Лекція №2 термодинаміка відкритих біологічних середовищДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.
ТипЛекція


ЛЕКЦІЯ №2

 • ТЕРМОДИНАМІКА ВІДКРИТИХ БІОЛОГІЧНИХ СЕРЕДОВИЩ.
Усі тіла складаються з найдрібніших частинок – атомів, молекул, до складу яких входять ще дрібніші елементарні частинки.

 • Усі тіла складаються з найдрібніших частинок – атомів, молекул, до складу яких входять ще дрібніші елементарні частинки.

 • Атоми і молекули речовини завжди перебувають у безперервному хаотичному русі.

 • Між частинками будь-якої речовини існують сили взаємодії: притягання і відштовхування. Ці сили мають електромагнітну природу .

 • Ці положення підтверджуються явищами дифузії, броунівського руху, особливостями будови і властивостями газів, рідин та твердих тіл.РІВНЯННЯ СТАНУ ІДЕАЛЬНОГО ГАЗУ

 • Ідеальним називається газ, молекули якого є матеріальними точками і потенціальна енергія взаємодії яких дорівнює нулю. Стан ідеального газу, коли немає зовнішніх полів, визначається для даної маси термодинамічними параметрами: об’ємом V, тиском p та температурою T . Рівняння, що пов’язує ці параметри газу при фіксованій масі, називають рівнянням стану ідеального газу. Рівняння стану встановлюють дослідним шляхом або на основі молекулярно–кінетичних уявлень. Прикладом такого рівняння є рівняння Менделєєва-Клапейрона:Виведення основного рівняння МКТ ґрунтується на моделі ідеального газу, а також на наступних уявленнях

 • Виведення основного рівняння МКТ ґрунтується на моделі ідеального газу, а також на наступних уявленнях

 • тиск газу на стінку не залежить від форми посудини. Тому припустимо, що посудина має форму кубу із сторонами .

 • зіткнення молекул між собою та зі стінками посудини є абсолютно пружними і симетричними, причому, інтервали часу між зіткненнями значно більші за час самих зіткнень.

 • якщо газ знаходиться у рівновазі, то всі напрямки руху молекул рівноймовірні і при відсутності зовнішніх сил молекули газу розподілені рівномірно по всьому об’єму.ВНУТРІШНЯ ЕНЕРГІЯ ІДЕАЛЬНОГО ГАЗУМЕХАНІЧНА РОБОТАРОБОТА ІДЕАЛЬНОГО ГАЗУ В ІЗОПРОЦЕСАХКІЛЬКІСТЬ ТЕПЛОТИ

Перший закон термодинаміки є законом збереження енергії, який сформульований у вигляді, зручному для розгляду теплових процесів: кількість теплоти, надана системі, йде на зміну внутрішньої енергії системи і здійснення системою роботи:

 • Перший закон термодинаміки є законом збереження енергії, який сформульований у вигляді, зручному для розгляду теплових процесів: кількість теплоти, надана системі, йде на зміну внутрішньої енергії системи і здійснення системою роботи:Застосування І закону термодинаміки до ізопроцесів

Термодинамічний процес, виконуваний системою, називають оборотним, якщо після нього можна повернути систему і всі тіла, які з нею взаємодіяли у вихідний стан таким чином, щоб в інших тілах не виникло ніяких залишкових явищ. Іншими словами, під час оборотного процесу система може повернутися у вихідний стан так, що в оточуючому середовищі не залишиться ніяких змін. Прикладом оборотного процесу є незатухаючі коливання тіла, підвішеного у вакуумі на абсолютно пружній пружині. Механічні коливання такої пружини не викликають змін енергії теплового руху частинок системи.

 • Термодинамічний процес, виконуваний системою, називають оборотним, якщо після нього можна повернути систему і всі тіла, які з нею взаємодіяли у вихідний стан таким чином, щоб в інших тілах не виникло ніяких залишкових явищ. Іншими словами, під час оборотного процесу система може повернутися у вихідний стан так, що в оточуючому середовищі не залишиться ніяких змін. Прикладом оборотного процесу є незатухаючі коливання тіла, підвішеного у вакуумі на абсолютно пружній пружині. Механічні коливання такої пружини не викликають змін енергії теплового руху частинок системи.

 • Прикладом необоротного процесу є гальмування тіла під дією сили тертя. Всі процеси, які супроводжуються тертям, є необоротними. Усі реальні процеси є необоротними. Але в деяких випадках умови протікання процесів є такими, що їх наближено можна вважати оборотними.ДРУГИЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМІКИ

 • Неможливим є процес, єдиним наслідком якого є передача тепла від холодного тіла гарячому (Клаузіус);

 • Неможливий процес єдиним наслідком якого є виконання роботи за рахунок охолодження одного тіла (Томсон);

 • Неможливо створити вічний двигун другого роду.

 • Найбільш загальним формулюванням другого закону термодинаміки є:

 • Ентропія замкнутої системи не може зменшуватися при будь-яких процесах, що в ній відбуваються

ЗМІНА ЕНТРОПІЇ ПРИ ТЕРМОДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСАХ

ТРЕТІЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМІКИВЛАСТИВОСТІ РЕАЛЬНИХ ГАЗІВКаталог: data -> kafedra -> theacher -> biofiz -> gural s -> %D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 -> %D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86i%D1%97 -> %D0%91%D1%96%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0 -> 1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> %D0%A4%D0%90%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A6%D0%95%D0%92%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99
%D0%A4%D0%90%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A6%D0%95%D0%92%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99 -> Коливання коливаннями називаються рухи або стани, які мають ту чи іншу степінь повторюваності у часі
%D0%A4%D0%90%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A6%D0%95%D0%92%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99 -> Тонкі напівпроникні оболонки, що відокремлюють клітину від зовнішнього середовища і функціональні одиниці клітини одну від одної
gural s -> Основи біореології та гемодинаміки


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка