Конституційні основи УкраїниДата конвертації01.06.2016
Розмір445 b.


Тема: Конституційні основи України


Конституція

 • — це закон, який виражає суверенну волю народу, встановлює засади конституційного ладу, форму держави, державні символи, основні права, свободи та обов'язки громадян, основи територіального устрою держави, систему і принципи організації й діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування.Конституція України встановлює і закріплює державний та суспільний лад країни, саме за це її називають Основним Законом.

 • Конституція України встановлює і закріплює державний та суспільний лад країни, саме за це її називають Основним Законом.

 • Термін «конституція» походить від лат. сопзіішіо — «установлення», «устрій».I. Загальні засади.

 • I. Загальні засади.

 • II. Права, свободи та обов'язки людини і громадянина.

 • III. Вибори. Референдум.

 • IV. Верховна Рада України.

 • V. Президент України.

 • VI. Кабінет Міністрів України. Інші органи виконавчої влади.

 • VII. Прокуратура.

 • VIII. Правосуддя.

 • IX. Територіальний устрій України.

 • X. Автономна Республіка Крим.

 • XI. Місцеве самоврядування.

 • XII. Конституційний Суд України.

 • XIII. Внесення змін до Конституції України.

 • XIV. Прикінцеві положення.

 • XV. Перехідні положення.

Загальні засади конституційного ладу України:

 • Розділ 1 Конституції України називається «Загальні засади» і складається з 20 статей.

 • У ньому закріплені основні принципи конституційного ладу нашої держави, які є основою конституційного регулювання найважливіших суспільних відносин: форма і сутність України як держави; громадянство України; принцип народовладдя і форми його здійснення; засади створення надійної системи державної безпеки, захисту суверенітету і територіальної цілісності, правопорядку та зовнішньої політики України. У цьому розділі закріплені державна мова, державні символи України як невіддільні ознаки суверенності й незалежності країни.Форма Української держави

 • це організація і спосіб здійснення державної влади у країні у формі державного правління, формі державного устрою і формі державно-політичного режиму.Загальні засади конституційного ладу України: Україна — суверенна держава (державний, національний і народний ) Україна — демократична держава Україна — соціальна держава Україна — правова державаРозподіл державної влади в Україні

 • Відповідно до ст. 6 Конституції України державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.Реальне втілення конституційного положення про те, що суспільне життя ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної різноманітності, є надійним гарантом побудови в Україні громадянського суспільства.

 • Реальне втілення конституційного положення про те, що суспільне життя ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної різноманітності, є надійним гарантом побудови в Україні громадянського суспільства.це закріплені конституцією країни офіційні знаки (зображення, предмети) або звукові форми, які символізують суверенітет держави.

 • це закріплені конституцією країни офіційні знаки (зображення, предмети) або звукові форми, які символізують суверенітет держави.

 • Державний Прапор України

 • Державний Герб України

 • Державний Гімн УкраїниДержавний Прапор України

 • - це офіційний відмінний знак Української держави, символ її державного суверенітету.Державний Герб України

 • це відмінний знак, що є офіційною емблемою держави, яка зображується на прапорах, грошових знаках, гербових печатках, паспортах та інших офіційних документах.

 • Конституцією України передбачено наявність великого і малого Державних Гербів України.Державний Гімн України

 • національний гімн на музику М.Вербицького зі словами, затвердженими законом.

 • Це урочистий музично-поетичний твір, який символізує державний суверенітет України.2. Громадянин і держава

 • ДЕРЖАВА— це основний інститут політичної системи суспільства, що організовує, спрямовує та контролює спільну діяльність та стосунки людей, суспільних груп, класів і асоціацій.

 • ГРОМАДЯНИН – це людина, яка належить до певної країни, де вона має відповідний юридичний статус, або співвідносить себе з нею. Громадянин має певні права, а також відповідні обов'язки. Поняття громадянин визначає місце людини в державі.Громадянин і держава

 • Теорії походження держави

 • Форми державного устрою (монархія, республіка)

 • «Україна є республікою» (Конституція України. Ст.5)

 • «Україна є унітарною державою» (КУ Ст.2)

 • «В Україні визнається і діє принцип верховенства права» (Конституція України. ст 8).

 • Загальна декларація прав людина (1948, ООН)

 • «Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. (Конституція України. Стаття 6).

 • Конституція України.3. Основні особисті, соціально-економічні, культурні та політичні права і свободи громадян

 • Економічні права та свободи людини і громадянина - це самостійний вид прав та свобод у загальній системі конституційних прав та свобод людини і громадянина, під якими слід розуміти можливості людини і громадянина володіти, користуватися та розпоряджатися економічними благами, а також набувати та захищати їх у порядку, межах, формах і спосіб, передбачених Конституцією та законами України. (164 місце в світі)Економічні права та свободи людини і громадянина (згідно КУ):

 • - право приватної власності (ст. 41 Конституції України);

 • - право на підприємницьку діяльність (статті 15,42 Конституції України);

 • право громадян на користування об'єктами права публічної (суспільної) власності: власності Українського народу, державної та комунальної власності (статті 13,14 Конституції України)Економічні права та свободи людини і громадянина (згідно науки):

 • право приватної власності;

 • право на користування об'єктами публічної власності;

 • право на свободу економічної діяльності (у тому числі свобода вибору виду суспільно корисної діяльності, свобода вибору професії, свобода підприємництва, право на захист від недобросовісної конкуренції тощо);

 • право на працю (у тому числі право на вільний вибір праці, заборона примусової чи невільницької праці, право на захист від незаконного звільнення та безробіття, право на безпечні умови праці, право на своєчасне отримання заробітної плати; право на рівну і справедливу оплату праці тощо);

 • право на спадкування (у тому числі свобода прийняття спадку, право на таємницю заповіту тощо);

 • право працівників на участь в управлінні своїм підприємством (у тому числі право на участь у приватизації, право на участь у розподілі прибутків свого підприємства тощо)Особисті права громадянина це закріплені правом можливості фізичного існування і духовного розвитку людини.

 • право на вільний розвиток особистості.

 • право на життя.

 • право на повагу людської гідності.

 • право на свободу і особисту недоторканність.

 • недоторканність житла.

 • таємниця листування, телефонних переговорів, телеграфної та іншої кореспонденції.

 • невтручання в особисте і сімейне життя.

 • свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право на вільний в’їзд в Україну і виїзд з України.

 • право на свободу думки і слова, на вільне висловлювання своїх поглядів і переконань.

 • свобода світогляду і віросповідання.Соціальні права та свободи людини і громадянина

 • право кожного на житло (ст. 47 Конституції України)

 • право кожного на працю (ст. 43 Конституції України)

 • право кожного, хто працює, на страйк (ст. 44 КУ)

 • право кожного, хто працює, на відпочинок (ст. 45 КУ);

 • право громадян на соціальний захист (ст. 46 Конституції України)

 • право кожного на достатній життєвий рівень (ст. 48 Конституції України)

 • право кожного на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування (ст. 49 Конституції України)

 • право кожного на безпечне для життя і здоров'я людини довкілля (ст, 50 Конституції України)Культурні права і свободи людини і громадянина

 • право кожного на освіту (ст. 53 КУ)

 • свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості громадян, право на захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності (ст. 54 КУ)Політичні права громадянина (носіями є лише громадяни України)

 • свобода думки і слова;

 • свобода зборів, мітингів, походів і демонстрацій;

 • право на звернення до органів державної влади і місцевого самоврядування;

 • право на об'єднання;

 • право на участь в управлінні державними справами;

 • виборчі права.4. Вибори, референдум в Україні

 • Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії (Стаття 69 КУ).

 • Право голосу на виборах і референдумах мають громадяни України, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років. Не мають права голосу громадяни, яких визнано судом недієздатними. (Стаття 70 КУ).

 • Виборцям гарантується вільне волевиявлення (ст.71 КУ).Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або Президентом України (Стаття 72).

 • Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або Президентом України (Стаття 72).

 • Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області.

 • Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України (Стаття 73).

 • Референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії (Стаття 74).Тема: Конституційні основи України5. Верховна Рада України (розділ 4 КУ)

 • Стаття 75. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада України.

 • Стаття 76. Конституційний склад Верховної Ради України - чотириста п’ятдесят народних депутатів України.

 • Стаття 78. Народні депутати України здійснюють свої повноваження на постійній основі.Стаття 80. Народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність.

 • Стаття 80. Народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність.

 • Стаття 82. Верховна Рада України працює сесійно. ВРУ є повноважною за умови обрання не менш як двох третин від її конституційного складу.

 • Стаття 84. Засідання Верховної Ради України проводяться відкрито. Закрите засідання проводиться за рішенням більшості від конституційного складу ВРУ.Стаття 88. ВРУ обирає із свого складу Голову Верховної Ради України, Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради України та відкликає їх з цих посад.

 • Стаття 88. ВРУ обирає із свого складу Голову Верховної Ради України, Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради України та відкликає їх з цих посад.

 • Стаття 90. Повноваження ВРУ припиняються у день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання.

 • Президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України

 • Стаття 91. Верховна Рада України приймає закони, постанови та інші акти більшістю від її конституційного складу….Стаття 93. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові України, народним депутатам України та Кабінету Міністрів України.

 • Стаття 93. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові України, народним депутатам України та Кабінету Міністрів України.

 • Стаття 94. Закон підписує Голова Верховної Ради України і невідкладно направляє його Президентові України.

 • Стаття 101. Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.Повноваження ВРУ (ст. 85 КУ):

 • 1) внесення змін до Конституції України в межах і порядку, передбачених розділом XIII цієї Конституції;

 • 2) призначення всеукраїнського референдуму з питань, визначених статтею 73 цієї Конституції;

 • 3) прийняття законів;

 • 4) затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього, контроль за виконанням Державного бюджету України, прийняття рішення щодо звіту про його виконання;

 • 5) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики;

 • 6) затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля;

 • 7) призначення виборів Президента України у строки, передбачені цією Конституцією;8) заслуховування щорічних та позачергових послань Президента про внутрішнє і зовнішнє становище України;

 • 8) заслуховування щорічних та позачергових послань Президента про внутрішнє і зовнішнє становище України;

 • 9) оголошення за поданням Президента України стану війни і укладення миру, схвалення рішення Президента про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України;

 • 10) усунення Президента України з поста в порядку особливої процедури (імпічменту), встановленому статтею 111 цієї Конституції;

 • 11) розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми діяльності КМУ;

 • 12) призначення за поданням Президента України Прем’єр-міністра України, Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України, призначення за поданням Прем’єр-міністра України інших членів Кабінету Міністрів України, Голови Антимонопольного комітету України, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Голови Фонду державного майна України, звільнення зазначених осіб з посад, вирішення питання про відставку Прем’єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України;

 • 13) здійснення контролю за діяльністю КМУ відповідно до цієї Конституції та закону;

 • 14) затвердження рішень про надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам, а також про одержання Україною від іноземних держав….15) прийняття Регламенту Верховної Ради України;

 • 15) прийняття Регламенту Верховної Ради України;

 • 16) призначення на посади та звільнення з посад Голови та інших членів Рахункової палати;

 • 17) призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; заслуховування його щорічних доповідей про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні;

 • 18) призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку України за поданням Президента України;

 • 19) призначення на посади та звільнення з посад половини складу Ради Національного банку України;

 • 20) призначення на посади та звільнення з посад половини складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;

 • 21) призначення на посади та звільнення з посад членів Центральної виборчої комісії за поданням Президента України;22) затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій Служби безпеки України, Збройних Сил України…;

 • 22) затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій Служби безпеки України, Збройних Сил України…;

 • 23) схвалення рішення про надання військової допомоги іншим державам, про направлення підрозділів Збройних Сил України до іншої держави чи про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України;

 • 24) встановлення державних символів України;

 • 25) надання згоди на призначення на посаду та звільнення з посади Президентом України Генерального прокурора України…;

 • 26) призначення на посади та звільнення з посад третини складу Конституційного Суду України;

 • 27) обрання суддів безстроково;

 • 28) дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим за наявності висновку Конституційного Суду України про порушення нею Конституції України або законів України; призначення позачергових виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим;29) утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів;

 • 29) утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів;

 • 30) призначення чергових та позачергових виборів до органів місцевого самоврядування;

 • 31) затвердження протягом двох днів з моменту звернення Президента України указів про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації;

 • 32) надання законом згоди на обов’язковість міжнародних договорів України та їх денонсація…;

 • 33) здійснення парламентського контролю у межах, визначених цією Конституцією та законом;34) прийняття рішення про направлення запиту до Президента України на вимогу народного депутата України, групи народних депутатів України чи комітету Верховної Ради України, попередньо підтриману не менш як однією третиною від конституційного складу Верховної Ради України;

 • 34) прийняття рішення про направлення запиту до Президента України на вимогу народного депутата України, групи народних депутатів України чи комітету Верховної Ради України, попередньо підтриману не менш як однією третиною від конституційного складу Верховної Ради України;

 • 35) призначення на посаду та звільнення з посади керівника апарату Верховної Ради України; затвердження кошторису Верховної Ради України та структури її апарату;

 • 36) затвердження переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, визначення правових засад вилучення об’єктів права приватної власності;

 • 37) затвердження законом Конституції Автономної Республіки Крим, змін до неї.6. Президент України (розділ 5 КУ)

 • Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені.

 • Стаття 105. Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень.

 • Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.

 • Повноваження Президента України припиняються достроково у разі:

 • 1) відставки;

 • 2) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

 • 3) усунення з поста в порядку імпічменту;

 • 4) смерті.Стаття 106. Президент України:

 • 1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;

 • 2) звертається з посланнями до народу та із щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України;

 • 3) представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України;

 • 4) приймає рішення про визнання іноземних держав;

 • 5) призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях; приймає вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав;Стаття 106. Президент України:

 • 6) призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України відповідно до статті 156 цієї Конституції, проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою;

 • 7) призначає позачергові вибори до ВРУ

 • 8) припиняє повноваження ВРУ у випадках, передбачених цією Конституцією;

 • 9) вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, подання про призначення ВРУ Прем’єр-міністра України в строк не пізніше ніж на п’ятнадцятий день після одержання такої пропозиції;

 • 10) вносить до ВРУ подання про призначення Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України;Стаття 106. Президент України:

 • 11) призначає на посаду та звільняє з посади за згодою ВРУ Генерального прокурора України;

 • 12) призначає на посади та звільняє з посад половину складу Ради НБУ;

 • 13) призначає на посади та звільняє з посад половину складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;

 • 14) вносить до ВРУ подання про призначення на посаду та звільнення з посади Голови Служби безпеки України;

 • 15) зупиняє дію актів КМУ з мотивів невідповідності цій Конституції з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності;Стаття 106. Президент України:

 • 16) скасовує акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

 • 17) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави;

 • 18) очолює Раду національної безпеки і оборони України;

 • 19) вносить до ВРУ подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;

 • 20) приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України;Стаття 106. Президент України:

 • 21) приймає у разі необхідності рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує у разі необхідності окремі місцевості України зонами надзвичайної екологічної ситуації - з наступним затвердженням цих рішень Верховною Радою України;

 • 22) призначає на посади та звільняє з посад третину складу Конституційного Суду України;

 • 23) утворює суди у визначеному законом порядку;

 • 24) присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги та інші вищі спеціальні звання і класні чини;

 • 25) нагороджує державними нагородами; встановлює президентські відзнаки та нагороджує ними;Стаття 106. Президент України:

 • 26) приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, про надання притулку в Україні;

 • 27) здійснює помилування;

 • 28) створює у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби;

 • 29) підписує закони, прийняті ВРУ;

 • 30) має право вето щодо прийнятих ВРУ законів (крім законів про внесення змін до КУ) з наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України;

 • 31) здійснює інші повноваження, визначені КУ.Стаття 113. Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади

 • Стаття 113. Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади

 • Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України

 • Стаття 114. До складу Кабінету Міністрів України входять Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр, віце-прем’єр-міністри, міністри.Прем’єр-міністр України призначається ВРУ за поданням Президента України.

 • Прем’єр-міністр України призначається ВРУ за поданням Президента України.

 • Міністр оборони України, Міністр закордонних справ України призначаються Верховною Радою України за поданням Президента України, інші члени Кабінету Міністрів України призначаються Верховною Радою України за поданням Прем’єр-міністра України.

 • Прем’єр-міністр України керує роботою КМУ, спрямовує її на виконання Програми діяльності КМУ, схваленої ВРУ.

 • Відставка Прем’єр-міністра України, прийняття ВРУ резолюції недовіри КМУ мають наслідком відставку всього складу КМУ.Кабінет Міністрів України (Стаття 116):

 • забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів України, актів Президента України;

 • вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина;

 • розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України;розробляє проект закону про Державний бюджет України і забезпечує виконання затвердженого ВРУ Державного бюджету України, подає ВРУ звіт про його виконання;

 • розробляє проект закону про Державний бюджет України і забезпечує виконання затвердженого ВРУ Державного бюджету України, подає ВРУ звіт про його виконання;

 • спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади;

 • здійснює інші повноваження, визначені Конституцією та законами України.Стаття 118. Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації.

 • Стаття 118. Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації.8. Прокуратура. Правосуддя. Конституційний Суд УкраїниПРОКУРАТУРА Прокуратура України становить єдину систему, на яку покладаються:

 • 1) підтримання державного обвинувачення в суді;

 • 2) представництво інтересів громадянина або держави в суді;

 • 3) нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;

 • 4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян;

 • 5) нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами

 • Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України, який призначається на посаду та звільняється з посади за згодою Верховної Ради України Президентом України. Верховна Рада України може висловити недовіру Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади. Строк повноважень Генерального прокурора України - п'ять років.ПРАВОСУДДЯ

 • Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами.

 • Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.

 • Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі.

 • Судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції.

 • Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних.

 • Судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов'язковими до виконання на всій території України.

 • Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України.

 • Відповідно до закону діють апеляційні та місцеві суди.

 • Незалежність і недоторканність суддів гарантуються Конституцією і законами України.

 • Вплив на суддів у будь-який спосіб забороняється.

 • Суддя не може бути без згоди ВРУ затриманий чи заарештований до винесення обвинувального вироку судом.

 • Судді обіймають посади безстроково, крім суддів Конституційного Суду України та суддів, які призначаються на посаду судді вперше.Основними засадами судочинства є:

 • 1) законність;

 • 2) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом;

 • 3) забезпечення доведеності вини;

 • 4) змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;

 • 5) підтримання державного обвинувачення в суді прокурором;

 • 6) забезпечення обвинуваченому права на захист;

 • 7) гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами;

 • 8) забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом;

 • 9) обов'язковість рішень суду.КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні (Стаття 147)

 • Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України і дає офіційне тлумачення Конституції України та законів України.

 • Конституційний Суд України складається з вісімнадцяти суддів Конституційного Суду України. (Президент України, Верховна Рада України та з'їзд суддів України призначають по шість суддів Конституційного Суду України).

 • Закони, інші правові акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність.

 • Матеріальна чи моральна шкода, завдана фізичним або юридичним особам актами і діями, що визнані неконституційними, відшкодовується державою у встановленому законом порядку.До повноважень Конституційного Суду України належить:

 • 1) вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність):

 • законів та інших правових актів Верховної Ради України;

 • актів Президента України;

 • актів Кабінету Міністрів України;

 • правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

 • Ці питання розглядаються за зверненнями:

  • Президента України;
  • не менш як сорока п'яти народних депутатів України;
  • Верховного Суду України;
  • Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
  • Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
 • 2) офіційне тлумачення Конституції України та законів України.

 • З питань, передбачених цією статтею, Конституційний Суд України ухвалює рішення, які є обов'язковими до виконання на території України, остаточними і не можуть бути оскаржені.9. Територіальний устрій України

 • Територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території, поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади, збалансованості і соціально-економічного розвитку регіонів, з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій.

 • Систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села.

 • Міста Київ та Севастополь мають спеціальний статус, який визначається законами України.10. Місцеве самоврядування України

 • Місцеве самоврядування є правом територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

 • Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради.

 • Сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна.Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання;

 • Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання;

 • затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання;

 • встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону;

 • забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів;

 • Органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі повноваження органів виконавчої влади.

 • Органи місцевого самоврядування з питань здійснення ними повноважень органів виконавчої влади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади.Каталог: Files -> downloadcenter
downloadcenter -> Педагогічне кредо: Педагогічне кредо
downloadcenter -> Вашій увазі пропонуються завдання, Вашій увазі пропонуються завдання
downloadcenter -> Ольга Ольга
downloadcenter -> Програму зовнішнього незалежного оцінювання (зно) з історії України
downloadcenter -> Виникнення та розквіт Київської Русі
downloadcenter -> Повідомлення про твір зробив у 1797 році відомий поет того часу Херасков. Текст знайдено на початку 90-х років 18 ст відомим збирачем стародруків О.І. Мусіним-Пушкіним у збірці давньоруських творів
downloadcenter -> Що втекло від баби з дідом
downloadcenter -> Найбільш активною частиною населення є трудові ресурси. Це населення у працездатному віці (чоловіки 16-60 років та жінки 16-55 років), крім інвалідів І і ІІ груп, а також підлітки та пенсіонери, які працюють


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка