захворювання, серед яких 10 % страждає на гіпертонічну хворобу (ГХ). Метааналіз Prospective Studies Collaboration (2002) довів негативний вплив АГ на смертність населення [20].

 • На сьогодні в Україні зареєстровано 23 млн осіб, хворих на серецево-судинні захворювання, серед яких 10 % страждає на гіпертонічну хворобу (ГХ). Метааналіз Prospective Studies Collaboration (2002) довів негативний вплив АГ на смертність населення [20].В популяційному дослідженні показано, що систолічний артеріальний тиск (АТ) має суттево більший вплив на частоту виникнення інсульта, інфаркта міокарда, стенокардії та раптової коронарної смерті, ніж діастолічний.

 • В популяційному дослідженні показано, що систолічний артеріальний тиск (АТ) має суттево більший вплив на частоту виникнення інсульта, інфаркта міокарда, стенокардії та раптової коронарної смерті, ніж діастолічний.Зі збільшенням систолічного АТ від 115 мм рт.ст. на кожні 20 мм рт.ст. загальна смертність зростає вдвічі. Зростання діастолічного АТ на кожні 10 мм рт.ст, починаючи з 75 мм рт.ст. підвищуе рівень смертності в 2 рази. За тими ж даними, зменшення АТ на 2 мм рт.ст. зменшує ризик смерті на 7-10% [20].

 • Зі збільшенням систолічного АТ від 115 мм рт.ст. на кожні 20 мм рт.ст. загальна смертність зростає вдвічі. Зростання діастолічного АТ на кожні 10 мм рт.ст, починаючи з 75 мм рт.ст. підвищуе рівень смертності в 2 рази. За тими ж даними, зменшення АТ на 2 мм рт.ст. зменшує ризик смерті на 7-10% [20].За даними І.Є.Чазової [26] розповсюдженність АГ серед жінок вища, ніж серед чоловіків, в основному за рахунок частки жінок віком понад 50 років. Утім жінки краще інформовані щодо наявності у них захворювання, частіше застосовують антигіпертензивну терапію, ефективніше лікуються. Ситуацію в Україні відслідкували І.П.СмірноваЮ, І.М.Горбась (2005).

 • За даними І.Є.Чазової [26] розповсюдженність АГ серед жінок вища, ніж серед чоловіків, в основному за рахунок частки жінок віком понад 50 років. Утім жінки краще інформовані щодо наявності у них захворювання, частіше застосовують антигіпертензивну терапію, ефективніше лікуються. Ситуацію в Україні відслідкували І.П.СмірноваЮ, І.М.Горбась (2005).

В епідеміологічних обстеженнях встановлено біля 200 чинників ризику, які найчастіше зустрічаються у пацієнтів на хронічну неінфекційну патологію, що призводять до скорочення тривалості життя, розвитку ускладнень та смертності. Найголовнішими серед них є порушення обміну ліпідів, АГ, надлишкова маса тіла, цукровий діабет (ЦД), низька фізична активність, стресові навантаження, паління тютюну, надмірне вживання алкоголю.

 • В епідеміологічних обстеженнях встановлено біля 200 чинників ризику, які найчастіше зустрічаються у пацієнтів на хронічну неінфекційну патологію, що призводять до скорочення тривалості життя, розвитку ускладнень та смертності. Найголовнішими серед них є порушення обміну ліпідів, АГ, надлишкова маса тіла, цукровий діабет (ЦД), низька фізична активність, стресові навантаження, паління тютюну, надмірне вживання алкоголю.

На підставі цих досліджень ВООЗ (2003) розробила концепцію чинників ризику та боротьби з ними [5]. Методичні рекомендації базуються на моделі визначення загального ризику з використанням системи SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation – систематична оцінка коронарного ризику).

 • На підставі цих досліджень ВООЗ (2003) розробила концепцію чинників ризику та боротьби з ними [5]. Методичні рекомендації базуються на моделі визначення загального ризику з використанням системи SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation – систематична оцінка коронарного ризику).В системі SCORE використані такі фактори ризику: стать, вік, паління тютюну, рівень САТ, рівень загального холестерину, співвідношення рівня загального хелестерину до холестерину ліпопротеінів високої щільності.

 • В системі SCORE використані такі фактори ризику: стать, вік, паління тютюну, рівень САТ, рівень загального холестерину, співвідношення рівня загального хелестерину до холестерину ліпопротеінів високої щільності.Практичні лікарі повинні використовувати визначення загального ризику серцево-судинного захворювання з метою інтенсифікації таких профілактичних міроприємств, як впровадження дієтичних рекомендацій, розширення фізичної активності, а, при необхідності, призначення медикаментозних засобів, в т.ч. комбінованої антигіпертензивної терапії.

 • Практичні лікарі повинні використовувати визначення загального ризику серцево-судинного захворювання з метою інтенсифікації таких профілактичних міроприємств, як впровадження дієтичних рекомендацій, розширення фізичної активності, а, при необхідності, призначення медикаментозних засобів, в т.ч. комбінованої антигіпертензивної терапії.

 • Вровадження її в країнах Євросоюзу сприяло зменшенню захворюваності, смертності та збільшенню тривалості та якості життя [5,10].За даними ВООЗ (2003) третина випадків смерті від серцево-судинних захворювань (ССЗ) серед осіб середнього віку зумовлена палінням тютюну. Найпоширенішими захворюваннями й патологічними станами ССС, викликанами палінням тютюну є: інфаркт міокарду, церебральні судинні порушення, оклюзія периферійних вен, аневризма аорти, стеноз ниркових артерій, що нерідко супроводжується резистентною артеріальною гіпертензією.

 • За даними ВООЗ (2003) третина випадків смерті від серцево-судинних захворювань (ССЗ) серед осіб середнього віку зумовлена палінням тютюну. Найпоширенішими захворюваннями й патологічними станами ССС, викликанами палінням тютюну є: інфаркт міокарду, церебральні судинні порушення, оклюзія периферійних вен, аневризма аорти, стеноз ниркових артерій, що нерідко супроводжується резистентною артеріальною гіпертензією.На другому місці серед чинників ризику знаходиться надлишкова маса тіла. Загально визнано, що ожиріння являється суттєвим фактором ризику серцево-судинних захворювань. За даними ВООЗ (2006), у світі нараховується понад 250 млн. людей, що страждають на ожиріння.

 • На другому місці серед чинників ризику знаходиться надлишкова маса тіла. Загально визнано, що ожиріння являється суттєвим фактором ризику серцево-судинних захворювань. За даними ВООЗ (2006), у світі нараховується понад 250 млн. людей, що страждають на ожиріння.

 • У США більше половини населення мають надлишкову масу тіла, в Європі - від 30 до 40%. Наслідком ожиріння є АГ, ЦД, ІХС, захворювання суглобів (табл.3).

Вище зазначені дані повинні вказуватись в діагнозі ГХ. Вочевидь, Україна належить до небагатьох країн Європи, де класифікація АГ суперечить міжнародним стандартам. Більшість країн Європи та Північної Америки використовують класифікацію АГ за ступенем АТ, тоді як в нашій країні – за стадією.

 • Вище зазначені дані повинні вказуватись в діагнозі ГХ. Вочевидь, Україна належить до небагатьох країн Європи, де класифікація АГ суперечить міжнародним стандартам. Більшість країн Європи та Північної Америки використовують класифікацію АГ за ступенем АТ, тоді як в нашій країні – за стадією.

 • Це створює значні труднощі щодо інтерпритації наших епідеміологічних даних європейськими кардіологічними реєстрами та уніфікації діагностичних і лікувальних заходів АГ [1]. Зрозумілою є необхідність переходу українських кардіологів до всесвітньо визнаної класифікації АГ.

Класифікація АГ за ураженням органів мішеней загальновідома [18], тому ії наведення в даному огляді недоречна.

 • Класифікація АГ за ураженням органів мішеней загальновідома [18], тому ії наведення в даному огляді недоречна.

 • Нагадаєм, що до уражень органів-мішеней (УОМ) в останній час віднесена мікроальбумінурія, в той час як протеїнурія розглядається як прояв асоційованого клінічного стану (АКС).

 • Підвищення рівня креатиніну до 1,5 мг/дл також вважається ознакою УОМ, а більш високі рівні – як прояв АКС.

Формулювання діагнозу АГ. На засіданнях Робочої групи з АГ Української спілки кардіологів і на Пленумах Спілки обговорено нагальну потребу введення нових правил формулювання діагнозу. Як перехідний захід, в діагнозі передбачається виділення наступних характеристик:

 • Формулювання діагнозу АГ. На засіданнях Робочої групи з АГ Української спілки кардіологів і на Пленумах Спілки обговорено нагальну потребу введення нових правил формулювання діагнозу. Як перехідний захід, в діагнозі передбачається виділення наступних характеристик:виду АГ (наприклад, гіпертонічна хвороба);

 • виду АГ (наприклад, гіпертонічна хвороба);

 • стадії АГ;

 • ступеня АГ;

 • ступеня ризику при АГ із вказівкою цифри, що характеризує ризик (від 1 до 4);Приклади формулювання діагнозу:

 • Приклади формулювання діагнозу:

 • гіпертонічна хвороба, 1 стадія,II ступінь, ризик 2 (паління);

 • гіпертонічна хвороба, III стадія, II ступінь, ризик 3 (перенесений інфаркт міокарду);

 • гіпертонічна хвороба, II стадія, III ступінь, ризик 4 (паління тютюну, гіпертрофія лівого шлуночка серця) [1].

В основу лікування АГ згідно до рекомендацій Європейського товариства артеріальної гіпертензії та Європейської кардіологічної асоціації (2003), покладено зменшення кардіоваскулярного ризику, насамперед через вплив на модифіковані чинники ризику (малорухомий спосіб життя, надмірну маса тіла, паління тютюну, гіперліпідемія), лікування супутніх станів (насамперед ЦД) та зниження АТ до цільових значень [20, 22].

 • В основу лікування АГ згідно до рекомендацій Європейського товариства артеріальної гіпертензії та Європейської кардіологічної асоціації (2003), покладено зменшення кардіоваскулярного ризику, насамперед через вплив на модифіковані чинники ризику (малорухомий спосіб життя, надмірну маса тіла, паління тютюну, гіперліпідемія), лікування супутніх станів (насамперед ЦД) та зниження АТ до цільових значень [20, 22].У всіх хворих на АГ необхідно досягти поступового зниження АТ до цільових значень (<140/90 мм рт.ст. у всіх хворих і <130/80 мм рт.ст. при поєднанні АГ з ЦД або ураженням нирок).

 • У всіх хворих на АГ необхідно досягти поступового зниження АТ до цільових значень (<140/90 мм рт.ст. у всіх хворих і <130/80 мм рт.ст. при поєднанні АГ з ЦД або ураженням нирок).Визнані дві стратегії стартової терапії АГ: монотерапія або низькодозова комбінована терапія.

 • Визнані дві стратегії стартової терапії АГ: монотерапія або низькодозова комбінована терапія.

 • Монотерапія базується на пошуку оптимального лікувального засобу для конкретного хворого.Низькодозова комбінована терапія на старті лікування передбачає ефективну комбінацію засобів з різними механізмами дії.

 • Низькодозова комбінована терапія на старті лікування передбачає ефективну комбінацію засобів з різними механізмами дії.

 • Пацієнтам з рівнем АТ ≥ 160/100 мм рт.ст. при поєднанні з ЦД, протеїнурією, ХНН повнодозова комбінована терапія призначається на старті лікування [22].Принципи антигіпертензивної терапії висвітлено у багатьох національних рекомендаціях та керівництвах. Серед найбільш відомих слід назвати VП рекомендації Американського об′єднаного комітету (JNC-7, 2003), згідно до яких лікування АГ слід починати з модифікації способу життя (дієта, фізична активність, відмова від шкідливих звичок). Якщо цільового рівня не досягнуто, слід починати медикаментозне лікування.

 • Принципи антигіпертензивної терапії висвітлено у багатьох національних рекомендаціях та керівництвах. Серед найбільш відомих слід назвати VП рекомендації Американського об′єднаного комітету (JNC-7, 2003), згідно до яких лікування АГ слід починати з модифікації способу життя (дієта, фізична активність, відмова від шкідливих звичок). Якщо цільового рівня не досягнуто, слід починати медикаментозне лікування.У випадках, коли АТ не перевищує 140-159/ 90-99 мм рт.ст. перевага надається монотерапії одним із засобів: тіазидним діуретикам, іАПФ, БРА II, антагоністам кальцію, бета-блокаторам. В тім монотерапія не ефективна у 40% хворих на АГ. За умови, якщо рівень АТ становить 160/100 мм рт.ст., слід застосовувати комбіновану терапію навіть за відсутності інших показань та ускладнень.

 • У випадках, коли АТ не перевищує 140-159/ 90-99 мм рт.ст. перевага надається монотерапії одним із засобів: тіазидним діуретикам, іАПФ, БРА II, антагоністам кальцію, бета-блокаторам. В тім монотерапія не ефективна у 40% хворих на АГ. За умови, якщо рівень АТ становить 160/100 мм рт.ст., слід застосовувати комбіновану терапію навіть за відсутності інших показань та ускладнень.Згідно до рекомендації Європейського товариства гіпертензії та кардіологів (2003), нині дозволено застосування будь-якої комбінації засобів першої лінії.

 • Згідно до рекомендації Європейського товариства гіпертензії та кардіологів (2003), нині дозволено застосування будь-якої комбінації засобів першої лінії.

 • Після отримання результатів дослідження ASCOT міжнародні рекомендації з лікування АГ перенесли акцент на використання засобів пролонгованої дії. Така тактика дозволяє зменшити рівень варіабельності АТ, забезпечує органопротекцію та знижує ризик серцево-судинних ускладнень [16].Нами проаналізовані результати клінічного обстеження, диспансерного спостереження та ефективності профілактики та лікування АГ у осіб, які мають безпосереднє відношення до безпеки руху поїздів.

 • Нами проаналізовані результати клінічного обстеження, диспансерного спостереження та ефективності профілактики та лікування АГ у осіб, які мають безпосереднє відношення до безпеки руху поїздів.Згідно до отриманих результатів з′ясовано, що на стаціонарному лікуванні та обстеженні в терапевтичному відділенні відділкової клінічної лікарні ст. Тернопіль у 2006 році знаходилось 58 осіб, які підпорядковуються дії наказу 23ц. Із них 32 машиністів 32, монтерів колії - 8, складачів вагонів - 6, чергових по станції та переїздам -8, оглядачів вагонів -2, провідників вагонів -2. Зважаючи на фах професії, це були особи переважно чоловічої статі (52 чоловіка та 4 жінок).

 • Згідно до отриманих результатів з′ясовано, що на стаціонарному лікуванні та обстеженні в терапевтичному відділенні відділкової клінічної лікарні ст. Тернопіль у 2006 році знаходилось 58 осіб, які підпорядковуються дії наказу 23ц. Із них 32 машиністів 32, монтерів колії - 8, складачів вагонів - 6, чергових по станції та переїздам -8, оглядачів вагонів -2, провідників вагонів -2. Зважаючи на фах професії, це були особи переважно чоловічої статі (52 чоловіка та 4 жінок).Перевжали особи із II стадією ГХ – 52 хворих. Тривалість захворювання на ГХ, в середньому по групі, складала 8,5±3,8 роки.

 • Перевжали особи із II стадією ГХ – 52 хворих. Тривалість захворювання на ГХ, в середньому по групі, складала 8,5±3,8 роки.Хворих були скеровано до стаціонару переважно після профілактичного передрейсового огляду або ЛЕК. Згідно до тимчасової Інструкції та рекомендації Головного лікувально-санітарного управління МШС “Про організацію передрейсових медичних оглядів працівників локомотивних бригад” від 20 грудня 1984 року на Львівській залізниці вроваджено проведення передрейсових медичних оглядів машиністів та їх помічників. Основна мета огляду – не допустити до рейсу хворих працівників локомотивних бригад.

 • Хворих були скеровано до стаціонару переважно після профілактичного передрейсового огляду або ЛЕК. Згідно до тимчасової Інструкції та рекомендації Головного лікувально-санітарного управління МШС “Про організацію передрейсових медичних оглядів працівників локомотивних бригад” від 20 грудня 1984 року на Львівській залізниці вроваджено проведення передрейсових медичних оглядів машиністів та їх помічників. Основна мета огляду – не допустити до рейсу хворих працівників локомотивних бригад.На жаль, слід відмітити ігнорування цеховими лікарями визначення наявності у пацієнтів модифікованих чинників ризику АГ, а, отже, і проведення відповідних профілактичних заходів.

 • На жаль, слід відмітити ігнорування цеховими лікарями визначення наявності у пацієнтів модифікованих чинників ризику АГ, а, отже, і проведення відповідних профілактичних заходів.В процесі опитування пацієнтів з′ясувалось, що майже 78% з них палять від 10 до 25 сигарет на добу. Серцево-судинні захворювання в молодому віці у сім′ї відмічає 7,2±2,1% пацієнтів.

 • В процесі опитування пацієнтів з′ясувалось, що майже 78% з них палять від 10 до 25 сигарет на добу. Серцево-судинні захворювання в молодому віці у сім′ї відмічає 7,2±2,1% пацієнтів.Індекс Кетле виявив надлишкову масу тіла у 64,28% обстежених. У оного із машиністів виявлено III ст ожиріння. Дисліпідемія встановлена в одному випадку, коли рівень холестерину складав 7,17 ммоль/л.

 • Індекс Кетле виявив надлишкову масу тіла у 64,28% обстежених. У оного із машиністів виявлено III ст ожиріння. Дисліпідемія встановлена в одному випадку, коли рівень холестерину складав 7,17 ммоль/л.Ураження органів мішеней в основному проявлялись ГЛШ за даними ЕКГ, рентгенологічно та за результатами ЕхоКГ.

 • Ураження органів мішеней в основному проявлялись ГЛШ за даними ЕКГ, рентгенологічно та за результатами ЕхоКГ.

 • Діастолічну дисфункцію ЛШ за першим типом виявлено у 2, за псевдонормальним типом – у одного хворого.У 7 хворих на ГХ за рекомендаціями невролога було проведено ультрасононграфічне обстеження інтра- та естракраніальних судин. Змін зі сторони стінок судин, наявність атеросклеротичних бляшок, асиметрії кровонаповнення головного мозку не виявлено.

 • У 7 хворих на ГХ за рекомендаціями невролога було проведено ультрасононграфічне обстеження інтра- та естракраніальних судин. Змін зі сторони стінок судин, наявність атеросклеротичних бляшок, асиметрії кровонаповнення головного мозку не виявлено.Із супутніх захворювань вперше виявлено у одного із машиністів цукровий діабет II типу легкого перебігу. Епізоди гострого коронарного синдрому, ознаки ниркової недостатності, серцевої недостатності, важкої ретинопатії серед пацієнтів досліджуваної групи не виявлено.

 • Із супутніх захворювань вперше виявлено у одного із машиністів цукровий діабет II типу легкого перебігу. Епізоди гострого коронарного синдрому, ознаки ниркової недостатності, серцевої недостатності, важкої ретинопатії серед пацієнтів досліджуваної групи не виявлено.Показники ДМАТ у більшості обстежених попадали під заключення: межова артеріальна гіпертензія із збереженим добовим ритмом, індексом варіабельності та часу. E двох випадках ми виявили паціентів, що підпорядкувались поняттям non-dipper, в одному випадку – nite-piker.

 • Показники ДМАТ у більшості обстежених попадали під заключення: межова артеріальна гіпертензія із збереженим добовим ритмом, індексом варіабельності та часу. E двох випадках ми виявили паціентів, що підпорядкувались поняттям non-dipper, в одному випадку – nite-piker.За даними фрагментованого холтерівського моніторування середня частота серцевих скорочень за хвилину (ЧСС) у обстежених пацієнтів складала 64,38±5,71, максимальна ЧСС – 99,25±8,30, а мінімальна ЧСС – 47,50±4,51. В одному випадку спостерігались поодинокі шлуночові екстрасистоли, а в двох – часткове порушення провідності по правій ніжці пучка Гіса. Епізодів ішемії міокарду не зафіксовано в жодному випадку.

 • За даними фрагментованого холтерівського моніторування середня частота серцевих скорочень за хвилину (ЧСС) у обстежених пацієнтів складала 64,38±5,71, максимальна ЧСС – 99,25±8,30, а мінімальна ЧСС – 47,50±4,51. В одному випадку спостерігались поодинокі шлуночові екстрасистоли, а в двох – часткове порушення провідності по правій ніжці пучка Гіса. Епізодів ішемії міокарду не зафіксовано в жодному випадку.Велоергометрія проводилась із розрахунку 75% від максимальної, що складало в середньому 162,92±18,33 вт. При цьому ЧСС досягнута в межах 157,32±19,11 за одну хв., а АТ – 162/98 мм рт.ст. Початковий САТ знаходився в межах 138.45±9,98 мм рт. ст., а ДАТ відповідно – 91,53±8,12 мм рт.ст. Час відновлення був в межах 5,73±1.12 хв. Епізоди ішемії визначено в 3 випадках.

 • Велоергометрія проводилась із розрахунку 75% від максимальної, що складало в середньому 162,92±18,33 вт. При цьому ЧСС досягнута в межах 157,32±19,11 за одну хв., а АТ – 162/98 мм рт.ст. Початковий САТ знаходився в межах 138.45±9,98 мм рт. ст., а ДАТ відповідно – 91,53±8,12 мм рт.ст. Час відновлення був в межах 5,73±1.12 хв. Епізоди ішемії визначено в 3 випадках.Усіх хворих з ознаками ішемії міокарду скеровано на ЛЕК для наступного визначення професійної здатності та можливого працевлаштування. В одному випадку спостерігались поодинокі шлуночкові екстрасистоли, та у двох випадках – порушення внутрішньошлуночкової провідності по правій ніжці пучка Гіса..

 • Усіх хворих з ознаками ішемії міокарду скеровано на ЛЕК для наступного визначення професійної здатності та можливого працевлаштування. В одному випадку спостерігались поодинокі шлуночкові екстрасистоли, та у двох випадках – порушення внутрішньошлуночкової провідності по правій ніжці пучка Гіса..Медикаментозна терапія хворих на ГХ проводилась відповідно до рекомендацій Української асоціації кардіологів (2006).

 • Медикаментозна терапія хворих на ГХ проводилась відповідно до рекомендацій Української асоціації кардіологів (2006).

 • Монотерапрія із використанням β-адрено блокаторів, іАПФ, блокаторів кальцієвих каналів, БРА П застосовані у 26 пацієнтів.Комбіновану тарапію із застосуіванням β-адрено блокаторів в поєднанні з сечогінними засобами проведено у 12 хворих, β-адрено блокаторів +іАПФ + антагоністів кальцію –у 3, іАПФ + антагоністів Са – у 4, іАПФ + сечогінні засоби – у 8, іАПФ + β-адрено блокатори – у 5.

 • Комбіновану тарапію із застосуіванням β-адрено блокаторів в поєднанні з сечогінними засобами проведено у 12 хворих, β-адрено блокаторів +іАПФ + антагоністів кальцію –у 3, іАПФ + антагоністів Са – у 4, іАПФ + сечогінні засоби – у 8, іАПФ + β-адрено блокатори – у 5.

 • В середньому, по групі за період перебування в стаціонарі (10,52 ± 2,71 дня) зниження САТ становило 8,71± 0,92 мм рт.ст., а по ДАТ – 5,35±1,14 мм рт.ст.Диспансерний нагляд за хворими на ГХ, підпорядкованих наказу 23 Ц, проводиться згідно до вимог наказів МОЗ України №206 від 30.12.1992, №247 від 01.08.1998 р., Інструкції №185-Ц від 30.07.1997 р. з організації передрейсових медичних оглядів працівників локомотивних бригад, розпоряджень медичної служби.

 • Диспансерний нагляд за хворими на ГХ, підпорядкованих наказу 23 Ц, проводиться згідно до вимог наказів МОЗ України №206 від 30.12.1992, №247 від 01.08.1998 р., Інструкції №185-Ц від 30.07.1997 р. з організації передрейсових медичних оглядів працівників локомотивних бригад, розпоряджень медичної служби.Однак, аналізуючи ситуацію, яка склалася у лікувальних закладах протягом останніх 10 років, ми дійшли до висновку, що,на жаль, медики схилились до рівня статистів, що фіксують факт прогресування АГ. В середньому, від вперше виявленої АГ до ураження органів-мішеней проходить не більше 5,7 років.

 • Однак, аналізуючи ситуацію, яка склалася у лікувальних закладах протягом останніх 10 років, ми дійшли до висновку, що,на жаль, медики схилились до рівня статистів, що фіксують факт прогресування АГ. В середньому, від вперше виявленої АГ до ураження органів-мішеней проходить не більше 5,7 років.І лише при виявленні ускладнень призначаються антигіпртензивні засоби, переважно у вигляді монотерапії. У медичних картах амбулаторних хворих, які перебувають на диспансерному обліку з приводу АГ, фігурують стандартні записи: “дієта з обмеженням солі, відмова від тютюнопаління, нормалізація праці та відпочинку, санаторно-курортне лікування, призначення екстракту глоду, валеріани”.

 • І лише при виявленні ускладнень призначаються антигіпртензивні засоби, переважно у вигляді монотерапії. У медичних картах амбулаторних хворих, які перебувають на диспансерному обліку з приводу АГ, фігурують стандартні записи: “дієта з обмеженням солі, відмова від тютюнопаління, нормалізація праці та відпочинку, санаторно-курортне лікування, призначення екстракту глоду, валеріани”.З найбільш значущих сучасних напрямів щодо поліпшення ситуаціїї в країні, є затвердження Національних стандартів лікування АГ за Наказом МЗ України 436 “Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю (Кардіологія) від 03.07.2006 р.”.

 • З найбільш значущих сучасних напрямів щодо поліпшення ситуаціїї в країні, є затвердження Національних стандартів лікування АГ за Наказом МЗ України 436 “Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю (Кардіологія) від 03.07.2006 р.”.Сподіваємось на їх ефективність за умови обов′язкового та ретельного контролю за їх виконанням. Однак, звернемо увагу на вимоги до режиму праці, відпочинку та реабілітації, регламентовані наказом.

 • Сподіваємось на їх ефективність за умови обов′язкового та ретельного контролю за їх виконанням. Однак, звернемо увагу на вимоги до режиму праці, відпочинку та реабілітації, регламентовані наказом.Наводимо дослівно: “відмова від роботи в нічний час, нормалізація режиму сну та відпочинку. Рекомендована оптимізація фізичної активності. Не бажано перебування під прямими сонячними променями, переохолодження та перегрівання”.

 • Наводимо дослівно: “відмова від роботи в нічний час, нормалізація режиму сну та відпочинку. Рекомендована оптимізація фізичної активності. Не бажано перебування під прямими сонячними променями, переохолодження та перегрівання”.

 • Абсолютно зрозуміло наскільки далекий цей наказ від реалій залізничної медицини.Проаналізувавши досвід відділкової клінічної лікарні ст.Тернопіль, автори пропонують деякі рекомендації, спрямовані, на наш погляд, на поліпшення диспансерного спостереження та лікування хворих на ГХ підпорядкованих наказу 23 Ц:

 • Проаналізувавши досвід відділкової клінічної лікарні ст.Тернопіль, автори пропонують деякі рекомендації, спрямовані, на наш погляд, на поліпшення диспансерного спостереження та лікування хворих на ГХ підпорядкованих наказу 23 Ц:1.Створення національної програми попередження, лікування та профілактики АГ у осіб, професія яких безпосередньо пов′язана із стес-індукованою АГ.

 • 1.Створення національної програми попередження, лікування та профілактики АГ у осіб, професія яких безпосередньо пов′язана із стес-індукованою АГ.

 • 2.Створення національних програм боротьби з ожирінням, тютюнопалінням, зловживанням алкоголю, попередженням ЦД, ІХС відповідно до Європейських методичних рекомендаці з профілактики серцево-судинних захворювань (див.додаток).

 • 3.Забезпечення декретованої групи робітників підпорядкованих наказу 23 Ц, медикаментозним, реабілітаційним та санаторно-курортним лікуванням4.Введення обов′язкового добового моніторінгу АТ у працівників локомотивних бригад, в тому числі і при виконанні професійних обов′язків. Лікувальну тактику проводити за даними ДМАТ з урахуванням показників добового профіля АГ.

 • 4.Введення обов′язкового добового моніторінгу АТ у працівників локомотивних бригад, в тому числі і при виконанні професійних обов′язків. Лікувальну тактику проводити за даними ДМАТ з урахуванням показників добового профіля АГ.

 • 5.Перехід на сучасну Європейську класифікацію ГХ, яка враховує стадію, ступінь та наявність чинників ризику виникнення АГ.

 • 6.Проводити профілактичні та лікувальні заходи у пацієнтів, хворих на АГ та підпорядкованих наказу 23Ц, з метою впливу на модифіковані чинники ризику згідно до Європейських методичних рекомендацій з профілактики серцево-судинних захворювань.7.Виходячи з позицій доказової медицини, в лікуванні АГ застосовувати переважно комбіновану терапію антигіпертензивними засобами, враховуючи потенційні ефекти такої терапії та можливість уникнення побічних ефектів великих доз препаратів першої лінії.

 • 7.Виходячи з позицій доказової медицини, в лікуванні АГ застосовувати переважно комбіновану терапію антигіпертензивними засобами, враховуючи потенційні ефекти такої терапії та можливість уникнення побічних ефектів великих доз препаратів першої лінії.

 • 8.Проводити активну антигіпертезивну терапію засобами першої лінії вже на ранніх стадіях ГХ.

 • 9.Передрейсовий медичний огляд працівників локомотивних бригад проводити згідно до обгрунтованих рекомендацій провідних фахівців Льівської залізниці.10.Забезпечити реактивами та створити умови для обов′язкового визначення фракцій холестерину, триглицеридів, мікроальбумінурії у осіб, підпорядкованих наказу 23 Ц.

 • 10.Забезпечити реактивами та створити умови для обов′язкового визначення фракцій холестерину, триглицеридів, мікроальбумінурії у осіб, підпорядкованих наказу 23 Ц.

 • 11.Гарантувати соціальний захист пенсіонерам, що працювали на посадах, підпорядкованих наказу 23 Ц.Отже, лікування АГ, особливо у осіб, праця яких пов′язана з безпекою руху поїздів, повинно бути спрямоване на комплексну профілактику модифікованих чинників ризику та досягнення цільового рівня АТ.

 • Отже, лікування АГ, особливо у осіб, праця яких пов′язана з безпекою руху поїздів, повинно бути спрямоване на комплексну профілактику модифікованих чинників ризику та досягнення цільового рівня АТ.

 • Це єдиний шлях для зниження ризику серцево-судинних ускладнень та серцевої смерті.

 • Призначена терапія повинна бути обгрунтована міжнародними рекомендаціями, створеними на засадах доказової медицини.Виходячи із сучасних постулатів комплайенсу, терапія повина бути не тільки ефективною, але й максимально зручною та доступною для пацієнта. Вибір генеричного засобу повинен бути орієнтований на результати клінічних досліджень та на доказаній біоеквівалентності препарату.

 • Виходячи із сучасних постулатів комплайенсу, терапія повина бути не тільки ефективною, але й максимально зручною та доступною для пацієнта. Вибір генеричного засобу повинен бути орієнтований на результати клінічних досліджень та на доказаній біоеквівалентності препарату.Каталог: data -> kafedra -> theacher -> terapia fpo -> ter zvershanovskiy
ter zvershanovskiy -> Раціональна антибіотикотерапія у лікуванні захворювань легенів антибіотики
ter zvershanovskiy -> Абсцес легень та емпієма плеври Професор кафедри терапії та сімейної медицини фпо звершхановський Фелікс Андрійович
ter zvershanovskiy -> Бронхіальна астма Ф. А. Звершхановський, професор кафедри терапії фпо тернопільського медичного університету ім. І. Я. Горбачевського
ter zvershanovskiy -> Раціональна антибіотикотерапія в лікуванні захворювань легенів антибіотики
ter zvershanovskiy -> Професор кафедри терапії І сімейної медицини фпо тернопільського державного медичного університету
ter zvershanovskiy -> Професор кафедри терапії І сімейної медицини фпо тернопільського державного медичного університету
ter zvershanovskiy -> Фторхінолони в практиці сімейного лікаря


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка