Лабораторія законодавчих ініціатив м. Донецьк, 8-10. 12. 2006 Партії, виборча система та політична відповідальність Основні передумови для посилення ролі партій у здійсненні владиДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.
ТипЗакон


Ефективність політичних партій в Україні: проблеми та перспективи

 • Лабораторія законодавчих ініціатив

 • м. Донецьк, 8-10.12.2006


1. Партії, виборча система та політична відповідальність1.1. Основні передумови для посилення ролі партій у здійсненні влади

 • Запровадження пропорційної виборчої системи з голосуванням за закриті списки кандидатів від партій на парламентських та місцевих виборах

 • Набуття чинності Законом “Про внесення змін до Конституції України” від 8.12.2004 р., розширення кадрових і контрольних повноважень парламенту у сфері виконавчої влади, посилення ролі Кабінету Міністрів у здійсненні виконавчої влади

 • Запровадження державного фінансування політичних партій (Закон від 27.11.2003 р.)1.2. Чинники, які не сприяють подальшому посиленню ролі партій у здійсненні влади та політичній відповідальності партій

 • Незавершеність розмежування повноважень між главою держави і урядом (збереження за Президентом права призначати голів місцевих державних адміністрацій, окремих членів Кабінету Міністрів, функцій “керівництва” у сфері зовнішньої політики, національної безпеки і оборони), відсутність Закону “Про Кабінет Міністрів України”

 • Слабкість органів регіонального самоврядування, відсутність у районних та обласних рад власних виконавчих органів

 • Особливості формування списків кандидатів на парламентських і місцевих виборах і специфіка пропорційної виборчої системи, яка застосовується на виборах (єдиний багатомандатний округ, закритість списків “одноетапне” висування кандидатів, яке посилює позиції партійного керівництва і не сприяє розвитку місцевих осередків партій)1.3. Основні кроки, необхідні для посилення ролі партій у здійсненні влади

 • Крок 1. Завершення перерозподілу повноважень у центрі та на місцях (перерозподіл повноважень між главою держави і урядом, доопрацювання та прийняття законопроекту № 3207-1 до наступних місцевих виборів)

 • Крок 2. Внесення змін до виборчого законодавства (подальше удосконалення пропорційної виборчої системи, перегляд порядку формування списків кандидатів на виборах, підвищення виборчих бар'єрів для блоків тощо)

 • Крок 3. Посилення фінансової спроможності політичних партій (розширення джерел фінансування, виконання вимог Закону “Про політичні партії в Україні” в частині фінансування статутної діяльності партій)

 • Крок 4. Посилення державного контролю за діяльністю політичних партій1.4. Крок 1 – завершення перерозподілу владних повноважень на центральному та місцевому рівнях

 • Визначення статусу Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, проведення розмежування повноважень президента і уряду у сфері їхньої конкуруючої компетенції (зовнішня політика, національна безпека і оборона)

 • Доопрацювання, попереднє схвалення та прийняття проекту Закону “Про внесення змін до Конституції України” № 3207-1 (ліквідація районних державних адміністрацій, створення виконавчих органів районних та обласних рад, запровадження виборних посад обласного, районного голови, розмежування повноважень між обласними державними адміністраціями та виконавчими органами обласних рад)

 • Схвалення нових редакцій Законів “Про місцеве самоврядування”, “Про місцеві державні адміністрації”, внесення змін до Бюджетного кодексу України

 • Проведення реформи адміністративно-територіального устрою1.5. Крок 2 – внесення змін до виборчого законодавства

 • Збільшення кількості виборчих округів, в яких здійснюється перерозподіл мандатів на парламентських виборах, виборах обласних та районних рад. У перспективі видається за доцільне запровадження голосування за напіввідкриті списки кандидатів (преференційного голосування)

 • Перегляд виборчих бар'єрів для виборчих блоків у напрямі їх підвищення.

 • Перехід до двоетапного висування кандидатів на виборах за принципом “знизу - вверх” (надання пріоритетного права висування кандидатів місцевим організаціям партій)1.6. Характеристика пропорційних виборчих систем у країнах ЄС

 • ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ

 • За пропорційними виборчими системами парламенти обираються у 18 з 25 країн ЄС (винятки складають Великобританія, Ірландія, Литва, Мальта, Німеччина, Угорщина, Франція)

 • У єдиному багатомандатному окрузі парламентські вибори проводяться лише у 2 з 25 країн ЄС (Нідерланди, Словаччина)

 • Голосування за закриті списки кандидатів від партій і блоків практикується лише у 4 з 25 країн ЄС (Австрія, Іспанія, Італія, Португалія), в інших країнах практикується преференційне голосування (виборці можуть впливати на порядок розподілу мандатів між кандидатами від партії)

 • У багатьох країнах ЄС, де виборча система передбачає застосування загороджувальних бар'єрів для блоків встановлено вищі бар'єри, ніж для партій (Італія – 4% для партій, 10% для блоків і 2% для кожної партії у складі блоку; Литва – 5% і 7% відповідно, Польща – 3% і 5% відповідно, Чехія – 5% для партій і 5%, помножених на кількість партій в блоці – для блоку1.7. Крок 3 – посилення фінансової спроможності партій

 • Розширення дозволених видів господарської діяльності партій, надання партіям права створювати підприємства

 • Запровадження стимулів для підтримки статутної діяльності партій фізичними та юридичними особами

 • Звільнення членських внесків від оподаткування податком на прибуток

 • Виконання положень Закону “Про політичні партії в Україні” в частині державного фінансування статутної діяльності партій2. Напрями посилення фінансової спроможності та прозорості партій в Україні2.1. Неоподатковувані джерела фінансування діяльності партій в Україні

 • Безповоротна фінансова допомога і добровільні пожертвування фізичних (крім іноземних громадян, апатридів та анонімних осіб) та юридичних осіб (крім благодійних, релігійних, міжнародних організацій, інших політичних партій, підприємств з часткою державної або комунальної власності, підприємств нерезидентів), держави (ст. 15, 17-1 – 17-9 Закону “Про політичні партії в Україні”, ст. 7.11.3 Закону “Про оподаткування прибутку підприємств”)

 • Доходи від основної діяльності - доходи від продажу суспільно-політичної літератури, інших пропагандистсько агітаційних матеріалів, виробів із власною символікою, проведення фестивалів, свят, виставок, лекцій, інших суспільно-політичних заходів (ст. 24 Закону “Про об'єднання громадян”, ст. 7.11.3. Закону “Про оподаткування прибутку підприємств”)

 • Пасивні доходи (проценти, дивіденди, страхові виплати, роялті) (ст. ст. 7.11.3, 7.11.13 Закону “Про оподаткування прибутку підприємств”)2.2. Основні причини слабкої фінансової спроможності політичних партій в Україні

 • Відсутність чіткої ідеології, електорату, стабільного партійного (кадрового) активу

 • Недостатність законодавчих стимулів для фінансової підтримки з боку фізичних та юридичних осіб

 • Законодавчі обмеження джерел фінансування партійної діяльності та господарської діяльності

 • Невиконання вимог Закону “Про політичні партії” в частині державного фінансування статутної діяльності партій

 • Низька активність партій щодо залучення коштів на підтримку своєї статутної діяльності2.3. Негативний вплив положень законодавства на партійні фінанси

 • Обмеження у здійсненні господарської діяльності, заборона створювати підприємства (ч. 2 ст. 24 Закону “Про об'єднання громадян”)

 • “Незахищеність” видатків на державне фінансування статутної діяльності партій (проектом Закону України “Про Державний бюджет України на 2007 рік” пропонується зупинити дію положень Закону “Про політичні партії в Україні” в частині фінансування статутної діяльності партій у 2007 році)

 • Оподаткування членських внесків (ст. 7.11.3 Закону “Про оподаткування прибутку підприємств”)

 • Заборона перерахувань коштів до виборчих фондів юридичними особами

 • Відсутність дієвих стимулів для фінансової підтримки діяльності партій юридичними особами (до валових витрат можуть бути віднесені лише 2-5% від оподатковуваного прибутку попереднього звітного року, перераховані партіям (ст. 5.2.2. Закону “Про оподаткування прибутку підприємств”). Сума перевищення не включається до валових витрат “спонсора"- юридичної особи

 • Відсутність дієвих стимулів для фінансової підтримки діяльності партій фізичними особами (до податкового кредиту звітного року можуть бути включені лише 2-5% коштів, переданих партіям протягом звітного року (ст. 5.3.2. Закону “Про податок з доходів фізичних осіб”). Сума перевищення не включається до валових витрат “спонсора"- фізичної особи2.4. Основні наслідки слабкої фінансової спроможності партій в Україні

 • Слабкі кадрові резерви, неспроможність ефективно здійснювати статутні завдання, забезпечувати власний інституційний розвиток

 • Активна діяльність лише “під вибори”

 • Фінансова залежність більшості партій від фінансово-промислових груп, окремих фінансистів, зрощення бізнесу і політики

 • Тіньове фінансування і політична корупція

 • Фракційна нестабільність, низький рівень фракційної дисципліни2.5. Правове регулювання фінансування партій у зарубіжних країнах: статистика (вибірка – 111 країн світу)

 • Контроль за фінансуванням партій здійснює ЦВК – 63% країн

 • Обов'язок оприлюднення фінансових звітів – 53% країн

 • Відсутність обмежень максимального розміру внеску від одного пожертвувача – 73 % країн

 • Дозволяється іноземне фінансування політичних партій – 64% країн

 • Дозволяється фінансування партій юридичними особами (корпоративне фінансування) – 80% країн

 • Дозволяється фінансування партій юридичними особами з часткою державної власності у статутному фонді або юридичними особами, що є постачальниками робіт, товарів і послуг для державних потреб – 74% країн

 • Дозволяється фінансування партій профспілками – 85% країн

 • Відсутні обмеження граничних розмірів виборчих фондів – 76% країн

 • Пряме бюджетне фінансування політичних партій – 59% країн

 • Державне фінансування надається як під час виборів, так і у позавиборчий період – 58% країн

 • Державне фінансування надається партіям, які а) висувають кандидатів на парламентських виборах – 29% країн, б) представлені в парламенті поточного скликання – 38% країн.

 • Державне фінансування надається з метою: а) здійснення передвиборної агітації – 69% країн, б) виконання статутних завдань – 45% країн

 • Партії не мають пільг в оподаткуванні – 72% країн, донорам партій не надаються податкові пільги – 82% країн2.6. Регулювання недержавного фінансування партій: приклади країн Європи

 • Пряме державне фінансування політичних партій:

 • Австрія, Албанія, Бельгія, Болгарія, Боснія, Великобританія, Данія, Естонія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швейцарія, Швеція.

 • Дозволяється фінансування партій компаніями-резидентами:

 • Австрія, Албанія, Андорра, Болгарія, Боснія, Великобританія, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Словаччина, Фінляндія, Швейцарія, Швеція.

 • Не дозволяється фінансування партій компаніями-резидентами: Бельгія, Естонія, Польща, Португалія, Румунія, Угорщина Франція, Чехія.

 • Партії мають пільги в оподаткуванні:

 • Ісландія, Іспанія, Італія, Литва (податковий кредит), Мальта, Німеччина, Португалія, Румунія, Угорщина, Чехія.

 • Партії не мають пільг в оподаткуванні:

 • Австрія, Албанія, Бельгія, Боснія, Болгарія, Великобританія, Данія, Естонія, Ірландія, Кіпр, Латвія, Молдова, Нідерланди, Норвегія, Польща, Словаччина, Фінляндія, Франція, Швейцарія, Швеція.2.7. Забезпечення прозорості партійних фінансів: зарубіжний досвід (вибірка – 111 країн світу)

 • Обов'язок публічного оприлюднення джерел надходжень коштів – 53% країн

 • Обов'язок публічного оприлюднення напрямів витрачання коштів – 48% країн

 • Країни Європи, в яких партії не зобов'язані щорічно оприлюднювати звіти про напрями витрат:

 • Бельгія, Болгарія, Великобританія, Боснія, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Молдова, Німеччина, Польща, Португалія, Росія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія

 • Країни Європи, в яких партії зобов'язані щорічно оприлюднювати звіти про джерела надходжень коштів:

 • Албанія, Бельгія, Болгарія, Боснія, Естонія, Данія, Ірландія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Молдова, Нідерланди, Норвегія, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Угорщина, Франція, Чехія, Швейцарія (окремі кантони)2.8. Шляхи посилення фінансової спроможності політичних партій в Україні

 • Розширення дозволених видів господарської діяльності партій, надання права створювати підприємства (за аналогією з громадськими організаціями)

 • Збільшення % витрат на підтримку статутної діяльності партій, які включаються до податкового кредиту/валових витрат пожертвувача

 • Звільнення членських внесків від оподаткування податком на прибуток

 • Відмова від ідеї запровадження мораторію на фінансування статутної діяльності партій (проект Закону “Про Державний бюджет України на 2007 рік”)

 • Проведення партіями компаній по залученню коштів, насамперед – фізичних осіб2.9. Напрями забезпечення прозорості використання коштів партіями в Україні

 • Визначення строків опублікування фінансових звітів про доходи і видатки політичних партій, чітке визначення ЗМІ, в яких відповідні звіти мають бути опубліковані

 • Запровадження незалежного (недержавного) аудиту діяльності партій, прийняття нового Закону “Про Рахункову палату”

 • Покладення на партії обов'язку оприлюднення у фінансових звітах інформації про пожертвувачів (якщо розмір добровільного пожертвування перевищує певну суму)

 • Розширення повноважень ЦВК у здійсненні фінансового контролю за діяльністю партій

 • Запровадження юридичної відповідальності партій за неопублікування (несвоєчасне опублікування) щорічних звітів про доходи і видатки, опублікування недостовірних звітів порушення, пов'язані з поданням фінансових звітівКаталог: upload -> docs
docs -> Ставнійчук
docs -> Молодь Києва: вироблення ефективної політики у відповідь на виклики часу Матеріали до круглого столу
docs -> Шляхи вдосконалення механізму реалізації парламентського контролю в україні
docs -> Проект «Громадянин і держава: розвиток партнерства для ефективного урядування в Україні»
docs -> Аналітична доповідь “конституційна реформа: погляд громадянського суспільства”
docs -> Законами: «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» «Про телебачення і радіомовлення»
docs -> “Зелена книга” українського парламентаризму м. Київ
docs -> Співпраця влади та громадськості на місцевому рівні: український І зарубіжний досвід
docs -> Кількість Членів парламенту
docs -> Концептуальні засади: процес вироблення політики тренінг для представників місцевої влади та нуо


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка