Концепція наукових досліджень у Наукма загальна концепція наукових досліджень у НаукмаДата конвертації30.05.2016
Розмір445 b.


Загальна концепція наукових досліджень у НаУКМА

 • Загальна концепція наукових досліджень у НаУКМА

 • «УКРАЇНА: ЛЮДИНА, СУСПІЛЬСТВО, ПРИРОДА»,

 • спрямована на вивчення актуальних проблем у галузі гуманітарних, суспільних та природничих наук.

 • Засадничий принцип вищої освіти, який сповідує Національний університет «Києво-Могилянська академія» з перших років свого відродження

 • ПОЄДНАННЯ НАВЧАННЯ З НАУКОВОЮ РОБОТОЮ.

 • Наукова робота в НаУКМА у 2012 році здійснювалась на

 • 29 кафедрах, 6 факультетах і в 31 науково-дослідному центрі та лабораторії.

 • До наукової роботи були залучені всі науково-педагогічні працівники, студенти й аспіранти університету.


Фундаментальні дослідження

 • Фундаментальні дослідження

 • Моделювання фінансових процесів: бюджетна політика, монетарна

 • політика, фінансова аналітика.

 • Філософія і література: історія філософської думки в Україні; сучасні

 • літературознавчі моделі в літературознавчих дослідженнях; філософські

 • аспекти української літератури ХХ століття та літературних форм

 • філософування.

 • Розробка теоретичної бази генетичного аналізу рослин.

 • Функціональні композиційні полімери та мембрани.

 • Прикладні дослідження і розробки.

 • Інтелектуальні інформаційні технології та системи.

 • Дослідження екосистем та змін клімату.

 • Розробка способів ранньої діагностики онкогематологічних захворювань і

 • критеріїв оцінки успішності результатів їх.

 • Методи формування та модифікування полімерних мембран зі

 • спеціальними та додатковими функціями.

 • Наукова і культурна спадщина Київської Академії.

 • Порівняльно-історичне і зіставне мовознавство; актуальні проблеми

 • лексикології та граматики української мови. • Зменшується кількість викладачів, що працюють за сумісництвом

 • у 2009 р. – 240 осіб, у 2012 р. – 185.

 • Професорсько-викладацький склад :

 • 12% складають доктори наук і

 • більше 50% - кандидати.

 • На постійній основі у 2012 році

 • працювало 382 викладачі:

 • 46 докторів наук і 193 – кандидати. • Загальний обсяг фінансування наукових досліджень у 2012 році складав 2 737,1 тис.грн.

 • 1 253,4 тис.грн - фундаментальні дослідження

 • 1 330,6 тис.грн - прикладні

 • 153,1 тис.грн – госпдоговори

 • Обсяги фінансування дослідницьких робіт

 • за останні три роки (тис.грн)У 2012 році виконувалось 4 фундаментальні дослідження.

 • У 2012 році виконувалось 4 фундаментальні дослідження.

 • “Розробка полімерів для іммобілізації лікарських препаратів нового покоління направленої та пролонгованої дії”, науковий керівник - д.тех.н. Бурбан А.Ф.

 • «Методи оцінки стабільності фінансової системи та механізми залучення інвестицій в умовах реформування економіки”, науковий керівник – професор, д. екон. н. Лук’яненко І.Г.

 • «Підвищення екологічної пластичності м’якої пшениці через індукцію рекомбігенезу за участю інтрогресивного хроматину”, науковий керівник – професор, д. біол. н. Терновська Т.К.

 • «Проблема культурної ідентичності в літературно-філософському дискурсі ХІХ-ХХІ ст.)», науковий керівник – професор, д.філол.н. Моренець В.П.Фундаментальна тема, завершена у 2012 році

 • Фундаментальна тема, завершена у 2012 році

 • «Розробка полімерів для іммобілізації лікарських препаратів нового покоління направленої та пролонгованої дії»,

 • науковий керівник - д.тех.н. Бурбан А.Ф.

 • Розроблені методи і технології синтезу нових полімерних

 • носіїв, які можуть слугувати основою для створення

 • вітчизняних лікарських препаратів нового покоління.

 • Переваги отриманих полімерних носіїв полягають у

 • високо ефективному контролі кількості медпрепарату в

 • організмі за рахунок регульованої кінетики його

 • вивільнення із комплексу полімер-носій - діюча речовина.

 • Це дозволить зменшити кількість медпрепарату, що

 • вводиться до організму та сприятиме зменшенню

 • ризиків ускладнень та побічних дій.У 2012 році виконувалось 6 прикладних дослідження.

 • У 2012 році виконувалось 6 прикладних дослідження.

 • “Лексика мовних систем у синхронії та діахронії: науково-дидактичний і лексикографічний аспекти”, науковий керівник – професор, д.філол.н. Лучик В.В.

 • “Філософська і богословська думка в Київській духовній акадeмії (1819-1920): біобібліографічний словник”, науковий керівник – професор, д. філос. н. Ткачук М.Л.

 • “Створення методів розробки інтелектуальних інформаційних систем на базі агентних технологій”, науковий керівник – професор, д. ф.-м. н. Глибовець М.М.

 • “Природні біотопи міста Києва та екологічна оцінка збитків від їх втрат” науковий керівник – професор, д.б.н. Дідух Я.П.

 • “Розробка методу раннього виявлення лейкемічної трансформації як засіб запобігання подальшого розвитку онкогематологічних захворювань”, науковий керівник – професор, д.мед.н. Білько Н.М.

 • “Розробка гідрофобних порожнисто-волоконних мембран для мембранно-дистиляційних процесів водоочищення та водопідготовки”, науковий керівник – к.тех.н. Вакулюк П.В.Прикладні теми, завершені у 2012 році

 • Прикладні теми, завершені у 2012 році

 • «Філософська і богословська думка в Київській духовній академії (1819–1924): біобібліографічний словник”

 • науковий керівник – професор, д.філос.н.Ткачук М.Л.

 • Здійснено першу комплексну наукову реконструкцію життя і

 • творчості найвидатніших філософів і богословів Київської духовної

 • академії (1819–1924).

 • Вперше в історико-філософській науці проведено систематичний

 • аналіз філософсько-педагогічної спадщини київських духовно-

 • академічних і університетських мислителів ХІХ – початку ХХ ст.

 • «Природні біотопи міста Києва та екологічна оцінка збитків від їх втрати »,

 • науковий керівник – професор, д.біол.н. Дідух Я.П.

 • Запропонована екологічна оцінка збитків на основі енергетичних

 • показників, яка не має аналогів у світі й повніше за чинні методики відображає вартість екосистем і реальних збитків від їх втратВ рамках Протоколу про спільні науково-дослідні проекти між Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України і Міністерством освіти, молоді та науки Республіки Болгарія у 2012 році виконувалась науково-дослідна робота «Зображення груп, алгебр, теорія інваріантів та їх застосування», керівник - д. фіз-мат. н., професор Ю.В. Боднарчук.

 • В рамках Протоколу про спільні науково-дослідні проекти між Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України і Міністерством освіти, молоді та науки Республіки Болгарія у 2012 році виконувалась науково-дослідна робота «Зображення груп, алгебр, теорія інваріантів та їх застосування», керівник - д. фіз-мат. н., професор Ю.В. Боднарчук.

 • Фінансування в обсязі 35 тис. грн. забезпечувалось в рамках бюджетної програми «Реалізація двосторонніх міжнародних програм» за КПКВ-2209080 «Виконання зобов’язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва».

 • Наукове дослідження «Розроблення методів отримання нових біосумісних полімерів та мембран медичного призначення», керівник к.тех.н. В.З. Босак здійснювалось в рамках грантів Президента України для молодих учених на 2012 рік, обсяг фінансування - 60 тис. грн.

 • На замовлення Львівської міської наукової організації «Центр дослідження визвольного руху» виконується науково-дослідна робота «Історія українсько-єврейських взаємин у 1920-1950-их роках», керівник - канд. іст. н. В.М. В’ятрович, обсяг фінансування - 61,055 тис.грн.

 • Таким чином, надходження до спеціального фонду у 2012 році становили 156, 055 тис.грн. і порівняно з 2011 роком (116 тис. грн.) зросли на 30%.«Удосконалена методика оцінки екологічних збитків від втрати природних екосистем на основі енергетичних показників», (Результат виконання прикладного дослідження "Природні біотопи міста Києва та екологічна оцінка збитків від їх втрати", науковий керівник – Я.П.Дідух.)

 • «Удосконалена методика оцінки екологічних збитків від втрати природних екосистем на основі енергетичних показників», (Результат виконання прикладного дослідження "Природні біотопи міста Києва та екологічна оцінка збитків від їх втрати", науковий керівник – Я.П.Дідух.)

 • Розробка отримала позитивну оцінку фахівців Національного природного парку "Голосіївський" і буде використовуватись для екологічної оцінки біотопів НПП «Голосіївський», що підтверджено Довідкою.

 • «Методологічні засади аналізу та моделювання впливу фінансових інвестицій на економічний розвиток України», (Результат виконання фундаментального дослідження "Методи оцінки стабільності фінансової системи та механізми залучення інвестицій в умовах реформування економіки", науковий керівник – д.е.н., професор І. Г. Лук'яненко.)

 • Розробка впроваджена в ПАТ "КІНТО" , що підтверджено Актом. Налагоджена співпраця щодо подальшого обміну досвідом та результатами наукових досліджень, проходження практики студентів НаУКМА на базі ПАТ "КІНТО" .

 • "Філософська і богословська спадщина Київської духовної академії (1819 - 1924)», (Результат виконання прикладного дослідження "Філософська і богословська думка в Київській духовній академії (1819 - 1924): біобібліографічний словник", науковий керівник - доктор філос.н., проф. М.Л. Ткачук.).

 • Результати впроваджено у викладання в Київській духовній академії та семінарії Української Православної Церкви, що підтверджено Довідкою. З Київською духовною академію та семінарією підписана угода про співпрацю.«Планувальник для Grid», (Результат виконання прикладного дослідження "Створення методів розробки інтелектуальних інформаційних систем на базі агентних технологій і онтологічних просторів", науковий керівник - доктор фіз.-мат.н, проф. М. М. Глибовець.).

 • «Планувальник для Grid», (Результат виконання прикладного дослідження "Створення методів розробки інтелектуальних інформаційних систем на базі агентних технологій і онтологічних просторів", науковий керівник - доктор фіз.-мат.н, проф. М. М. Глибовець.).

 • Розробку впроваджено в компанії ТОВ "ІНЛАЙН ГРУП ЗАХІД" що підтверджено Актом про впровадження. Налагоджена співпраця щодо подальшої апробації, удосконалення та впровадження розробок факультету інформатики.

 • «Програмний комплекс пошуку оптимальної комбінації продуктів замовлення», (Результат виконання прикладного дослідження "Створення методів розробки інтелектуальних інформаційних систем на базі агентних технологій і онтологічних просторів", науковий керівник - доктор фіз.-мат.н, проф. М. М. Глибовець.).

 • Впроваджено в компанії ТОВ "Навігатор", що підтверджено Актом. пНалагоджена співпраця щодо подальшої апробації, удосконалення, впровадження та поширення розробок факультету інформатикиУ березні 2012 року в НаУКМА створено відділ сучасних технологій та інновацій, на який покладено завдання організації та координації науково-дослідної роботи в університеті, а також пошук та реалізацію інноваційних, науково-технічних та освітніх проектів.

 • У березні 2012 року в НаУКМА створено відділ сучасних технологій та інновацій, на який покладено завдання організації та координації науково-дослідної роботи в університеті, а також пошук та реалізацію інноваційних, науково-технічних та освітніх проектів.

 • У жовтні 2012 року за ініціативи мережі випускників НаУКМА у тісній співпраці з відділом сучасних технологій та інновацій створений Центр розвитку інновацій, який очолив випускник 1996 року Андрій Сивоконь.

 • Мета Центру - створення в НаУКМА інноваційного середовища, здатного забезпечити ефективне впровадження результатів наукових досліджень у навчальний, виробничий та бізнес процеси.

 • В грудні 2012 року підписано Договір про співпрацю між НаУКМА та інвестиційною компанією "ТЕХІНВЕСТ". Предметом Договору є співпраця сторін з метою здійснення спільних заходів щодо розкриття та розвитку інноваційного потенціалу НаУКМА та УкраїниПротягом 2012 року на кафедрах та в наукових підрозділах НаУКМА виконувалися 40 науково – дослідних тем, що зареєстровані в УкрІНТЕІ

 • Протягом 2012 року на кафедрах та в наукових підрозділах НаУКМА виконувалися 40 науково – дослідних тем, що зареєстровані в УкрІНТЕІ

 • Результати наукових досліджень професорсько-викладацького складу НаУКМА відображені у

 • 56 монографіях (з них 16одноосібних).

 • 873 наукових статтях, з яких 141 опубліковані за кордоном.

 • 43 статті опубліковано у наукових журналах, що мають імпакт-фактор і 6 статей подано до друку.

 • Видано 21 підручник /навчальний посібник до курсів, які викладаються в Університеті, з них – 9 з грифом МОНМС України.

 • Відбулося 765 виступів науковців НаУКМА з доповідями на наукових форумах різного рівня, серед яких 418 – це міжнародні конференції, семінари, симпозіуми, з’їзди тощо.

 • Самостійно співробітниками університету було організовано 60 наукових заходів, з яких 20 – міжнародного рівня.

 • Спільно з партнерами НаУКМА було проведено 44 наукові конференції, семінари тощо, серед них 23 – міжнародні.Засади, на яких будується науково-дослідна та інноваційна робота студентів та молодих учених в НаУКМА, базуються на таких принципах:

 • Засади, на яких будується науково-дослідна та інноваційна робота студентів та молодих учених в НаУКМА, базуються на таких принципах:

 • відсутність штучного поділу науки на студентську («дитячу») та професорсько-викладацьку («дорослу»);

 • поєднання навчального процесу з науковими дослідженнями;

 • підтримка всіх самостійних студентських ініціатив щодо проведення наукових заходів, організації наукових осередків тощо.

 • Молодіжні наукові осередки, що діють в НаУКМА:

 • Студентське наукове товариство факультету правничих наук

 • ЕкоКлуб «Зелена Хвиля»

 • Студентське біологічне товариство (СБТ)

 • Сходознавчий гурток

 • Студентський інтернет-центр

 • Клуб ЮНЕСКО

 • EAST-WEST BUSINESS (EWB)

 • Молодіжний гуманітарний центрУ 2012 році 390 студентів (13% від загальної кількості студентів) брали участь у науково – дослідній роботі кафедр та наукових підрозділах університету.

 • У 2012 році 390 студентів (13% від загальної кількості студентів) брали участь у науково – дослідній роботі кафедр та наукових підрозділах університету.

 • Науковий доробок студентів:

 • 142 наукові публікації, з них 96 - самостійно

 • 179 виступів конференціях, з яких 51 – міжнародні

 • За ініціативи та зусиллями молодих вчених щороку в НаУКМА відбуваються міжнародні студентсько – аспірантські конференції.

 • У 2012 році відбулися:

 • VII Міжнародна студентсько-аспірантська конференція «Філософія. Нове покоління: Філософія та освіта»

 • Міжвузівська науково-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих науковців «Фінансово-економічний розвиток України під впливом інтеграційних процесів: макро- та макрорівень».У 2012 році 55 студентів посіли призові місця на міжнародних та національних конкурсах і олімпіадах:

 • У 2012 році 55 студентів посіли призові місця на міжнародних та національних конкурсах і олімпіадах:

 • Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт - 4 лауреати (ІІ та ІІІ-і місця).

 • Всеукраїнські олімпіади - 17 лауреатів

 • Інші національні та міжнароддні конкурси - (34 лауреатів):

 • ІV-ий конкурс ім. Єжи Ґєдройця у категорії дипломних та маґістерських робіт – І місце та спеціальна відзнака.

 • ХІІ Міжнародний конкурс з української мови ім. Петра Яцика - ІІ місце.

 • Переможці національного раунду міжнародних змагань з міжнародного права ім. Філіппа Джессапа і участь у міжнародному раунді в м. Вашингтон, США.

 • Переможці національного раунду міжнародних змагань з міжнародного права ім. Телдерса і участь в міжнародному раунді в м. Гаага, Нідерланди.

 • 8-мі Міжнародні змагання з комерційної медіації при Міжнародній Торгівельній Палаті (м. Париж, Франція) – переможці національного раунду.

 • Стипендійна програма провідної Міжнародної аудиторсько-консалтингової групи компаній BDO у міжвузівському конкурсі з розв’язку кейсів - І, ІІ та ІІІ місця.

 • Конкурс парламентських дебатів на всеукраїнському молодіжному форумі Ispeak – І місце.

 • Міжнародний студентський конкурс з інвестиційних досліджень «CFA Institute Research Challenge»: перемога у І турі.

 • Високий рівень наукових робіт студентів НаУКМА, поданих на Конкурс стипендійної програми «Завтра.ua» від фонду Віктора Пінчука, був відзначений 3 премією. ( студентів стали переможцями Конкурсу і вибороли право отримувати річну стипендію від Фонду.Наукові підрозділи (центри та лабораторії) відіграють важливу роль у формуванні наукового середовища в університеті і є його невід’ємною частиною.

 • Наукові підрозділи (центри та лабораторії) відіграють важливу роль у формуванні наукового середовища в університеті і є його невід’ємною частиною.

 • Наукові центри об’єднують викладачів, докторантів, аспірантів та студентів, що працюють як на одній, так і на різних кафедрах і факультетах, та здійснюють дослідження у науковому напрямку, який, часто є міждисциплінарним.

 • Центри створюються терміном на 3 роки з ініціативи науково-педагогічних працівників, що працюють в університеті на постійній основі.

 • Свою діяльність організують на принципах самофінансування та самозабезпечення. Значна частка досліджень та наукових заходів здійснюється в межа робочого часу викладачів.

 • Тематика та форми роботи центрів різноманітна. Деякі з них зосереджуються на просвітницькій та науково-видавничій діяльності і є майданчиками для обговорення актуальних проблем суспільного та культурного життя.

 • Серед найбільш ефективних у 2012 році науко-дослідних підрозділів варто відзначити

 • Лабораторію фінансово-економічних досліджень

 • Центр мембранних досліджень

 • Центр досліджень екосистем, змін клімату та сталого розвитку.Науковий напрям - Математичні методи та моделі в дослідженні фінансово- економічних процесів.

 • Науковий напрям - Математичні методи та моделі в дослідженні фінансово- економічних процесів.

 • Наукові теми:

 • «Методи оцінки стабільності фінансової системи та механізми залучення інвестицій в умовах реформування економіки», керівник: д. економ. н., проф. Лук’яненко І.Г. (фундаментальне дослідження, бюджетне фінансування).

 • «Вивчення економіки за допомогою методів моделювання системної динаміки» (спільного з університетом Бергена, Норвегія, за підтримки норвезького уряду та Європейського фонду Євразія).

 • “Проблеми регіональної політики України в Європейському контексті” (спільно з Науково-дослідним інститутом (NUPI), м. Осло, Норвегія).

 • Науковий доробок у 2012 році:

 • 4 колективні монографії,

 • 29 публікацій у фахових виданнях переліку ВАК,

 • 15 публікацій в матеріалах наукових конференцій,

 • 6 публікацій у міжнародних наукових виданнях, з яких 1 в журналі, що входить до наукометричної бази Scopus.

 • Зроблено 19 доповідей на наукових конференція, семінарах національного рівня і 25 доповідей – на міжнародних.

 • Захищена 1 кандидатська дисертація.

 • Загальна чисельність – 27 осіб (18 штатні співробітники кафедри фінансів),

 • з них 5 докторів наук (2 штатних) та 17 кандидатів (13 штатних).Науковий напрям - Функціональні мембрани та мембранні процеси.

 • Науковий напрям - Функціональні мембрани та мембранні процеси.

 • Наукові теми:

 • «Розробка полімерів для іммобілізації лікарських препаратів нового покоління направленої та пролонгованої дії », керівник: д.тех. н., Бурбан А.Ф. (фундаментальне дослідження, бюджетне фінансування).

 • «Розробка гідрофобних порожнисто-волоконних мембран для мембранно-дистиляційних процесів водоочищення та водо підготовки» , керівник: к.тех. н., Вакулюк П.В. (прикладне дослідження, бюджетне фінансування).

 • «Розробка методів отримання нових біосумісних полімерів та мембран медичного призначення», науковий керівник: канд. тех. н. Босак В.З. (грант Президента України для молодих учених)

 • Міжнародна співпраця:

 • У Києві з 26 по 28 червня 2013 р. відбудеться 5th Easten European Young and Senior Water Professionals Conference. Вперше міжнародний форум такого рівня під егідою Міжнародної Водної Асоціації (IWA) проводиться в Україні і серед його організаторів ключове місце займає НаУКМА. Цей факт є беззаперечним міжнародним визнанням лідерської позиції, яку посідає Центр мембранних досліджень НаУКМА у колі фахівців, що займаються проблемами водоочищення та водо збереження, як в Україні, так і закордоном.

 • Мічиганський університет (Michigan State University) за підтримки NSF: проект підтримки стажування аспірантів та молодих вчених кафедри хімії.

 • Науковий доробок у 2012 році:

 • 11 публікації у фахових виданнях ВАК і 10 публікацій в матеріалах конференцій, з яких 8 міжнародні.

 • 1 стаття подана в міжнародних журнал, яких входить до наукометричної бази Scopus.

 • Зроблено 24 доповіді на наукових конференціях та семінарах, з яких 10 – міжнародні (2 закордоном: Москва, Лондон).

 • Подана 1 заявка на деклараційний патент на корисну модель

 • Захищена 1 докторська і 1 кандидатська дисертації .

 • Загальна чисельність – 12 осіб, з яких 10 - штатні співробітники кафедри хімії і 2 - штатні співробітники Центру (ст.н.сп., канд.н). Якісний склад: 1 доктор наук та 8 кандидатів наук.Науковий напрям - Фітоекологія та зміни клімату .

 • Науковий напрям - Фітоекологія та зміни клімату .

 • Наукові теми:

 • «Природні біотопи міста Києва та оцінка збитків від їх втрати », керівник: д.б.н., професор Дідух Я.П. (прикладне дослідження, бюджетне фінансування).

 • «Нелінійна реакція степових екосистем України на зміни кількості опадів» , керівник: д.б.н., професор Дідух Я.П. (міжнародний проект Фонду цивільних досліджень США (CRDF) та Держкомінформнауки України).

 • Діяльність Центру є прикладом успішної співпраці між НаУКМА та науково-дослідними інститутам НАН України.

 • У 2008 році був створений науково-навчальний комплекс моніторингу та дослідження екосистем відділу екології фіто систем Інституту ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України та Центру досліджень екосистем, змін клімату та сталого розвитку НаУКМА.

 • Науковий доробок у 2012 році:

 • 3 монографії;

 • 4 публікації у фахових виданнях ВАК і 7 публікацій в матеріалах конференцій, з яких 3 міжнародні.

 • 1 стаття в журналі, що входить до наукометричної бази Scopus.

 • Зроблено 13 доповіді на наукових конференціях та семінарах, з яких 3 – міжнародні (2 закордоном: Відень, Тбілісі).

 • Захищена 1 кандидатська дисертації .

 • Загальна чисельність – 8 осіб, з яких 4 - штатні співробітники кафедри екології і 4 – працюють в НаУКМА за сумісництвом. Якісний склад: 1 доктор наук та 5 кандидатів наук.Міжнародна співпраця – один із стратегічних пріоритетів університету.

 • Міжнародна співпраця – один із стратегічних пріоритетів університету.

 • 2012 рік став роком активізації міжнародної мобільності серед викладачів, аспірантів та магістрів, зокрема, завдяки програмі Erasmus Mundus Дія 2 та програми двосторонньої мобільності.

 • Організація спільних міжнародних навчальних програм на магістерському рівні (з можливістю отримання двох дипломів) сприяє залученню студентів до наукової роботи. Наразі у НаУКМА діє 3 такі програми.

 • У 2012 році розпочата спільна програма із Коледжем екології та лісництва Університету Штату Нью-Йорк, яка здійснювалась частково за фінансової підтримки державної бюджетної програми щодо направлення на навчання і стажування студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників у провідні ВНЗ за кордоном.

 • В рамках виконання проекту ТЕМПУС «Розробка кращих моделей докторських шкіл для впровадження структурованих докторських програм в Україні і Грузії» підписані угоди щодо спільного керування докторантами PhD програм.

 • В університеті Барселони з відмінними оцінками захистили дисертації і отримали ступінь PhD дві випускниці експериментальних докторських програм НаУКМА.

 • Суттєво розширились наукові контакти між викладачами НаУКМА та колегами з університетів Глазго, Парижу, Маастріхту та Тбілісі, відбулась низка наукових семінарів та тренінгів за участі як професорів цих університетів, так і докторантів. Визначені можливості для подальшого наукового співробітництва, зокрема в підготовці спільних проектів по програмі Темпус, Сьомій рамковій угоді та іншим.

 • У 2012 році ключовими були партнери з таких країн: Грузія, Канада, Нідерланди, Норвегія, Болгарія, США, Франція.Інформаційну підтримку наукової діяльності, доступ до електронних колекцій наукової періодики та баз даних провідних наукових видавництв світу забезпечує Наукова бібліотека НаУКМА.

 • Інформаційну підтримку наукової діяльності, доступ до електронних колекцій наукової періодики та баз даних провідних наукових видавництв світу забезпечує Наукова бібліотека НаУКМА.

 • В 2012 році університет передплатив 28 баз даних, серед яких EBSCO (11 ), Oxford Reference Online Premium Collection, Oxford eJournals, SpringerLINK Journals, HINARI - World Health Organization (WHO), Emerald Insight Management Xtra 150, JSTOR Arts & Sciences I Archive Collection тощо. Також була придбана колекція SpringerLink's eBook collection для постійного користування.

 • Станом на 01.12.2012 р. зафіксовано 2 851 903 назв ресурсів:

 • Електронні журнали – 82 410

 • Електронні книги – 2 626 004

 • Аудіо – книги – 23254

 • Електронні карти – 1508

 • Відео-матеріали – 69

 • Забезпечений доступ до основних патентно-інформаційних баз: Електронно-цифрової бібліотеки Європейського патентного відомства (ESPACENET); всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO): бази даних міжнародних заявок на винаходи PATENTSCOPE, бази даних міжнародних торгівельних марок, промислових зразків HagueExpress, географічних зазначень LisbonExpress; баз даних Українського інституту промислової власності (Укрпатент); Федеральної служби з інтелектуальної власності, патентів і товарних знаків (Роспатент), United States Patent and Trademark Office.Із 1996 року Університет почав видавати збірку “Наукові записки НаУКМА”

 • Із 1996 року Університет почав видавати збірку “Наукові записки НаУКМА”

 • з 1998 року - «Магістеріум»,

 • у 2004 році вийшов перший номер «Київської Академії» - періодичного видання, у якому висвітлюються здобутки науковців, що вивчають спадщину славетної Києво-Могилянської академії

 • НаУКМА є співзасновником наукових журналів “Мандрівець”, “Вибори та демократія” та “Українське право”.

 • Усі зазначені наукові періодичні видання включені ВАКом України до «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів докторів та кандидатів наук”. • ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка