Лекція 14 Мережі atm (Asynchronous Transfer Mode) План лекції Головні особливостіДата конвертації09.06.2016
Розмір445 b.
#5597
ТипЛекція


Комп'ютерні мережі

 • Лекція 14

 • Мережі ATM (Asynchronous Transfer Mode)


План лекції

 • Головні особливості

 • Адресація в АТМ

 • Утворення віртуального каналу

 • Формат пакета

 • Класи трафіку АТМ

 • Стек протоколів АТМГоловні особливості АТМ

 • Мережі АТМ застосовуються переважно для територіальних мереж

  • На технології АТМ можна будувати також локальні мережі
  • Це є економічно обґрунтованим, якщо у мережі необхідно передавати і файловий, і потоковий трафік
 • Мережі АТМ не надають окремих специфікацій фізичного рівня

  • Натомість, застосовують канали Т1/Е1, Т3/Е3, SDH/SONET, FDDI
 • Мережі АТМ поєднують ідеї комутації каналів і комутації пакетів

 • В мережах АТМ принципово неможливі:

  • Багатоадресні і широкомовні розсилки;
  • Дейтаграмний режим


Адресація в АТМ

 • Адреса АТМ має довжину у 20 байтів

  • Адреса має ієрархічну структуру
  • В адресі АТМ містяться префікси, що відповідають кодам країн, міст, провайдерів тощо (подібно до телефонних номерів і адрес Х.25)
  • Локальна адреса займає 8 байтів
 • Адреса застосовується лише під час встановлення з’єднання

  • Маршрутизація (для встановлення з’єднання) здійснюється на підставі таблиць
  • Таблиці створюються
   • автоматично за протоколом PNNI – як правило, у приватних мережах
   • або вручну (статично) – як правило, у публічних мережах


Утворення віртуального каналу

 • Підтримуються постійні віртуальні з’єднання (PVC) і комутовані віртуальні з’єднання (SVC)

 • У процесі встановлення з’єднання утворюється віртуальний канал, якому присвоюють ідентифікатор – VCI (3 байти)

  • У процесі обміну даними комутацію пакетів здійснюють на підставі ідентифікатора віртуального каналу VCI
  • VCI має ієрархічну структуру – його старша частина (префікс) має назву ідентифікатор віртуального шляху (VPI) і має довжину 8 біт
  • При роз’єднанні, VCI скасовується


Компроміс між вимогами файлового і потокового трафікуОбґрунтування розміру пакета

 • При швидкості 155 Мбіт/с (мінімальна для АТМ) час передавання пакета < 3 мкс

 • Вимоги телефонних каналів:

  • Частота дискретизації – 8 кГц (один відлік кожні 125 мкс)
  • Квантування – 8 біт (256 рівнів)
  • Таким чином, швидкість – 64 кбіт/с
 • Час пакетизації

  • 48 байт – 6 мс
  • телефоністи бажали менше, а комп’ютерники – більше


Формат пакетаКласи трафіку в АТМ

 • А – CBR (constant bit rate)

  • Гарантує максимальну затримку
  • Гарантує максимальну варіацію затримки
  • Гарантує максимальну частку втрачених комірок
  • Гарантує мінімум перепускної спроможності
  • Зручний для потокового відео і аудіо
 • B – rtVBR (real-time variable bit rate)

  • Гарантує середню швидкість обміну
  • Гарантує максимальну затримку і варіацію затримки
  • Зручний для стиснутого відео і голосу
 • C – nrtVBR (non-real-time variable bit rate)

  • Гарантує середню швидкість обміну
  • Не гарантує синхронізацію
  • Зручний для трафіку ТСР
 • ABR (available bit rate)

  • Гарантує мінімальну швидкість обміну
  • Підтримує зворотний зв’язок
 • UBR (unspecified bit rate)

  • Не надає жодних гарантій


Стек протоколів АТМСтек протоколів АТМ (детальніше)Передавання трафіку IP через мережі ATM

 • Технологія ATM претендує на роль загального і дуже гнучкого транспорту, на основі якого будують інші мережі

  • Технологія ATM може застосовуватись безпосередньо для транспортування повідомлень протоколів прикладного рівня
  • Насправді ATM частіше транспортує пакети інших протоколів канального і мережного рівнів (Ethernet, IP, IPX, frame relay, X.25)
 • Протокол Classical IP (RFC 1577) є першим протоколом, що визначив спосіб роботи інтермережі IP у тому випадку, коли одна з транзитних мереж працює за технологією ATM

  • Протокол отримав свою назву за класичну концепцію підмереж
 • ATM Forum розробив специфікацію LAN emulation (LANE), тобто емуляція локальних мереж, яка має забезпечити сумісність традиційних протоколів і обладнання локальних мереж з технологією ATM

  • Ця специфікація забезпечує сумісну роботу цих технологій на канальному рівні
 • На основі технології LANE працює нова специфікація ATM Forum – Multiprotocol Over ATM, МРОА

  • Ця специфікація ATM визначає ефективну передачу трафіка мережних протоколів – IP, IPX, DECnet і т.і. через мережу ATM


Classical IP

 • Одним з основних завдань протоколу Classical IP є пошук локальної адреси наступного маршрутизатора чи кінцевого вузла за його IP-адресою

  • У звичних нам мережах - протокол ARP
  • Мережа ATM не підтримує широкомовність, тому традиційний спосіб широкомовних ARP-запитів не працює
   • ATM належить до "Неширокомовних мереж з множинним доступом" (Non-Broadcast networks with Multiple Access, NBMA)
   • До таких мереж належать також мережі X.25 и frame relay
 • У загальному випадку для неширокомовних мереж стандарти TCP/IP визначають лише ручний спосіб побудови ARP-таблиць

  • Для технології ATM розроблена процедура автоматичного відображення IP-адрес на локальні адреси
 • Для передачі IP-пакетів через мережу ATM специфікація Classical IP визначає застосування протоколу рівня адаптації AAL5

  • Специфікація не визначає
   • ні параметрів трафіку і якості обслуговування
   • ні потрібної категорії послуг CBR, rtVBR, nrtVBR або UBR


Classical IP – логічні підмережі

 • У відповідності до специфікації Classical IP одна мережа ATM може мати кілька IP-підмереж, так званих логічних підмереж (Logical IP Subnet, LIS)

  • Усі вузли одної LIS мають спільну адресу мережі
  • Як і в класичній IP-мережі, увесь трафік між підмережами обов'язково проходить через маршрутизатор
  • Маршрутизатор має інтерфейси в усіх LIS, на які розбита мережа ATM
 • На відміну від класичних підмереж маршрутизатор може бути підключений до мережі ATM одним фізичним інтерфейсом, якому призначили кілька IP-адрес відповідно до кількості LIS в мережіЛогічні IP-підмережі у мережі ATMATMARP

 • Усі кінцеві вузли конфігуруються традиційним чином - для них задають

  • власну IP-адресу
  • маску і IP-адрес маршрутизатора за умовчанням
  • адресу ATM (або номер VPI/VCI у випадку постійного віртуального каналу, PVC) сервера ATMARP
   • Впровадження центрального сервера - це типове рішення для роботи через неширокомовну мережу
 • Кожний вузол звертається до сервера ATMARP, щоби виконати звичайний запит ARP

  • Формат запиту дуже близький до формату запиту протоколу ARP із стеку TCP/IP
  • Довжина апаратної адреси у ньому визначена у 20 байт (відповідно до довжини адреси ATM
  • У кожній логічній підмережі є власний сервер ATMARP
  • Зазвичай роль сервера ATMARP виконує маршрутизатор, що має інтерфейси в усіх логічних підмережах


ATMARP (2)

 • Отримавши перший запит ARP від кінцевого вузла, сервер спочатку надсилає йому зустрічний інверсний запит ATMARP, щоби з'ясувати IP- і АТМ-адреси цього вузла

  • Таким чином здійснюється реєстрація кожного вузла на сервері ATMARP
 • Сервер намагається виконати запит ATMARP вузла шляхом перегляду своєї бази

  • Якщо потрібний вузол вже зареєстрований у ній, і він належить тій самій логічній підмережі, що й вузол, який здійснив запит, то сервер надсилає адресу у якості відповіді
  • В іншому випадку він дає негативну відповідь
   • У звичайному протоколі ARP негативних відповідей не буває!


LANE

 • Специфікація LANE визначає спосіб перетворення кадрів і адрес МАС-рівня традиційних технологій локальних мереж у ділянки і комутовані віртуальні з'єднання SVC технології ATM, а також спосіб зворотного перетворення

  • Всю роботу по перетворенню протоколів виконують спеціальні компоненти, що вбудовують у звичайні комутатори локальних мереж
  • Ні комутатори ATM, ні робочі станції локальних мереж не помічають того, що вони працюють з іншими технологіями
   • Прозорість була однією з головних цілей розробників специфікації LANE
 • Специфікація LANE визначає лише канальний рівень взаємодії

  • За допомогою комутаторів ATM і компонентів емуляції LAN можна утворити лише віртуальні мережі
   • У цій специфікації їх називають емульованими мережами
  • Для з'єднання емульованих мереж потрібно застосовувати звичайні маршрутизатори


Приклад застосування LANEОсновні ідеї специфікації LANE

 • Основні елементи, що реалізують специфікацію – це програмні компоненти LEC (LAN Emulation Client) і LES (LAN Emulation Server)

 • Клієнт LEC грає роль граничного елемента між мережею ATM і станціями локальної мережі

 • На кожну локальну мережу, що підключена до мережі ATM, припадає один клієнт LEC

 • Сервер LES веде таблицю відповідності МАС-адрес станцій локальних мереж і АТМ-адрес граничних пристроїв з встановленими на них компонентами LEC, до яких підключені локальні мережі, що містять ці станції

 • Для кожної підключеної локальної мережі сервер LES зберігає одну АТМ-адресу граничного пристрою LEC і кілька МАС-адрес станцій, що входять до цієї мережі

 • Клієнтські частини LEC динамічно реєструють у сервері LES МАС-адреси кожної станції, що заново підключають до локальної мережі

 • Програмні компоненти LEC і LES можуть бути реалізовані у будь-яких пристроях – комутаторах, маршрутизаторах або робочих станціях ATMПринцип роботи LANE

 • Коли елемент LEC бажає надіслати пакет через мережу ATM станції іншої локальної мережі, також підключеної до мережі ATM, він надсилає запит на встановлення відповідності між МАС-адресою і АТМ-адресою серверу LES

 • Сервер LES відповідає на запит, вказуючи АТМ-адресу граничного пристрою LEC, до якого підключена мережа, що містить станцію призначення

 • Знаючи АТМ-адресу, пристрій LEC самостійно встановлює віртуальне з'єднання SVC через мережу ATM звичайним способом, що описаний у специфікації UNI

 • Після встановлення зв'язку кадри MAC локальної мережі перетворюються у ділянки ATM кожним елементом LEC за допомогою стандартних функцій збирання-розбирання пакетів (функції SAR) стеку ATMДодаткові можливості LANE

 • У специфікації LANE також визначено сервер для емуляції у мережі ATM широкомовних пакетів локальних мереж, а також пакетів з невідомими адресами – так званий сервер BUS (Broadcast and Unknown Server)

  • Цей сервер розповсюджує такі пакети в усі граничні комутатори, що під єднали свої мережі до емульованої мережі
 • Якщо необхідно утворити кілька емульованих мереж, що не взаємодіють між собою напряму, то

  • для кожної такої мережі необхідно активізувати власні сервери LES і BUS
  • у граничних комутаторах необхідно активізувати по одному елементу LEC для кожної емульованої мережі
 • Для зберігання інформації про кількість активізованих емульованих мереж, а також про АТМ-адреси відповідних серверів LES і BUS вводять ще один сервер – сервер конфігурації LECS (LAN Emulation Configuration Server)Multiprotocol Over ATM, МРОА

 • Ця специфікація ATM визначає ефективне передавання трафіку мережних протоколів – IP, IPX, DECnet та інших через мережу ATM

  • За призначенням вона близька до специфікації Classical IP, але вирішує значно більше завдань
 • Технологія МРОА дозволяє граничним комутаторам 3-го рівня, що підтримують будь-який мережний протокол, але не будують таблиці маршрутизації, знаходити найкоротший шлях через мережу ATM

  • МРОА застосовує серверний підхід, аналогічний тому, що був застосований у LANE
  • Сервер МРОА реєструє адреси (наприклад, IP-адреси) мереж, що обслуговуються граничними комутаторами 3-го рівня, а далі за запитом надає їх клієнтам МРОА, що вбудовані у ці комутатори
 • За допомогою технології МРОА маршрутизатори або комутатори 3-го рівня можуть поєднувати емульовані мережі, які утворені на основі специфікації LANEЗастосування технології ATM

 • У локальних мережах технологія Gigabit Ethernet має переваги перед ATM як у швидкості передавання даних, так і у відносній (на одиницю швидкості) вартості

  • Технологія ATM може мати переваги лише там, де суттєві можливості підтримки різних типів трафіку (відеоконференції, трансляція телевізійних передач і т.і.)
 • У територіальних мережах ATM застосовують:

  • там, де мережа frame relay не здатна упоратись з великими обсягами трафіку
  • і там, де треба забезпечити низький рівень затримок для передавання інформації реального часу
 • Основний споживач територіальних комутаторів ATM - це Internet

  • Мережі ATM виявились вигіднішим середовищем з'єднання IP-маршрутизаторів, ніж виділені канали SDH, оскільки віртуальний канал ATM може динамічно перерозподіляти свою перепускну спроможність між пульсуючим трафіком клієнтів IP-мереж
 • Хоча технологію ATM розробляли для одночасного передавання даних комп'ютерних і телефонних мереж, передавання голосу по каналам CBR для мереж ATM складає всього 5 % від загального трафіку, а передавання відеоінформації - 10 %

  • Телефонні компанії воліють передавати свій трафік безпосередньо по каналах SDH, не задовольняючись гарантіями QoS ATM
  • Поки що технологія ATM має недостатньо стандартів для плавного включення в існуючі телефоні мережі
  • Стандарти щодо сумісності ATM з технологіями комп'ютерних мереж цілком працездатні і задовольняють користувачів і мережних інтеграторів


Каталог: pub
pub -> Прийменник як службова частина мови Кифорук Оксана Вікторівна
pub -> Знаходити прислівники в текстах і пояснювати правильність думки; знаходити прислівники в текстах і пояснювати правильність думки
pub -> Завдання : розкрити роль прислівників у художніх, науково-популярних і ділових текстах
pub -> Читання “Дощиком”
pub -> «Квітни мово, наша рідна. Дмитро Білоус. Віра поета в неминуче відродження рідного слова у поезіях \"Вічно жива\" та \"Хліб і слово\"»
pub -> Основні групи фразеологізмів, багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів Мета
pub -> Ходи більше …бігай. Ходи більше …бігай


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка