Лабораторна діагностика в Харківській областіДата конвертації26.12.2016
Розмір445 b.
ТипЗакон


Лабораторна діагностика в Харківській області

 • http://kharkiv-lab.com/uk/


січень-лютий 2016 р - аналіз роботи лабораторної служби закладів охорони здоров’я Харківської області, обласного підпорядкування та м. Харкова за 2015 рік.

 • січень-лютий 2016 р - аналіз роботи лабораторної служби закладів охорони здоров’я Харківської області, обласного підпорядкування та м. Харкова за 2015 рік.

 • Лютий 2016 р. - засідання Товариства із лабораторної діагностики «Підсумки роботи клініко-лабораторної служби за 2015 рік та перспективні плани на 2016 рік»;У березні – червні проведена перевірка лабораторної служби

 • У березні – червні проведена перевірка лабораторної служби

 • Балаклійського,

 • Близнюківського,

 • Борівського,

 • Вовчанського районів.

Перелік чинних стандартів ISO Systems of management - Системи управління

ЗАКОН УКРАЇНИ “ Про метрологію та метрологічну діяльність ”

 • ЗАКОН УКРАЇНИ “ Про метрологію та метрологічну діяльність ”

 • Цей Закон регулює відносини, що виникають в процесі провадження метрологічної діяльності.

 • 1. Сферою законодавчо регульованої метрології є визначені цим Законом види діяльності, щодо яких з метою забезпечення єдності вимірювань та простежуваності здійснюється державне регулювання стосовно вимірювань, одиниць вимірювання та засобів вимірювальної техніки.

 • До сфери законодавчо регульованої метрології належать такі види діяльності:

 • 1) забезпечення захисту життя та охорони здоров’я громадян;

 • Розділ X ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року, крім пункту 9 розділу X "Прикінцеві та перехідні положення", який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.

 • 2. До приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони діють в частині, що не суперечить цьому Закону6. Свідоцтва про атестацію на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду, видані в установленому порядку до набрання чинності цим Законом, є чинними протягом визначеного в них строку дії або до прийняття протягом строку дії таких свідоцтв згідно із законами України та відповідно до частини четвертої статті 7 цього Закону рішень центральних органів виконавчої влади, інших державних органів про уповноваження відповідних підприємств та організацій, їх відокремлених підрозділів на проведення певних вимірювань, не пов’язаних з оцінкою відповідності продукції, процесів та послуг, у сфері законодавчо регульованої метрології, але не більш як три роки з дня набрання чинності цим Законом.

 • 6. Свідоцтва про атестацію на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду, видані в установленому порядку до набрання чинності цим Законом, є чинними протягом визначеного в них строку дії або до прийняття протягом строку дії таких свідоцтв згідно із законами України та відповідно до частини четвертої статті 7 цього Закону рішень центральних органів виконавчої влади, інших державних органів про уповноваження відповідних підприємств та організацій, їх відокремлених підрозділів на проведення певних вимірювань, не пов’язаних з оцінкою відповідності продукції, процесів та послуг, у сфері законодавчо регульованої метрології, але не більш як три роки з дня набрання чинності цим Законом.Система добровільного оцінювання стану вимірювань в лабораторіях на відповідність ДСТУ ISO 10012:2005

 • До кінця 2015 р. підтвердження незалежності і технічної компетентності вимірювальних лабораторій проводилося через процедуру атестації.

 • З 01 січня 2016 р вступив в силу Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 5 червня 2014 року № 1314-VII, стаття 7 якого передбачає регламентацію на законодавчому рівні повноважень центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, уповноважувати на проведення певних вимірювань, не пов'язаних з оцінкою відповідності продукції, процесів і послуг, у сфері законодавчо регульованій метрології

 • Станом на даний час питання на законодавчому рівні не врегульовано.ДП «Харківстандартметрологія» як підприємство, на яку наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29 березня 2005 р N 71 була покладена функція здійснення організаційно-методичного забезпечення робіт по підтвердженню компетентності та організації вимірювань, розробило і ввело Українську систему добровільного оцінювання стану вимірювань в метрологічних службах і лабораторіях підприємств і організацій.

 • ДП «Харківстандартметрологія» як підприємство, на яку наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29 березня 2005 р N 71 була покладена функція здійснення організаційно-методичного забезпечення робіт по підтвердженню компетентності та організації вимірювань, розробило і ввело Українську систему добровільного оцінювання стану вимірювань в метрологічних службах і лабораторіях підприємств і організацій.Ця система базується на гармонізованому зі стандартом Міжнародної організації зі стандартизації України національному стандарту ДСТУ ISO 10012: 2005. Відповідність стандарту ДСТУ ISO 10012: 2005 засвідчує впровадження суб'єктом господарювання системи управління вимірюваннями з метою забезпечення метрологічних вимог замовника. Зазначений стандарт не призначений в якості заміни або в якості доповнення до вимог ДСТУ ISO / IEC 17025 або будь-якого іншого стандарту.

 • Ця система базується на гармонізованому зі стандартом Міжнародної організації зі стандартизації України національному стандарту ДСТУ ISO 10012: 2005. Відповідність стандарту ДСТУ ISO 10012: 2005 засвідчує впровадження суб'єктом господарювання системи управління вимірюваннями з метою забезпечення метрологічних вимог замовника. Зазначений стандарт не призначений в якості заміни або в якості доповнення до вимог ДСТУ ISO / IEC 17025 або будь-якого іншого стандарту.

 • Підтвердження відповідності системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012: 2005 (тобто наявність вимірювальних можливостей і компетентність в проведенні вимірювань) відбувається шляхом проведення на договірних засадах незалежного аудиту метрологічної служби або лабораторії. При позитивних результатах аудиту оформляється свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012: 2005 терміном дії - три роки,

 • Протягом дії цього свідоцтва передбачається планове одноразове проведення моніторингу дотримання вимог ДСТУ ISO 10012: 2005 відповідно до Г.8 цього ж стандарту.

 • Українська система добровільного оцінювання стану вимірювань, яку пропонує ДП «Харківстандартметрологія», відповідає загальноєвропейській практиці добровільного проведення робіт

 • Участь метрологічної служби або лабораторії суб'єкта господарювання у зазначеній системі є виключно добровільним

ЗМІСТ

 • ЗМІСТ

 • Національний вступ

 • Вступ

 • 1 Сфера застосування

 • 2 Нормативні посилання

 • 3 Терміни та визначення

 • 4 Вимоги до менеджменту

 • 4.1 Організація і відповідальність менеджменту

 • 4.2 Система менеджменту якості (управління якістю)

 • 4.3 Управління документацією

 • 4.4 Договори про надання послуг

 • 4.5 Дослідження, що проводяться залученими лабораторіями

 • 4.6 Зовнішні послуги і постачання

 • 4.7 Консультаційні послуги

 • 4.8 Скарги

 • 4.9 Виявлення і контроль невідповідностей

 • 4.10 Коригувальні дії

 • 4.11 Запобіжні заходи

 • 4.12 Постійне поліпшення

 • 4.13 Управління записами

 • 4.14 Оцінювання та аудит

 • 4.15 Аналіз керівництвомЗМІСТ

 • ЗМІСТ

 • 5 Технічні вимоги

 • 5.1 Персонал

 • 5.2 Приміщення та умови навколишнього середовища

 • 5.3 Лабораторне обладнання, реагенти і витратні матеріали

 • 5.4 Переданалітичні процеси

 • 5.5 Процеси аналітичного дослідження

 • 5.6 Забезпечення якості результатів дослідження

 • 5.7 Постаналітичні процеси

 • 5.8 Повідомлення результатів

 • 5.9 Надання результатів

 • 5.10 Управління інформацією лабораторії

 • Додаток А (довідковий) Порівняння з ISO 9001:2008 і ISO/IEC 17025:2005

 • Додаток В (довідковий) Порівняння ISO 15189:2007 і ISO 15189:2012

 • Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів, гармонізованих з міжнародними документами, на які є посилання в цьому стандарті4.14 Оцінювання та аудит

 • 4.14 Оцінювання та аудит

 • 4.14.1 Загальні положення

 • Лабораторія повинна планувати і впроваджувати процеси оцінювання і внутрішнього аудиту, необхідні для того, щоб:

 • a) продемонструвати, що переданалітичні, аналітичні, постаналітичні, а також допоміжні процеси виконуються у спосіб, що відповідає потребам і вимогам користувачів;

 • b) забезпечити відповідність системі менеджменту якості;

 • c) постійно поліпшувати ефективність системи менеджменту якості.

 • Результати оцінювання та заходи щодо поліпшення якості мають бути включені до вихідних даних для аналізу керівництвом (див. 4.15).

 • Примітка. Стосовно заходів щодо поліпшення якості, див. пункти 4.10, 4.11 і 4.12.4.14.8 Аналіз зовнішніми організаціями

 • 4.14.8 Аналіз зовнішніми організаціями

 • Якщо результати аналізу, який проводиться зовнішніми організаціями, вказують на те, що лабораторія має невідповідності або потенційні невідповідності, лабораторія повинна вжити відповідні термінові дії і, якщо необхідно, коригувальні дії або запобіжні заходи для забезпечення постійної відповідності вимогам цього стандарту. Необхідно вести облік проведення такого аналізу, вжитих коригувальних дій та запобіжних заходів.

 • Примітка. Приклади аналізу, який здійснюють зовнішні організації включають: оцінювання під час акредитації, аналіз регуляторними органами, а також аналіз органами з питань охорони праці.

Комментарі Ул’яни Супрун: Потреба у медсестрах, регульована кількістю ліжок, а у прибиральницях – типом підлоги. Саме за такими “дороговказами”, тобто нормативами, мав формуватися штат будь-якого закладу охорони здоров’я протягом останніх 16 років. У подальшому від такого штату залежало фінансування закладу. Це відірване від реальності знущання над організацією роботи. Ми знаємо цінність свободи у самостійному визначенні своїх потреб та формуванні власної команди, тому першим нашим спільним рішенням була відміна наказу №33 від 23.02.2000. Натомість керівники закладів охорони здоров'я зможуть самостійно визначати їхню структуру, яка базуватиметься на досвіді та здоровому глузді.

 • Комментарі Ул’яни Супрун: Потреба у медсестрах, регульована кількістю ліжок, а у прибиральницях – типом підлоги. Саме за такими “дороговказами”, тобто нормативами, мав формуватися штат будь-якого закладу охорони здоров’я протягом останніх 16 років. У подальшому від такого штату залежало фінансування закладу. Це відірване від реальності знущання над організацією роботи. Ми знаємо цінність свободи у самостійному визначенні своїх потреб та формуванні власної команди, тому першим нашим спільним рішенням була відміна наказу №33 від 23.02.2000. Натомість керівники закладів охорони здоров'я зможуть самостійно визначати їхню структуру, яка базуватиметься на досвіді та здоровому глузді.Посилання на сайти

 • http://15189.ru/vse-materialy-sayta/ http://15189.ru/med-laboratorii/Загальна кількість досліджень, що виконана у 1-му півріччі 2016 року к КДЛ районів Харківської області

Загальна кількість досліджень, що виконана у 1-му півріччі 2016 - 2014 років у КДЛ районівЗагальна кількість досліджень, що виконана у 1-му півріччі 2016 - 2014 років у КДЛ районівЗагальна кількість досліджень, що виконана у 1-му півріччі 2016- 2014 років у КДЛ районів

Історія лабораторної медицини в Харківській області

 • Лабораторна діагностика – наукомістка і високотехнологічна галузь сучасної медицини. Немає жодної патології, в діагностиці якої не використовувалися б лабораторні дослідження. Одержання 70-80% об’єктивної діагностичної інформації забезпечується саме завдяки лабораторним тестам. Вони дозволяють оцінити важкість патологічного процесу, простежити перебіг захворювання та визначити ефективність лікування. Завдяки методам лабораторної діагностики здійснюється остаточна постановка діагнозу, встановлюється етіологія та патогенез багатьох захворювань. Збільшення витрат на лабораторну діагностику на 1% зменшує витрати на лікування на 5%.

 • Сутність лабораторної діагностики полягає в отриманні та наданні для клінічного використання інформації про клітинний та хімічний склад біологічних рідин і тканин, а також зміни у них, доказово пов’язані з певними патологічними процесами і станами організму. Одержання інформації щодо усього різноманіття захворювань забезпечується розвиненою системою досліджень, до яких належать гематологічні, хіміко-мікроскопічні, цитологічні, біохімічні, мікробіологічні, імунологічні, коагулологічні, генетичні, клітинно-технологічні і молекулярно-біологічні.Історія лабораторної медицини в Харківській області

 • Лабораторна діагностика має багатотисячолітню історію. Лікарі Давнього Єгипту, Греції, Індії та Китаю накопичили відомості щодо органолептичних властивостей крові і сечі та встановили їхнє діагностичне значення. Винахід мікроскопу у XVII в. дозволив встановити клітинний склад біологічних рідин і почати їх ретельне дослідження. Розвиток фізіології та біохімії уXVIII-XIXст. забезпечив розуміння біологічних процесів, що відбуваються в організмі людини, та створив підґрунтя для розвитку методів дослідження цих процесів. У 1830-1840 рр. лабораторна діагностика відокремлюється у самостійну галузь знань.

 • Сучасна лабораторна діагностика – розгалужена галузь знань, окремі розділи якої (клінічна лабораторна діагностика, біологічна хімія, мікробіологія, вірусологія та інші) постійно розвиваються.

 • У стародавні часи по зовнішньому вигляду сечі хворої людини робили висновок про хід захворювання. Індійські лікарі розрізняли до 10 видів сечі хворої людини. Розвиток лабораторної діагностики став можливим завдяки розвитку знань з органічної хімії, фізики, біології та раціональної медицини в 30-40 рр XIX століття.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка