Кровотворення або гемопоез це процеси виникнення і наступного дозрівання форменних елементів крові в так званих органах кровотворенняДата конвертації25.12.2016
Розмір445 b.
#13215


Тема лекції:

 • Особливості системи крові у дітей різних вікових груп. Клініко – гематологічна семіотика основних синдромів (анемічний, гемолітичний, геморагічний та інші) та захворювань системи крові у дітей (гострий та хронічний лейкоз, геморагічний васкуліт, тромбоцитопенічна пурпура, гемофілія та інші).


Актуальність:

 • багато анемій у дітей недостатньо добре розпізнаються;

 • патогенетичні ланки недостатньо вивчені;

 • деякі форми анемії (важкі постгеморагічні, ряд спадкових та набутих гемолітичних анемій, опікових, апластичних) є безпосередньою загрозою життю дитини або ж пов’язані з відставанням дитини у фізичному або навіть розумовому розвитку.

Система крові

 • - це поняття, яке об’єднує власне кров, органи кровотворення і кроворуйнування, а також нейрогуморальний апарат їх регуляції. У процесі онтогенезу кількісні і якісні показники, які характеризують стан системи крові, зазнають значних змін.Кровотворення або гемопоезКров (sanguis)

 • Це внутрішнє середовище організму з певним морфологічним складом та різноманітними функціям. Умовно її поділяють на дві частини:

 • форменні елементи крові (еритроцити, лейкоцити і тромбоцити)

 • міжклітинну речовину – плазму, до складу якої входять білки альбуміни, глобуліни, фібриноген, ферменти, гормони, та інші гуморальні речовини.Ембріогенез системи крові

 • Процес кровотворення в ембріональному періоді проходить послідовно:

 • 1) в жовтковому мішку;

 • 2) печінці;

 • 3) селезінці;

 • 4) тимусі;

 • 5) лімфатичних вузлах;

 • 6) кістковому мозку.Три стадії ембріонального кровотворення

 • ангіобласта (кінець 2 –го – початок 3-го тижня внутрішньоутробного розвитку);

 • печінкового кровотворення (на 4 – 5 тижні внутрішньоутробного розвитку);

 • кістково – мозкового кровотворення (на 2 – 3 місяці внутрішньоутробного розвитку).Мезобластичний період (стадія ангіобласта)

 • У жовтковому мішку зародка із недиференційованих клітин мезенхіми виникають кров’яні острівці, периферичні клітини яких утворюють судинну стінку, а центральні перетворюються у первинні кров’яні клітини, попередники еритроцитів; у жовтковому мішку починають утворюватися в невеликій кількості гранулоцити.Клітини, які утворюються в мезобластичному періоді:

 • мегалобласти (первинні еритробласти)

 • мегалоцити (первинні еритроцити)

 • гранулоцити

 • вторинні еритробласти

 • вторинні еритроцити • Печінковий період

 • На 4 – 5 тижні внутрішньоутробного розвитку плода жовтковий мішок атрофується, а центром кровотворення стає печінка. З ендотелію капілярів печінки утворюються мегалобласти, а з мезенхіми – первинні кров’яні клітини, що дають початок вторинним еритробластам, гранулоцитам та мегакаріоцитам. Приблизно з 5 –го місяця печінкове кровотворення поступово редукується, а у гемопоез включаються селезінка та лімфатичні вузли. • З 10-го тижня починається кровотворення у тимусі, має лімфоїдну направленість. Закладка селезінки відбувається в кінці 1 –го місяця ембріогенезу, тут утворюються всі клітини крові, причому утворення еритроцитів і гранулоцитів сягає максимума на 5 –му місяці. Більшість лімфатичних вузлів розвиваються на 9 – 10 тижні внутрішньоутробного розвитку, в них відразу диференціюються еритроцити, гранулоцити та мегакаріоцити.Медулярний період

 • Червоний кістковий мозок закладається на 2 – 3-му місяці внутрішньоутробного розвитку, а до його закінчення стає основним органом кровотворення. В постнатальному періоді зрілі клітини кісткового мозку виникають шляхом диференціації головним чином нормобластичних і мієлоцитарних елементів (нормобластів, мієлоцитів), які складають досить значну частину мієлограми.Регуляція еритропоезу

 • Здійснюється “дистаційно” ериторопоетином за принципом зворотнього зв’язку. Інтенсивність еритропоезу зумовлена рівнем еритропоетину в крові, основним стимулом виробки якого є гіпоксія. Утворення еритропоетину відбувається в основному в нирках, де він виробляється в неактивній формі – у вигляді еритрогена, а також в шлунку.Схема кровотворення

 • Материнською кровотворною клітиною є стовбурова, що диференціюється в двох напрямках: мієло – та лімфопоезу. Загальна клітина – попередник мієлопоезу дає початок клонам клітин, які містять три ряди диференціювання: еритроцити, мегакаріоцити і гранулоцити.

Еритроцитарний ряд:

 • еритробласт;

 • пронормоцит;

 • нормоцит базофільний

 • нормоцит поліхроматофільний;

 • нормоцит оксифільний;

 • ретикулоцит;

 • еритроцит.Тромбоцитарний ряд:

 • мегакаріобласт;

 • промегакаріоцит;

 • мегакаріоцит;

 • тромбоцит.Гранулоцитарний ряд:

 • мієлобласт;

 • промієлоцит;

 • мієлоцит;

 • паличкоядерний нейтрофіл;

 • сегментоядерний нейтрофіл;

 • базофіл;

 • еозинофіл.Лімфоцитарний ряд:

 • лімфобласт;

 • пролімфоцит;

 • лімфоцит;

 • імуноцит.Особливості кровотворення у дітей раннього віку

 • гемопоез до 4-х років проходить в кістковому мозку червоного типу усіх кісток;

 • лабільність кровотворного апарату і легке виникнення екстрамедулярних вогнищ кровотворення;

 • поява мієлоїдної або лімфоїдної метаплазії під впливом екзо- та ендогенних факторів;

 • висока регенераторна здатність;

 • швидке виснаження кровотворного апарату.Фактори, що впливають на своєрідність периферичної крові новонароджених дітей

 • недостатнє постачання плода киснем з компенсаторним посиленням еритропоезу;

 • зміни біохімічного складу крові;

 • припинення гормонального впливу крові матері;

 • згущення крові;

 • всмоктування продуктів розпаду ембріональних тканин;

 • масивна бактерійна інвазія;

 • характер вигодовування (лактотрофне, гетеротрофне).Особливості фізико – хімічного складу крові

 • Об’єм циркулюючої крові (в мл на 1 кг маси)

 • Період новонародженості 107 – 195 мл/кг

 • Грудний вік 75 – 110 мл/кг

 • Дошкільний та молодший вік 51– 90 мл/кг

 • Старший шкільний вік 50 – 92 мл/кг

 • Дорослі 50 мл/кгВідносна кількість крові в % від маси тіла складає:

 • У здорових новонароджених дітей – 14 %;

 • Від 1 до 4 років – 8,0-8,2 %;

 • Від 4 до 12 років – 7,0-8,5 %;

 • Від 12 до 14 років – 7,6-9,4 %.Функції крові

 • Основними функціями крові є:

 • транспортна;

 • захисна;

 • гомеостатична;

 • дихальна;

 • трофічна.Особливості крові доношеної новонародженої дитини

 • Період новонародженості (від народження до 28 дня) характеризується підвищеною кількістю еритроцитів і гемоглобіну (пов’язують з гіпоксією, яка виникає у період внутрішньоутробного розвитку):

 • - гемоглобін – 180 – 210 г/л; починаючи з 2 –го дня життя дитини рівень гемоглобіну знижується, досягаючи наприкінці 1 –го місяця життя 145 г/л;

 • - еритроцити – 5-7 · 10¹²/л; • - ретикулоцити – до 5 % можуть бути нормоцити і нормобласти;

 • - лейкоцити – 11 – 33 · 10 9/л, до 7 дня їх кількість падає до 10 · 10 9/л;

 • - на 5 – 7 день – перший фізіологічний перехрест: кількість лімфоцитів дорівнює кількості сегментоядерних нейтрофілів і становить у середньому 40 – 45 %;

 • - тромбоцити – 140 – 400 · 10 9/л (у середньому 220 · 10 9/л);

 • - ШОЕ – 2-4 мм/год;

 • - гематокрит біля 55 %.Грудний період (з місяця до року):

 • - маса крові складає 11 % від маси тіла;

 • - питома вага – 1050 – 1060;

 • - гемоглобін – 120 – 110 г/л;

 • - еритроцити – 4 – 4,5 · 10'²/л;

 • - лейкоцити – 10 – 12 · 10 9/л;

 • - кольоровий показник – 0,8 – 1,0;

 • у віці 5 – 6 міс. – “фізіологічна

 • анемія”

 • - ретикулоцити – до 1 %;

 • - помірний моноцитоз – 9-11 %;

 • - лейкоцити – 8 –9 · 10 9/л;

 • - тромбоцити – 250 – 350 · 10 9/л;

 • - гематокрит – 42 – 35 %.У дітей старших 1 року

 • - гемоглобін – 125 – 130 г/л;

 • - еритроцити – 4,5 · 10 ¹²/л;

 • кольоровий показник –

 • 0,8 – 1,0;

 • в 5 –7 років – другий

 • фізіологічний перехрест

 • (кількість лімфоцитів

 • дорівнює кількості нейтрофілів);

 • після 7 років – кров як у дорослих;

 • - гематокрит – 40 – 45 %.Особливості крові недоношеної дитини

 • - присутні вогнища екстрамедулярного кровотворення;

 • - високий вміст Нв F (90 %);

 • у червоній крові – підвищення

 • молодих ядровмісних форм еритроцитів;

 • швидкий розвиток ранньої анемії

 • недоношених новонароджених (протягом 1,5 – 2 міс.);

 • - підвищена осмотична резистентність еритроцитів;

 • - на 4 – 5 місяці життя – розвиток пізньої анемії недоношених; • - лейкоцитоз менш виражений;

 • - в лейкоцитарній формулі виражений зсув до мієлоцитів;

 • - відсутній або більш ранній перший перехрест в лейкоформулі;

 • - формула залежить від ступеня зрілості дитини;

 • - ШОЕ – 1-3 мм/год;

 • - тромбоцити – від 200 до 500 · 10 9/л.Особливості мієлограми здорових дітей

 • до 3-х років лімфоцитів від 6 до 16,5 %,старше 3-х років - 2 – 8 %;

 • у дітей до 3-х років клітини гранулоцитарного ряду - біля 60 %, старше 3-х років -40 %;

 • у дітей раннього віку - більш низький вміст (5 – 10%) мієлоцитів і метамієлоцитів, у дітей старшого віку - більше (15 – 20 %);

 • важливим показником є співвідношення елементів мієлоїдних та еритроцитарних клітин – мієлоеритробластний коефіцієнт (М/Е).М/Е коефіцієнт у дітей різного віку:

 • у новонароджених 1,2 : 1;

 • у дітей раннього віку 2 :1;

 • у дітей старших 10 років 3 : 1;

 • у дорослих 3,5 – 4 : 1.Особливості згортальної системи крові:

 • недостатній розвиток судинної ланки гемостазу;

 • низький вміст в плазмі крові вітамін К – залежних факторів (ІІ, VII, IX, XІ);

 • недостатня функціональна активність тромбоцитів – здатність до адгезії і агрегації знижена;

 • більш високий вміст гепарину, знижена активність антитромбопластинів, антитромбіна ІІІ, плазміногена.Основні синдроми ураження системи крові

 • анемічний;

 • геморагічний;

 • лейкомоїдної реакції.Причини виникнення анемічного синдрому

 • крововтрата

 • порушення утворення еритроцитів і гемоглобіну

 • підвищення руйнування еритроцитів

 • дефіцит гемопоетичних факторів (заліза, білка, фолієвої кислоти, вітаміну В 12).Клінічні прояви анемічного синдрому:

 • астено – невротичний синдром

 • “епітеліальний синдром”

 • імунодефіцитний синдром

 • гіпоксичний синдром

 • серцево – судинний синдром

 • зміни з боку дихальної системи

 • гепатолієнальний синдромТипи кровоточивості при геморагічному синдромі

 • гематомний

 • петехіально – плямистий

 • васкулітно – пурпурний

 • мікроангіоматозний

 • змішанийГематомний тип кровоточивості

 • при коагулопатіях (гемофілія А (дефіцит VIII фактора), В (ІХ фактора), С ( XI фактора);

 • великі, болючі міжм’язові гематоми та гемартрози; стискання гематомами нервових структур і великих судин веде до розвитку парезів і некрозів.

Петехіально – плямистий тип кровоточивості

 • при тромбоцитопенії, тромбоцитопатії (тромбоцитопенічна пурпура, хвороба Гланцмана, лейкоз);

 • на шкірі спонтанно або після незначних травм - дрібноточкові крововиливи (петехії) і екхімози (синці);

 • носові, ясневі, маткові, внутрішні кровотечі.

Васкулітно – пурпурний тип кровоточивості

 • патологія судинної стінки первинного (системний васкуліт) і вторинного (гострі інфекційні захворювання, ЗТШ, ревматизм) генезу;

 • дрібноплямисті геморагічні висипання, іноді зливні, з вогнищами некрозу, на шкірі і слизових оболонках.Васкулітно-пурпурний тип кровотичивостіМікроангіоматозний тип кровоточивості

 • хвороба Рандю – Ослера (мала резистентністьі легка ранимість судинної стінки);

 • стійкі рецидивуючі носові, шлунково – кишкові, ниркові кровотечі, що виникають при пошкодженні спадкових телеангіектазій.Змішаний тип кровоточивості

 • при патології факторів плазмової та тромбоцитарної ланок гомеостазу (хвороба Віллебрандта);

 • петехіально – плямисті висипання та болючі гематоми, гемартрози, носові, ясневі, шлунково – кишкові кровотечі, менорагії.Змішаний тип кровоточивості (хвороба Віллебрандта)Синдром лейкемоїдної реакції

 • клініко – гематологічний синдром, що супроводжується змінами в крові і кровотворних органах, які нагадують лейкоз або інші пухлини кровотворної системи, але носять реактивний характер і не трансформуються в пухлину, на яку схожі;

 • частіше у хлопчиків 3 – 7 років.Причини лейкемоїдних реакцій

 • поступання в кров ендотоксина, що стимулює гранулоцитопоез (нейтрофільний тип лейкемоїдної реакції);

 • розпад клітин при раку, сепсисі стимулює мієлопоез з виділенням лейко – та тромбопоетинів;

 • інфекційні процеси ( лейкемоїдні реакції лімфатичного або моноцитарного типу).Типи лейкемоїдних реакцій

 • псевдобластні

 • промієлоцитарні

 • нейтрофільні

 • еозинофільні

 • реакції двох або трьох ростків мієлопоезу

 • реактивні цитопенії

 • лімфоцитарні

 • імунобластні лімфаденіти

 • моноцитарно - макрофагеальніПсевдобластні лейкемоїдні реакції

 • у новонароджених з генетичним дефектом хромосом; при виході з імунного агранулоцитозу;

 • клітини, схожі на бласти в кістковому мозку.Промієлоцитарні лейкемоїдні реакції

 • великий відсоток промієлоцитів в пунктатах кісткового мозку без пригнічення тромбоцитарного та еритроцитарного ростків;

 • токсикоінфекції, алергічний дерматит, при виході з імунного агранулоцитозу.Нейтрофільні лейкемоїдні реакції

 • нейтрофільний лейкоцитоз з паличкоядерним зсувом;

 • септичні стани, поєднання гострої крововтрати з токсикоінфекцією.Еозинофільні лейкемоїдні реакції

 • еозинофільний лейкоцитоз (більше 20%), збільшення кількості еозинофілів у кістковому мозку;

 • пухлини, паразитарні інвазії, алергози, колагенози, органні еозинофілії (ураження легень, плеври).Лейкемоїдні реакції двох або трьох ростків мієлопоезу

 • нейтрофільний лейкоцитоз, тромбоцитоз, еритроцитоз, промієлоцити, еритрокаріоцити;

 • сепсис, метастази раку в кістковий мозок, гострий імунний гемоліз, рак (гіпернефрома).Реактивні цитопенії

 • лейко- і тромбоцитопенії, гранулоцитопенії, зменшення мієло- і мегакаріоцитів у пунктатах кісткового мозку;

 • ДВЗ – синдром (цитопенія споживання), крупозна пневмонія, застосування цитостатиків, опромінення.Лімфоцитарні лейкемоїдні реакції

 • збільшення в периферичній крові лімфоцитів, поява клітин інфекційного мононуклеозу (бласттрансформованих лімфоцитів);

 • інфекційний мононуклеоз, інфекційний лімфоцитоз, вірусні інфекції, ієрсініоз.Імунобластні лімфаденіти

 • бласттрансформовані В– лімфоцити (імунобласти) в центрі фолікулів і збільшення всього лімфатичного вузла;

 • адено- і ентеровірусні інфекції, інфекційний мононуклеоз, хвороба “котячої подряпини”, медикаментозні алергічні дерматити, колагенози, поствакцинальні лімфаденітиМоноцитарно – макрофагальні лейкемоїдні реакції

 • моноцитоз у периферичній крові і моноцитарно - макрофагальні інфільтрати (гранульоми) в уражених тканинах (лімфовузлах, селезінці);

 • туберкульоз, ревматизм, ієрсініоз, гонорея, паразитарні інвазії.Методи дослідження згортальної системи:

 • швидкість згортання крові

 • довготривалість кровотечі

 • рефракція кров’яного згустка

 • час рекальцифікації плазми

 • протромбіновий індекс

 • протромбіновий час

Швидкість згортання крові

 • по Бюргеру або Моравіцу – 5 – 6 хв;

 • по методу Сітковського – Єгорова - від 1' 35“ до 2 хв;

 • по методу Лі – Уайта – 6 – 10 хв;

 • Довготривалість кровотечі по Дуке – час, за який повністю припиняється кровотеча;

 • в нормі – 2 – 4 хв.

 • Ретракція кров’яного згустка – перші ознаки – через 5 – 6 год; повне скорочення кров’яного згустка - на протязі 20 – 24 год.Час рекальцифікації плазми

 • це час споживання протромбіну в процесі утворення кров’яного тромбопластину;

 • в нормі – 30 – 60 сек.

 • Протромбіновий індекс –це відношення протромбінового часу здорового до протромбінового часу обстежуваного, помножений на 100 %; в нормі – 80 – 100 %.

 • Протромбіновий час – час згортання плазми хворого після додавання до неї оптимальної кількості тромбопластину і хлористого кальцію.Скарги хворих з ураженням системи крові

 • в’ялість, блідість, підвищена втомлюваність, головний біль, головокружіння, втрата апетиту, дратівливість;

 • часті кровотечі;

 • артралгії;

 • відчуття важкості і болю в животі;

 • підвищення t° тіла;

 • спотворення смаку.Анамнез при патології системи крові

 • генетичний анамнез;

 • несприятливий перебіг вагітності, пологів;

 • захворювання в грудному віці;

 • патологія травного каналу;

 • порушення догляду, вигодовування;

 • несприятливі санітарно – гігієнічні умови.Особливості змін при огляді

 • зміна забарвлення шкіри, поява крововиливів;

 • збільшення лімфатичних вузлів, печінки, селезінки;

 • збільшення суглобів (гемартрози), живота, набряк, грубі вади розвитку.

Групи периферичних лімфатичних вузлів

 • потиличні;

 • підщелепні;

 • підборідні;

 • передньо- і задньошийні;

 • над- і підключичні;

 • аксілярні;

 • торакальні;

 • ліктьові;

 • пахові;

 • підколінні.Дослідження системи крові включає в себе:

 • дослідження периферичної крові (палець, мочка вуха, п’ятка у новонародженого);

 • прижиттєвим методом дослідження кісткового мозку є кісткова мозкова пункція; у нас – це пункція грудини, за кордоном частіше пункція клубової кістки або пункція зовнішнього відростку великогомілкової кістки.

 • Дослідження бажано проводити спеціальною голкою Касірського, яка має щиток – обмежувач, який дозволяє вводити голку на таку глибину, яку треба в залежності від віку та маси.Лабораторні методи обстеження системи крові

 • загальний аналіз крові (+ кількість тромбоцитів, гематокритне число, осмотична резистентність еритроцитів);

 • група крові системи АВО та системи резус;

 • біохімічний аналіз крові, коагулограма;

 • мієлограма; гемостазіограма;

 • пункція лімфатичних вузлів, печінки.Перкусія

 • трубчатих кісток і грудини (болючість)

 • грудної клітки (збільшення лімфатичних вузлів середостіння)

 • живота (збільшення печінки, селезінки)Пункція кісткового мозку

 • співвідношення елементів білої і червоної крові (мієлоеритробластичний коефіцієнт) у дітей є постійним – 3 : 1;

 • кількість гранулоцитів – 40 – 60 %;

 • лімфоцитів і клітин РЕС – 10 – 20 %;

 • моноцитів – не більше 3 – 5 %;

 • мегакаріоцитів – 0,5 % всіх форменних елементів.Чинники, що впливають на гематологічні показники:

 • емоційні стреси;

 • значні м’язові та розумові навантаження;

 • лікарські засоби;

 • надмірне вживання їжі;

 • фізіотерапевтичні процедури;

 • рентгенівське опромінення;

 • стать і вік дитини.Загальні правила забору крові

 • в один і той же час доби, переважно вранці;

 • натще або через годину після легкого сніданку;

 • до проведення будь – яких лікувальних процедур;

 • спокійний стан дитини;

 • до виконання ранкової гімнастики або інших фізичних навантажень.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка