Лекція Педагогічні думки діячів ХІХ –хх століття План Педагогічні погляди І. ФранкаДата конвертації29.05.2016
Розмір445 b.
ТипЛекція


Лекція Педагогічні думки діячів ХІХ –ХХ століття


План

 • Педагогічні погляди І.Франка.

 • Педагогічний внесок Л.Українки, Т.Г. Лубенця.

 • Ідея національної школи С.Русової, І.Огієнка, Г.Ващенка, М.Драгоманова.

 • Педагогіка О. Духновича.

 • Освітньо-педагогічна діяльність М.Пирогова.

 • Організаційна й педагогічна діяльність М.Корфа.

 • Ідея національного шкільництва М. Грушевського.Література

 • Кравець В.П. Історія української школи і педагогіки. – Тернопіль, 1994.

 • Любар О. Історія української педагогіки. – Київ, 1999.

 • Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні /Під ред. М. Ярмаченко. – К.? 1991

 • Фіцула М. Педагогіка. – К.: Академія, 2000

 • Левківськй М. В. Історія педагогіки. Підручник. – К.: Центр навчальної літератури. 2006. – 376 с.Педагогічні погляди І.Франка (1856-1916)

 • Як поет і письменник, громадський діяч і педагог він:

 • все своє життя вивчав умови діяльності вчительства: цінував вчителів, які використовували активні методи навчання, намагалися змалку привчати дитину мислити;

 • вважав, що сучасний учитель знаходиться в плачевному становищі і вказував на

 • необхідність впровадити реформу

 • фінансування шкіл;

 • проголошував принцип демократизації

 • освіти;власноруч написав навчальний

 • власноруч написав навчальний

 • план Самбірської гімназії;

 • - проаналізував навчально-виховну

 • роботу у школах, дав критичний

 • аналіз вивченим предметам, показав існуючі недоліки змісту освіти і розкрив перспективи розвитку освіти в новому суспільстві;

 • засуджував виховання у сім'ї, що відбувається на тих самих методах, що і шкільне;

 • педагогічні праці: “Чого вимагаємо?”, “Мисль о революції в історії людськості”.Педагогічний внесок Лесі Українки (1871-1931)

 • вважала, що запорука безсмертя народу і держави закладена у вихованні молодого покоління ;

 • провідні думки віршів:

 • - дитина повинна виховуватись вільною,

 • не скутою заборонами;

 • - діти повинні продовжувати справу

 • батьків;

 • - світ дитини невіддільний від суспільного

 • життя;

 • - виразні зорові картини, емоції, почуття є

 • запорукою дитячого розуміння.у творах – ідеї народної педагогіки про працю як основу життя, гуманне ставлення до дитини;

 • у творах – ідеї народної педагогіки про працю як основу життя, гуманне ставлення до дитини;

 • використання рідної мови стало основою її педагогічних поглядів;

 • написала підручник “Стародавня історія східних народів”

 • ідеалом учителя вважала людину, яка не тільки глибоко знає свій предмет, а й

 • орієнтується в інших науках, вивчає

 • психологію дитини, раціонально

 • застосовує методи навчання,

 • утверджує в дітях людську гідність.Тимофій Григорович Лубенець (1855-1936)

 • Основні праці: “Граматика”, “Педагогічні бесіди”, “Читанка”, “Про наочне викладання”.

 • За мету виховання визначав: виховати освічених людей, які вміють працювати і з повагою відносяться до людей праці.

 • Завдання школи: приділити більшу увагу розвитку розумових здібностей і моральних якостей учнів; навчання рідною мовою.

 • Жорстко критикує систему тілесних покарань.

 • Наголошує на необхідності відкриття недільних шкіл.Софія Федорівна Русова (1856-1940)

 • активний громадський діяч, перша жінка педагог-теоретик на Україні, письменниця;

 • створила разом з сестрою перший у Києві садок для дітей (1871);

 • праці “Странник Г. С. Сковорода”, “Український буквар”, “Початкова географія”;

 • працювала у відділі дошкільного виховання секретаріату освіти в уряді УНР,

 • брала безпосередню участь у

 • розбудові української школи.вважала, що школа і освіта повинні запозичувати прогресивні здобутки світової педагогіки і водночас створювати свою власну систему навчання на національному ґрунті, враховуючи традиції братської школи;

 • вважала, що школа і освіта повинні запозичувати прогресивні здобутки світової педагогіки і водночас створювати свою власну систему навчання на національному ґрунті, враховуючи традиції братської школи;

 • основний принцип навчання і виховання – народність, а педагогічний ідеал – національна релігія;

 • перебуваючи в еміграції (1921-1940), видає книжки “Теорія педагогіки та основи психології”, “Дидактика”;

 • у період роботи в Центральній Раді видає книги “Нова школа”, “Позашкільна освіта”, “Перша читанка для дорослих”.Іван Огієнко (1881-1971)

 • написав ряд підручників для української школи: “Рідна мова”(1917), “Рідне писання”(1981), “Українська граматика”(1981), “Українські шкільні мотиви” (1921).

 • у праці “Українська культура”(1918) постає як дослідник історії освіти та культури України: Україна є посередником між Заходом і

 • сходом;

 • за дорученням Директорії видає наказ

 • про перехід на українську мову

 • викладання в школах усіх типів;створив комісію з опрацювання українського правопису, видав постанову про запровадження безкоштовного навчання дітей шкільного віку як обов'язкове;

 • створив комісію з опрацювання українського правопису, видав постанову про запровадження безкоштовного навчання дітей шкільного віку як обов'язкове;

 • мету виховання визначав як формування національної свідомості, етнічних цінностей, утвердження здорового способу життя;

 • за основні принципи навчання брав: наочність, науковість, індивідуальний підхід, системність…

 • зміст виховання: прищеплення любові до свого народу, народної творчості,

 • рідної мови і церкви.Григорій Ващенко

 • присвятив своє життя створенню української національної педагогіки на основі християнської педагогіки;

 • його повне зібрання педагогіки складається з декількох книг;

 • був певний, що національна система освіти може існувати лише на ґрунті ідеологічного

 • світогляду, тому його педагогічні

 • погляди на освіту досить релігійні

 • і консервативні.Михайло Драгоманов (1841-1895)

 • Основні педагогічні твори: “Народні школи на Україні”,

 • “Про систему народної освіти у південно-західному краї”.

 • Завданням освіти визначав: передати нові здобутки всесвітньої науки та культури, для чого необхідно політичне визволення, яке забезпечило б право людини і громадянина думати вільно, вживати свою рідну мову і друкувати книжки.

 • Основою духовного розвитку людства вважав національну культуру.

 • Національна історія є часткою національної освіти.Мова є способом морального зв'язку між людьми, є не лише засобом навчання, а й змістом його, матеріалом для морального, естетичного та розумового розвитку.

 • Мова є способом морального зв'язку між людьми, є не лише засобом навчання, а й змістом його, матеріалом для морального, естетичного та розумового розвитку.

 • Моральний розвиток – важливе завдання національної освіти.

 • Естетичний розвиток українців досягається завдяки читанню поетичних творів.

 • Висуває вимоги до вчителя:

 • - запобігати політизації навчання;

 • - створювати популярні енциклопедії;

 • - робота над новими шкільними програмами;Педагогіка О. Духновича (1803-1865)

 • Доступно обґрунтував ідею народності виховання, в основі якої лежить думка про те, що українці повинні мати школу з рідною мовою навчання, побудовану у відповідності з потребами і національними традиціями народу.

 • Головне завдання школи: виховувати дітей в дусі патріотизму і національної гордості, в дусі любові до свого народу і відданості його інтересам.

 • Вихователі повинні бути представниками свого народу.Головна педагогічна праця: “Народна педагогія в пользу училищ і учителів сільських”.

 • Головна педагогічна праця: “Народна педагогія в пользу училищ і учителів сільських”.

 • Мета виховання: формування громадянина і патріота, сина своєї батьківщини, людини освіченої, фізично і морально здорової; формування гармонійної людини.

 • У системі морального виховання виділяє такі методи: переконання, приклад, заохочення, покарання.

 • Основним обов'язком школи вважав розумове виховання.

 • Оскільки фізичне виховання перш за все повинна здійснювати сім'я, Духнович дає поради батькам, визначає систему вправ, рухливих ігор.

 • Першим в Україні поставив питання про зв’язок навчання з фізичною працею, що розвиває творчі здібності людини.Наголошував на обов'язковому врахуванні вікових особливостей дітей та індивідуальному підході до них, правильному дозуванні фізичного навантаження для різних вікових груп і пропонував вчителям використовувати навчальні технології відповідно здібностям дітей.

 • Наголошував на обов'язковому врахуванні вікових особливостей дітей та індивідуальному підході до них, правильному дозуванні фізичного навантаження для різних вікових груп і пропонував вчителям використовувати навчальні технології відповідно здібностям дітей.

 • Система трудового виховання в основному має ґрунтуватися на сільськогосподарському виробництві.

 • Він – один із засновників родинного виховання в Україні. Мета і завдання родинного виховання – виховання дітей на користь суспільству, піклування про порядність, де велику роль відводив матері.Освітньо-педагогічна діяльність М.Пирогова (1810-1881)

 • Він – видатний вчений, лікар, основоположник воєнно-польової хірургії, увійшов в історію громадсько-педагогічного руху як теоретик у галузі педагогіки і організатор народної освіти.

 • Його діяльність мала великий вплив на розвиток педагогічної науки і народної освіти на Україні і в Росії.

 • Основні праці – «О публичных лекциях по педагогике», «Циркулярное предложение директорам училищ Одесского учебного округа», «Об изменении правил приема в благородные пансионы при гимназиях…», де виступав за демократизацію керівництва школою.У статті “Питання життя” він формулює свої погляди на роль, значення та сучасний стан виховання, на його завдання і характер. Найбільш суттєвими недоліками називає становість освіти і виховання, що не відповідає інтересам держави. Вузькопрофільність та кар'єристична спрямованість виховання знижує загальноосвітній рівень навчання учнів та студентів.

 • У статті “Питання життя” він формулює свої погляди на роль, значення та сучасний стан виховання, на його завдання і характер. Найбільш суттєвими недоліками називає становість освіти і виховання, що не відповідає інтересам держави. Вузькопрофільність та кар'єристична спрямованість виховання знижує загальноосвітній рівень навчання учнів та студентів.

 • У статті “Школа і життя” пропонує єдину народну загальнодоступну школу для всіх дітей, починаючи з елементарної до вищої.

 • Він був прибічником жіночої освіти, але противником рівноправності жінки з чоловіком в платні за працю.Пирогов запропонував нову систему народної освіти:

 • Пирогов запропонував нову систему народної освіти:

 • елементарна школа з двох класів, в якій вивчається Закон Божий, грамота, лічба;

 • прогімназія (реальна і класична), з 4-річним курсом навчання кожна (класична є вищим типом);

 • середня школа: реальна і клас-гімназія (реальну гімназію рекомендується відкривати відповідно до місцевих потреб), де вивчається прикладні, математичні і комерційні науки.

 • учні далі вступають до вищих технічних навчальних закладів, клас-гімназія готує до університету.

 • Надає велике значення таким методам,

 • як розповідь, бесіда, написання творів.У ряді статтей він обґрунтував принципи навчання у дусі демократичної педагогіки, виховуюче навчання, поєднання наочності і слова, урахування індивідуальних особливостей, підвищення ролі вчителя у навчально-виховному процесі, творчого підходу до навчання.

 • У ряді статтей він обґрунтував принципи навчання у дусі демократичної педагогіки, виховуюче навчання, поєднання наочності і слова, урахування індивідуальних особливостей, підвищення ролі вчителя у навчально-виховному процесі, творчого підходу до навчання.

 • Саме пропозиції Пирогова щодо ліквідування станового характеру системи освіти відкрили доступ в середню і вищу школу всім дітям.

 • Ідея гармонічного розвитку “вроджених сил народу” утвердила його як відомого громадського діяча.Видатний педагог і методист, що створив мережу навчальних земських малокомплектних шкіл, здійснював організацію недільних повторювальних шкіл.

 • Видатний педагог і методист, що створив мережу навчальних земських малокомплектних шкіл, здійснював організацію недільних повторювальних шкіл.

 • У створених ним початкових земських школах (з 3-річним курсом навчання) заняття проводив один вчитель одночасно у 3-х класах. Корф сам розроблював плани занять, методики

 • проведення уроків і проводив уроки.

 • Він організував проведення вчительських з'їздів.Значне місце у його педагогічній спадщині відведено ідеї загального обов'язкового навчання шляхом досягнення загальної письменності населення.

 • Значне місце у його педагогічній спадщині відведено ідеї загального обов'язкового навчання шляхом досягнення загальної письменності населення.

 • До важливих умов здійснення загального навчання М.Корф відносив:

 • обов'язкове спільне навчання дітей різної статі, незалежно від їхнього соціального стану та походження;

 • організація навчально-виховного процесу, що гарантуватиме набуття дітьми корисних знань, умінь і навичок;

 • близькість школи до місця проживання учнів.Основною метою загальноосвітньої школи М.Корф вважав підготовку фізично і духовно розвинутої людини до життя.

 • Основною метою загальноосвітньої школи М.Корф вважав підготовку фізично і духовно розвинутої людини до життя.

 • Основні дидактичні правила:

 • не вимагати від учнів заучування того, що їм незрозуміло;

 • доступність процесу навчання;

 • привчати дітей до самостійної роботи;

 • у процесі навчання йти вперед, спираючись на досягнуте;

 • наочність навчання.

 • З метою реалізації вищезазначених правил написав підручник “Наш друг”.Ідея національного шкільництва М. Грушевського (1866-1934)

 • Почесний професор, засновник “Українського наукового товариства”, автор “Історії України-Руси”, перший президент України.

 • Його педагогічні погляди сформувалися в період назрівання соціальних та пролетарсько-революційних перетворень та за часів УНР.

 • Приділяв велику увагу проблемам дидактики, навчальні предмети ділив на 2 групи:

 • що дають можливість учням з'ясувати їх роль у житті;

 • вчать засобам використання всіх джерел

 • добробуту.Його переконання:

 • Його переконання:

 • школа і освіта повинні здійснюватися на засадах традицій народної культури рідною мовою;

 • національна свідомість повинна бути домінуючою у вихованні моральності;

 • школа і освіта в незалежній державі повинні бути незалежні.

 • Головна умова існування національної школи – навчання рідною мовою.

 • Засуджував просвітницьку політику царату, за якою переслідувалася українська школа.

 • Зміст освіти і виховання має відбивати національні особливості українського народу, внаслідок чого в учнів має форсуватися національний світогляд.Навчальні плани і програми мають передбачати вивчення українознавчих дисциплін.

 • Навчальні плани і програми мають передбачати вивчення українознавчих дисциплін.

 • Українська мова має бути не тільки викладовою, а й впливати на усі сфери життя. Але на рівні з рідною мовою та історією повинна вичатися мова та історія іншого народу.

 • Гуманістичні дисципліни повинні дати людині “пізнання самих себе і відношення до світу”.

 • Першоосновою громадянського виховання вважав вивчення історії рідною мовою.

 • Праці: підручники "Історія українського народу", "Коротка історія України", "Ілюстрована історія України“, збірки "Хто такі українці і чого вони хочуть", "На порозі Нової України", "Вільна Україна“ та інші.Контрольні питання

 • Пригадайте твори Л. Українки, де звучать ідеї народної педагогіки.

 • Окресліть головні ідеї педагогічних творів І. Франка.

 • У чому полягає новаторство С.Русової?

 • Яку цінність для школи мають праці І.Огієнка?

 • Яку відмінність має педагогіка Г. Ващенка?Першоджерела

 • Русова С.Ф. Мої спомини. – Львів, 1937.

 • Русова С.Ф. Український буквар. – К., 1919.

 • Франко І.Я. Вибрані твори про народну творчість. – К., 1955.

 • Франко І.Я. Педагогічні статті і висловлювання. – К., 1988.

 • Огієнко І. Наука про рідномовні обов'язки. – К., 1963.Каталог: joomla -> presentation
presentation -> 1. Розвиток церковної культури
presentation -> Педагогічні ідеї та освіта східних слов’ян. Виховання, навчання І педагогічна думка в Київській Україні –Русі (до ХIV ст.)
presentation -> 1. Виховання дітей в архаїчній Греції IX-VII ст до н е.
presentation -> Зародження виховання у первісному суспільстві
presentation -> Костантинов Н., Медынский Е., Шабаева М. История педагогики
presentation -> Педагогічні ідеї та діяльність Й. Г. Песталоцці
presentation -> Педагогічна система К. Д. Ушинського
presentation -> Національна освіта І становлення педагогічної думки (XIV-XVII ст.) Загальний погляд на основні школи в Україні


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка