Лекція 3-4 Заходи безпеки під час експлуатації електроприладів, апаратів, що працюють під тиском, балонів з газом; охорона праці у фізіотерапевтичних, рентгенкабінетах, операційнихДата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.
ТипЛекція


Кафедра медицини катастроф і військової медицини Лекція 3-4 Заходи безпеки під час експлуатації електроприладів , апаратів, що працюють під тиском, балонів з газом ; охорона праці у фізіотерапевтичних, рентгенкабінетах, операційних.

 • Автор:

 • Старший викладач

 • кафедри Ярошенко М. Б.


Мета лекції: конкретно розглянути спрямованість політики держави у сфері охорони праці медпрацівників під час роботи в фізіотерапевтичних кабінетах шляхом вивчення нормативних документів з охорони праці на прикладі Правил облаштування, експлуатації і техніки безпеки фізіотерапевтичних (відділень) кабінетів.Основне завдання Правил: забезпечення найбільш сприятливих і безпечних умов для здоров’я медичного персоналу і хворих під час проведення фізіотерапевтичних процедур. Дотримання цих Правил є обов’язковим при проектуванні, будівництві, реконструюванні та експлуатації ФТК.ФТК призначений для: електролікування, світлолікування, теплолікування, водолікування, грязелікування, аероіоноаерозоль- і електроаерозоль терапії, лікування інгаляцією та лікування масажем.Для проведення процедур по кожному виду лікування повинні бути обладнані окремі приміщення, але допускається в одному приміщенні електро- і світлолікування (за винятком стаціонарних апаратів УВЧ-генераторів та апаратів мікрохвиль).Обладнання повинно відповідати діючим правилам устрою електричних установок, а ФТ-апаратура - діючим медико-технічним вимогам.Одночасне проведення процедур однією медсестрою в різних (не суміжних) приміщеннях заборонено, а у суміжних приміщеннях двері між ними повинні бути зняті і пройма дверей повинна бути вільною.ФТ кабінет має мати кімнати відпочинку для хворих, обладнані кушетками і кріслами з розрахунку 4м² на кушетку та 2м² - на крісло. Для відпочинку після тепло-водо-грязелікувальних процедур необхідно виділяти площу в 80% робочих місць, а після прийому інших процедур - 25%. 40% місць в кімнаті відпочинку забезпечується кріслами.У відповідності з наказом Міністра охорони здоров’я України медичний і технічний персонал ФТК повинен проходити обов’язкові медичні огляди:

 • а) при поступленні на роботу і періодичні не рідше одного разу в 12 міс., при роботі в умовах впливу НВЧ, УВЧ і ВЧ -(короткі хвилі); при поступленні на роботу і періодичні, не рідше одного разу в 24 міс., при роботі в умовах впливу високих частот - ВЧ (середні і довгі хвилі).б) при поступленні на роботу і періодичні, не рідше одного разу в 12 міс., з усіма видами робіт з радіоактивними речовинами та джерелами іонізуючих випромінювань.

 • б) при поступленні на роботу і періодичні, не рідше одного разу в 12 міс., з усіма видами робіт з радіоактивними речовинами та джерелами іонізуючих випромінювань.Медперсонал ФТК, а також особи, зайняті технічним обслуговуванням ФТ апаратури, повинні бути підготовлені до надання першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом та світловим випромінюванням.У ФТК повинен систематично здійснюватися контроль зовнішнього середовища на наявність шкідливості:

 • а) забруднення повітря озоном, антибіотиками, сірководнем, парафіном та ін. хімічними речовинами;

 • б) радіоактивне випромінювання.Електро- і світлолікування (ЕСЛ)

 • Приміщення для ЕСЛ має бути сухим і світлим. Забороняється для покриття підлоги і штор використовувати синтетичні матеріали, які створюють статичні електричні заряди (підлога дерев’яна або покрита лінолеумом).До початку роботи кожної робочої зміни медичні сестри повинні перевіряти справність апаратури і заземлених проводів. При несправності необхідно негайно повідомити про це завідувача відділенням, а при його відсутності - головному лікареві або його заступникові. Одночасно роблять запис у контрольно-технічному журналі. Записи про дефекти наступними змінами не поновлюють до ліквідації несправності.

 • До початку роботи кожної робочої зміни медичні сестри повинні перевіряти справність апаратури і заземлених проводів. При несправності необхідно негайно повідомити про це завідувача відділенням, а при його відсутності - головному лікареві або його заступникові. Одночасно роблять запис у контрольно-технічному журналі. Записи про дефекти наступними змінами не поновлюють до ліквідації несправності. • Спеціаліст-електромеханік (фізіотехнік) повинен згідно графіку, але не рідше 1 разу на два тижні, проводити профілактичний огляд всієї електро- і світлолікувальної апаратури і видаляти виявлені дефекти з відміткою про це в журналі. • Розподільча напруга для живлення апаратів - 220 В. • До штепсельних розеток підключають тільки переносну та вимірювальну апаратуру зі споживаною потужністю не більше 500 Вт. Більш потужну апаратуру підключають через дві праві клеми на щитку • Проводи, якими підключають апарати до мережі, повинні бути виготовлені з гнучкого кабелю, а при його відсутності - з гнучких проводів, які введені в гумову трубку • Проводи, які йдуть від апаратів до хворого, повинні мати якісну ізоляцію. Проводи з висохлою та тріснутою ізоляцією експлуатувати заборонено.

 • Під час проведення процедур не можна залишати проводи на тілі хворого. • Металічні корпуси і штативи електро- і світлолікувальної апаратури, у тому числі переносні, а також нагрівачі , які можуть виявитися під напругою в результаті пошкодження ізоляції, підлягають захисному заземленню незалежно від місця їх встановлення і проведення процедур.При проведенні ЕЛ процедур поза фізіотерапевтичного кабінету (у перев’язочній, операційній, палаті і т.д.) , коли хворі приймають їх на металічних столах або ліжках, повинна бути виключена можливість дотикання з ними хворого. Для цього стіл покривають шерстяною ковдрою, 3-4 шарами прогумованої тканини, а також простирадлом таких розмірів, щоб краї його звисали з усіх кінців столу.

 • При проведенні ЕЛ процедур поза фізіотерапевтичного кабінету (у перев’язочній, операційній, палаті і т.д.) , коли хворі приймають їх на металічних столах або ліжках, повинна бути виключена можливість дотикання з ними хворого. Для цього стіл покривають шерстяною ковдрою, 3-4 шарами прогумованої тканини, а також простирадлом таких розмірів, щоб краї його звисали з усіх кінців столу. • При аварії будь-якого з апаратів він повинен негайно бути відключеним, а при аварії електромережі або пожежі повинен бути негайно вимкненим головний рубильник мережі.Кожний із видів фізіотерапевтичного лікування має свої технологічні особливості, у відповідності до яких розроблені правила безпечної праці та вимоги з техніки безпеки

 • Кожний із видів фізіотерапевтичного лікування має свої технологічні особливості, у відповідності до яких розроблені правила безпечної праці та вимоги з техніки безпекиВодо-грязелікування.

 • Балони з вуглекислотою, киснем і азотом встановлюють у приміщенні для ванн на відстані не менше 0,5 м від труб центрального опалення і гарячого водопостачання, так щоб на них не падали прямі сонячні промені. Балони обов’язково кріплять до стіни металічною скобою.При роботі з кисневими балонами необхідно дотримуватися наступного:

 • а) з метою запобігання вибуху балони з киснем не повинні містити промаслених (просалених) частин або прокладок і до них не можна доторкатися предметами, просоченими жиром;

 • б) балони з киснем повинні бути спорядженими спеціальним редукційним вентилем;

 • в) балони з киснем необхідно оберігати від падіння або ударів;

 • г) не підмотувати різьбові з’єднання льоном, паклею, а також змащення суриком та іншими жиромісткими матеріалами.Інгаляція

 • Для групової інгаляції виділяють кімнату площею з розрахунку 4м²на апарат, але не менше 12 м². Проведення інгаляцій в електро- і світлолікувальних кабінетах заборонено.

 • Компресор встановлюють у підвальному та напівпідвальному приміщенні площею не менше

 • 6 м² .

 • Температура у приміщенні для інгаляцій повинна бути +20ºС.Операційний блок - це комплекс спеціально обладнаних приміщень, призначених для проведення хірургічних операцій.Розташування і взаємозв’язок приміщень операційного блоку, особливості роботи персоналу визначаються насамперед вимогами асептики. Саме цим зумовлений поділ операційного блоку на зони з різними режимами роботи:Перша зона - стерильна(операційна, стерилізаційна інструментарію). Персонал операційної бригади може попасти в цю зону через санпропускник і передопераційну, а хворий - з наркозної.

 • Перша зона - стерильна(операційна, стерилізаційна інструментарію). Персонал операційної бригади може попасти в цю зону через санпропускник і передопераційну, а хворий - з наркозної.

 • Друга - зона суворого режиму (передопераційна, мийна, наркозна - вони безпосередньо сполучені з операційною).Третя - зона обмеженого режиму (кімната для збереження крові, апаратна, інструментально-матеріальна, приміщення медперсоналу, експрес-лабораторія, чиста половина санпропускника та ін.).

 • Третя - зона обмеженого режиму (кімната для збереження крові, апаратна, інструментально-матеріальна, приміщення медперсоналу, експрес-лабораторія, чиста половина санпропускника та ін.).

 • Четверта зона - загальнолікарняного режиму (приміщення, вхід до яких не пов’язаний з проходженням через попередні зони, зокрема, кабінети завідувача, ст. операційної медсестри, кімната використаної білизни та ін.).Загальні вимоги:

 • Стіни, підлога і стеля мають бути гладкими, стики між ними закругленими. Підлогу вистеляють кахельними плитками світлих тонів. З метою запобігання ймовірного утворення іскор від удару металевих предметів об кам’яну підлогу (а це може призвести до нещасного випадку) доцільно підлогу покривати електропровідним технічним пластиком або лінолеумом. У центрі операційної або в одному з кутів у підлозі мається отвір з сіткою для стікання брудної води під час прибирання.Комунікації

 • Електропостачання великих операційних блоків повинно здійснюватися від двох окремих джерел. Розподільний щит розташовують не нижче 1,6 м від підлоги: це необхідно для запобігання вибуху наркотичних газопарових сумішей від можливої випадкової іскри (у протилежному випадку використовують іскропоглинаючі пристрої). Під час прибирання розетки і вимикачі закривають засувками. Для нормальної роботи електронних приладів і апаратів передбачене встановлення екранної сітки з контуром заземлення.Дякую за увагу!Каталог: data -> kafedra -> theacher -> medkat1 -> mk hyduma -> %D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 -> %D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86i%D1%97 -> %D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%20%E2%80%93%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8 -> %D0%BD%D0%BD%D1%96%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 -> 2%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
2%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Лекція 8-9 Актуальність теми
mk hyduma -> Лікувально-евакуаційне забезпечення: Етап медичної евакуації
2%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Лекція 7 Безпека життєдіяльності в умовах повсякденного життя, у побуті, на виробництві


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка