Контрольно – аналітична діяльність знвр з питань профільного навчання та профорієнтаціїДата конвертації11.06.2016
Розмір445 b.
ТипРічний план


Контрольно – аналітична діяльність ЗНВР з питань профільного навчання та профорієнтації


Контроль –

 • Контроль –

 • це система спостереження та перевірки відповідності процесу функціонування об’єкта прийнятим управлінським рішенням: законам, планам, нормам, стандартам, правилам, наказам тощо; виявлення впливу суб’єкта на об’єкт контролю

 • В.Афанасьєв • ! Контроль є основним елементом керівництва: жодну діяльність у межах навчального закладу не можна розглядати окремо від контролю

 • ! Функція контролю дає можливість вчасно виявити проблеми й запобігти розвитку негативних тенденцій

 • Контрольно-аналітична діяльність регламентується відповідними нормативно-правовими документамиПланування контрольно-аналітичної діяльності

 • Перспективний план

 • Річний план

 • Вибір об’єкту контролю

 • Формулювання мети контролю

 • Визначення методики контролю

 • Окреслення кола учасників процесу контролю (комісія)

 • Збирання інформації про стан роботи на контрольованому об’єктіМетоди збирання інформації

 • Метод перевірки документації

 • Метод спостереження

 • Метод бесіди

 • Метод аналізу

 • Метод самооаналізу

 • Метод моніторингового дослідження

 • Метод графічної перевірки

 • Метод анкетуванняВиди контролю

 • Тематичний

 • Фронтально-оглядовий

 • Комплексно-узагальнюючий

 • Підвиди контролю:

 • Адміністративний

 • Взаємоконтроль

 • Плановий / позаплановийТематичний контроль

 • Об’єкти контролю:

 • процес навчання та рівень підготовки учнів

 • Форми та методи профорієнтаційної роботи, профільного навчання

 • Інноваційні технології навчання та профорієнтації школярів

 • Тривалість перевірки – 2-3 тижні

 • Формування комісії

 • Розроблення пам’яткиЦиклограма контролю за станом профорієнтаційної роботиЦиклограма контролю за станом профорієнтаційної роботиЦиклограма контролю за станом профорієнтаційної роботиЦиклограма контролю за станом профорієнтаційної роботиФронтально-оглядовий контроль

 • Об’єкт контролю: діяльність педагогічного колективу

 • Дає змогу:

 • виявити слабкі сторони діяльності вчителів

 • зробити висновки щодо вмінь, навичок, потенційних можливостей вчителів

 • ужити заходів для уникнення помилок

 • Проводиться щороку у вересні і травні

 • Є обов’язковим для молодих спеціалістів і вчителів, які розпочинають роботу в новому колективі (проводиться після 15-20 вересня)

 • Обговорення результатів на нараді при директорові

 • Надання рекомендацій та планування заходів щодо індивідуальної допомогиКомплексно-узагальнюючий контроль

 • Мета: виявлення та усунення недоліків в організації профорієнтаційній роботі

 • Об’єкти контролю:

 • - Процес навчання та рівень підготовки учнів

 • - Інноваційні технології навчання

 • - Профорієнтаційна діяльність колективу

 • Дає змогу перевірити:

 • - Якість і методи викладання профілю

 • - Стан роботи вчителя

 • - Вивчення індивідуальних здібностей учнів

 • - Рівень підготовки до професійного самовизначення та самовираження

 • Тривалість контролю: 1 тижденьАдміністративний контроль

 • Здійснюється адміністрацією навчального закладу відповідно до плану внутрішньошкільного контролюВзаємоконтроль

 • Залучаються досвідчені педагоги з метою надання допомоги молодим та малодосвідченим учителям через наставництво, взаємовідвідування уроків, заходів з профорієнтаціїАлгоритм контрольно-аналітичної діяльності

 • Актуалізація контролю

 • Аналіз і оцінка результатів

 • КоригуванняАктуалізація контролю

 • Видання наказу “Про проведення контролю за станом викладання профілю”

 • Визначення мети та завдань контролю

 • Встановлення критеріїв оцінювання результатів

 • Визначення технології, методів і засобів контролю

 • Тривалість контролю

 • Повідомлення вчителя про визначений порядок та організацію контролю за станом викладання профілюАналіз і оцінка результатів

 • Здійснення перевірки

 • Оцінювання результатів відповідно до встановлених критеріїв

 • Встановлення ступеня досягнення мети

 • Визначення масштабу відхилення

 • Повідомлення одержаних результатів учителевіКоригування

 • Встановлення причин відхилення

 • Усунення недоліків

 • Визначення строків і структури наступного контролю

 • Обговорення результатів контролю на засіданні педагогічної ради

 • Видання наказу “Про стан викладання профілю”

 • Стимулювання вчителяДіяльність за результатами контролю

 • Видання наказів

 • Обговорення на засіданні педагогічної ради

 • Розгляд на нарадах при директорові, при ЗНВР

 • Вивчення на засіданнях методичних об’єднаньДовідка про результати перевірки умов для самовизначення випускників основної школи

 • Мета перевірки, терміни, комісія, вид контролю,

 • методи контролю

 • Критерії здійснення контролю:

 • Визначення в навчальному плані предметно-орієнтовних курсів за вибором

 • Поділ класу на підгрупи під час вивчення профільних предметів

 • Моделювання освітніх ситуацій, у яких створюються умови для виконання практичних проб, наближених до професії

 • Використання інформаційних та комунікаційних технологій

 • Залучення учнів до проектної і дослідницької діяльностіДовідка про результати перевірки умов для самовизначення випускників основної школи

 • Залучення викладачів ВНЗ до ведення спецкурсів

 • Використання ресурсів системи додаткової освіти ЗНЗ

 • Організація профорієнтаційних класних годин

 • Залучення до участі у виборі майбутнього профілю навчання батьків

 • РекомендаціїКласно - узагальнюючий контроль у профільних класах

 • Клас, дата, навчальний предмет, учитель, мета відвідування

 • Цільова орієнтація уроку

 • Структура уроку

 • Вибір змістового наповнення уроку

 • Розвиток пізнавальної активності

 • Управління процесом розвитку розумової діяльностіКласно - узагальнюючий контроль у профільних класах

 • Місце самостійної роботи на уроці

 • Формування інформаційної грамотності

 • Формування вмінь самоврядування навчально-пізнавальною діяльністю

 • Урахування вікових та індивідуальних особливостей учнів

 • Характер спілкування на уроці, його вплив на мотивацію учнівПам’ятка з конструювання уроку

 • Постановка завдань, визначення провідної мети уроку

 • Система завдань

 • Визначення початкових умов (для забезпечення повторення)

 • Вибір методу навчання

 • Вибір організаційної форми навчання

 • Розробка структури урокуПам’ятка з конструювання уроку

 • Методи навчання й організаційні форми для допоміжних елементів

 • Вибір змістового наповнення уроку

 • Обладнання уроку

 • Організаційна схема уроку

 • Імідж урокуДовідка про результати перевірки якості роботи вчителів, які працюють у системі допрофільної підготовки у школі ІІ та ІІІ ступенів

 • Мета, терміни, комісія, вид контролю, методи контролю

 • Елективні курси

 • Проектна діяльність

 • Дослідницька діяльність

 • Інші види діяльності

 • Ведення документаціїЦільовий аналіз ведення елективних курсів

 • Дидактична мета заняття

 • Учитель як суб’єкт діяльності

 • Учень як суб’єкт діяльності

 • Зміст діяльності

 • Способи діяльності учнів

 • Анкетування учнів

 • РекомендаціїДовідка про результати перевірки якості викладання предметів профільного рівня

 • Мета, терміни, комісія, вид контролю, методи контролю

 • Відповідність викладання програмі відповідного рівня

 • Види контролю знань учнів та результативність проведених робіт

 • Провідний вид діяльності на уроках

 • Виконання вимог щодо розвитку загальних навчальних умінь, навичок, способів діяльності учнівДовідка про результати перевірки якості викладання предметів профільного рівня

 • Пізнавальна діяльність учнів

 • Інформаційно - комунікативна діяльність

 • Рефлексивна діяльність

 • РекомендаціїКаталог: Inform -> Metod rob -> Prezentacija
Prezentacija -> Причому особистості, здатної до
Prezentacija -> Запропонований матеріал дасть можливість заступникам директорів шкіл творчо використати рекомендації при визначенні змісту та виборі дієвих форм методичної роботи з вчителями-початківцями
Prezentacija -> Практикуму директорів загальноосвітніх навчальних закладів у бродецькому навчально-виховному комплексі ! Тема семінару: Тема семінару
Prezentacija -> Щиро вітаємо
Prezentacija -> Внутрішньошкільний контроль
Prezentacija -> Положення про кредитно-модульну систему неперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників Черкаської області кмс це
Prezentacija -> Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009р. №1121.) Основні завдання групи продовженого дня
Prezentacija -> Навчально-практичний семінар психологів, соціальних педагогів
Prezentacija -> Гуманна педагогіка – шлях до душі дитини Зігріті учительською любов’ю
Prezentacija -> Компетентнісний підхід у навчально-виховному процесі початкової школи


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка