Л18 Забезпечення єдності вимірюваньДата конвертації01.06.2016
Розмір446 b.


л18

 • Забезпечення єдності вимірювань


Єдність вимірювань та метрологічне забезпечення

 • Єдність вимірювань та метрологічне забезпечення

 • Міжнародні організації з метрології та стандартизації 22

 • Еталони одиниць фізичних величин 27

 • Види метрологічних перевірок засобів вимірювальної техніки 42

 • Методи метрологічної перевірки засобів вимірювальної техніки 55 • Єдність вимірювань та метрологічне забезпеченнящодо метрологічного забезпечення розроблення, виробництва, випробувань та експлуатації продукції, наукових досліджень, а також інших видів діяльності в усіх галузях економіки України регламентуються Державним стандартом України ДСТУ 3921.1-1999. Вимоги до забезпечення якості засобів вимірювальної техніки. Ч. 1. Система метрологічного забезпечення.

 • щодо метрологічного забезпечення розроблення, виробництва, випробувань та експлуатації продукції, наукових досліджень, а також інших видів діяльності в усіх галузях економіки України регламентуються Державним стандартом України ДСТУ 3921.1-1999. Вимоги до забезпечення якості засобів вимірювальної техніки. Ч. 1. Система метрологічного забезпечення.Науковою основою метрологічного забезпечення є метрологія як наука про вимірювання, методи і засоби забезпечення їх єдності та способи досягнення потрібної точності.

 • Науковою основою метрологічного забезпечення є метрологія як наука про вимірювання, методи і засоби забезпечення їх єдності та способи досягнення потрібної точності.Законодавчою основою метрологічного забезпечення є Закони України, Декрети та постанови Кабінету Міністрів України, які спрямовані на забезпечення єдності вимірювань.

 • Законодавчою основою метрологічного забезпечення є Закони України, Декрети та постанови Кабінету Міністрів України, які спрямовані на забезпечення єдності вимірювань.Нормативною основою метрологічного забезпечення є державні стандарти та інші документи державної системи забезпечення єдності вимірювань, відповідні нормативні документи Держстандарту України, методичні вказівки та рекомендації, що регламентують єдину номенклатуру, способи подання та оцінювання метрологічних характеристик, правила стандартизації та атестації засобів вимірювальної техніки, вимоги до проведень державних випробовувань, повірки, ревізії та експертизи засобів вимірювальної техніки.

 • Нормативною основою метрологічного забезпечення є державні стандарти та інші документи державної системи забезпечення єдності вимірювань, відповідні нормативні документи Держстандарту України, методичні вказівки та рекомендації, що регламентують єдину номенклатуру, способи подання та оцінювання метрологічних характеристик, правила стандартизації та атестації засобів вимірювальної техніки, вимоги до проведень державних випробовувань, повірки, ревізії та експертизи засобів вимірювальної техніки.- система державних еталонів одиниць фізичних величин, яка забезпечує їх відтворення з найвищою точністю;

 • - система державних еталонів одиниць фізичних величин, яка забезпечує їх відтворення з найвищою точністю;

 • - система робочих еталонів та зразкових засобів вимірювань, за допомогою яких здійснюється передача розмірів одиниць фізичних величин робочим засобам вимірювань;- система робочих засобів вимірювальної техніки, які використовуються під час розроблення, виробництва, випробувань та експлуатації продукції, наукових досліджень та інших видів діяльності;

 • - система робочих засобів вимірювальної техніки, які використовуються під час розроблення, виробництва, випробувань та експлуатації продукції, наукових досліджень та інших видів діяльності;- система стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів, що забезпечує відтворення одиниць фізичних величин, які характеризують склад та властивості речовин та матеріалів.

 • - система стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів, що забезпечує відтворення одиниць фізичних величин, які характеризують склад та властивості речовин та матеріалів.метрологічного забезпечення є метрологічна служба України.

 • метрологічного забезпечення є метрологічна служба України.

 • Метрологічна служба - мережа організацій, окрема організація або окремий підрозділ, на які покладена відповідальність за забезпечення єдності вимірювань у закріпленій сфері діяльності.із забезпечення єдності вимірювань в Україні згідно з прийнятим у квітні 1993 року Декретом Кабінету Міністрів України №40-93 «Про забезпечення єдності вимірювань» є Державний комітет України зі стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт України).

 • із забезпечення єдності вимірювань в Україні згідно з прийнятим у квітні 1993 року Декретом Кабінету Міністрів України №40-93 «Про забезпечення єдності вимірювань» є Державний комітет України зі стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт України).Метрологічна служба України складається з державної метрологічної служби і відомчих метрологічних служб.

 • Метрологічна служба України складається з державної метрологічної служби і відомчих метрологічних служб.

яку очолює Держстандарт України, входять:

 • яку очолює Держстандарт України, входять:

 • - відповідні підрозділи центрального апарату Держстандарту України;

 • - головна організація із забезпечення єдності вимірювань в Україні - Державне науково-виробниче об'єднання «Метрологія» (ДНВО «Метрологія»);- головні організації з видів вимірювань і напрямів діяльності - ДНВО «Метрологія», Державний науково-дослідний інститут метрології вимірювальних та управляючих систем (ДНДІ «Система»), Український, Дніпропетровський, Івано-Франківський, Харківський та Білоцерківський центри стандартизації, метрології та сертифікації;

 • - головні організації з видів вимірювань і напрямів діяльності - ДНВО «Метрологія», Державний науково-дослідний інститут метрології вимірювальних та управляючих систем (ДНДІ «Система»), Український, Дніпропетровський, Івано-Франківський, Харківський та Білоцерківський центри стандартизації, метрології та сертифікації;- державні служби єдиного часу й еталонних частот, стандартних зразків і матеріалів, стандартних довідкових даних про фізичні константи, властивості речовин та матеріалів;

 • - державні служби єдиного часу й еталонних частот, стандартних зразків і матеріалів, стандартних довідкових даних про фізичні константи, властивості речовин та матеріалів;

 • - територіальні органи державної метрологічної служби в Республіці Крим, областях, містах і районах.- удосконалення з урахуванням соціально-економічного розвитку України пріоритетних напрямів розвитку метрології;

 • - удосконалення з урахуванням соціально-економічного розвитку України пріоритетних напрямів розвитку метрології;

 • - розроблення наукових, технічних, законодавчих та організаційних основ метрологічного забезпечення;- організація виконання фундаментальних досліджень нових фізичних ефектів і уточнення значень фундаментальних фізичних констант із метою вдосконалення еталонної бази;

 • - організація виконання фундаментальних досліджень нових фізичних ефектів і уточнення значень фундаментальних фізичних констант із метою вдосконалення еталонної бази;

 • - встановлення одиниць фізичних величин, що допускаються до застосування;- організація робіт, що пов'язані з розробленням, зберіганням і підтриманням і на сучасному рівні еталонної бази України;

 • - організація робіт, що пов'язані з розробленням, зберіганням і підтриманням і на сучасному рівні еталонної бази України;

 • - встановлення єдиного порядку передавання розмірів одиниць фізичних величин від державних еталонів засобам вимірювань;- встановлення єдиних вимог щодо метрологічних характеристик засобів вимірювань і характеристик похибок вимірювань;

 • - встановлення єдиних вимог щодо метрологічних характеристик засобів вимірювань і характеристик похибок вимірювань;

 • - державний метрологічний нагляд за розробленням, виробництвом, станом, застосуванням, ремонтом, прокатом, продажем і зберіганням засобів вимірювань, дотриманням метрологічних норм і правил, а також за діяльністю відомчих метрологічних служб;- стандартизація норм і правил метрологічного забезпечення;

 • - стандартизація норм і правил метрологічного забезпечення;

 • - встановлення єдиних вимог щодо метрологічних характеристик засобів вимірювань і характеристик похибок вимірювань;- державний метрологічний нагляд за розробленням, виробництвом, станом, застосуванням, ремонтом, прокатом, продажем і зберіганням засобів вимірювань, дотриманням метрологічних норм і правил, а також за діяльністю відомчих метрологічних служб;

 • - державний метрологічний нагляд за розробленням, виробництвом, станом, застосуванням, ремонтом, прокатом, продажем і зберіганням засобів вимірювань, дотриманням метрологічних норм і правил, а також за діяльністю відомчих метрологічних служб;

 • - стандартизація норм і правил метрологічного забезпечення;- розроблення та затвердження державних стандартів та інших нормативних документів із забезпечення єдності вимірювань;

 • - розроблення та затвердження державних стандартів та інших нормативних документів із забезпечення єдності вимірювань;

 • - організація державної повірки засобів вимірювань;

 • - організація розроблення та атестації методик виконання вимірювань;- введення Державного реєстру засобів вимірювань, допущених до застосування в Україні;

 • - введення Державного реєстру засобів вимірювань, допущених до застосування в Україні;

 • - розроблення та затвердження державних стандартів та інших нормативних документів із забезпечення єдності вимірювань;

 • - організація державної повірки засобів вимірювань;- введення Державного реєстру засобів вимірювань, допущених до застосування в Україні;

 • - введення Державного реєстру засобів вимірювань, допущених до застосування в Україні;

 • - організація розроблення та атестації методик виконання вимірювань;

 • - ліцензування на право виготовлення та імпорту засобів вимірювань;- розроблення концепції участі України в роботі міжнародних організацій з метрології, а також реалізації міждержавних угод у галузі метрології і метрологічного забезпечення;

 • - розроблення концепції участі України в роботі міжнародних організацій з метрології, а також реалізації міждержавних угод у галузі метрології і метрологічного забезпечення;

 • - виконання робіт, пов'язаних з взаємовизнанням результатів державних випробувань і затвердження типу, повірки, калібрування та метрологічної атестації засобів вимірювань та ін.- підрозділи міністерств (відомств), на які покладені функції метрологічної служби;

 • - підрозділи міністерств (відомств), на які покладені функції метрологічної служби;

 • - метрологічні служби об'єднань підприємств;

 • - метрологічні служби, посадові особи на підприємствах і організаціях, на які в установленому порядку покладені роботи з метрологічного забезпечення.- визначення основних напрямів розвитку робіт з метрологічного забезпечення розроблення, виробництва, випробувань та експлуатації продукції на підпорядкованих підприємствах;

 • - визначення основних напрямів розвитку робіт з метрологічного забезпечення розроблення, виробництва, випробувань та експлуатації продукції на підпорядкованих підприємствах;

 • - організація та проведення відомчого метрологічного контролю.- організація проведення робіт, необхідних для забезпечення єдності та потрібної точності вимірювань на підпорядкованих підприємствах, в тому числі відомчої метрологічної повірки, калібрування та метрологічної атестації ЗВТ;

 • - організація проведення робіт, необхідних для забезпечення єдності та потрібної точності вимірювань на підпорядкованих підприємствах, в тому числі відомчої метрологічної повірки, калібрування та метрологічної атестації ЗВТ;Міжнародна організація законодавчої метрології (ОІМЬ),

 • Міжнародна організація законодавчої метрології (ОІМЬ),

 • Міжнародна організація зі стандартизації (180),

 • Міжнародна електротехнічна комісія (ІЕС).створена в 1956 році з метою встановлення єдності вимірювань на міжнародному рівні, забезпечення збігання результатів вимірювань і досліджень, що проводяться різними державами, для досягнення однакових технічних характеристик виробів, властивостей речовин, матеріалів та іншої продукції, яка є предметом товарообміну між державами.

 • створена в 1956 році з метою встановлення єдності вимірювань на міжнародному рівні, забезпечення збігання результатів вимірювань і досліджень, що проводяться різними державами, для досягнення однакових технічних характеристик виробів, властивостей речовин, матеріалів та іншої продукції, яка є предметом товарообміну між державами.Організація розробляє рекомендації до оцінки похибок вимірювань, методів вимірювань, загальних питань теорії вимірювань, методів повірки засобів вимірювань, термінології, позначень і т.ін.

 • Організація розробляє рекомендації до оцінки похибок вимірювань, методів вимірювань, загальних питань теорії вимірювань, методів повірки засобів вимірювань, термінології, позначень і т.ін.

 • Крім того є науково-технічним центром з обміну інформацією про діяльність націо­нальних організацій з метрологічного нагляду.Практичну діяльність із забезпечення єдності вимірювань на міжнародному рівні здійснює Міжнародне бюро мір і ваг, яке має у своєму складі наукові лабораторії, що територіальне розміщені на інтернаціональній території у м. Севр (Франція).

 • Практичну діяльність із забезпечення єдності вимірювань на міжнародному рівні здійснює Міжнародне бюро мір і ваг, яке має у своєму складі наукові лабораторії, що територіальне розміщені на інтернаціональній території у м. Севр (Франція).

 • Основною задачею цього бюро є зберігання й підтримання міжнародних еталонів одиниць фізичних величин і порівняння з ними національних еталонів.існує з 1947 року.

 • існує з 1947 року.

 • Метою організації є сприяння розвитку стандартизації на світовому рівні для полегшення міжнародного товарообміну і взаємодопомоги, а також для розширення співробітництва в галузі інтелектуальної, наукової, технічної і економічної діяльності.Формально вона затверджена в 1906 році в Лондоні.

 • Формально вона затверджена в 1906 році в Лондоні.

 • є основним міжнародним органом у галузі стандартизації з електротехніки й радіоелектроніки.

 • Статут ІЕС бачить основну задачу комісії у сприянні координації національних стандартів у галузі електротехніки, радіо­електроніки і зв'язку.Крім стандартизації, ІЕС здійснює роботу з міжнародної сертифікації виробів електронної техніки.

 • Крім стандартизації, ІЕС здійснює роботу з міжнародної сертифікації виробів електронної техніки.

 • З 1975 року рекомендації ІЕС отримали статус міжнародних стандартів. • Еталони одиниць фізичних величин- це засіб вимірювальної техніки, що забезпечує відтворення і зберігання одиниці фізичної величини та передавання її розміру відповідним засобам, що стоять нижче за повірочною схемою, і офіційно затверджений як еталон.

 • - це засіб вимірювальної техніки, що забезпечує відтворення і зберігання одиниці фізичної величини та передавання її розміру відповідним засобам, що стоять нижче за повірочною схемою, і офіційно затверджений як еталон.відтворюють та зберігають одиниці фізичних величин з найвищою в даній країні (порівнянне з іншими еталонами тієї ж одиниці) точністю.

 • відтворюють та зберігають одиниці фізичних величин з найвищою в даній країні (порівнянне з іншими еталонами тієї ж одиниці) точністю.Їх різновидом є спеціальні еталони, призначені для відтворення одиниць в умовах, коли пряма передача розміру від первинного еталона з потрібною точністю технічно нездійсненна (надвисокі частоти, надто малі чи надто великі енергії, тиски, температури тощо) і замінюють в цих умовах первинні еталони.

 • Їх різновидом є спеціальні еталони, призначені для відтворення одиниць в умовах, коли пряма передача розміру від первинного еталона з потрібною точністю технічно нездійсненна (надвисокі частоти, надто малі чи надто великі енергії, тиски, температури тощо) і замінюють в цих умовах первинні еталони.належать

 • належать

 • еталон-копія,

 • робочий еталон та

 • еталон передавання.Еталон-копія служить для передавання розміру одиниці фізичної величини робочим еталонам (зразковим засобам вимірювальної техніки).

 • Еталон-копія служить для передавання розміру одиниці фізичної величини робочим еталонам (зразковим засобам вимірювальної техніки).Робочий еталон призначений для передавання розміру фізичної величини зразковим засобам вимірювальної техніки, а в окремих випадках - робочим засобам вимірювальної техніки.

 • Робочий еталон призначений для передавання розміру фізичної величини зразковим засобам вимірювальної техніки, а в окремих випадках - робочим засобам вимірювальної техніки.

 • Для взаємного зрівняння еталонів, які за тих чи інших обставин не можуть бути звірені безпосередньо, служить еталон передавання.За складом еталони бувають у вигляді одиничних, групових еталонів, еталонних наборів або комплексу засобів вимірювальної техніки.

 • За складом еталони бувають у вигляді одиничних, групових еталонів, еталонних наборів або комплексу засобів вимірювальної техніки.

 • Одиничний еталон становить одну міру, вимірювальний прилад або вимірювальну установку,Груповий еталон складається (для підвищення надійності) з одиничних мір чи вимірювальних пристроїв і відтворює розмір одиниці як середнє арифметичне. Елементи групового еталона можуть бути використані як одиничні робочі еталони.

 • Груповий еталон складається (для підвищення надійності) з одиничних мір чи вимірювальних пристроїв і відтворює розмір одиниці як середнє арифметичне. Елементи групового еталона можуть бути використані як одиничні робочі еталони.Для зберігання чи відтворення розміру одиниці фізичної величини або її вимірювання в певному діапазоні значень служать набори відповідних мір або вимірювальних приладів (еталонні набори).

 • Для зберігання чи відтворення розміру одиниці фізичної величини або її вимірювання в певному діапазоні значень служать набори відповідних мір або вимірювальних приладів (еталонні набори).Еталони даної країни називають державними (національними), а еталони, що належать до певної групи країн, - міжнародними.

 • Еталони даної країни називають державними (національними), а еталони, що належать до певної групи країн, - міжнародними.Державні еталони реалізуються в комплекси ЗВТ, які забезпечують зберігання, відтворення та передавання розмірів одиниць вторинним еталонам.

 • Державні еталони реалізуються в комплекси ЗВТ, які забезпечують зберігання, відтворення та передавання розмірів одиниць вторинним еталонам.

 • Для забезпечення єдності вимірювань у міжнародному масштабі державні еталони різних країн періодично звіряють між собою та з міжнародними еталонами, які знаходяться в Міжнародному бюро мір та ваг (МБМВ).- це процедура, в результаті якої третя (незалежна від виробника та постачальника) сторона дає письмове підтвердження про відповідність продукції певним вимогам, які поширюються на цю продукцію.

 • - це процедура, в результаті якої третя (незалежна від виробника та постачальника) сторона дає письмове підтвердження про відповідність продукції певним вимогам, які поширюються на цю продукцію.Передавання розміру одиниці фізичної величини від первинного еталона до робочих засобів вимірювальної техніки здійснюється за схемою

 • Передавання розміру одиниці фізичної величини від первинного еталона до робочих засобів вимірювальної техніки здійснюється за схемою

Для порівняння властивостей чи складу речовин (матеріалів) створюються зразкові речовини та стандартні зразки.

 • Для порівняння властивостей чи складу речовин (матеріалів) створюються зразкові речовини та стандартні зразки.- зразкова міра у вигляді речовини з відповідними властивостями, які відтворюються при додержанні умов приготування, що подані у затвердженій специфікації, наприклад, чиста вода, чистий метал, сплав декількох металів тощо.

 • - зразкова міра у вигляді речовини з відповідними властивостями, які відтворюються при додержанні умов приготування, що подані у затвердженій специфікації, наприклад, чиста вода, чистий метал, сплав декількох металів тощо.- міра для відтворення розмірів величин, що характеризують властивості чи склад речовин або матеріалів, наприклад, стандартний зразок складу певної руди для контролю правильності визначення вмісту її компонентів, стандартний зразок властивостей феромагнітного матеріалу.

 • - міра для відтворення розмірів величин, що характеризують властивості чи склад речовин або матеріалів, наприклад, стандартний зразок складу певної руди для контролю правильності визначення вмісту її компонентів, стандартний зразок властивостей феромагнітного матеріалу. • Види метрологічних перевірок засобів вимірювальної техніки(надалі - перевірка) - встановлення придатності ЗВТ до застосування на основі експериментального визначення його метрологічних характеристик і контролю їх відповідності встановленим нормам.

 • (надалі - перевірка) - встановлення придатності ЗВТ до застосування на основі експериментального визначення його метрологічних характеристик і контролю їх відповідності встановленим нормам.Метрологічну перевірку ЗВТ здійснюють згідно з Законом України "Про метрологію та метрологічну діяльність" та ДСТУ 2708-99

 • Метрологічну перевірку ЗВТ здійснюють згідно з Законом України "Про метрологію та метрологічну діяльність" та ДСТУ 2708-99Державної системи забезпечення єдності вимірювань перевірка може бути

 • Державної системи забезпечення єдності вимірювань перевірка може бути

 • первинною,

 • періодичною,

 • позачерговою,

 • інспекційною

 • експертною.здійснюється при випуску ЗВТ з виробництва або після ремонту, а також при ввезенні ЗВТ з-за кордону партіями.

 • здійснюється при випуску ЗВТ з виробництва або після ремонту, а також при ввезенні ЗВТ з-за кордону партіями.

 • Первинній перевірці підлягає кожен екземпляр ЗВТ.підлягають ЗВТ, що знаходяться в експлуатації або на зберіганні, через певні міжперевірочні інтервали, які встановлюються, виходячи із забезпечення метрологічної справності ЗВТ на період між перевірками.

 • підлягають ЗВТ, що знаходяться в експлуатації або на зберіганні, через певні міжперевірочні інтервали, які встановлюються, виходячи із забезпечення метрологічної справності ЗВТ на період між перевірками.підлягають ЗВТ, що знаходяться в експлуатації або на зберіганні, і виконується вона в таких випадках:

 • підлягають ЗВТ, що знаходяться в експлуатації або на зберіганні, і виконується вона в таких випадках:

 • - якщо необхідно переконатися у придатності ЗВТ до застосування;

 • - при пошкодженні клейма, пломби або втрат документів, що засвідчують проходження ЗВТ первинної або періодичної перевірки;- при введенні в експлуатацію ЗВТ після зберігання, упродовж якого не могла бути виконана періодична перевірка;

 • - при введенні в експлуатацію ЗВТ після зберігання, упродовж якого не могла бути виконана періодична перевірка;

 • - при передачі ЗВТ на тривале зберігання, коли закінчилась половина встановленого для них міжперевірочного інтервалу.

 • Терміни виконання позачергової перевірки призначаються незалежно від термінів періодичних перевірок.зокрема, вибіркова, виконується для виявлення придатності ЗВТ до застосування при здійсненні державного нагляду та відомчого контролю за станом і використанням ЗВТ органами метрологічних служб.

 • зокрема, вибіркова, виконується для виявлення придатності ЗВТ до застосування при здійсненні державного нагляду та відомчого контролю за станом і використанням ЗВТ органами метрологічних служб.здійснюється при виникненні спірних питань щодо метрологічних характеристик, справності та придатності ЗВТ до застосування, а також правильності їх експлуатації.

 • здійснюється при виникненні спірних питань щодо метрологічних характеристик, справності та придатності ЗВТ до застосування, а також правильності їх експлуатації.Експертну перевірку виконують органи державної метрологічної служби на основі письмових вимог (заяв) суду, прокуратури, міліції, державного арбітражу, підприємств тощо.

 • Експертну перевірку виконують органи державної метрологічної служби на основі письмових вимог (заяв) суду, прокуратури, міліції, державного арбітражу, підприємств тощо.здійснюється органами державної та відомчих метрологічних служб.

 • здійснюється органами державної та відомчих метрологічних служб.- використовуються в органах державної метрологічної служби;

 • - використовуються в органах державної метрологічної служби;

 • - випускаються з виробництва або використовуються на підприємствах як зразкові;- застосовуються як робочі для вимірювань, результати яких використовуються для обліку матеріальних цінностей, палива, енергії, в торгівлі, для захисту довкілля та охорони праці;

 • - застосовуються як робочі для вимірювань, результати яких використовуються для обліку матеріальних цінностей, палива, енергії, в торгівлі, для захисту довкілля та охорони праці;- використовуються для вимірювань, результати яких служать підставою для реєстрації національних та міжнародних спортивних рекордів

 • - використовуються для вимірювань, результати яких служать підставою для реєстрації національних та міжнародних спортивних рекордівпідлягають ЗВТ, що не ввійшли у перелік ЗВТ, які підлягають обов'язковій державній перевірці.

 • підлягають ЗВТ, що не ввійшли у перелік ЗВТ, які підлягають обов'язковій державній перевірці.

 • Відомчу перевірку здійснюють підрозділи метрологічної служби підприємства.Конкретна номенклатура ЗВТ, що підлягають відомчій перевірці, встановлюється відомчою метрологічною службою підприємства і територіальним органом Держстандарту.

 • Конкретна номенклатура ЗВТ, що підлягають відомчій перевірці, встановлюється відомчою метрологічною службою підприємства і територіальним органом Держстандарту. • Методи метрологічної перевірки засобів вимірювальної технікизасобів вимірювальної техніки розділяються на дві групи:

 • засобів вимірювальної техніки розділяються на дві групи:

 • з використанням зразкового ЗВТ

 • без використання зразкового ЗВТ (автономна перевірка).- безпосереднє порівняння перевірюваного ЗВТ із зразковим ЗВТ;

 • - безпосереднє порівняння перевірюваного ЗВТ із зразковим ЗВТ;

 • - порівняння перевірюваного ЗВТ із зразковим ЗВТ за допомогою компаратора;

 • - непрямі вимірювання величини, що відтворюється перевірюваним ЗВТ.- прямі вимірювання перевірюваним ЗВТ величини, що відтворюється зразковою мірою (однозначною або багатозначною);

 • - прямі вимірювання перевірюваним ЗВТ величини, що відтворюється зразковою мірою (однозначною або багатозначною);

 • - прямі вимірювання зразковим ЗВТ величини, що відтворюється перевірюваною мірою;

 • .Є одним із найпоширеніших методів перевірки різних ЗВТ.

 • Є одним із найпоширеніших методів перевірки різних ЗВТ.

 • Його застосовують для перевірки приладів прямого перетворення:

 • електричних - амперметрів, вольтметрів, ватметрів, частотомірів, омметрів тощо

 • механічних - вимірювання тиску, витрат тощо. • ДС - джерело сигналу

 • ПХ – прилад, що досліджується

 • ПЗ – зразковий прилад • Δ = ХП - ХЗ

 • Перевагами методу безпосереднього порівняння є

 • простота реалізації,

 • відсутність складного обладнання тощо,

 • недоліком - практична неможливість автоматизації перевірки.може реалізовуватися двома способами

 • може реалізовуватися двома способами

 • відліком похибки за показами зразкового приладу ПЗ

 • відліком похибки за показом перевірюваного приладу ПХ • РДН – регульоване джерело напруги

 • Δ = UX – UЗ

 • δЗ.ГР = ± δVЗ.ГР • РДС – регульоване джерело струму

 • Δ = ІХ – ІЗ

 • ΔЗ.ГР = ±δАЗ.ГР • Метод порівняння перевірюваного ЗВТ із зразковим ЗВТ за допомогою компаратораперевірюваного ЗВТ із зразковим ЗВТ за допомогою компаратора використовують тоді, коли безпосередньо порівняти покази двох приладів чи значення двох мір неможливо.

 • перевірюваного ЗВТ із зразковим ЗВТ за допомогою компаратора використовують тоді, коли безпосередньо порівняти покази двох приладів чи значення двох мір неможливо. • МЗ – зразкова міра

 • МХ – перевірювана мірапри порівнянні показів двох вольтметрів, один з яких використовується тільки у колах постійного струму, а другий тільки у колах змінного струму,

 • при порівнянні показів двох вольтметрів, один з яких використовується тільки у колах постійного струму, а другий тільки у колах змінного струму,

 • Компаратором може бути будь-який ЗВТ, який однаково реагує на сигнали перевірюваного і зразкового ЗВТ.Порівняння ЗВТ за допомогою компараторів здійснюють методами

 • Порівняння ЗВТ за допомогою компараторів здійснюють методами

 • протиставлення або

 • заміщення.Метод протиставлення полягає в оцінюванні результату сумісної дії двох ЗВТ (перевірюваного і зразкового) на два різні входи двоканального компаратора,

 • Метод протиставлення полягає в оцінюванні результату сумісної дії двох ЗВТ (перевірюваного і зразкового) на два різні входи двоканального компаратора,

 • Метод заміщення - у порівнянні результатів їх почергової дії на один і той самий вхід компаратора.Метод прямого вимірювання перевірюваним 3В величини, що відтворюється зразковою мірою.

 • Метод прямого вимірювання перевірюваним 3В величини, що відтворюється зразковою мірою.

 • може реалізовуватися двома способами: • ЗМЗ – змінна зразкова мірадо суміщення вказівника аналогового перевірюваного приладу або до встановлення необхідного показу цифрового перевірюваного приладу з перевірюваною позначкою шкали ХХ з подальшим визначенням абсолютної похибки Δ як різниці між показом ХХ перевірюваного ЗВТ і дійсним значенням міри XЗ

 • до суміщення вказівника аналогового перевірюваного приладу або до встановлення необхідного показу цифрового перевірюваного приладу з перевірюваною позначкою шкали ХХ з подальшим визначенням абсолютної похибки Δ як різниці між показом ХХ перевірюваного ЗВТ і дійсним значенням міри XЗзразкової міри ХЗ що дорівнює номінальному значенню величини для перевірюваного показу ЗВТ і подальшим відліком показу ХХ перевірюваного 3В на його відліковому пристрої і визначенням похибки

 • зразкової міри ХЗ що дорівнює номінальному значенню величини для перевірюваного показу ЗВТ і подальшим відліком показу ХХ перевірюваного 3В на його відліковому пристрої і визначенням похибки

 • Δ = ХХ - ХЗвимагає наявності спеціальних зразкових мір, які б відтворювали ту фізичну величину, в одиницях якої проградуйований перевірюваний ЗВТ або яку він безпосередньо вимірює.

 • вимагає наявності спеціальних зразкових мір, які б відтворювали ту фізичну величину, в одиницях якої проградуйований перевірюваний ЗВТ або яку він безпосередньо вимірює.висока продуктивність перевірки

 • висока продуктивність перевірки

 • можливість її автоматизації викликали появу нового різновиду багатозначних мір - калібраторів напруги та струмуПеревірка приладів прямого перетворення, зокрема, амперметрів і вольтметрів з використанням калібраторів є одним із найперспективніших та найефективніших видів перевірки ЗВТ.

 • Перевірка приладів прямого перетворення, зокрема, амперметрів і вольтметрів з використанням калібраторів є одним із найперспективніших та найефективніших видів перевірки ЗВТ.Метод прямого вимірювання зразковим ЗВТ величини, що відтворюється перевірюваною мірою

 • Метод прямого вимірювання зразковим ЗВТ величини, що відтворюється перевірюваною мірою • Мх – досліджувана мірадля перевірки мір фізичних величин невисокої точності.

 • для перевірки мір фізичних величин невисокої точності.

 • Значення похибки Δ визначається як різниця між номінальним значенням перевірюваної міри Хн і показом ХЗ зразкового ЗВТ, одержаним при прямому вимірюванні розміру цієї міри, тобто

 • Δ = Хн - ХЗцього методу перевірки є прямі вимірювання параметрів мір опору, ємності та індуктивності за допомогою мостів постійного та змінного струму, мір ЕРС - за допомогою компенсаторів постійного струму або компараторів напруг тощо.

 • цього методу перевірки є прямі вимірювання параметрів мір опору, ємності та індуктивності за допомогою мостів постійного та змінного струму, мір ЕРС - за допомогою компенсаторів постійного струму або компараторів напруг тощо. • Метод непрямих вимірювань величини, що відтворюється перевірюваним ЗВТ (мірою чи вимірювальним приладом).Метод використовується, коли прямі вимірювання застосувати неможливо або коли непрямі вимірювання простіші чи точніші, ніж прямі.

 • Метод використовується, коли прямі вимірювання застосувати неможливо або коли непрямі вимірювання простіші чи точніші, ніж прямі.

 • Прикладом застосування методу непрямих вимірювань є перевірка лічильника електричної енергії, відносну похибку δ якого розраховують за формулою • WП - значення електричної енергії за показами перевірюваного лічильника

 • WЗ - дійсне значення електричної енергії за показами зразкових приладів.зразкового лічильника необхідної точності значення WХ можна знайти як добуток потужності на час за показами PЗ зразкового ватметра і tЗ зразкового секундоміра як:

 • зразкового лічильника необхідної точності значення WХ можна знайти як добуток потужності на час за показами PЗ зразкового ватметра і tЗ зразкового секундоміра як:

 • WX = WН/П = PЗ tЗметодом непрямого вимірювання електричної енергії сумарна похибка зразкових ЗВТ складається з похибки вимірюванню потужності та похибки вимірювання часу і не повинна перевищувати допустимого для цього лічильника значення.

 • методом непрямого вимірювання електричної енергії сумарна похибка зразкових ЗВТ складається з похибки вимірюванню потужності та похибки вимірювання часу і не повинна перевищувати допустимого для цього лічильника значення.Перевірка без застосування зразкових засобів вимірюваної техніки виникла прі розробленні особливо точних ЗВТ, які не можуть бути перевірені розглянутими методами внаслідок відсутності ще точніших ЗВТ з відповіднимі границями вимірювань.

 • Перевірка без застосування зразкових засобів вимірюваної техніки виникла прі розробленні особливо точних ЗВТ, які не можуть бути перевірені розглянутими методами внаслідок відсутності ще точніших ЗВТ з відповіднимі границями вимірювань.Комплектна - метрологічні характеристики ЗВТ визначаються як для єдиного цілого без визначення метрологічних характеристик окремих його частин.

 • Комплектна - метрологічні характеристики ЗВТ визначаються як для єдиного цілого без визначення метрологічних характеристик окремих його частин.

 • Поелементна - метрологічні характеристики перевірюваного ЗВТ знаходять за метрологічними характеристиками його елементів або частинбути інваріантним до умов вимірювань і властивостей досліджуваних об'єктів, тобто ні умови вимірювань, ні властивості об'єктів не повинні впливати на його метрологічні характеристики;

 • бути інваріантним до умов вимірювань і властивостей досліджуваних об'єктів, тобто ні умови вимірювань, ні властивості об'єктів не повинні впливати на його метрологічні характеристики;

 • повинен бути призначений для вимірювань тих самих фізичних величин чи параметрів вимірювальних сигналів, що й перевірюваний ЗВТ, або тих величин, які передбачені методом перевірки;діапазон вимірювань (діапазон зміни значень зразкової міри) повинен перекривати діапазон вимірювань перевірюваного ЗВТ або діапазон, передбачений методом перевірки;

 • діапазон вимірювань (діапазон зміни значень зразкової міри) повинен перекривати діапазон вимірювань перевірюваного ЗВТ або діапазон, передбачений методом перевірки;похибка δЗ.ГР вимірювання зразковим ЗВТ або сумарна похибка вимірювання зразковими ЗВТ не повинна перевищувати 1/α від значення похибки δХ.ГР перевірюваного ЗВТ при вимірюванні ними одного і того самого значення вимірюваної величини

 • похибка δЗ.ГР вимірювання зразковим ЗВТ або сумарна похибка вимірювання зразковими ЗВТ не повинна перевищувати 1/α від значення похибки δХ.ГР перевірюваного ЗВТ при вимірюванні ними одного і того самого значення вимірюваної величини • Значення співвідношення 1/α між похибками δЗ.ГР та δХ.ГР знаходять згідно з методичними вказівками МИ 187-86 і воно може набувати такі значення:

 • 1:2; 1:2,5; 1:3; 1:4; 1:5 та 1:10.Співвідношення 1:3 є достатнім для того, щоб похибка зразкового ЗВТ істотно не впливала на результат перевірки, що випливає із критерію визначення нехтовно малої похибки.

 • Співвідношення 1:3 є достатнім для того, щоб похибка зразкового ЗВТ істотно не впливала на результат перевірки, що випливає із критерію визначення нехтовно малої похибки.

 • Брати ж зразковий ЗВТ з похибкою, меншою, ніж 1/5 від похибки перевірюваного ЗВТ, нераціонально з економічних і технічних міркувань.прямого перетворення (амперметра чи вольтметра), клас точності якого встановлено у вигляді основної допустимої зведеної похибки γХ.ГР , також може бути використано як зразковий прилад прямого перетворення, клас точності γЗ.ГР якого визначають як

 • прямого перетворення (амперметра чи вольтметра), клас точності якого встановлено у вигляді основної допустимої зведеної похибки γХ.ГР , також може бути використано як зразковий прилад прямого перетворення, клас точності γЗ.ГР якого визначають якміж класами точності γЗ.ГР і γХ.ГР зразкового та перевірюваного приладів залежить не тільки від необхідного співвідношення між похибками δЗ.ГР та δХ.ГР вимірювань цими приладами, але й від співвідношення між їх границями вимірювань ХКХ і ХКЗ .

 • між класами точності γЗ.ГР і γХ.ГР зразкового та перевірюваного приладів залежить не тільки від необхідного співвідношення між похибками δЗ.ГР та δХ.ГР вимірювань цими приладами, але й від співвідношення між їх границями вимірювань ХКХ і ХКЗ .зразкового та перевірюваного приладів бажано мати однаковими або, принаймні, границя вимірювання ХКЗ зразкового приладу може бути дещо більшою від границі вимірювання ХКХ перевірюваного приладу.

 • зразкового та перевірюваного приладів бажано мати однаковими або, принаймні, границя вимірювання ХКЗ зразкового приладу може бути дещо більшою від границі вимірювання ХКХ перевірюваного приладу.-зовнішній огляд приладу;

 • -зовнішній огляд приладу;

 • - перевірка роботоздатності;

 • - визначення впливу нахилу на покази приладу;

 • - перевірка електричної міцності ізоляції і визначення опору ізоляції;

 • - визначення основної похибки та варіації показів;-- встановлення величини "неповернення" вказівника на нульову позначку шкали

 • -- встановлення величини "неповернення" вказівника на нульову позначку шкали

 • - визначення часу заспокоєння рухомої частини приладу;

 • -розрахунок похибки спрацювання контактного пристрою;

 • - визначення похибки реєстрації показів.1. Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» — К.: № 111/98 — ВР, 11.02.1998р.

 • 1. Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» — К.: № 111/98 — ВР, 11.02.1998р.

 • 2. ДСТУ 2708-99. Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення.

 • 3. МИ 187-86 ГСИ. Средства измерений. Установление значений параметров методик поверки.

 • 4. ГОСТ 8.497-83. ГСИ. Амперметры, вольтметры, ватгметры, варметры. Методы и средства поверки.Поліщук розд. 4

 • Поліщук розд. 4

 • Дорожевец 2 р45

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка