Консолідовані фінансові звіти та облік інвестицій у дочірні підприємства. Облік інвестицій у асоційовані компаніїДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.


МСБО 27 і МСБО 28

 • Консолідовані фінансові звіти та облік інвестицій у дочірні підприємства. Облік інвестицій у асоційовані компанії


Можливі методи обліку інвестиційРівень контролю за інвестицієюКонтроль

 • Повноваження керувати фінансовою та операційною політикою підприємства для отримання вигоди від його діяльності.

 • Ознаки:

 • контроль над більше, ніж половиною голосів об’єкта інвестування шляхом укладання договорів з іншими інвесторами

 • повноваження керувати фінансовою та операційною політикою згідно із статутом або договором

 • повноваження призначати/звільняти більшість директорів

 • повноваження голосувати більшістю голосів на засіданнях ради директорів або іншого керуючого органуСуттєвий впливПКТ-12 Консолідація – Підприємства Спеціального Призначення (ПСП)

 • Необхідно консолідувати, коли суть взаємозв’язків вказує, що ПСП контролюються компанією

 • приклади ситуацій контролю:

  • попередня визначеність діяльності (авто пілот)
  • діяльність від імені підприємства
  • повноваження прийняття рішень залишаються за компанією
  • підприємство має право на отримання більшості вигод
  • підприємство залишає за собою більшість ризиків, пов’язаних із отриманням вигод від діяльності


ПСП - прикладМСБО 27 Консолідовані фінансові звіти та облік у дочірні підприємства

 • Консолідація

 • Крім випадків, коли:

 • Контроль вважається тимчасовим, оскільки дочірнє підприємство купується і утримується винятково з метою його подальшої реалізації у близькому майбутньому; або

 • Воно функціонує за умов жорстких довгострокових обмежень, які суттєво зменшують його здатність передавати кошти материнській компаніїМСБО 27 Консолідовані фінансові звіти та облік у дочірні підприємства (продовження)

 • В ФЗ материнської компанії інвестиції в дочірні підприємства слід відображати:

 • за собівартістю

 • Із застосуванням методу участі в капіталі

 • як наявні для продажу фінансові активи згідно з МСБО 39Чому консолідувати? (1)Чому консолідувати? (2)Недоліки консолідації (1)Недоліки консолідації (2)Консолідація - Виключення внутрішньогрупових прибутківКонсолідація - Виключення внутрішньогрупових дивідендівПевні питання щодо консолідації

 • відстрочений податок

 • відмінні дати кладення звітів

 • відмінні облікові політики

 • Дата придбання /вибуттяПриклад 1

 • КонсолідаціяМСБО 28 Облік інвестицій у асоційовані компанії

 • Метод участі у капіталі

 • Однак, метод участі у капіталі, коли:

 • діяльність здійснюється при суворих довгострокових обмеженнях, або

 • придбаний і утримуваний виключно з метою подальшогоМетод участі у капіталі

 • + Початкова вартість

 • + Частка у прибутку

 • - Частка у збитках

 • - Дивіденди отримані

 • +/- Частка прямих змін у капіталі об’єкта інвестуванння

 • = Балансова вартістьПКТ

 • ПКТ-3 Вилучення нереалізованих прибутків і збитків, що виникають від операцій з асоційованими компаніями:

 • ПКТ-20 Метод участі у капіталі – визнання збитків

  • Тільки балансова вартість інвестиції списується до нуля; аванси або позики, надані асоційованим компаніям оцінюються на зменшення вартості.


Метод участі у капіталі - ПрикладУчасть у капіталі – Розв’язок прикладуКаталог: files -> ias -> Ias ppt
Ias ppt -> Мсбо 37 Забезпечення
Ias ppt -> Мсбо 21 (переглянутий у 1993 р.) Вплив змін валютних курсів
Ias ppt -> Мсбо 12 (переглянутий у 1996 р.) Податки на прибуток
Ias ppt -> Мсбо 16 (переглянутий у 1998 р.) Основні засоби
Ias ppt -> Мсбо 36 Зменшення корисності активів
Ias ppt -> Мсбо 2 Запаси
Ias ppt -> Звіт про рух грошових коштів та подають його як складову частину фінансових звітів за кожний період подання фінансових звітів Визначення Грошові кошти
Ias ppt -> Мсбо 14 (переглянутий у 1997 році) Звітність за сегментами
Ias ppt -> Мсбо 23 Витрати на позики
Ias ppt -> Мсбо 17 (переглянутий у 1997 році) Оренда


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка