Лекція №5 Основні поняття про інформаційні моделі. Основні етапи створення бази данихДата конвертації24.12.2016
Розмір445 b.
ТипЛекція


Лекція №5

 • Основні поняття про інформаційні моделі.

 • Основні етапи створення бази даних.


Основні розділи лекції

 • Поняття про інформаційні моделі.

 • Етапи створення бази даних.1.Поняття про інформаційні моделі

 • Поняття про бази даних.

 • Інформаційна модель-основа БД.

 • Типи представлень ІМ

 • Структура інформаційної моделі

 • Ключові атрибути в ІМ

 • Взаємозв’язки об’єктів ІМ

 • Типи моделей даних1.1.Поняття про бази даних

 • Під базою даних мають на увазі деяку уніфіковану сукупність даних, що спільно використовуються персоналом/населенням групи, підприємства, регіону, країни, світу.

 • Створення баз даних переслідує такі дві основні мети:

 • понизити надлишовість даних;

 • підвищити їх надійністьПоняття про бази даних

 • Для роботи з БД використовуються системи управління базами даних (СУБД).

 • Життєвий цикл довільного програмного продукту, складається в загальному із таких стадій:

 • проектування;

 • реалізація;

 • експлуатація.

 • найзначнішим фактором в життєвому циклі додатку БД є стадія проектування1.2.Інформаційна модель-основа БД

 • Організація роботи з даними - це один з найголовніших етапів створення прикладної програми.

 • Інформаційні моделі (ІМ) - це засіб формування уявлення про дані, їх склад і використання в конкретних умовах.1.3.Типи представлень ІМ

 • концептуальне - охоплює всю задачу з точки зору адміністратора інформаційної системи (ІС) - людини, відповідальної в цілому за роботу БД.

 • зовнішнє - уявлення про задачу з т. з. споживача, (особи, яка розвязує вузьку задачу роботи системи на конкретному робочому місці); - кожна ІС буде мати кілька зовнішніх представлень ІМ.

 • внутрішнє- представлення про інформаційну задачу розробника (програміста) з врахуванням особливостей і можливостей конкретної СУБД і ПК, на яких буде реалізовуватися задача

1.4.Структура інформаційної моделі

 • Основу довільної ІМ складають об’єкти і взаємозв’язки між ними.

 • Об’єкт - довільний предмет реального світу (людина, подія, місце, документ, поняття), про який потрібно мати дані.

 • Атрибути об’єкту - відомості про об’єкт, які мають значення для даної ІМ.

 • Значення даних - це дійсні дані, що містяться в кожному атрибуті1.4.Структура інформаційної моделі1.5.Ключові атрибути в ІМ

 • Запис - сукупність пов’язаних за змістом значень даних. Доступ до необхідних значень даних забезпечується за ключовим атрибутом.

 • Ключовий атрибут - це атрибут, за значеннями якого можна однозначно визначити значення інших атрибутів цього ж об’єкту.

 • Ключових атрибутів може бути кілька, залежно від конкретних умов, але значення ключового атрибуту не може дорівнювати нулю.1.6.Взаємозв’язки об’єктів ІМ1.6.Взаємозв’язки об’єктів ІМ1.6.Взаємозв’язки об’єктів ІМ1.6.Взаємозв’язки об’єктів ІМ1.7.Типи моделей даних

 • Відмінності в способі представлення взаємозв”язків між об”єктами визначають тип моделі даних. Використовують такі моделі:

 • ієрархічна - організовує дані у вигляді деревовидної структури і є реалізацією логічних зв”язків за типом “ціле-частина” .

 • мережева - дозволяє довільному об”єкту бути пов”язаним з довільним іншим об”єктом. Має складну структуру.

 • реляційна - представляє об”єкти і взаємозв”язки між ними у вигляді таблиць. Це основна модель даних в сучасних СУБД.2.Етапи створення бази даних

 • Вимоги до бази даних.

 • Переваги реляційної технології БД.

 • Математична модель реляційної БД.

 • Основні етапи проектування БД.

 • Роль ключових полів в РБД.

 • Принципи нормалізації.

 • Операції над таблицями.2.1.Вимоги до бази даних

 • Задовольняє усі вимоги споживачів до вмісту БД.

 • Гарантує несуперечливість та цілісність даних.

 • Забезпечує природнє, легке для сприйняття структурування інформації.

 • Задовільняє вимоги споживачів до продуктивності бази даних.2.2.Переваги реляційної технології БД

 • простота за рахунок використання двовимірних таблиць;

 • гнучкість за рахунок використання відношень, які дозволяють отримувати проекції таблиць в різних площинах;

 • чіткий взаємозв”язок атрибутів з різних відношень і файлів;

 • незалежність даних від прикладної програми;

 • проста мова маніпулювання даними, що грунтується на реляційній алгебрі2.3.Математична модель реляційної БД2.4.Етапи проектування БД

 • Визначити інформаційні потреби БД.

 • Проаналізувати об”єкти реального світу, які потрібно промоделювати в БД. Сформувати з них сутності і характеристики цих сутностей.

 • Поставити у відповідність сутностям та характеристикам – таблиці і поля в форматі вибраної СУБД.

 • Визначити ключові атрибути.

 • Виробити правила встановлення і підтримки цілісності даних.

 • Встановити зв”язки між об”єктами, провести нормалізацію таблиць.

 • Спланувати питання надійності даних і збереження секретності інформації2.5.Роль ключових полів в РБД

 • Первинний ключ - атрибут (або їх набір), що може бути використаний для однозначної ідентифікації конкретного кортежу (рядка, запису).

 • Зовнішній ключ - механізм підтримки цілісності даних в СУБД - деякому атрибуту (або групі) одного відношення призначається посилання на первинний ключ іншого відношення - закріпляються зв”язки підлеглості між цими відношеннями.

 • Індексування - механізм СУБД для прискорення доступу за первинним ключем - це інвертований деревовидний список, що вказує на дійсне місцезнаходження запису для кожного первинного ключа.2.6.Принципи нормалізації.

 • Метою нормалізації відношень БД є усування надлишковості даних.

 • Кожна таблиця в РБД повинна задовільняти умову: на перетині кожного рядка і стовпчика завжди знаходиться єдине значення, і ніколи - множина значень.

 • Процес нормалізації полягає в зведенні таблиць до нормальних форм:

 • усунення груп, що повторюються (1НФ);

 • знищення частково залежних атрбутів (2НФ);

 • знищення транзитивно залежних атрибутів (3НФ).2.7.Операції над таблицями.

 • Вибірка - генерація запиту за алгоритмом: “Вибрати з <ім”я таблиці> ті записи, які задовольняють умову <умова>, і помістити їх в <результат>.

 • Проекція - генерація запиту за алгоритмом: “Вибрати всі значення <ім”я поля> з <ім”я таблиці> і помістити в <результат>”. Це “вертикальна” вибірка з таблиці.

 • Об”єднання - нова таблиця містить всі неповторювані записи кількох таблиць.

 • Переріз - нова таблиця містить лише спільні записи кількох таблиць.

 • Різниця - нова таблиця містить лише неповторювані записи першої таблиці.Висновки

 • У даній лекції висвітлено такі питання:

 • Поняття про інформаційні моделі.

 • Етапи створення бази даних.Джерела додаткової інформації

 • Електронний посібник на локальній веб-сторінці кафедри:

 • ауд. № 28: http://mainserver/

 • ауд. № 1, 5 : http://miserver/

 • Лапач С.Н., Чубенко А.В., Бабич П.Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel. К.: «Морион».

 • Microsoft Office 2000. Шаг за шагом: Практ пособие. / Пер. с англ. – М.: Изд-во ЭКОМ.

 • Пасько В. Excel 2000 (руссифицированная версия):. – К.: Изд- группа BHV.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка