Костянтин Ушинський: “ Перш ніж навчити і виховати дитину у повній мірі, ми повинні в першу чергу дізнатись про неї все в повній мірі”Дата конвертації01.01.2017
Розмір445 b.Костянтин Ушинський:

 • Перш ніж навчити і виховати дитину у повній мірі, ми повинні в першу чергу дізнатись про неї все в повній мірі”.

 • Карл Юнг:

 • Обдаровані діти, як прекрасні плоди на деревах, що висять на тоненьких гілках”.

Обдарована дитина:

 • Це дитина, яка має яскраво виражені здібності до однієї чи багатьох галузей діяльності, які дозволяють їй досягати вищих, порівняно з іншими дітьми результатів.

 • США – 2% учнів, що займають вищий щабель;

 • Канада – усі діти, які здатні опанувати шкільну програму.Обдарованість це -

 • Система взаємопов'язаних якостей, властивостей і характеристик особистості, які розвиваються протягом життя, в основі якої лежать анатомо-фізіологічні задатки та набуті здібності, психо-сенсорні, вольові, мотиваційні, інтелектуальні особливості, які перебувають в постійному, тимчасовому, або ситуативному зв'язку і створюють потенційні передумови для досягнення успіхів у багатьох чи одній галузі діяльності. Реалізація потенційних можливостей залежить від багатьох об'єктивних і суб'єктивних чинників.Методики навчання обдарованих дітей

   • 1. Прискорення. Навчання здійснюється в швидкому темпі, що дає можливість опанувати більшу суму знань за період навчання.
   • 2. Поглиблення. Навчання здійснюється за індивідуальними програмами, які виходять за межі шкільних.
   • 3. Збагачення. Навчання передбачає інтеграцію навчальних тем та навчальних дисциплін, отримання знань на якісно новому рівні.
   • 4. Проблематизації. Елемент збагаченого навчання, завдяки якому кінцевим результатом навчання є продукт по вирішенню якоїсь конкретної проблеми.
Готовність педагога до роботи з обдарованими школярами:

 • Це інтегративна, професійна властивість педагога в основі якої лежать особистісні, вольові, мотиваційні, інтелектуальні здібності, здатність створювати навчально-виховне середовище, яке забезпечує високоефективне і результативне виявлення, розвиток, саморозвиток та реалізацію природних задатків та здібностей учнів.Технологія діагностики готовності педагогічних кадрів:

 • Учасники:

 • - Обласний інститут ППО (під час атестації);

 • - Адміністрація навчального закладу;

 • Колеги по роботі;

 • Батьки;

 • Учні;

 • Самооцінка.Рівні оцінок готовності:

 • Оптимальний – забезпечує найвищий результат;

 • Достатній – забезпечує високі результати з певними труднощами та проблемами;

 • Критичний – вказує на суттєві прорахунки, недоліки та труднощі;

 • Недопустимий – який свідчить про те, що людина займається не своєю справою.

 • Оцінка здійснюється за 10-ти бальною системою.Від 1000 до 850 балів – оптимальний рівень. Такий вчитель працює творчо з повною самовіддачею і забезпечує оптимальне середовище для максимального розвитку творчих обдарувань школярів. Він є гарним помічником методичної служби в роботі з підготовки вчителів до роботи з обдарованими, має власний досвід, вагомі результати.

 • Від 1000 до 850 балів – оптимальний рівень. Такий вчитель працює творчо з повною самовіддачею і забезпечує оптимальне середовище для максимального розвитку творчих обдарувань школярів. Він є гарним помічником методичної служби в роботі з підготовки вчителів до роботи з обдарованими, має власний досвід, вагомі результати.

 • Від 849 до 550 балів – допустимий рівень. Вчитель працює успішно, творчо, але має певні труднощі, недостатній досвід, брак знань, умінь і навичок, над якими він активно працює.

 • Від 549 до 350 балів – критичний рівень. Учитель має серйозні прогалини в теоретичній підготовці, недоліки в практичній роботі, він потребує допомоги і підтримки з боку адміністрації, колег, методичної служби, значного підвищення існуючого рівня кваліфікації.

 • Нижче 349 балів – недопустимий рівень. Це випадкова людина в школі, яку не можна допускати до роботи з обдарованими дітьми, яка помилилася у виборі професії.

Найвищі показники готовності до роботи з обдарованими школярами отримали наступні шкали (компоненти):

 • Ш-10 – 9.2 бала – вміння вчителя організовувати виховну роботу;

 • Ш-2 – 9.0 б. – моральні і професійні якості вчителя;

 • Ш-1 – 8.8 б. – психологічна готовність вчителя;

 • Ш-3 – 8,5 б. – науково – технологічна готовність вчителя, знання нормативної бази, нових технологій та інновацій;

 • Ш-4 – 8.0 б. – вміння планувати власну діяльність.Найнижчі показники отримані по шкалам (компонент):

 • Ш-5 – 5.5 бала – вміння формувати і реалізовувати індивідуальні програми розвитку і саморозвитку обдарованих;

 • Ш-9 – 6.0 б. – вміння навчити практичному втіленню набутих знань;

 • Ш-6 – 6.6 б. – вміння організовувати науково-дослідну діяльність обдарованих;

 • Ш-7 – 7.0 б. – вміння створювати навчально-виховне середовище для повного розкриття творчих здібностей дитини.

 • Ш-8 - 7,2 б – вміння безперервно підвищувати власну професійну майстерність.Порівняння результатів двох етапів діагностування:Типові форми поведінки батьків:

 • Гіперболізація здібностей та талантів дітей;

 • Не бажання бачити особливості своєї дитини, намагання зробити її такою як усі;

 • Байдуже ставлення до обдарувань дитини;

 • Надзвичайно уважне і поважне, зацікавлене і грамотне ставлення до дитини яка вирізняється своїми здібностями і обдаруваннями.

Каталог: predmety -> kidcenter -> media -> files
files -> 2. Визначення мінімумів обов’язкових знань з кожного предмета
files -> Уміння активізувати учнів; уміння активізувати учнів
files -> Це свято, відчуття задоволення від власних досягнень та успіхів інших
files -> Триває з 2009 року в Інституті обдарованої дитини напн україни
files -> Специфікою дошкільного дитинства є те, що природні задатки до певного виду діяльності знаходяться у стадії становлення, формування та виражені слабко


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка