Лекція 9 Сучасні мережеві технології і мережеве устаткуванняДата конвертації17.06.2016
Розмір452 b.
#9081
ТипЛекція


Лекція 9


 • Основні поняття про мережеві технології.

 • Огляд мереж на основі персональних комп'ютерів

 • Мережеве апаратне забезпечення і мережеві протоколи1.Основні поняття про мережеві технології

 • Комп’ютерна мережа.

 • Локальні і глобальні мережі.

 • Мережева топологія. Види мережевих з’єднань1.1.Комп’ютерна мережа

 • Це з’єднання ПК лініями передачі інформації з метою:

 • обміну інформацією в маштабах групи, підприємства, регіону, країни.

 • спільного використання обчислювальних ресурсів ПК.

 • більш раціонального використання ПК1.2.Локальна мережа

 • Локальна обчислювальна мережа, (ЛОМ) - local area network – (LAN), звичайно складається з комп'ютерів одного підрозділу чи підприємства, з'єднаних за допомогою кабельних мереж деякого типу або засобів бездротового підключення.1.3.Глобальні мережі

 • Розташовані в різних місцях локальні мережі об'єднуються у єдину глобальну обчислювальну мережу, чи ГОМ (wide area network- WAN), за допомогою високошвидкісних з'єднань: телефонних ліній Т1, ТЗ, ISDN, модемів мережі кабельного телебачення CATV чи устаткування АТМ.1.4.Мережева топологія

 • Топологія - спосіб з'єднання комп'ютерів у мережу.

 • Користувачі можуть бути з'єднані один з одним за допомогою найрізноманітніших мережних адаптерів, мережних протоколів і кабельних систем.Топологія “Спільна шина”Топологія “Зірка”Топологія “Token ring”2.Огляд локальних мереж на основі ПК

 • Мережа робочої групи

 • Мережа відділу

 • Мережа підприємства2.1.Мережа робочої групи

 • Об'єдує невелику кількість ПК (звичайно 25 чи менше) для спільного використання ресурсів (пристроїв).

 • ПК з'єднані в мережу з рівноправними вузлами (peer-to-peer network).

 • Використовується єдиний мережний протокол.

 • ОС – персональна з підтримкою доступу до мережі (Windows 95/98).

 • Самоадміністрованість - члени РГ самі надають права доступу до спільних ресурсів.Схема мережі робочої групи2.2.Мережа відділу

 • Наявний комп'ютер-сервер, що надає ресурси для використання клієнтськими РС

 • Використовується мережна ОС - Windows NT, NetWare, Warp Server for OS/2.

 • Використовується служба віддаленого доступу (remote access service - RAS).

 • Об'єднує комп'ютери різних типів (PC-сумісні, Масintosh чи робочі станції UNIX).

 • Можливе використання різних мережних протоколів та спеціальних пристроїв.

 • Керування мережею здійснює штат мережних адміністраторів.Схема мережі відділу2.3.Мережа підприємства

 • З'єднують локальні мережі відділів, що часто розташовані на великій відстані один від одного. Це головні локальні обчислювальні мережі (headquarters LAN).

 • Використовується кілька комунікаційних протоколів для з'єднання ЛОМ.

 • Застосовується велика кількість спеціального комунікаційного обладнання.Схема мережі підприємстваСхема мережі підприємства

 • Високопродуктивний сервер-мейнфрейм

 • Шлюз для доступу в мережі з іншим прикладним протоколом

 • Мультиплексор для доступу до каналів зв’язку

 • Високошвидкісні канали зв’язку

 • Міст для з’єднання з мережами іншого фізичного рівня

 • Мережі з різними фізичними середовищами

 • Головна ЛОМ підприємстваДоменна мережева модель

 • Домен (domain) – мережа, що об’єднує групу ПК або мереж ПК (до 1000) різноманітної топології, що територіально розподілені для покращення роботи мережі. Зараз домен – структурна одиниця глобальної мережі Internet.

 • Переваги доменної моделі:

 • Доступ до будь-якого сервера домену за допомогою простої операції реєстрації.

 • Централізоване керування обчислювальними та мережевими ресурсами домену.

 • Можливість об’єднання доменів та встановлення довірчих відносин (маштабування)Схема з’єднання доменів3. Мережеве обладнання

 • Особливості комп'ютера-сервера

 • Типи серверів і їх характеристика

 • Додаткове мережеве обладнання3.1.Комп’ютер - сервер

 • Комп'ютер, що надає ресурси для використання клієнтськими робочими станціями, звичайно в масштабах підприємства. Його особливості:

 • Процесор та системна шина підвищеної швидкодіїї та надійності.

 • Великі обсяги ОЗП та дискових масивів.

 • Надійний жорсткий диск (краще кілька з можливістю “гарячої заміни”).

 • Системи аварійного енергозабезпечення та резервування даних.3.2.Типи серверів

 • Сервери файлів дозволяють кільком користувачам спільно застосовувати файли з даними. Контроль здійснює ОС – наприклад Novell NetWare.

 • Сервери додатків –програми виконуються на сервері замість їхнього запуску з локального жорсткого диска. ОС - Windows NT Server

 • Сервери баз даних - це сервери додатків, що звичайно використовуються для виконання основних додатків РСУБД з архітектурою клієнт/сервер у якості сервісів- Microsoft SQL Server 7.0 + Windows NT Server.3.3.Інше мережеве обладнання

 • В локальних і глобальних мережах широко використовуються:

 • Концентратори

 • Комутатори

 • Мости

 • Маршрутизатори

 • ШлюзиХарактеристика устаткування

 • Концентратори - використовуються для приєднання груп комп'ютерів до локальних мереж, у яких використовується топологія “зірка” (10BASE-T) чи мережі типу token-ring.

 • Комутатори - забезпечують значно більш високу продуктивність для групи комп'ютерів. Комутатор 10/100 забезпечує обмін інформацією для 10 ПК на швидкості 10Мбіт/с та 1 сервера на швидкості 100Мбіт/сХарактеристика устаткування

 • Мости - дозволяють з'єднувати подібні і різнорідні ЛОМ (Ethernet з ЛОМ типу token ring чи АТМ ).

 • Маршрутизатори - в глобальних мережах служать для перенаправлення пакетів даних до відповідного пристрою. Використовуються для оптимальної розбивки ЛОМ з метою підвищення продуктивності її роботи.

 • Шлюзи - забезпечують з'єднання між мережами з різними протоколами прикладного рівня.4.Кабельне середовище

 • Сучасні ЛОМ повинні будуватися з дотирманням стандарту ETHERNET (IEEE 802.3) і можуьт мати тип:

 • 10Base-5 – товстий коаксіальний кабель

 • 10Base-2 - тонкий коаксіальний кабель

 • 10Base-T – вита пара 5-оі категорії

 • 100Base-T (1000Base-T) – вита пара 6-оі категорії.4.1.Мережі 10Base-5 (2)

 • Використовується товстий (тонкий) коаксіальний кабель.

 • Швидкість передачі інформації 10Мбіт/с

 • Можлива топологія мережі – “спільна шина

 • Мережа може містити до 5 сегментів, ПК підключаються до 3 сегментів.

 • Довжина сегмента 500м (185м), мережі – 2500м (925м)

 • Кількість ПК в сегменті – 100 (30), в мережі - 1024Приклад мережі 10Base-5 (2)4.2.Мережі 10(100)Base-Т

 • Використовується неекранована вита пара (UTP).

 • Швидкість передачі інформації 10/100Мбіт/с

 • Можлива топологія мережі – “зірка

 • Мережа може містити до 4 концентратори.

 • Довжина UTP сегмента 100м, кабеля підключення ПК – 2,5м, мережі – 500м

 • Максимальна кількість ПК в ЛВС – 1024.Приклад Мережі 10(100)Base-Т5.Мережеві протоколи

 • Мережевий протокол – набір домовленостей про порядок передічі/ прийому/ обробки сигналів, що забезпечує обмін інформацією між ПК у мережі.

 • Найпоширеніші протоколи мереж ПК:

 • TCP/IP (transport protocol/internet protocol)

 • IPX/SPX (internetwork packet exchange)

 • NetBEUI (NetBIOS extended user interface)

 • Services for Macintosh5.1.Протокол TCP/IP

 • фактично є стандартним протоколом для глобального об'єднання ЛОМ. Основний протокол Internet.

 • розроблений Агентством науково-дослідних проектів Міністерства оборони США у 60-рр ХХ ст.

 • є маршрутизованим протоколом (ієрархічний).

 • установлює з'єднання між двома пристроями в мережі на основі 4-байтовых (32-бітових) адрес5.1.1. IP-адреса ПК5.2.Інші протоколи

 • IPX/SPX - розроблений фірмою Novell для мереж NetWare.

 • NetBEUI – немаршрутизований протокол розроблений фірмою IBM використовувався в середині 80-х рр. (IBM LAN Server і Microsoft LAN Manager).

 • Services for Macintosh - передбачає підтримку протоколу AppleTalk Phase 2 (маршрутизований протокол).Висновки

 • У даній лекції висвітлено питання:

 • Програми та їх види.

 • Використання операційної системи Windows 98 (NT).Джерела додаткової інформації

 • Посібник з медичної інформатики для студентів 1-го курсу.

 • Левин А. Самоучитель работі на компьютере. Начинаем с Windows. – М,: Нолидж, 2000. – 688 с.

 • www.citforum.ru

Каталог: data -> kafedra -> meds -> ukr -> %D0%BD%D0%BD%D1%96%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 -> %D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8 -> 1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Тема лекції: Фізіологія обміну речовин і енергії
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Медсестринська теорія намагається описати чи пояснити Медсестринство
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Медична арахноентомологія. Членистоногі як збудники і переносники інфекцій та інвазій Актуальність теми
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Лекція №7. Методи найпростішої фізіотерапії Професор кафедри внутрішньої медицини Пасєчко Н. В
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Лекція №2 Тема лекції: Типи лікувально-профілактичних закладів, їх структура й функції. Роль медсестри у задоволеннні потреб пацієнта
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Лекція №3 тема лекції: інфекційна безпека, інфекційний контроль в лпз. Дезінфекція проф кафедри внутрішньої медицини Пасєчко Н. В
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Аналіз взаємин між лікарем та хворим
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8 -> Інформації про чисельність і склад населення. Методика медико-демографічних досліджень. Чисельність і склад населення. Механічний рух населення. Природний рух населення


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка