Лектор: д-р мед наук, доцент Гасюк Петро АнатолійовичДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.


ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» Діагностика та  лікування хворих з  ураженням опорно-рухового апарату щелепно лицевої  ділянки. Сучасний діагностичний  процес в ортопедичній стоматології

 • Лектор: д-р мед. наук, доцент

 • Гасюк Петро Анатолійович


Актуальність теми лекції

 • В клініці ортопедичної стоматології традиційна схема обстеження хворого, основана на обов’язкових для всіх клінічних дисциплін суб’єктивних і об’єктивних методах дослідження, має багато специфічних елементів. Вивчення хворого, який потребує ортопедичного лікування, передбачає широке коло питань, вирішення яких потребує з’ясування симптомів, етіології, патогенезу, перебігу хвороби, ступеня, характеру морфологічних і функціональних порушень.План лекції:

 • методи клінічного обстеження ортопедичного хворого;

 • спеціальні методи обстеження;

 • класифікацію дефектів зубних рядів за Кеннеді;

 • класифікацію дефектів зубних рядів за Бетельманом;

 • принципи побудови діагнозу;

 • вимоги до заповнення історії хвороби (амбулаторної картки);

 • конструкції часткових знімних протезів.Етапи обстеження ортопедичного хворогоСхема заповнення історії хворобиАнамнез

 • Анамнез складається з вивчення скарг, суб’єктивного стану хворого, історії захворювання, даних про перенесені захворювання зубощелепної системи та інших органів.Зовнішній огляд і обстеження обличчя

 • Пропорції обличчя людини:

 • І. Верхній

 • (мозковий) відділ.

 • ІІ.Середній (респіраторний) відділ.

 • ІІІ. Нижній

 • (жувальний) відділ.

 • 1. Носогубна складка.

 • 2. Підборідногубна борозна.Анатомія нижньої третини обличчя:

 • 1 - носогубна складка;

 • 2 - верхня губа;

 • 3 - фільтр;

 • 4 - кут рота;

 • 5 - лінія змикання губ;

 • 6 – червона кайма губ;

 • 7 - підборідногубна борозна.Огляд і обстеження органів порожнини рота

 • Обстеження проводиться в наступній

 • послідовності:

 • обстеження стану зубів;

 • обстеження зубних рядів, дефектів у них, взаємовідношення зубних рядів і рухів нижньої щелепи;

 • обстеження слизової оболонки порожнини рота, язика;

 • обстеження кісток щелеп.Оцінка стану зубів

 • Обстежуючи кожний зуб, звертають увагу на:

 • його положення;

 • форму;

 • колір;

 • стан твердих тканин зуба;

 • рухомість зуба;

 • співвідношення позаальвеолярної і внутрішньоальвеолярної його частин;

 • розташування відносно оклюзійної поверхні зубного ряду;

 • наявність пломб, штучних коронок, їхній стан.Обстеження зубних рядів

 • Під час обстеження зубних рядів звертаємо увагу на положення кожного зуба в зубній дузі, характер оклюзійних співвідношень і контактів між зубами, виразність екватора зубів відносно вертикальної площини, на форму зубних дуг.Оцінка стану слизової оболонки порожнини рота

 • Внаслідок різних патологічних процесів колір слизової оболонки змінюється, порушується її конфігурація, з’являються різні елементи запалення.Причинами таких симптомів є:

 • механічні ушкодження (травми);

 • порушення теплообміну слизової оболонки внаслідок поганої теплопровідності пластмасового протеза;

 • токсико-хімічний вплив інгредієнтів пластмаси;

 • алергічні реакції;

 • зміни слизової оболонки при деяких системних захворюваннях (шлунково-кишкового тракту, ендокринної системи, авітамінозі);

 • мікози;

 • захворювання слинних залоз.Оцінка стану кісток щелеп

 • Огляд і пальпаторне обстеження слизової оболонки дає можливість оцінити стан тканин кісток верхньої і нижньої щелеп, виявити анатомічні особливості остова кісток: межі косих ліній, топографію під’язикового жолобка, підборідної вісі, наявність виступів (екзостозів), рівень атрофії альвеолярного відростка.Спеціальні методи дослідження:

 • рентгенографія,

 • визначення жувальної потужності, визначення жувальної ефективності;

 • мастикаціографія,

 • електроміографія,

 • лабораторні методи обстеження скронево-нижньощелепного суглоба,

 • реографія та ін.Визначення дефектів зубних рядів за Кеннеді:

 • Клас І. Двосторонні беззубі ділянки, розташовані позаду від наявних природних зубів.

 • Клас ІІ. Одностороння беззуба ділянка, розташована позаду від наявних зубів.

 • Клас ІІІ. Беззубий простір бокових ділянок щелепи, обмежений наявними зубами спереду і позаду.

 • Клас IV. Беззубий простір, розташований спереду від наявних зубів, який пересікає середню лінію щелепи.Applegate (1954) доповнив класифікацію Кеннеді, запропонувавши 8 правил її застосування.

 • Визначення класу дефекту не повинне передувати видаленню зубів, оскільки це може змінити попередньо встановлений клас дефекту.

 • Відсутній третій моляр не враховується у класифікації, якщо він не повинен заміщатися.

 • Наявний третій моляр повинен враховуватися у класифікації, якщо він повинен використовуватися як опорний зуб.

 • Відсутній другий моляр не враховується у класифікації, якщо він не повинен заміщатися.

 • Клас дефекту визначається залежно від найбільш дистально розташованої беззубої ділянки.

 • Додаткові дефекти розглядаються як підкласи і визначаються їхнім числом.

 • Величина додаткових дефектів не розглядається; враховується тільки число, яке визначається номером підкласу.

 • У IV класі немає підкласів. Беззубі ділянки, що лежать позаду від дефекту в ділянці фронтальних зубів, визначають клас дефекту.А.І. Бетельман розподіляє зубні ряди, які мають дефекти, на два класи.

 • До першого класу належать зубні ряди з одним або кількома дефектами, але один чи два з них - кінцеві.

 • Другий клас складають зубні ряди із включеними дефектами.

 • * в кожному класі виділяють дефекти, розташовані тільки з одного боку, та дефекти від видалення не більше трьох зубів.Принципи побудови діагнозу

 • Діагноз формується таким чином, щоб

 • відобразити:

 • етіологію,

 • патогенез,

 • стадію і локалізацію процесу,

 • ступінь морфологічних і функціональних порушень,

 • форму захворювання відповідно до загальноприйнятих класифікацій (нозологічна одиниця).Оформляючи діагноз, необхідно виділити:

 • основне захворювання, його ускладнення;

 • супутні захворювання – стоматологічні і загальні.Історія хвороби

 • Історія хвороби (амбулаторна картка) – це обов’язковий офіційний і лікарський документ, у який вносять дані обстеження, діагноз, план ортопедичного лікування і його виконання.

 • Одночасно історія хвороби – це юридичний документ, який може використовуватися при конфліктних ситуаціях і в слідчій практиці.Пацієнти з частковою втратою зубів старші 50 років - 40,2%.

 • Пацієнти з частковою втратою зубів старші 50 років - 40,2%.

 • У той же час у осіб більш молодого віку знімні протези застосовуються також достатньо часто – 15-20%.Клініка часткової втрати зубів різноманітна, тому що визначається множиною чинників:

 • причини і час втрати зубів;

 • їхня кількість і положення в зубному ряду;

 • стан твердих тканин і пародонту зубів, що залишилися;

 • вид прикусу та ін.Велику роль в цьому відіграє:

 • вік хворого;

 • супутні захворювання;

 • спадкоємність пацієнта;

 • психоемоційний статус пацієнта.Кожен знімний протез має свої конструкційні особливості, які обумовлені:

 • положенням і величиною дефекту;

 • кількістю зубів, що залишилися;

 • станом їхніх твердих тканин і пародонта;

 • станом слизової оболонки, що вистилає протезне ложе;

 • величиною альвеолярного відростка;

 • виразністю твердого піднебіння та інших анатомічних особливостей. • Базисом (основою) знімного пластинкового протеза є пластинка з пластмаси чи металу, на якій кріпляться штучні зуби та пристрої для утримання його в роті.Види знімних протезів:

 • а) часткові:

 • частковий знімний пластинковий протез;

 • бюгельний (дуговий) протез;

 • мікропротез;

 • б) повні:

 • повний знімний пластинковий протез;

 • повний знімний пластинковий протез із металевим базисом.Частковий знімний пластинковий протез

 • Складається з:

 • базису, що спирається на альвеолярний відросток, тіло щелепи;

 • штучних зубів, що відновлюють цілість зубного ряду;

 • кламерів чи інших механічних пристроїв, що фіксують протез на природніх зубах.Бюгельний (дуговий) протез

 • У дуговому протезі крім базису, утримуючих елементів, штучних зубів є ще дуга та її відростки.МікропротезПовний знімний пластинковий протезПовний знімний пластинковий протез із металевим базисомПри протезуванні хворих частковими знімними протезами перед лікарем ставиться ряд завдань:

 • вибір конструкції часткового знімного протеза - малий сідлоподібний, дуговий, пластинковий, із пластмасовим або металевим базисом;

 • рішення проблеми фіксації, що ускладнюється при недостатній кількості збережених зубів у порожнині рота, а також вибір фіксуючих елементів - утримуючі кламери, опорно-утримуючі кламери, атачмени, телескопічні коронки, балкова система й ін.;Побічні дії пластинкових протезів. Протезні стоматити та їх диференціальна діагностика на фоні інших стоматитів.

 • Побічні дії пластинкових протезів. Протезні стоматити та їх диференціальна діагностика на фоні інших стоматитів.Протезні стоматити

 • Різноманітна патологія СОПР запального характеру, зумовлена наявністю в ротовій порожнині зубного протезу. Термін «протезні стоматити» чітко відображає основний зміст реакції слизової оболочки протезного ложе та її причини. [Е.И.Гаврилов, 1979].Класифікація протезних стоматитів (А. К. Іорданішвілі, 1988р.)

 • Класифікація протезних стоматитів (А. К. Іорданішвілі, 1988р.)

 • I. За етіологією:

 • травматичні,

 • токсичні,

 • алергічні,

 • зумовлені фізичними факторами.

 • II. За формою патологічних процесів:

 • катаральні(серозні),

 • ерозивні,

 • виразкові,

 • виразково--некротичні,

 • гіперпластичні.

 • III. За характером перебігу патологічного процесу:

 • гострі,

 • підгострі,

 • хронічні (ремісія, загострення).

 • IV. За локалізацією патологічних змінна на СОПР:

 • вогнищеві(обмежені локалізовані),

 • дифузні (розлиті, генералізовані).

 • V. За ступенем важкості перебігу:

 • легкі,

 • середньої важкості,

 • важкого ступеня важкості.Е. И. Гаврилов виділив 4 види патологічної дії протезу

 • побічний

 • токсичний

 • алергічний

 • травмуюча дія протезуПобічна дія пластинкових протезів

 • Передача жувального тиску на тканини протезного ложе викликає порушення кровообігу слизової оболонки.

 • Порушення самоочищення слизової оболонки.

 • Порушення температурної, смакової та інших видів чутливості.

 • Порушення дикції, фонації.Побічна дія пластинкових протезів

 • «Парниковий ефект»

 • Механізм – базисні матеріали акрилового ряду мають слабку теплопровідність. З цієї причини під протезом розвивається більш висока температура, ніж в ротовій порожнині. В результаті створюються умови для розмноження бактеріальної та грибкової флори, погіршується гігієнічний стан протезного ложе та ускладнюється теплообмін в ротовій порожнині.

 • Вакуум (ефект «медичної банки»)

 • Механізм – при наявності доброго замикаючого клапану по краю протезу, зміщення останнього під час функції, збільшує простір між базисом та слизовою оболонкою протезного ложе. Через те, що доступ повітря під базис закритий клапаном, під ним виникає розріджений простір. Вакуум викликає розширення капілярів слизової оболонки твердого піднебіння, її гіперемію.Токсична дія пластинкового протезу

 • Токсичні стоматити:

 • Хімічні (акрилові).

 • Бактеріологічні.Токсична дія пластинкового протезу

 • Акрилова пластмаса має у своєму складі:

 • Мономер

 • Полімер

 • Пластифікатори

 • Стабілізатори

 • Наповнювачі

 • Барвники

 • Замутнювачі

 • Каталізатори

Клінічні прояви протезного стоматиту

 • Пекучість, гіперемія та набряк СОПР під протезом.

 • Пекучість губ.

 • Порушення смакової чутливості.

 • Гіперемія, сухість язика. Атрофія сосочків.

 • Гіпо-, гіперсалівація (токсини пошкоджують функцію парасимпатичних нервів, а також тканину слинних залоз, що призводить до зміни обміну гістаміна і серотоніна, калію, білка).

 • Загальна втомлюваність, сонливість.

 • Порушення з боку неврологічного статусу та ШКТ. • Значна гіперемія, тільки у зоні протезного ложе, що розвинулась у перші дні використання пластинкового знімного протезу.

ДЯКУЮ

 • ДЯКУЮ

 • ЗА

 • УВАГУ!!!Каталог: data -> kafedra -> internal -> stomat ortop -> presentations
presentations -> Прямі та непрямі
presentations -> Мостоподібним незнімним зубним протезом
presentations -> Актуальність: Естетичними та високоефективними конструкціями серед знімних протезів слід вважати бюгельні протези
presentations -> При першому вона проходить через середину перекриття центральних різців і середину перекриття мезиальних горбків перших (при їх відсутності других) молярів
presentations -> Показаннями до застосування штифтових конструкцій є


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка