Лекція №4 Проектування інформаційної моделі бази даних Основні розділи лекціїДата конвертації17.06.2016
Розмір446 b.
ТипЛекція


Лекція №4

 • Проектування інформаційної моделі бази даних


Основні розділи лекції

 • Поняття про інформаційні моделі.

 • Етапи створення бази даних.1.Поняття про інформаційні моделі

 • Поняття про бази даних.

 • Інформаційна модель-основа БД.

 • Типи представлень ІМ

 • Структура інформаційної моделі

 • Ключові атрибути в ІМ

 • Взаємозв’язки об’єктів ІМ

 • Типи моделей даних1.1.Поняття про бази даних

 • Під базою даних мають на увазі деяку уніфіковану сукупність даних, що спільно використовуються персоналом/населенням групи, підприємства, регіону, країни, світу.

 • Створення баз даних переслідує такі дві основні мети:

 • понизити надлишовість даних;

 • підвищити їх надійністьПоняття про бази даних

 • Для роботи з БД використовуються системи управління базами даних (СУБД).

 • Життєвий цикл довільного програмного продукту, складається в загальному із таких стадій:

 • проектування;

 • реалізація;

 • експлуатація.

 • найзначнішим фактором в життєвому циклі додатку БД є стадія проектування1.2.Інформаційна модель-основа БД

 • Організація роботи з даними - це один з найголовніших етапів створення прикладної програми.

 • Інформаційні моделі (ІМ) - це засіб формування уявлення про дані, їх склад і використання в конкретних умовах.1.3.Типи представлень ІМ

 • концептуальне - охоплює всю задачу з точки зору адміністратора інформаційної системи (ІС) - людини, відповідальної в цілому за роботу БД.

 • зовнішнє - уявлення про задачу з т. з. споживача, (особи, яка розвязує вузьку задачу роботи системи на конкретному робочому місці); - кожна ІС буде мати кілька зовнішніх представлень ІМ.

 • внутрішнє- представлення про інформаційну задачу розробника (програміста) з врахуванням особливостей і можливостей конкретної СУБД і ПК, на яких буде реалізовуватися задача

1.4.Структура інформаційної моделі

 • Основу довільної ІМ складають об’єкти і взаємозв’язки між ними.

 • Об’єкт - довільний предмет реального світу (людина, подія, місце, документ, поняття), про який потрібно мати дані.

 • Атрибути об’єкту - відомості про об’єкт, які мають значення для даної ІМ.

 • Значення даних - це дійсні дані, що містяться в кожному атрибуті1.4.Структура інформаційної моделі1.5.Ключові атрибути в ІМ

 • Запис - сукупність пов’язаних за змістом значень даних. Доступ до необхідних значень даних забезпечується за ключовим атрибутом.

 • Ключовий атрибут - це атрибут, за значеннями якого можна однозначно визначити значення інших атрибутів цього ж об’єкту.

 • Ключових атрибутів може бути кілька, залежно від конкретних умов, але значення ключового атрибуту не може дорівнювати нулю.1.6.Взаємозв’язки об’єктів ІМ1.6.Взаємозв’язки об’єктів ІМ1.6.Взаємозв’язки об’єктів ІМ1.6.Взаємозв’язки об’єктів ІМ1.7.Типи моделей даних

 • Відмінності в способі представлення взаємозв”язків між об”єктами визначають тип моделі даних. Використовують такі моделі:

 • ієрархічна - організовує дані у вигляді деревовидної структури і є реалізацією логічних зв”язків за типом “ціле-частина” .

 • мережева - дозволяє довільному об”єкту бути пов”язаним з довільним іншим об”єктом. Має складну структуру.

 • реляційна - представляє об”єкти і взаємозв”язки між ними у вигляді таблиць. Це основна модель даних в сучасних СУБД.2.Етапи створення бази даних

 • Вимоги до бази даних.

 • Переваги реляційної технології БД.

 • Математична модель реляційної БД.

 • Основні етапи проектування БД.

 • Роль ключових полів в РБД.

 • Принципи нормалізації.

 • Операції над таблицями.2.1.Вимоги до бази даних

 • Задовольняє усі вимоги споживачів до вмісту БД.

 • Гарантує несуперечливість та цілісність даних.

 • Забезпечує природнє, легке для сприйняття структурування інформації.

 • Задовільняє вимоги споживачів до продуктивності бази даних.2.2.Переваги реляційної технології БД

 • простота за рахунок використання двовимірних таблиць;

 • гнучкість за рахунок використання відношень, які дозволяють отримувати проекції таблиць в різних площинах;

 • чіткий взаємозв”язок атрибутів з різних відношень і файлів;

 • незалежність даних від прикладної програми;

 • проста мова маніпулювання даними, що грунтується на реляційній алгебрі2.3.Математична модель реляційної БД2.4.Етапи проектування БД

 • Визначити інформаційні потреби БД.

 • Проаналізувати об”єкти реального світу, які потрібно промоделювати в БД. Сформувати з них сутності і характеристики цих сутностей.

 • Поставити у відповідність сутностям та характеристикам – таблиці і поля в форматі вибраної СУБД.

 • Визначити ключові атрибути.

 • Виробити правила встановлення і підтримки цілісності даних.

 • Встановити зв”язки між об”єктами, провести нормалізацію таблиць.

 • Спланувати питання надійності даних і збереження секретності інформації2.5.Роль ключових полів в РБД

 • Первинний ключ - атрибут (або їх набір), що може бути використаний для однозначної ідентифікації конкретного кортежу (рядка, запису).

 • Зовнішній ключ - механізм підтримки цілісності даних в СУБД - деякому атрибуту (або групі) одного відношення призначається посилання на первинний ключ іншого відношення - закріпляються зв”язки підлеглості між цими відношеннями.

 • Індексування - механізм СУБД для прискорення доступу за первинним ключем - це інвертований деревовидний список, що вказує на дійсне місцезнаходження запису для кожного первинного ключа.2.6.Принципи нормалізації.

 • Метою нормалізації відношень БД є усування надлишковості даних.

 • Кожна таблиця в РБД повинна задовільняти умову: на перетині кожного рядка і стовпчика завжди знаходиться єдине значення, і ніколи - множина значень.

 • Процес нормалізації полягає в зведенні таблиць до нормальних форм:

 • усунення груп, що повторюються (1НФ);

 • знищення частково залежних атрбутів (2НФ);

 • знищення транзитивно залежних атрибутів (3НФ).2.7.Операції над таблицями.

 • Вибірка - генерація запиту за алгоритмом: “Вибрати з <ім”я таблиці> ті записи, які задовольняють умову <умова>, і помістити їх в <результат>.

 • Проекція - генерація запиту за алгоритмом: “Вибрати всі значення <ім”я поля> з <ім”я таблиці> і помістити в <результат>”. Це “вертикальна” вибірка з таблиці.

 • Об”єднання - нова таблиця містить всі неповторювані записи кількох таблиць.

 • Переріз - нова таблиця містить лише спільні записи кількох таблиць.

 • Різниця - нова таблиця містить лише неповторювані записи першої таблиці. • Розробка РБД медико-діагностичного призначення за допомогою Microsoft AccessОсновні розділи лекції

 • Коротка характеристика Access.

 • Створення нової БД.1.Коротка характеристика Microsoft Access

 • Microsoft Access — це комбінація диспетчера настільної бази даних і завершеної СУРБД SQL.

 • У Access використовується один файл БД, що містить усі таблиці, що належать базі даних.

 • Механізм Jet 2+ забезпечує цілісність доменів на рівні полів і таблиць.

 • Діалект мови SQL: SQL Jet — це власний метод обробки даних у таблицях2. Створення нової БД

 • Послідовність розробки БД у MS Access.

 • Навчальна задача.

 • Реалізація задачі засобами MS Access2.1.Послідовність розробки БД у MS Access

 • Підготовчий етап - проектування РБД.

 • Створення таблиць БД.

 • Створення зв’язків між таблицями.

 • Розробка форм для вводу (виводу) даних у таблиці (з таблиць).

 • Розробка запитів для визначення заданих параметрів.

 • Розробка звітів для одержання паперових копій.2.2.Навчальна задача

 • На дільниці в сімейного лікаря нараховується 15 осіб чоловічої і 15 осіб жіночої статі. Необхідно створити базу даних, в яку увійдуть відомості про паспортні дані пацієнтів і результати їх обстежень -аналізів крові.

 • Проаналізувавши умову задачі, можна запропонувати наступний проект БД:Навчальна задача

 • Перелік сутностей та їх взаємозв’язок:Навчальна задача-схема БД2.3.1.Запуск MS Access та створення нової БД

 • Запуск Microsoft Access здійснюється аналогічно як будь-яка програма з пакету Microsoft Office.

 • При запуску Access пропонує:

 • створити нову базу (файл БД);

 • запустити майстер створення БД;

 • відкрити існуючу2.3.1.1.Робоче вікно БД Access2.3.2.Створення таблиць БД

 • шляхом вводу даних – ввід даних напряму, як у Excel. Тип даних та розмір поля визначаються Access автоматично.

 • за допомогою майстра – вибір полів таблиці з наперед заданого переліку.

 • у режимі конструктора – дозволяє інтерактивно вказати імена полів, вибрати їх типи, встановити додаткові властивості .

 • імпорт таблиць - можна використати існуючі таблиці іншої БД, електронні таблиці (Excel) і навіть таблиці текстових файлів.

 • зв’язок з таблицями – дозволяє встановити зв'язок з таблицями іншої БД Access.

2.3.2.1.Конструктор таблиць

 • В режимі конструктора для створення таблиці слід:

 • вказати ім‘ена полів – не більше 64 символів за винятком: крапки (.), (!), лапок () прямих дужок ( ).

 • вибрати тип даних полів – встановлюється шляхом вибору з списку наявних полів.

 • задати властивості полів - розмір, формат, значення по замовчуванню, і інші властивості.

 • визначити ключові поля – згідно розробленої ІМ.

 • назвати таблицю і зберегти її - так, як документів Office –піктограмка "Сохранить" на ПІ або команда"Сохранитоь" меню "Файл”

2.3.2.2.Типи даних полів2.3.2.3.Властивості полів

 • Властивості полів задаються наступним чином:

 • Активується поле, для якого слід встановити значення властивості.

 • Встановлюється значення відповідної властивості.

 • Для ключових полів слід задавати:2.3.3.Зв’язування таблиць БД

 • В меню Сервис вибрати пункт Схема данных

 • У вікні Добавление таблицы Access пропонує список таблиць які можна добавити у схему даних.

 • Зв'язок створюється шляхом перетягування мишею поля однієї таблиці на поле іншої.

 • Відношення "один-до-одного" реалізується зв'язуванням таблиць по первинному ключу.

 • Відношення "один-до-багатьох" реалізується зв'язуванням первинного ключа однієї таблиці та зовнішнього ключа другої таблиці

2.3.3.1.Редагування зв’язків

 • Наявні зв'язки в вікні Схема данных відображаються лініями.

 • Команди редагування і знищення ліній зв’язку присутні в контекстному меню лінії.

 • Після внесення змін у Схема данных слід виконати операцію збереження.

 • Встановлення відмітки "Обеспечение целосности данных“ означає, що при роботі з записами таблиці будуть враховуватися зв'язки даної таблиці з іншими2.3.3.1.Редагування зв’язків2.3.3.1.Редагування зв’язків2.3.4.Створення форм у БД

 • Рядовий користувач БД в першу чергу повинен буде працювати з формами. Тому створенню зручних форм слід приділити велику увагу.

 • Для створення форм слід перейти на вкладку Форми вікна БД.

 • Перелік способів створення форм можна побачити, натиснувши кнопку "Создать" - з'являється вікно "Новая форма"2.3.4.Створення форм у БД2.3.4.1.Типи форм

 • Прості - базуються на даних однієї таблиці чи запиту – в стовбчик, стрічкова, таблиця;

 • Складені - дають можливість вводити дані в дві і більше таблиць одночасно – головна форма завжди має тип “в стовбчик”, підлегла - будь-який тип простої або спеціальної форми;

 • Спеціальні - містять спеціальні об'єкти (діаграми, звідні таблиці, і т.п.);

 • Керуючі – мічстять лише кнопки для відкривання інших форм;

2.3.4.1.Типи форм

2.3.4.1.Типи форм2.3.4.2.Майстер форм

 • Запускається: кнопка “Создать” відкна БД – пункт “Мастер” діалогового вікна “Новая форма”.

 • Основні кроки майстра:

 • вибір полів даних з таблиці (запиту);

 • задання типу представлення даних (лише для складених форм);

 • вибір зовнішнього вигляду форми;

 • вибір стилю форми;

 • задання імені та збереження форми.2.3.4.3.Вибір полів таблиць2.3.4.4.Вибір представлення даних2.3.4.5.Конструктор форм

 • Запускається кнопкою “Конструктор” на ПІ вікна БД.

 • Дозволяє створювати форму "від нуля" або редагувати вже існуючу (створену за допомогою майстра).

 • При створенні форм на заготовці форми розміщуються окремі елементи – лінійки вводу, списки, перемикачі, підлеглі форми, кнопки, та ін., після чого кожен з них зв'язується з відповідним набором даних.

 • При редагуванні можна змінити положення, оформлення та відповідність набору даних кожного елемента кервання форми.2.3.5.Створення звітів у БД

 • Використовуються для виводу інформації з БД на паперові носії.

 • Створюються на основі таблиць або запитів (частіше).

 • Для роботи з звітами слід перейти на сторінку "Отчеты" вікна БД.

 • Основні способи створеннямайстер, конструктор, автозвіт. Повний перелік способів створення звітів можна побачити, натиснувши кнопку "Создать" - з'являється вікно "Новый отчет"2.3.5.Створення звітів у БД

2.3.5.1.Типи звітів

 • Стовпчиковий звіт - один запис на кожній сторінці відображується у вертикальному вигляді;

 • Стрічковий звіт - записи виводяться горизонтально. Дані з багатьох полів в такому звіті виводяться у вигляді колонок, тому він називається табличним звітом;

 • Групуючий звіт - дані згруповані за підсумками;

 • Звіт-поштові наклейки - дані згруповані і відформатовані, наприклад у вигляді поштових наклейок;

 • Звіт-діаграма - дані представлені виключно в графічному вигляді.2.3.5.2.Методи створення звітів

 • "Автоотчёт" - найпростіший спосіб. Недоліки:

 • джерело даних – лише одна таблиця чи запит;

 • звіт має примітивне оформлення.

 • Переваги Майстра звітів:

 • максимально подібний до майстра форм;

 • можливо створювати звіти на основі двох і більше таблиць;

 • можливості групування та підсумовування даних;

 • широкі можливості щодо форматування та стильового оформлення звіту.

 • "Конструктор" – широкі можливості, однак необхідні знання мови програмування Visual Basic For Application (VBA).2.3.5.Редагування звітів

 • Редагування звіту проводиться в режмі “Конструктор ”. Вікно має вид, аналогічний вікну конструктора форм.

 • Будь-який звіт має наступну структуру:

 • Заголовок звіту

 • Верхній колонтитул

 • Область даних

 • Нижній колонтитул

 • Примітка звіту

 • Редагування елеменів керування та відображення у звіті виконується за допомогою діалогового вікна “Свойста” (як і у формі).

 • Розробка запитів до РБД Microsoft Access медико-діагностичного призначенняОсновні розділи лекції

 • Створення простих запитів.

 • Статистичні розрахунки за допомогою запитів.

 • Використання мови SQL1.Створення простих запитів

 • Поняття запиту.

 • Методи створення запитів.

 • Конструктор запитів.

 • Порядок створення запитів

 • Запуск, збереження і копіювання запитів.

 • Встановлення умов відбору

 • Логічні вирази в запитах

 • Створення розрахункових полів.1.1.Поняття запиту до БД

 • Запити - об’єкти БД, які зберігаються і можуть багаторазово використовуватися. Призначені для пошуку та обробки інформації в таблицях БД.

 • При створенні запиту задаються умови відбору, за допомогою яких здійснюється вибірка необхідних записів з таблиць і розміщення їх в нові динамічні набори (проекції таблиць).

 • В більшості сучасних СУРБД для написання запитів явно або неявно використовується мова SQL (Structured Query Language – мова структурованих запитів)1.2.Створення запитів до БД

 • Конструктор – універсальний спосіб створення запитів будь-якого типу.

 • Простой запрос - майстер дає можливість створити запит, що базується на одній або кількох таблицях, а також підвести підсумки. .

 • Перекрестный запрос – такі запити виводять дані в формі, що подібна до електронної таблиці, і використовуються для підведення підсумків.

 • Повторяющиеся записи - запит вибирає записи, що повторюються в даній таблиці.

 • Записи без подчиненных - запит вибирає записи в головній таблиці, які не містять запписів в підлеглих таблицях .

1.3. Конструктор запитів

 • Для створення запитів слід активувати вкладку Запросы вікна БД.

 • Конструктор запросов MS Access дозволяє:

 • створювати запити в режимі розмітки QBE (Query by example – запит за зразком).

 • В режимі діалог добавляти таблиці, їх поля та вирази в бланк запиту.

 • Запускати запити на виконання і проглядати результати роботи запитів.

 • Запускати перегляд та редагування розробленого запиту в редакторі мови SQL.1.3.1.Вікно конструктора запитів1.4.Порядок створення запиту

 • Запустити конструктор запитів.

 • Добавити таблиці, дані з яких будуть вибиратися в запиті.

 • В рядку “Имя таблицы” з списку вибрати ім’я таблиці.

 • В рядку “Имя поля” з списку вибрати конкретне поле, вміст якого необхідно відобразити запитом.

 • Задати режим сортування в рядку “Сортировка

 • Задати умову відбору в рядку “Условие отбора”.1.5.Запуск і збереження запиту

 • Запуск запиту можна за допомогою кнопки Запуск на ПІ.

 • Збереження запиту здійснюється командою меню Файл - Сохранить (або кнопкою на ПІ). При першому збереженні слід вказати ім’я запиту. При повторному збереженні цього не треба.

 • Для створення подібних запитів зручно застосовувати команду меню Файл - Сохранить как... При цьому створюється копія вихідного запиту під новим ім’ям.1.5.Запуск і збереження запиту1.5.Запуск і збереження запиту1.6.Встановлення умов відбору

 • Для вибіпрки інформації з таблиць БД по певному критерію, слід задати умову відбору в рядку “Условие отбора”.

 • Наступний запит буде виводит дані лише для осіб жіночої статі1.6.Встановлення умов відбору1.7.Логічні вирази в запитах

 • В умовах відбору допускаються такі логічні оператори:

 • стандартні (= , < , <= , > , >= , <>);

 • додаткові: AND, OR, NOT.1.8.Математичні розрахунки

 • В загальному виді, динамічні поля створюються так:

 • Ім’яСтовпчика : вираз

 • Вираз  це формула для розрахунку.

 • Аргументами виразів можуть бути:

 • константи;

 • назви полів таблиць, що містять вихідні дані для розрахунків

 • функції, в т.ч. підготовлені за допомогою “Построителя выражений1.8.1.Приклад виразу

 • Необхідно розрахуквати кольоровий показник крові по формулі:

 • Вираз в запиті до БД матитме такий вид:

 • КП: [назва поля]*3/([назва поля]*100)

 • У квадратних дужках вказуються повні назви полів таблиць згідно конкретної бази даних!

2.Статистичні розрахунки за допомогою запитів

 • Групування даних.

 • Агрегатні функції.

 • Приклад запиту2.1.Групування даних у запитах

 • Режим статистичного аналізу вмикається за допомогою команди Групповые операции в меню Вид (або кнопкою на ПІ). В розмітку QBE додається рядок “Групповые операции2.1.1.Встановлення групування

 • Для проведення агрегатування даних в полі “Групповые операции“ з списка слід вибрати одну з функцій агрегатування даних.2.2.Статистичні функції2.3.Приклад запиту для проведення статистичних операцій

 • Необхідно розробити наступний запит: “Розрахуйте середні значення концентрації гемоглобіну, кількості еритроцитів та кольорового показника осіб жіночої статі.”2.3.Приклад запиту для проведення статистичних операцій2.3.1.Зауваження

 • Запит для проведення статистичних розрахунків не повинен містити полів з унікальними ідентифікаторами даних (наприклад, поле первинного ключа, поля “Прізвище”, “Ім’я”)3.Використання мови SQL

 • Основні поняття SQL

 • Запит до однієї таблиці на SQL

 • Запити з використанням декількох таблиць3.1.Основні поняття SQL

 • Structured Query Language (SQL) – мова структурованих запитів - мова програмування, орієнтована спеціально на реляційні бази даних.

 • Розроблена дана мова в кінці 70-рр. ХХст. фірмою IBM для роботи з СУРБД DB2.

 • З 1987р. – міжнародний стандарт роботи з даними. Робота з мовою SQL підтримується всіма сучаснними СУРБД.

 • Структура базового діалекту мови регламентується ANSI (Американський Національний Інститут Стандартів).3.1.1.Види операторів SQL

 • визначення даних (БД, визначення і знищення таблиць і індексів) ;

 • запиту на вибір даних (SELECT);

 • модифікації даних (додавання, видалення і обновлення);

 • арифметичних обчисленнь, обробки текстів і логічних значень;

 • створення представлень (віртуальних таблиць);

 • упорядкування рядків та стовбців таблиці;

 • агрегатування даних: групування даних і застосування до цих груп деяких статистичних функцій.3.1.2.Особливості таблиць SQL

 • SQL використовує і створює ряд віртуальних таблиць: представлень, курсорів, неіменованих робочих таблиць, у яких формуються результати запитів на одержання даних з базових таблиць.3.1.3.Типи даних у SQL3.1.4.Стуктура запиту на SQL

 • SELECT перелік полів даних, формул для обчислення значнь нових полів, агрегатних функцій.

 • Імена полів записуються в [], розділювач – кома.

 • FROM перелік таблиць, з яких вибираються значення полів;

 • WHERE перелік умов для відбору даних (набір логічних функцій);

 • GROUP BY перелік полів для групування даних

 • Застосовується при використанні агрегатних функцій в операторі SELECT;

 • HAVING перелік умов відбору груп заданих у попередньому операторі;3.2.Простий запит на мові SQL

 • Для редагування запиту на SQL слід:

 • Відкрити запит в режимі конструктора;

 • Або запустити конструктор для створення нового запиту. При цьому добавляти таблиці в бланк QBE не треба;

 • В меню «Вид» вибрати «Режим SQL»;

 • В вікні редактора ввести текст запиту.

 • Примітка:

 • Оператори мови SQL можна писати в один рядок, додаткове вирівнювання і форматування тексту непотрібне. Завершується запит символом «;».

3.3.Запит до кількох таблиць

 • Реалізація запиту до кількох таблиць на SQL виконується аналогічно до простого запиту, окрім:

 • В секції WHERE слід вказати умову для з’єднання таблиць, наприклад:

 • pasport.[СodePerson]=result.[CodePerson]

 • Приклад запиту:Висновки

 • У даній лекції висвітлено такі питання:

 • Поняття про інформаційні моделі.

 • Етапи створення бази даних.

 • Коротка характеристика Aceess.

 • Створення нової БД.

 • Створення простих запитів.

 • Статистичні розрахунки за допомогою запитів.

 • Використання мови SQL для створення запитівДжерела додаткової інформації

 • Електронний посібник на локальній веб-сторінці кафедри:

 • http://miserver/

 • http://10.21.0.49/

 • Марценюк В.П. Медична інформатик. Проектування та розробка баз даних. – Тернопіль,: Укрмедкнига 2000р.

 • Посібник з медичної інформатики для студентів 2-го курсу медичного факультету.Каталог: data -> kafedra -> internal -> informatika -> presentations
presentations -> лат. «informatio» відомості, повідомлення) сукупність даних про обєкти,процеси, явища, що їх можна одержувати, передавати, переробляти, зберігати, використовувати. «Інформація»
presentations -> Основні розділи Загальна характеристика пакету Microsoft Office
presentations -> Визначеність
presentations -> Інформаційні системи. Інформаційні системи
presentations -> лат. «informatio» відомості, повідомлення) сукупність даних про обєкти,процеси, явища, що їх можна одержувати, передавати, переробляти, зберігати, використовувати. «Інформація»
presentations -> Нехай F(x) функція розподілу змінної X. Тоді: Нехай F(x) функція розподілу змінної X. Тоді
presentations -> Основні поняття про мережеві технології. Основні поняття про мережеві технології
presentations -> Основні розділи Загальна характеристика пакету Microsoft Office
presentations -> Переваги використання мереж


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка