Конфлікти – це норма життя. Коли вам здається, що у вашому житті немає конфліктів, перевірте, чи є у вас пульс. Ч. ЛіксонДата конвертації24.12.2016
Розмір445 b. • Конфлікти – це норма життя. Коли вам здається, що у вашому житті немає конфліктів, перевірте, чи є у вас пульс. Ч. ЛіксонКонфлікт - це суперечність, яка виникає між людьми через зіткнення поглядів, інтересів, прагнень.

 • Конфлікт - це суперечність, яка виникає між людьми через зіткнення поглядів, інтересів, прагнень.Позитивні і негативні, і відповідно, можуть бути конструктивні і деструктивні.

 • Позитивні і негативні, і відповідно, можуть бути конструктивні і деструктивні.

 • Конструктивні – позитивно впливають на життя людей, служать джерелом самовдосконалення й саморозвитку особистості, стимулюють ефективний вихід із проблемних ситуацій.

 • Деструктивні – призводять до насильства, розриву взаємин самотності та згуби.Уникання або відхід від конфлікту;

 • Уникання або відхід від конфлікту;

 • Боротьба або конкуренція;

 • Поступливість або пристосування;

 • Компроміс;

 • Співробітництво.Уникання, або відхід від конфлікту (намагання його не помітити) – це такий тип поведінки, коли на проблему просто не звертають увагу. Суть поведінки відображають приказки: «Не буди лихо, доки тихо», «Не чіпай, бо вламається». Уникання цілком виправдане тоді, коли напруженість у ситуації занадто велика і необхідно її знизити, або джерело розбіжностей несуттєве

 • Уникання, або відхід від конфлікту (намагання його не помітити) – це такий тип поведінки, коли на проблему просто не звертають увагу. Суть поведінки відображають приказки: «Не буди лихо, доки тихо», «Не чіпай, бо вламається». Уникання цілком виправдане тоді, коли напруженість у ситуації занадто велика і необхідно її знизити, або джерело розбіжностей несуттєвеБоротьба або конкуренція – це такий тип поведінки, коли одна сторона завзято відстоює свої позиції і не враховує інтереси опонента. Зміст такої поведінки характеризують приказки: «Переможців не судять», «Сильний завжди правий». Цей тип поведінки найчастіше призводить до ускладнень конфлікту

 • Боротьба або конкуренція – це такий тип поведінки, коли одна сторона завзято відстоює свої позиції і не враховує інтереси опонента. Зміст такої поведінки характеризують приказки: «Переможців не судять», «Сильний завжди правий». Цей тип поведінки найчастіше призводить до ускладнень конфліктуПоступливість або пристосування – тип поведінки, орієнтований на максимальне задоволення інтересів опонента, згладжування суперечностей на шкоду своїм інтересам. Зміст такої поведінки втілюють приказки: «Мир за будь-яку ціну», «Нехай буде гречка, аби не суперечка». Ця позиція доречна, коли потрібно зберегти добрі стосунки з іншою людиною, а привід конфлікту не значний; або результат набагато важливіший для іншої сторони, ніж для вас.

 • Поступливість або пристосування – тип поведінки, орієнтований на максимальне задоволення інтересів опонента, згладжування суперечностей на шкоду своїм інтересам. Зміст такої поведінки втілюють приказки: «Мир за будь-яку ціну», «Нехай буде гречка, аби не суперечка». Ця позиція доречна, коли потрібно зберегти добрі стосунки з іншою людиною, а привід конфлікту не значний; або результат набагато важливіший для іншої сторони, ніж для вас.Компроміс – тип поведінки, який забезпечує часткове задоволення у конфлікті як власних інтересів, так і інтересів іншої сторони, що досягається за такої умови: «Я поступлюся тобі в чомусь, а ти мені в іншому». Зміст такої поведінки формулюється за допомогою приказок: «Краще півхліба, ніж нічого», «Поганий мир кращий за добру сварку»  

 • Компроміс – тип поведінки, який забезпечує часткове задоволення у конфлікті як власних інтересів, так і інтересів іншої сторони, що досягається за такої умови: «Я поступлюся тобі в чомусь, а ти мені в іншому». Зміст такої поведінки формулюється за допомогою приказок: «Краще півхліба, ніж нічого», «Поганий мир кращий за добру сварку»  Співробітництво – тип поведінки, який забезпечує максимальне задоволення як власних інтересів, так  і інтересів іншої сторони. Зміст такої поведінки характеризують приказки:  «Одна голова добре, а дві – краще»,   «Те, що добре для Вас, добре і для мене».  Результатом цієї поведінки є повне вирішення конфліктної ситуації. Цей тип поведінки у конфлікті є найкращим .

 • Співробітництво – тип поведінки, який забезпечує максимальне задоволення як власних інтересів, так  і інтересів іншої сторони. Зміст такої поведінки характеризують приказки:  «Одна голова добре, а дві – краще»,   «Те, що добре для Вас, добре і для мене».  Результатом цієї поведінки є повне вирішення конфліктної ситуації. Цей тип поведінки у конфлікті є найкращим .відокремити реальні причини конфлікту од формального приводу;

 • відокремити реальні причини конфлікту од формального приводу;

 • зосередити увагу на проблемах, а не на особистих емоціях;

 • діяти за принципом «тут і зараз», не згадуючи інші події і факти;

 • створити обстановку рівної участі  усіх сторін у вирішенні конфлікту;

 • говорити тільки за себе, не висловлювати здогадки про думки інших ;

 • уміти слухати й чути іншого;

 • поважно ставитися до особистості опонента, говорити про факти й події, а не про особистість  співрозмовника;

 • створити клімат взаємної довіри і співпраці.      1. Фахові конфлікти. Виникають як реакція на порушення ділових зразків, появу перешкод на шляху до мети у професійно-педагогічній діяльності. Є наслідком некомпетентності вчителя, нерозуміння мети діяльності, безініціативності в роботі та ін.

 •    1. Фахові конфлікти. Виникають як реакція на порушення ділових зразків, появу перешкод на шляху до мети у професійно-педагогічній діяльності. Є наслідком некомпетентності вчителя, нерозуміння мети діяльності, безініціативності в роботі та ін.   2. Конфлікти сподівань (очікувань). їх породжує невідповідність між поведінкою педагога і нормами взаємовідносин у педколективі (нетактовність стосовно колег і учнів, порушення норм фахової етики, невиконання вимог колективу). Виникають при порушенні взаємозв'язків “рольового” характеру.

 •    2. Конфлікти сподівань (очікувань). їх породжує невідповідність між поведінкою педагога і нормами взаємовідносин у педколективі (нетактовність стосовно колег і учнів, порушення норм фахової етики, невиконання вимог колективу). Виникають при порушенні взаємозв'язків “рольового” характеру.   3. Конфлікти особистісної несумісності. Вони є наслідком особистісних якостей, характерів учасників педагогічного процесу. В їх основі —нестриманість, завищена самооцінка, зарозумілість, емоційна нестійкість, надмірна вразливість.

 •    3. Конфлікти особистісної несумісності. Вони є наслідком особистісних якостей, характерів учасників педагогічного процесу. В їх основі —нестриманість, завищена самооцінка, зарозумілість, емоційна нестійкість, надмірна вразливість.   1. Матеріально-технічні. Це — протиріччя між засобами і предметом праці, між засобами і процесом праці, коли суб'єкт діяльності змушений працювати із застарілим обладнанням, у непридатних умовах.    2. Ціннісно-орієнтаційні. Виявляються через протиріччя між цілями суспільства, колективу й особистості.

 •    1. Матеріально-технічні. Це — протиріччя між засобами і предметом праці, між засобами і процесом праці, коли суб'єкт діяльності змушений працювати із застарілим обладнанням, у непридатних умовах.    2. Ціннісно-орієнтаційні. Виявляються через протиріччя між цілями суспільства, колективу й особистості.   3. Фінансово-організаційні. Здебільшого постають як протиріччя між організацією та оплатою праці. Справедлива оплата результатів праці передбачає врахування ділових якостей співробітника (фахова компетентність, спроможність самостійно планувати, організовувати і контролювати свою діяльність, здатність освоювати нові методи роботи тощо), результату його праці, складності його роботи, стажу й рівня освіти.

 •    3. Фінансово-організаційні. Здебільшого постають як протиріччя між організацією та оплатою праці. Справедлива оплата результатів праці передбачає врахування ділових якостей співробітника (фахова компетентність, спроможність самостійно планувати, організовувати і контролювати свою діяльність, здатність освоювати нові методи роботи тощо), результату його праці, складності його роботи, стажу й рівня освіти.4. Управлінсько-особистісні. Зумовлені неадекватним оцінюванням керівником фахової придатності і моральних якостей співробітника (за обґрунтованих домагань співробітника на вищу посаду або, навпаки, закріплення посади за співробітником, який не має необхідних для справи якостей).

 • 4. Управлінсько-особистісні. Зумовлені неадекватним оцінюванням керівником фахової придатності і моральних якостей співробітника (за обґрунтованих домагань співробітника на вищу посаду або, навпаки, закріплення посади за співробітником, який не має необхідних для справи якостей).   5. Соціально-демографічні. До них належать вік, стать, соціальне становище, національність, що зумовлюють різні інтереси, ціннісні орієнтації, психофізіологічні особливості.    6. Соціально-психологічні. Виникають внаслідок певної психологічної та моральної несумісності співробітників.

 •    5. Соціально-демографічні. До них належать вік, стать, соціальне становище, національність, що зумовлюють різні інтереси, ціннісні орієнтації, психофізіологічні особливості.    6. Соціально-психологічні. Виникають внаслідок певної психологічної та моральної несумісності співробітників.   1. Відповідальність вчителя за діяльність педагогічного колективу.

 •    1. Відповідальність вчителя за діяльність педагогічного колективу.

 •    2. Повага до колеги як до товариша по роботі, всебічна підтримка авторитету кожного з них як важливого фактора спільного педагогічного впливу на учнів.- не міг би залишатись молодим душею;

 • - не міг би залишатись молодим душею;

 • - втратив би здатність бачити світ очима дитини;

 • - не відчула б змін у житті;

 • - не була б такою щасливою;

 • - ну відчувала б музики квітів, слова;

 • - не відчувала б тепла людських сердець;

 • - не бачила б сонечка в дитячих очах;

 • - не відчувала б себе актрисою;- не розуміла б так своїх дітей, не вірила б у їхні здібності;

 • - не розуміла б так своїх дітей, не вірила б у їхні здібності;

 • - не зміг би так довго бути учнем;

 • - не змогла б здійснити свої мрії, побачити здорових і освічених дітей;

 • - постійно відчував би, що все могло б бути інакше;

 • - не бачила б сотні дитячих усмішок щодня;

 • - не отримувала б задоволення від життя;

 • - не був би сьогодні ТУТ!
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка