Лісняк Анатолій Анатолійович, 1979 року народження, стать чоловіча, українець. Лісняк Анатолій Анатолійович, 1979 року народження, стать чоловіча, українецьДата конвертації09.06.2016
Розмір445 b.Лісняк Анатолій Анатолійович, 1979 року народження, стать чоловіча, українець.

 • Лісняк Анатолій Анатолійович, 1979 року народження, стать чоловіча, українець.

 • Адреса проживання: Україна, 61070, м.Харків, вул. Старо-Шишківська, 9А, кв. 26

 • E-mail: LAA.79@mail.ru

 • Конт. тел.: (097)-86-20-710Освіта вища. У 2001 році з відзнакою закінчив Харківський державний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва (нині Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва) за спеціальністю “Агрохімія та ґрунтознавство”. З 01.06.2001 року по 28.05.2004 рік навчався в очній аспірантурі Інституту ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського УААН (нині Національний науковий центр “Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського”).

 • Освіта вища. У 2001 році з відзнакою закінчив Харківський державний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва (нині Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва) за спеціальністю “Агрохімія та ґрунтознавство”. З 01.06.2001 року по 28.05.2004 рік навчався в очній аспірантурі Інституту ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського УААН (нині Національний науковий центр “Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського”).З 0з 01.06.2001 року по 28.05.2004 рік навчався в очній аспірантурі Інституту ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського; з 01.04.2005 року по 30.06.2010 рік працював на посаді в.о. старшого наукового співробітника лабораторії родючості зрошуваних і солонцевих ґрунтів Національного наукового центру “Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського”; з 01.07.2010 року й по теперішній час працює на посаді старшого наукового співробітника лабораторії лісового ґрунтознавства Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького (http://uriffm.org.ua/uk/lab9). З 01.09.2007 року також працює на 0,25 ставки на посаді доцента кафедри екології та неоекології екологічного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

 • З 0з 01.06.2001 року по 28.05.2004 рік навчався в очній аспірантурі Інституту ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського; з 01.04.2005 року по 30.06.2010 рік працював на посаді в.о. старшого наукового співробітника лабораторії родючості зрошуваних і солонцевих ґрунтів Національного наукового центру “Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського”; з 01.07.2010 року й по теперішній час працює на посаді старшого наукового співробітника лабораторії лісового ґрунтознавства Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького (http://uriffm.org.ua/uk/lab9). З 01.09.2007 року також працює на 0,25 ставки на посаді доцента кафедри екології та неоекології екологічного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.Кандидат сільськогосподарських наук (спеціальність 06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика) – дисертація на тему “Вилучені зі зрошення землі: спрямованість ґрунтових процесів, оцінка агроекологічного стану та шляхи його поліпшення” захищена 15.02.2006 року в Національному науковому центрі “Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського”.

 • Кандидат сільськогосподарських наук (спеціальність 06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика) – дисертація на тему “Вилучені зі зрошення землі: спрямованість ґрунтових процесів, оцінка агроекологічного стану та шляхи його поліпшення” захищена 15.02.2006 року в Національному науковому центрі “Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського”.Основними напрямками наукових досліджень А.А. Лісняка є розроблення методичної бази агромеліоративного моніторингу зрошуваних і вилучених зі зрошення земель, комплексна оцінка еколого-агромеліоративного стану цих земель на нових методичних засадах, розроблення диференційованих ресурсозберігаючих заходів з охорони й підвищення родючості цих ґрунтів; створення електронних карт та баз даних зрошуваних масивів і прилеглих до них територій з використанням сучасних підходів; розроблення науково-методичної бази з оцінювання екологічного ризику деградації ґрунтового покриву; вивчення впливу зрошення міськими стічними водами, тваринницькими стоками та мікрозрошення на властивості чорноземних ґрунтів, лісорослинна оцінка колишніх земель сільськогосподарського призначення, що вводяться у лісокультурне виробництво.

 • Основними напрямками наукових досліджень А.А. Лісняка є розроблення методичної бази агромеліоративного моніторингу зрошуваних і вилучених зі зрошення земель, комплексна оцінка еколого-агромеліоративного стану цих земель на нових методичних засадах, розроблення диференційованих ресурсозберігаючих заходів з охорони й підвищення родючості цих ґрунтів; створення електронних карт та баз даних зрошуваних масивів і прилеглих до них територій з використанням сучасних підходів; розроблення науково-методичної бази з оцінювання екологічного ризику деградації ґрунтового покриву; вивчення впливу зрошення міськими стічними водами, тваринницькими стоками та мікрозрошення на властивості чорноземних ґрунтів, лісорослинна оцінка колишніх земель сільськогосподарського призначення, що вводяться у лісокультурне виробництво.Дослідження А.А. Лісняка за період з 2006 по 2010 роки проводилися згідно науково-технічної програми “Родючість, охорона і екологія ґрунтів”, завдання 01.01.04-032 (№ 0106U004795) “Встановити закономірності агрогенної еволюції та з'ясувати механізми функціональної стійкості зрошуваних, вилучених зі зрошення та солонцевих ґрунтів, дати оцінку їх еколого-агромеліоративного стану і розробити систему заходів з охорони й управління родючістю меліорованих земель”. За цим завданням, ним установлено еволюційні закономірності розвитку й можливості регулювання швидкості сучасних ґрунтових процесів і режимів на зрошуваних і вилучених зі зрошення землях Лісостепу і Степу України. Розроблено вдосконалену систему еколого-меліоративного моніторингу (контролю) зрошуваних, вилучених зі зрошення та прилеглих до них земель на основі системи оцінки їх еколого-агромеліоративного стану (ЕАМС) та діагностики ґрунтово-деградаційних процесів; визначено напрямки підвищення продуктивності й економічної ефективності використання цих земель. Отримані результати представлено в вигляді електронних карт та баз даних, які отримано з допомогою технічно удосконаленого пакету картографії MapInfo. Ним дано агроекологічне обґрунтування мікрозрошення і локального внесення добрив як елементів ресурсоощадної технології вирощування овочевих культур. Виконані за його участю теоретичні та експериментальні дослідження дозволили розробити “Рекомендації з раціонального використання земель, що вилучені зі зрошення” , а також підготувати книгу “Наукові основи і напрямки охорони та раціонального використання зрошуваних земель України”.

 • Дослідження А.А. Лісняка за період з 2006 по 2010 роки проводилися згідно науково-технічної програми “Родючість, охорона і екологія ґрунтів”, завдання 01.01.04-032 (№ 0106U004795) “Встановити закономірності агрогенної еволюції та з'ясувати механізми функціональної стійкості зрошуваних, вилучених зі зрошення та солонцевих ґрунтів, дати оцінку їх еколого-агромеліоративного стану і розробити систему заходів з охорони й управління родючістю меліорованих земель”. За цим завданням, ним установлено еволюційні закономірності розвитку й можливості регулювання швидкості сучасних ґрунтових процесів і режимів на зрошуваних і вилучених зі зрошення землях Лісостепу і Степу України. Розроблено вдосконалену систему еколого-меліоративного моніторингу (контролю) зрошуваних, вилучених зі зрошення та прилеглих до них земель на основі системи оцінки їх еколого-агромеліоративного стану (ЕАМС) та діагностики ґрунтово-деградаційних процесів; визначено напрямки підвищення продуктивності й економічної ефективності використання цих земель. Отримані результати представлено в вигляді електронних карт та баз даних, які отримано з допомогою технічно удосконаленого пакету картографії MapInfo. Ним дано агроекологічне обґрунтування мікрозрошення і локального внесення добрив як елементів ресурсоощадної технології вирощування овочевих культур. Виконані за його участю теоретичні та експериментальні дослідження дозволили розробити “Рекомендації з раціонального використання земель, що вилучені зі зрошення” , а також підготувати книгу “Наукові основи і напрямки охорони та раціонального використання зрошуваних земель України”.У 2006-2007 рр. А.А. Лісняк приймав участь у договорі № Т-422 з Держводгоспом України „Розробити систему картографо-аналітичної оцінки еколого-меліоративного стану і родючості зрошуваних земель”. А.А. Лісняк досліджував питання щодо об’єднання і суміщення інформації різних служб та відомств на єдиній картографічній основі з метою встановлення комплексної оцінки стану зрошуваних і прилеглих до них богарних земель, розробляв нові методичні підходи з оцінювання еколого-меліоративного стану зрошуваних земель з допомогою ГІС-технологій (з побудовою електронних карт, баз даних). На основі проведених досліджень, ним (у співавторстві) розроблено методичні рекомендації „Рекомендации по созданию электронных картографических проектов и предпечатной подготовке карт”, в яких наведено методику побудови електронних карт еколого-агромеліоративного стану земель сільськогосподарського використання за допомогою програмного забезпечення MapInfo v.5.0, наведено алгоритми створення й модифікація баз даних за необхідними параметрами.

 • У 2006-2007 рр. А.А. Лісняк приймав участь у договорі № Т-422 з Держводгоспом України „Розробити систему картографо-аналітичної оцінки еколого-меліоративного стану і родючості зрошуваних земель”. А.А. Лісняк досліджував питання щодо об’єднання і суміщення інформації різних служб та відомств на єдиній картографічній основі з метою встановлення комплексної оцінки стану зрошуваних і прилеглих до них богарних земель, розробляв нові методичні підходи з оцінювання еколого-меліоративного стану зрошуваних земель з допомогою ГІС-технологій (з побудовою електронних карт, баз даних). На основі проведених досліджень, ним (у співавторстві) розроблено методичні рекомендації „Рекомендации по созданию электронных картографических проектов и предпечатной подготовке карт”, в яких наведено методику побудови електронних карт еколого-агромеліоративного стану земель сільськогосподарського використання за допомогою програмного забезпечення MapInfo v.5.0, наведено алгоритми створення й модифікація баз даних за необхідними параметрами.У 2006-2008 рр. А.А. Лісняк приймав участь у міжнародному гранті дослідницького центру Альтерра (Бельгія) „Sustainable waste water reuse technologies for irrigated land in NIS and southern European states”, де була розроблена еколого-безпечна технологія використання стічних вод тваринницького комплексу та біологічно очищених стічних вод м. Харкова та м. Маріуполя для зрошення чорноземних ґрунтів й вирощування кормових сільськогосподарських культур в регіонах Лісостепу та Степу України.

 • У 2006-2008 рр. А.А. Лісняк приймав участь у міжнародному гранті дослідницького центру Альтерра (Бельгія) „Sustainable waste water reuse technologies for irrigated land in NIS and southern European states”, де була розроблена еколого-безпечна технологія використання стічних вод тваринницького комплексу та біологічно очищених стічних вод м. Харкова та м. Маріуполя для зрошення чорноземних ґрунтів й вирощування кормових сільськогосподарських культур в регіонах Лісостепу та Степу України.

 • У 2007 році А.А. Лісняк, сумісно з науковцями Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, виконував науково-дослідну роботу за договором Ф25/584-2007 „Розробити науково-методичні основи оцінки екологічного ризику деградації ґрунтів і методи управління ним, як умова переходу до моделей сталого землекористування” на замовлення Державного фонду фундаментальних досліджень Міністерства освіти і науки України. За участю А.А. Лісняка було розроблено методичні підходи з визначення стійкості та ризику різних типів ґрунтів до основних видів антропогенного впливу й сформульовано концептуальні принципи пріоритетності дій зі зниження сукупного екологічного ризику.

 • У 2007 році приймав участь у НДР за договором № 99/1-11 „Моніторинг ґрунтів міста Бердянська” на замовлення управління комунального господарства виконкому міської ради м. Бердянська. А.А. Лісняк проаналізував результати моніторингового обстеження сольового складу ґрунтів міської зони Бердянська, що дало змогу виявити не засолені та слабко засолені землі в межах міської території.У 2008-2010 роках за договором № Т-723/11/6-08 з Держводгоспом України „Визначити й оцінити сучасний еколого-агромеліоративний стан земель Інгулецької зрошувальної системи на основі новітніх технологій та розробити комплексні заходи його поліпшення”, з участю А.А. Лісняка проведено комплексне обстеження зрошуваних земель Інгулецької зрошувальної системи за вдосконаленою методикою (включено еколого-токсикологічні показники) у взаємопов’язаній системі “зрошувальна вода-ґрунт-рослина”. За результатами обстеження дано комплексну оцінку еколого-агромеліоративного стану зрошуваних земель цієї системи, де вперше, виділено їх три групи – із задовільним, небезпечним та дуже небезпечним (кризовим) станом. Вивчено хімічний склад зрошувальних вод цієї системи, дано їх іригаційну оцінку за вмістом легкорозчинних солей та важких металів, що є підставою для подальшої розробки комплексу заходів з поліпшення зрошуваних і вилучених зі зрошення земель Інгулецької системи. За участю А.А. Лісняка створено базу даних показників еколого-агромеліоративного стану зрошуваних земель Інгулецької зрошувальної системи та електронні карти, що дає змогу адекватно оцінити стан земель, раціонально їх використовувати та застосовувати диференційовані заходи з охорони.

 • У 2008-2010 роках за договором № Т-723/11/6-08 з Держводгоспом України „Визначити й оцінити сучасний еколого-агромеліоративний стан земель Інгулецької зрошувальної системи на основі новітніх технологій та розробити комплексні заходи його поліпшення”, з участю А.А. Лісняка проведено комплексне обстеження зрошуваних земель Інгулецької зрошувальної системи за вдосконаленою методикою (включено еколого-токсикологічні показники) у взаємопов’язаній системі “зрошувальна вода-ґрунт-рослина”. За результатами обстеження дано комплексну оцінку еколого-агромеліоративного стану зрошуваних земель цієї системи, де вперше, виділено їх три групи – із задовільним, небезпечним та дуже небезпечним (кризовим) станом. Вивчено хімічний склад зрошувальних вод цієї системи, дано їх іригаційну оцінку за вмістом легкорозчинних солей та важких металів, що є підставою для подальшої розробки комплексу заходів з поліпшення зрошуваних і вилучених зі зрошення земель Інгулецької системи. За участю А.А. Лісняка створено базу даних показників еколого-агромеліоративного стану зрошуваних земель Інгулецької зрошувальної системи та електронні карти, що дає змогу адекватно оцінити стан земель, раціонально їх використовувати та застосовувати диференційовані заходи з охорони.З 2010 року А.А. Лісняком розпочато новий напрямок досліджень з вивчення екологічного ризику деградації ґрунтового покриву, що стане основним інструментом забезпечення екологічно безпечного сталого землекористування. Ці дослідження передбачали створення методичної основи для удосконалення моніторингу земельних ресурсів на основі ризиків деградації ґрунтового покриву і встановлення нормативів екологічного ризику ґрунтів до антропогенних навантажень. У 2011 році ним (у співавторстві) підготовлено „Концепцію екологічного ризику деградації ґрунтового покриву України”, в якій наведено пріоритетні напрямки щодо аналізу й управління екологічним ризиком у напрямку охорони земельних ресурсів.

 • З 2010 року А.А. Лісняком розпочато новий напрямок досліджень з вивчення екологічного ризику деградації ґрунтового покриву, що стане основним інструментом забезпечення екологічно безпечного сталого землекористування. Ці дослідження передбачали створення методичної основи для удосконалення моніторингу земельних ресурсів на основі ризиків деградації ґрунтового покриву і встановлення нормативів екологічного ризику ґрунтів до антропогенних навантажень. У 2011 році ним (у співавторстві) підготовлено „Концепцію екологічного ризику деградації ґрунтового покриву України”, в якій наведено пріоритетні напрямки щодо аналізу й управління екологічним ризиком у напрямку охорони земельних ресурсів.

 • В 2011-2012 рр. Лісняк А.А. приймає участь у НДР “Розробити систему діагностичних показників ґрунтів для оцінки їх придатності до залісення”, де ним уже надано інформаційний аналіз щодо проблеми оцінювання лісопридатності малопродуктивних земель (засолених, кам’янистих, піщаних), які виведені із сільськогосподарського користування. Ним зібрано та проаналізовано великий фактичний матеріал, який дозволяє зробити узагальнення по широкому колу питань, пов’язаних з вивченням лісопридатності ґрунтів різного ступеня засолення, кам’янистості, піщанистості за природними зонами; зазначено засоби підвищення родючості цих ґрунтів та проаналізовано досвід їх заліснення; проаналізовано стан прийнятих під залісення малопродуктивних та непридатних для сільськогосподарського використання земель за природними зонами та категоріями земель за період 2011 року; викладено результати польового етапу досліджень щодо оцінки лісопридатності піщаних ґрунтів зони Полісся та засолених ґрунтів зони Степу (проведено обстеження ґрунтового покриву із закладанням повнопрофільних ґрунтових розрізів, визначенням типів ґрунтів; наданий фітоценотичний аналіз трав’яно-чагарникового ярусу за екоморфами).Матеріали досліджень А.А. Лісняка пройшли широку апробацію й використовуються службами Держводгоспу України (Харківським, Донецьким, Миколаївським, Херсонським обласними управліннями меліорації та водного господарства), Донецьким державним управлінням екологічної безпеки при проведенні моніторингу та оцінці стану зрошуваних земель, плануванні заходів з їх охорони, Данилівським науково-дослідним лісгоспом при формуванні оптимальної лісистості на основі комплексного вивчення всіх чинників, які впливають на її формування. Матеріали досліджень доповідалися й обговорювалися на науково-практичних та науково-технічних конференціях (Харків, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012; Миколаїв, 2008, 2010; Херсон, 2011; Рівне, 2011; Київ, 2007, 2009, 2011), з’їзді ґрунтознавців Росії (Ростов-на-Дону, 2008).

 • Матеріали досліджень А.А. Лісняка пройшли широку апробацію й використовуються службами Держводгоспу України (Харківським, Донецьким, Миколаївським, Херсонським обласними управліннями меліорації та водного господарства), Донецьким державним управлінням екологічної безпеки при проведенні моніторингу та оцінці стану зрошуваних земель, плануванні заходів з їх охорони, Данилівським науково-дослідним лісгоспом при формуванні оптимальної лісистості на основі комплексного вивчення всіх чинників, які впливають на її формування. Матеріали досліджень доповідалися й обговорювалися на науково-практичних та науково-технічних конференціях (Харків, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012; Миколаїв, 2008, 2010; Херсон, 2011; Рівне, 2011; Київ, 2007, 2009, 2011), з’їзді ґрунтознавців Росії (Ростов-на-Дону, 2008).Лісняк А.А. має 74 опубліковані наукові праці, з них після захисту дисертаційної роботи – 53 наукові праці (з них у провідних фахових виданнях України – 43 праці, без співавторів – 18 праць), у тому числі:

 • Лісняк А.А. має 74 опубліковані наукові праці, з них після захисту дисертаційної роботи – 53 наукові праці (з них у провідних фахових виданнях України – 43 праці, без співавторів – 18 праць), у тому числі:

 • - 6 наукових книг;

 • - 3 авторських свідоцтва на науковий твір.

 • У наукових працях, які опубліковані зі співавторами, 70-80% участі належить А.А. Лісняку. Ним виконано польові дослідження, лабораторні досліди, аналіз та узагальнення результатів досліджень, математичну обробку даних, написана основна частка тексту, сформульовано висновки. Права співавторів порушені не були.1) Лісняк А.А., Распопіна С.П., Тітенко Г.В., Крайнюков О.М., Кравченко В.М., Вілчек Ж.Ф., Торма С.Є. Концепція екологічного ризику деградації ґрунтового покриву. - Харків, 2011. – 39 с.

 • 1) Лісняк А.А., Распопіна С.П., Тітенко Г.В., Крайнюков О.М., Кравченко В.М., Вілчек Ж.Ф., Торма С.Є. Концепція екологічного ризику деградації ґрунтового покриву. - Харків, 2011. – 39 с.

 • 2) Наукові та прикладні основи захисту грунтів від ерозії в Україні [Текст]: монографія / Д.О. Тімченко, М.М. Гічка, М.В. Куценко, А.А. Лісняк [та інші]. - Харків: НТУ "ХПІ", 2010. - 460 с. - ISBN 978-966-593-820-0

 • 3) Наукові основи і напрямки охорони та раціонального використання зрошуваних земель України / Ромащенко М.І., Сташук В.А., Носоненко О.А., Ладних В.Я., Лісняк А.А. та інші / Київ: Аграрна наука, 2009. – 624 с.

 • 4) Тлумачний словник з сільськогосподарської екології / Упорядники: Л.Л. Товажнянський, В.В. Казаков, Г.І. Гринь, А.А. Лісняк, Ю.І. Сєрокуров, В.М. Кравченко, М.С. Пузанов. – Харків: НТУ ХПІ, 2009. - 220 с.

 • 5) Рекомендации по созданию электронных картографических проектов и предпечатной подготовке карт / В.Я. Ладных, А.А. Лисняк, Ю.И. Тертышная, М.А. Солоха и др. - Харьков: Типография № 13, 2008. - 68 с.

 • 6) Рекомендації з раціонального використання земель, що вилучені зі зрошення / С.А. Балюк, А.А. Лісняк, В.Я. Ладних, О.А. Носоненко, Ю.І. Тертишна, Є.М. Слободян. - Харків: Друкарня № 13, 2008. - 49 с.У 2007 і 2009 роках А.А. Лісняк – переможець другого та четвертого обласного конкурсів „Найкращий молодий науковець Харківщини” за напрямом хімія та біологія, який проводився Головним управлінням освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації.

 • У 2007 і 2009 роках А.А. Лісняк – переможець другого та четвертого обласного конкурсів „Найкращий молодий науковець Харківщини” за напрямом хімія та біологія, який проводився Головним управлінням освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації.У 2008 року за значні наукові здобутки, Лісняку А.А. було призначено іменну стипендію Харківської обласної державної адміністрації імені Олексія Никаноровича Соколовського.

 • У 2008 року за значні наукові здобутки, Лісняку А.А. було призначено іменну стипендію Харківської обласної державної адміністрації імені Олексія Никаноровича Соколовського.У червні 2009 року А.А. Лісняк пройшов стажування з ґрунтової зйомки та управління земельними ресурсами в Університеті Святого Стефана (місто Годолло, Угорщина), де опанував методичні підходи визначення статусу ґрунтів (на прикладі ґрунтів Угорщини) за сучасною системою класифікації ґрунтів ФАО/WRB.

 • У червні 2009 року А.А. Лісняк пройшов стажування з ґрунтової зйомки та управління земельними ресурсами в Університеті Святого Стефана (місто Годолло, Угорщина), де опанував методичні підходи визначення статусу ґрунтів (на прикладі ґрунтів Угорщини) за сучасною системою класифікації ґрунтів ФАО/WRB.

 • У вересні 2009 року А.А. Лісняк пройшов стажування у Болгарській Республіці з метою виконання спільного проекту з Лісотехнічним університетом та ознайомлення з досвідом управління землями сільськогосподарського призначення у Болгарії.

 • З березня 2011 р. по липень 2011 р. А.А. Лісняк пройшов стажування у Словацькій Республіці у Науково-дослідному інституті ґрунтознавства та охорони ґрунтів (місто Прешов), де опанував методику моніторингових досліджень і прогнозування стану земельних ресурсів Словацької Республіки в умовах обмежених ресурсів.Лісняк А.А. підтримує професійні зв’язки з багатьма колегами на Україні та за її межами, зокрема з колегами з Російської Федерації, Білорусії, Болгарської Республіки, Республіки Молдови, Словацької Республіки, Угорщини, Німеччини. З багатьма іноземними вченими, Лісняк А.А. має спільні наукові публікації.

 • Лісняк А.А. підтримує професійні зв’язки з багатьма колегами на Україні та за її межами, зокрема з колегами з Російської Федерації, Білорусії, Болгарської Республіки, Республіки Молдови, Словацької Республіки, Угорщини, Німеччини. З багатьма іноземними вченими, Лісняк А.А. має спільні наукові публікації.З 2007 року А.А. Лісняк є доцентом кафедри екології та неоекології (0,25 ставки) екологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, бере участь у підготовці наукових кадрів, працює з аспірантами та студентами. А.А. Лісняк є керівником дипломних робіт у багатьох студентів екологічного факультету.

 • З 2007 року А.А. Лісняк є доцентом кафедри екології та неоекології (0,25 ставки) екологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, бере участь у підготовці наукових кадрів, працює з аспірантами та студентами. А.А. Лісняк є керівником дипломних робіт у багатьох студентів екологічного факультету.

 • Лісняк А.А. викладає наступні навчальні курси: "Методологія та організація наукових досліджень", "Сільськогосподарська екологія", "Сільськогосподарське виробництво”.1) Член Партії Зелених України (з 2000 р.);

 • 1) Член Партії Зелених України (з 2000 р.);

 • 2) Член Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків (з 2001 р.);

 • 3) Член Союзу Обдарованої молоді (з 2010 р.).1) Шахнер Євген Миколайович – заступник директора Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького (http://uriffm.org.ua/shahner). E-mail: shahner@uriffm.org.ua Конт. тел.: (057)707-80-60

 • 1) Шахнер Євген Миколайович – заступник директора Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького (http://uriffm.org.ua/shahner). E-mail: shahner@uriffm.org.ua Конт. тел.: (057)707-80-60

 • 2) Тітенко Ганна Валеріївна – декан екологічного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (http://www-ecology.univer.kharkov.ua/uk/information/administration). E-mail: anna.tit@rambler.ru Конт. тел.: (057)707-53-86

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка