Концепція педагогічна це система наукових положень, що визначають зміст освіти і виховання, стратегії організації і технології навчально виховного процесуДата конвертації01.06.2016
Розмір444 b.
ТипКонцепціяКлючові терміни:

 • Ключові терміни:

 • Концепція педагогічна – це система наукових положень, що визначають зміст освіти і виховання, стратегії організації і технології навчально – виховного процесу.

 • Художньо-естетичне виховання:

 • а) у широкому (соціальному) значенні - це формування якостей особистості залученням дітей до цінностей мистецтва вітчизняної та світової культури;

 • б) у вузькому (суто педагогічному) значенні - забезпечення спеціально-організованих умов для духовного збагачення особистості засобами мистецтва, формування естетичної культури, світоглядних уявлень.

 • Художньо-естетичний розвиток – це становлення особистості як суб'єкта художньо-естетичної діяльності, який характеризується естетичним ставленням до мистецтва і дійсності, розвинутими спеціальними художніми здібностями, що забезпечують безперервне духовне самовдосконалення протягом життя.Демократизація (співробітництво) та гуманізація (повага) до інтересів і потреб особистості;

 • Демократизація (співробітництво) та гуманізація (повага) до інтересів і потреб особистості;

 • Природовідповідність (врахування вікових особливостей) та культуровідповідність (забезпечення культурної спадкоємності поколінь);

 • Органічне поєднання універсального (загальнолюдського), регіонального, національного, етнічного (краєзнавчого) компонентів змісту освіти і виховання;

 • Взаємозв'язок художньо – естетичного виховання з соціокультурним середовищем (координація шкільної та позашкільної роботи, гармонізація суспільних, професійно – педагогічних і сімейно – родинних виховних впливів).розвивати загальні та спеціальні здібності, художньо-образне мислення;

 • розвивати загальні та спеціальні здібності, художньо-образне мислення;

 • виховувати потребу в художньо-творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні;

 • у процесі сприймання творів вітчизняного та зарубіжного мистецтва і практичної діяльності формувати в учнів особистісно-ціннісне ставлення до мистецтва.Збагачення емоційно – естетичного досвіду, формування культури почуттів, розвиток загальних та художніх здібностей особистості;

 • Збагачення емоційно – естетичного досвіду, формування культури почуттів, розвиток загальних та художніх здібностей особистості;

 • Виховання в учнів естетичного ставлення до дійсності та мистецтва, світоглядних уявлень, розуміння учнями зв'язків мистецтва з природним і предметним середовищем, життєдіяльністю людини;

 • Виховання здатності сприймати, інтерпретувати та оцінювати художні твори, висловлювати особистісне до них;

 • Формування художньої компетентності – здатності керуватися набутими художніми знаннями та вміннями, готовність використовувати отриманий досвід у самостійній діяльності;

 • Формування системи знань та уявлень про сутність, види та жанри мистецтва, особливості художньо – образної мови мистецтв – музичного, візуального, хореографічного, театрального, екранного.це стійка система особистісних художньо -

 • це стійка система особистісних художньо -

 • естетичних цінностей і художньо - естетичних

 • компетенцій учнів:

 • когнітивних (пізнавальних) – чуттєво – емоційне сприйняття; вміння відчувати і бачити навколишній світ;

 • креативних (творчих) – виявлення фантазії, уяви у створенні власних образів у художньо – практичній діяльності;

 • комунікативних - розуміння мови мистецтва як форми міжособистісного спілкування; розуміння почуттів інших людей;

 • світоглядних – сприйняття цілісної картини світу та національної самобутності і культурної спадщини України як складової загальнолюдської культурної скарбниці.Вирішальною умовою реалізації концепції є комплексне розв'язання питань щодо її забезпечення у таких напрямах:

 • Вирішальною умовою реалізації концепції є комплексне розв'язання питань щодо її забезпечення у таких напрямах:

 • Наукове та методичне забезпечення (програми, підручники, методичні посібники, словники з мистецтва для учнів і вчителів);

 • Кадрове забезпечення (модернізація вищої та післядипломної освіти, перепідготовка вчителів художньо – естетичного профілю);

 • Матеріально – технічне забезпечення (аудіовізуальної апаратури, якісних фонохрестоматій, відеоматеріалів тощо).“Музичне мистецтво” 5 – 8 класи, “Образотворче мистецтво” 5 – 7 класи

 • “Музичне мистецтво” 5 – 8 класи, “Образотворче мистецтво” 5 – 7 класи

 • В основу програм покладені принципи:

 • єдність національного та загальнолюдського аспектів змісту музичної (образотворчої) освіти, що забезпечує орієнтацію навчального матеріалу на цінності української національної музичної (образотворчої) культури та світові мистецькі надбання;

 • взаємодії компонентів соціального досвіду людини – музичних (образотворчих) знань, умінь і компетенцій;

 • неперервності й наступності завдань і змісту музичної (образотворчої) освіти у початковій та основній школі;

 • варіативності – націленості змісту програм на творчість учителя, його професійну компетентність, здатність самостійно застосовувати орієнтовний музичний (образотворчий) матеріал;

 • поліхудожності (зв’язок музики (образотворчого мистецтва) з іншими видами мистецтва).
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка