Лікарська етикаДата конвертації01.06.2016
Розмір445 b.Лікарська етика – це сукупність принципів і норм поведінки лікаря, що обумовлені специфікою його діяльності і становищем у суспільстві. Як зазначав Андре Моруа: "Важливість місії лікаря породжує його відмінність від всіх інших людей". Лікарська етика все ж займає центральне місце, оскільки саме лікар визначає і скеровує весь процес лікування, безпосередньо впливає на хворого, його психологічне і фізичне видужання.

 • Лікарська етика – це сукупність принципів і норм поведінки лікаря, що обумовлені специфікою його діяльності і становищем у суспільстві. Як зазначав Андре Моруа: "Важливість місії лікаря породжує його відмінність від всіх інших людей". Лікарська етика все ж займає центральне місце, оскільки саме лікар визначає і скеровує весь процес лікування, безпосередньо впливає на хворого, його психологічне і фізичне видужання.

 • Складовою частиною медичної етики є медична деонтологія, тобто наука про належне виконання професійних обов’язків медичними працівниками.Напрями сучасної медицини, такі, як реаніматологія, трансплантологія, мікрохірургія та інші, потребують максимальної психолого-фізичної віддачі від всього медичного персоналу.

 • Напрями сучасної медицини, такі, як реаніматологія, трансплантологія, мікрохірургія та інші, потребують максимальної психолого-фізичної віддачі від всього медичного персоналу.

 • Служіння – це мобілізація сил і волі лікаря, натхнення на подвиг. Обслуговування (навіть відмінне) – виконання обов’язків без тої великої моральної, а інколи і фізичної напруги, яка потрібна для рятування людського життя.

 • Інколи у своїй професійній практиці лікарям доводиться порушувати основний деонтологічний принцип – "не нашкодь", який має місце, наприклад, при вилученні у донора здорового органу чи тканин, що не може бути повністю нешкідливим для нього.Принципи медичної деонтології:

 • Принципи медичної деонтології:

 • – постійно вдосконалювати професійні знання, мислення, пам’ять, спостережливість;

 • – професійне честолюбство;

 • – милосердність;

 • – володіння психологічною і психотерапевтичною культурою;

 • – оптимізм;

 • – виховання у собі терпимості, стійкості і витривалості;

 • – володіння мистецтвом слова;

 • – рішучість у прийнятті рішень, від яких залежать життя і здоров’я хворих;

 • – любов до людей і самозреченість;

 • – прагнення бути науковим співробітником, що розширяє можливості для творчості і наукового пошуку;

 • – зовнішній вигляд, манери, поведінка, які створюють сприятливі умови для лікування і співпраці між лікарем і пацієнтом.На медичну діяльність як морально-етичні, так і правові норми мають важливий вплив.

 • На медичну діяльність як морально-етичні, так і правові норми мають важливий вплив.

 • Уперше усні етичні принципи і норми були записані приблизно у 300 р. до н.е. і отримали назву клятви Гіппократа. Вона є ядром етичних норм, принципів і правил поведінки медиків. Саме на її основі розроблялися медичні та етичні кодекси у різних країнах.

 • В Україні затверджено Клятву лікаря Указом Президента від 15 червня 1992 р. Цю клятву повинні давати всі випускники вищих навчальних медичних закладів України.Етика бізнесу — ділова етика, що базується на чесності, відкритості, вірності даному слову, здатності ефективно функціонувати на ринку відповідно до чинного законодавства, установленими правилами і традиціями. Крім того, дотримання етики бізнесу робить його більш ефективним і прибуткової, вона допомагає зберегти відданість клієнтів.

 • Етика бізнесу — ділова етика, що базується на чесності, відкритості, вірності даному слову, здатності ефективно функціонувати на ринку відповідно до чинного законодавства, установленими правилами і традиціями. Крім того, дотримання етики бізнесу робить його більш ефективним і прибуткової, вона допомагає зберегти відданість клієнтів.З розвитком інституцій приватної власності, її носіїв, а також з розвитком підприємництва, яке базується на приватній власності, виникає потреба у формуванні основних засад етики ведення бізнесу. Без застосування етичних принципів у бізнесі неможливо забезпечувати стійкий поступальний рух підприємств до кращих результатів своєї діяльності. Саме тому важливим є визначення заходів, які потрібно здійснити для того, щоб ведення бізнесу ґрунтувалося на незмінних моральних засадах.

 • З розвитком інституцій приватної власності, її носіїв, а також з розвитком підприємництва, яке базується на приватній власності, виникає потреба у формуванні основних засад етики ведення бізнесу. Без застосування етичних принципів у бізнесі неможливо забезпечувати стійкий поступальний рух підприємств до кращих результатів своєї діяльності. Саме тому важливим є визначення заходів, які потрібно здійснити для того, щоб ведення бізнесу ґрунтувалося на незмінних моральних засадах.Етика бізнесу являє собою систему моральних принципів, яка зобов’язує відрізняти правильну поведінку від неправильної. Як видно з цього визначення, розуміння ділової етики багато в чому залежить від системи загальних і особистих цінностей менеджерів компаній. Тому важливою є підготовка вітчизняних менеджерів, які усвідомлюють всю важливість етичного ведення бізнесу.

 • Етика бізнесу являє собою систему моральних принципів, яка зобов’язує відрізняти правильну поведінку від неправильної. Як видно з цього визначення, розуміння ділової етики багато в чому залежить від системи загальних і особистих цінностей менеджерів компаній. Тому важливою є підготовка вітчизняних менеджерів, які усвідомлюють всю важливість етичного ведення бізнесу.

 • В Україні процес підготовки до роботи менеджерів у нових умовах іде з великими труднощами. Наші менеджери в реальних умовах намагаються діяти за стандартами бізнесової етики, яка є у світі, і, звичайно, з урахуванням вітчизняних особливостей. Поступово складається певний етичний кодекс українського бізнесу.Шляхами до вирішення проблеми дотримання етики у бізнесі:

 • Шляхами до вирішення проблеми дотримання етики у бізнесі:

 • 1) використання економічних механізмів шляхом значного зменшення кількості державних службовців з паралельним збільшенням зарплати тим, хто залишився, аби в них був економічний стимул триматися за своє місце;

 • 2) проголошення тотальної боротьби із залученням ЗМІ, громадських та політичних об'єднань з будь-яким фактом корупції, хабарництва чи нанесення збитків підприємцю незаконними діями державного службовця;

 • 3) забезпечення перетікання капіталу з однієї галузі в іншу;4) стосунки між людьми необхідно будувати на морально-християнських етичних принципах;

 • 4) стосунки між людьми необхідно будувати на морально-християнських етичних принципах;

 • 5) необхідно спростити до мінімуму процедуру створення й діяльності підприємств і ведення приватного бізнесу;

 • 6) витіснення держави з економічної сфери як абсолютно неефективної системи ведення бізнесу. За цих умов можливо сформувати основу для ведення бізнесу на етичних засадах.Сучасні етичні стандарти розвитих ринкових відносин передбачають:

 • Сучасні етичні стандарти розвитих ринкових відносин передбачають:

 • • рівність умов для всіх учасників господарського процесу;

 • • не порушує вимоги справедливості конкуренція;

 • • залежність економічного успіху винятково від таланту, заповзятливості, прозорливості, знань, а не від обману, насильства, хитрості, ідуть своїми коренями в традиції римського права.Ціль бізнесу в Україні сьогодні — не тільки одержання прибутку і ріст господарських оборотів, але і здатність вижити в умовах перманентного (лат. permanents - постійний і безупинний) кризу.

 • Ціль бізнесу в Україні сьогодні — не тільки одержання прибутку і ріст господарських оборотів, але і здатність вижити в умовах перманентного (лат. permanents - постійний і безупинний) кризу.

 • Дуже важлива професійна репутація підприємця. Таку репутацію важко придбати. Утратити ж її можна миттєво, найчастіше через дурницю: не відповісти вчасно на дзвоник чи лист, не послати факс, якого чекають, виявити невихованість. Для репутації важлива і культура мови, і манери, і одяг, і інтер'єр офісу, і багато чого іншого.Бізнесмен повинен дотримуватися таких етичних вимог:

 • Бізнесмен повинен дотримуватися таких етичних вимог:

 • 1) здатність керувати собою;

 • 2) чіткі особисті цілі;

 • 3) упор на постійний особистий ріст;

 • 4) уміння вирішувати проблеми;

 • 5) винахідливість і здатність до інновацій;

 • 6) висока здатність впливу на навколишніх;

 • 7) знання сучасних управлінських підходів;

 • 8) здатність керувати персоналом;

 • 9) уміння навчати і розвивати підлеглих;

 • 10) формувати і розвивати ефективні робочі групи. • Управлінська етика - це сукупність правил і форм ділового спілкування з людьми, що дозволяє виразити їм повагу, сприяє встановленню між керівником і підлеглими атмосфери взаєморозуміння, доброго відношення один до одного. В взаєминах між керівником і співробітниками повинна бути присутня атмосфера відкритості і волі спілкування, щоб підлеглий не уникав зустрічей з керівником, а хотів поділятися з ним ідеями, відчував свою причетність до керування організацією.Існує чимало етичних критеріїв цивілізованого підприємництва, але особливе місце займають чесність і порядність ділових відносин. Ринкові зв'язки засновані на довірі між партнерами, підвищеної вимогливості до себе й іншим, почутті боргу. Для підприємця дане їм слово – закон.

 • Існує чимало етичних критеріїв цивілізованого підприємництва, але особливе місце займають чесність і порядність ділових відносин. Ринкові зв'язки засновані на довірі між партнерами, підвищеної вимогливості до себе й іншим, почутті боргу. Для підприємця дане їм слово – закон.

 • Підприємництво, що створюється в даний час в Україні й інших країнах Співдружності значно уступає по своїх економічних, соціально-правових і етичних характеристиках країнам з розвинутою ринковою економікою, де вже устоялися норми і правила цивілізованого ринку.Прагнення до успішного бізнесу спонукає організації вживати різних заходів з метою підвищення характеристик етичності поводження службовців і адміністрації. До таких заходів відносяться: розробка етичних нормативів, створення комітетів з питань етики, проведення соціальних ревізій і навчання етичному поводженню.

 • Прагнення до успішного бізнесу спонукає організації вживати різних заходів з метою підвищення характеристик етичності поводження службовців і адміністрації. До таких заходів відносяться: розробка етичних нормативів, створення комітетів з питань етики, проведення соціальних ревізій і навчання етичному поводженню.

 • Етичні нормативи описують систему загальних цінностей і правила етики, яких, на думку організації, повинні дотримувати її працівники. Етичні нормативи відбивають мету організації і сприяють створенню нормальної етичної атмосфери як усередині організації, так і у відношенні з зовнішнім оточенням.Велике значення для збереження етичної атмосфери в колективі надається розбору конфліктів, що виникли через порушення етики і рішення яких вимагає дотримання етичних норм. Найчастіше це стосується проблем протекціонізму, дискримінації, фаворитивізму і несправедливого відношення до службовців.

 • Велике значення для збереження етичної атмосфери в колективі надається розбору конфліктів, що виникли через порушення етики і рішення яких вимагає дотримання етичних норм. Найчастіше це стосується проблем протекціонізму, дискримінації, фаворитивізму і несправедливого відношення до службовців.

 • Комітети з питань етики створюються для оцінки повсякденної діяльності з погляду етики. Як правило, членами комітету є керівники вищої ланки. Іноді комітети заміняють на фахівця з етики бізнесу, у функції якого входить вироблення судження по етичних питаннях, зв'язаних з діяльністю організації. • Ділова етика включена в програми шкіл бізнесу, коледжів, інститутів і університетів.

 • Вивчення етики підприємництва має особливе значення й актуальність. Гарна орієнтація в цих питаннях забезпечить ефективність і надійність здійснення комерційних намірів у всіх сферах підприємницької діяльності і відгородить від можливих проблем.Будь-який бізнес – це скоординовані дії великої кількості людей, і ефективність цих дій прямо залежить від їхньої здатності налагоджувати стосунки один з одним. Недотримання цих правил призводить до неприємних наслідків.

 • Будь-який бізнес – це скоординовані дії великої кількості людей, і ефективність цих дій прямо залежить від їхньої здатності налагоджувати стосунки один з одним. Недотримання цих правил призводить до неприємних наслідків.

 • Для того, щоб бути гарним співрозмовником, потрібно знати те, про що говориш, і вміти висловити свої думки в такій формі, щоб вони були цікаві й не виглядали як повчання або мораль.• підбор слів;

 • • підбор слів;

 • • стиль спілкування;

 • • «сигнали підтримки».

 • Вступаючи в контакт із підлеглими необхідно стежити за своєю мовою, тому що від того, як говорить керівник залежить, те наскільки точно його будуть розуміти підлеглі. Правильний і літературний стиль мови викликає повага і привертає увагу до що говорить і до теми бесіди.Запізнення будь-якого співробітника заважають роботі, крім того вони свідчать про те, що на таку людину не можна покластися. Для ділової людини дуже важливе вміння розраховувати час, необхідний для виконання того або іншого завдання.

 • Запізнення будь-якого співробітника заважають роботі, крім того вони свідчать про те, що на таку людину не можна покластися. Для ділової людини дуже важливе вміння розраховувати час, необхідний для виконання того або іншого завдання.

 • До того ж завжди виявляється, що на роботу вам потрібно більше часу, чим ви припускали; і головне, як тільки ви нарешті прийнялися за роботу, завжди найдеться яка-небудь інша, котру треба зробити раніше.Любий співробітник зобов'язаний зберігати секрети своєї організації, це правило стосується всіх справ фірми або установи: від кадрових до технологічних. Це ж відноситься й до розмов товаришів по службі про їхнє особисте життя.

 • Любий співробітник зобов'язаний зберігати секрети своєї організації, це правило стосується всіх справ фірми або установи: від кадрових до технологічних. Це ж відноситься й до розмов товаришів по службі про їхнє особисте життя.

 • Третє правило - думайте не тільки про себе, але й про інших

 • Не можна успішно вести справи, не зважаючи на думки й інтереси партнерів, клієнтів, покупців.Головне - одягатися відповідно до вашого оточення на службі, не вибиваючись із контингенту працівників вашого рівня. Ваш одяг повинен демонструвати ваш смак.

 • Головне - одягатися відповідно до вашого оточення на службі, не вибиваючись із контингенту працівників вашого рівня. Ваш одяг повинен демонструвати ваш смак.

 • П'яте правило - говоріть і пишіть гарною мовою

 • Усе, що ви говорите й пишете, повинне бути викладене гарною мовою, грамотно. Уміння людини грамотно говорити впливає в цілому на його образ. Від уміння спілкуватися часто залежать ваші шанси укласти той або інший контракт.Представники номенклатурного бізнесу – це переважно колишні представники партійних і комсомольських органів, тобто апаратно-номенклатурні спеціалісти. Їм притаманні організаторські здібності, ділова хватка, широка мережа неформальних зв’язків, а також організаційних основ підприємництва. Люмпенізовані підприємці сформувались, в основному, з тих особистостей, які не спромоглися зробити професійної кар’єри й тому залишили попередні посади, а також з тих, хто з різних причин не має професії взагалі.

 • Представники номенклатурного бізнесу – це переважно колишні представники партійних і комсомольських органів, тобто апаратно-номенклатурні спеціалісти. Їм притаманні організаторські здібності, ділова хватка, широка мережа неформальних зв’язків, а також організаційних основ підприємництва. Люмпенізовані підприємці сформувались, в основному, з тих особистостей, які не спромоглися зробити професійної кар’єри й тому залишили попередні посади, а також з тих, хто з різних причин не має професії взагалі.ДЯКУЮ ЗА УВАГУКаталог: data -> kafedra -> theacher -> deontologi -> tolokova -> %D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 -> %D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97 -> %D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%96%20%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D1%83%20%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 -> 5%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> %D0%A4%D0%90%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A6%D0%95%D0%92%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99
tolokova -> Відмітними рисами системи фармацевтичної допомоги з'явилися: Відмітними рисами системи фармацевтичної допомоги з'явилися
%D0%A4%D0%90%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A6%D0%95%D0%92%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99 -> При аналізі поведінки необхідно враховувати багато чинників, а саме: При аналізі поведінки необхідно враховувати багато чинників, а саме
%D0%A4%D0%90%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A6%D0%95%D0%92%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99 -> • індивідуальних особливостей особистості
tolokova -> У овідія Медея саме так, вливаючи старцю Пелію кров вівці, повертає йому юність


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка