Маркетингове середовище – це середовище прямого впливу на суб'єкта підприємницької діяльності та її результати, але це й середовище постійних змінДата конвертації01.06.2016
Розмір445 b.

МАРКЕТИНГОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ – це середовище прямого впливу на суб'єкта підприємницької діяльності та її результати, але це й середовище постійних змін.

 • МАРКЕТИНГОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ – це середовище прямого впливу на суб'єкта підприємницької діяльності та її результати, але це й середовище постійних змін.

 • МАРКЕТИНГОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ БАНКУ можна визначити як сукупність активних суб’єктів і сил, які діють ззовні та всередині банку, впливають на процес прийняття відповідних рішень.

Середовище банківського маркетингу складається з мікро- та макро- складових.

 • Середовище банківського маркетингу складається з мікро- та макро- складових.

 • Під мікросередовищем розуміють сукупність відносин, що складаються усередині самого банку (його підрозділів) чи за його безпосередньою участю.

 • Макросередовище банку – це ширше поняття, що включає чинники, які впливають на всі елементи його мікросередовища.Внутрішні відносини, що формують мікросередовище маркетингової складової діяльності банку реалізуються в рамках (чи між) функціональних організаційно-управлінських підрозділів:

 • Внутрішні відносини, що формують мікросередовище маркетингової складової діяльності банку реалізуються в рамках (чи між) функціональних організаційно-управлінських підрозділів:

 • правління (дирекція) банку;

 • департаменти банку (прогнозування діяльності банку, маркетингу і зв’язків з клієнтурою, депозитних операцій, кредитування, розрахунково-касового обслуговування, управління філіями банку, аналізу і статистики та ін.);

 • філії (дирекції, відділення) банку;

 • управління (банківських технологій, обліку і звітності, цінних паперів, кредитування, валютне та ін.);

 • відділи (служби) банку (кадрів, безпеки, юридичний, ревізійний (внутрішнього аудиту), бухгалтерія, адміністративно-господарський).Зовнішнє мікросередовища маркетингу включає відносини банку з:

 • Зовнішнє мікросередовища маркетингу включає відносини банку з:

 • клієнтами (приватними, корпоративними);

 • посередниками (маркетинговими компаніями, фінансово-кредитними установами);

 • контактними аудиторіями (власними працівниками, небанківськими фінансовими установами, засобами масової інформації, державними установами, громадськістю);

 • конкурентами (існуючими, потенційними, новими банками).МАКРОСЕРЕДОВИЩЕ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ включає широкий спектр відносин з силами, що складають зовнішнє оточення.

 • МАКРОСЕРЕДОВИЩЕ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ включає широкий спектр відносин з силами, що складають зовнішнє оточення.

 • Глобалізація такого підходу забезпечується за рахунок урахування основних факторів демографічного, економічного порядку, а також природних, науково-технічних, політичних факторів і факторів культурного рівня.Демографічна ситуація:

 • Демографічна ситуація:

  • населення (по регіонах, місто-село);
  • вік клієнтів;
  • місце роботи;
  • сімейний стан.


Економічна ситуація:

 • Економічна ситуація:

    • ВНП, ВНП на душу населення;
    • прибуток після сплати податків;
    • інфляція;
    • рівень безробіття;
    • валютні курси;
    • платіжний баланс;
    • процентні ставки;
    • доходи;
    • ціни на енергоносії та основні продукти.


Політична ситуація:

 • Політична ситуація:

 • законодавча база;

 • виборча система;

 • державна устрій і органи влади;

 • політичні партії;

 • співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями.Соціально-культурні чинники:

 • Соціально-культурні чинники:

 • поведінка людей стосовно грошей;

 • рівень заощаджень;

 • освіта;

 • рівень довіри до фінансової системи і банків;

 • ставлення до роботи;

 • система зарплати і заохочень.Соціально-культурні чинники:

 • Соціально-культурні чинники:

 • поведінка людей стосовно грошей;

 • рівень заощаджень;

 • освіта;

 • рівень довіри до фінансової системи і банків;

 • ставлення до роботи;

 • система зарплати і заохочень.Природне середовище:

 • Природне середовище:

 • екологічна ситуація;

 • корисні копалини, енергоресурси;

 • охорона природи.Науково-технічне середовище:

 • Науково-технічне середовище:

 • рівень комп’ютеризації та інформатизації;

 • телекомунікації;

 • охоронні системи;

 • банкомати та ін.

Конкуренція у перекладі з латинської (concurre) означає «стикання», «зштовхування».

 • Конкуренція у перекладі з латинської (concurre) означає «стикання», «зштовхування».

 • У загальному розумінні «конкуренція» – це економічний закон ринкового господарства, який проявляється як суперництво між учасниками за кращі умови виробництва, купівлі або продажу товарів .За М. Портером конкуренція – це складний процес, що визначається взаємодією п’яти основних сил, а саме:

 • За М. Портером конкуренція – це складний процес, що визначається взаємодією п’яти основних сил, а саме:

  • суперництвом вже існуючих на ринку конкурентів;
  • появою нових конкурентів;
  • появою нових конкурентноздатних товарів (замінників);
  • конкурентною здатністю постачальників (продавців);
  • можливостями покупців.


Закон України «Про захист економічної конкуренції»: «Економічна конкуренція (конкуренція) – змагання між суб'єктами господарювання з ме­тою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку».

 • Закон України «Про захист економічної конкуренції»: «Економічна конкуренція (конкуренція) – змагання між суб'єктами господарювання з ме­тою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку».

Конституція України (ст. 42),

 • Конституція України (ст. 42),

 • Закон України «Про захист економічної конкуренції»,

 • Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції»,

 • Закон України «Про банки і банківську діяльність»,

 • Закон України «Про захист прав споживачів».«... держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності. Не допускаються зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція. Види і межі монополії визначаються законом. Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів».

 • «... держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності. Не допускаються зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція. Види і межі монополії визначаються законом. Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів».“… недобросовісною конкуренцією є будь-які дії в конкуренції, що суперечать правилам, торговельним та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності.

 • “… недобросовісною конкуренцією є будь-які дії в конкуренції, що суперечать правилам, торговельним та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності.регламентація умов конкурентної боротьби на ринку банківських послуг, але при цьому ставить у центр уваги не саму конкурентну боротьбу, а клієнта банку як об'єкт конкуренції: “… Відносини банку з клієнтом регулюються законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України та угодами (договорами) між клієнтом і банком.

 • регламентація умов конкурентної боротьби на ринку банківських послуг, але при цьому ставить у центр уваги не саму конкурентну боротьбу, а клієнта банку як об'єкт конкуренції: “… Відносини банку з клієнтом регулюються законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України та угодами (договорами) між клієнтом і банком.Банк зобов'язаний докладати максимальних зусиль для уникнення конфлікту інтересів працівників банку і клієнтів, а також конфлікту інтересів клієнтів банку.

 • Банк зобов'язаний докладати максимальних зусиль для уникнення конфлікту інтересів працівників банку і клієнтів, а також конфлікту інтересів клієнтів банку.

 • Банкам забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або від спорідненої чи пов'язаної особи банку як обов'язкову умову надання банківських послуг.

 • Клієнт має право доступу до інформації щодо діяльності банку.

 • Банки зобов'язані на вимогу клієнта надати таку інформацію:

 • відомості, які підлягають обов'язковій публікації, про фінансові показники діяльності банку та його економічний стан;

 • перелік керівників банку і його відокремлених підрозділів, а також фізичних та юридичних осіб, які мають істотну участь у банку;

 • перелік послуг, що надаються банком;

 • ціну банківських послуг;

 • іншу інформацію та консультації з питань надання банківських послуг».КОНКУРЕНЦІЯ У БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ - це боротьба між банківськими установами на ринку, в ході якої створюються відмінні конкурентні переваги власної установи та її продуктів, що зумовлюють залучення найпривабливіших клієнтських сегментів.

 • КОНКУРЕНЦІЯ У БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ - це боротьба між банківськими установами на ринку, в ході якої створюються відмінні конкурентні переваги власної установи та її продуктів, що зумовлюють залучення найпривабливіших клієнтських сегментів.Засобами конкуренції є банківські продукти, за допомогою яких банки-конкуренти намагаються завоювати визнання та залучити клієнтів.

 • Засобами конкуренції є банківські продукти, за допомогою яких банки-конкуренти намагаються завоювати визнання та залучити клієнтів.

 • Об'єктом конкуренції - потреби груп споживачів, які входять до цільового ринку (ринків), що обрали для себе банки-суперники.

 • Суб'єктами конкуренції виступають ті учасники ринку, які здатні задовольнити потреби цільових ринків і прагнуть це зробити, реалізуючи господарську діяльність на ринку.високий рівень регулювання банківської діяльності та, зокрема, захист середовища здорової конкуренції;

 • високий рівень регулювання банківської діяльності та, зокрема, захист середовища здорової конкуренції;

 • відносно сталий перелік банківських продуктів;

 • відсутність прямого державного регулювання банківських тарифів (однак траплялися випадки, коли орган регулювання встановлював мінімальні ставки на ціну іноземних кредитів або рекомендував зниження ставок кредиту);

 • відсутність явних, безумовних монополій;

 • стрімкий розвиток альтернативного сервісу - самообслуговування.До найбільш суттєвих вхідних бар’єрів належать:

 • До найбільш суттєвих вхідних бар’єрів належать:

 • правові обмеження: складні процедури реєстрації і ліцензування банківської діяльності; високі вимоги до керівників (стаж роботи, освіта, наявність управлінського досвіду, відсутність суттєвих зауважень з боку НБУ до діяльності на попередніх посадах тощо); високі вимоги до мінімального розміру статутного капіталу.

 • високі затрати на переорієнтацію клієнтів;

 • необхідність значних інвестицій в матеріально-технічну базу і кадри.між банками;

 • між банками;

 • між банківськими та небанківськими фінансовими установами (кредитними спілками, страховими компаніями тощо);

 • між банками та нефінансовими установами.

 • *- кожному із рівнів можна виділити два підрівні банківської конкуренції:

 • індивідуальна конкуренція, при якій конкурують окремі кредитні інститути;

 • групова конкуренція, при якій конкурують групи кредитних інститутів.Тотальна конкуренція виникає за наявності великої кількості банків, які здатні задовольнити потреби клієнтів наявного сегмента. Важливим є те, що конкурують не лише виробники аналогічних продуктів, а й товарів-замінників і субститутів. Кількість усіх конкурентів є великою.

 • Тотальна конкуренція виникає за наявності великої кількості банків, які здатні задовольнити потреби клієнтів наявного сегмента. Важливим є те, що конкурують не лише виробники аналогічних продуктів, а й товарів-замінників і субститутів. Кількість усіх конкурентів є великою.

 • Сильна конкуренція виникає за наявності достатньої кількості банків, які задовольняють потреби споживачів цільового ринку. Конкурують виробники аналогічних продуктів і товарів-замінників. Кількість усіх конкурентів є досить великою.

 • Середня конкуренція виникає за умов конкурентної боротьби між банками з аналогічними продуктами за привабливі ринки клієнтів.

 • Слабка конкуренція притаманна тим ринкам, де кількість його учасників є дуже обмеженою.Функціональна конкуренція пов'язана з альтернативними можливостями використання грошових коштів потенційними клієнтами банків: створення депозитних вкладів (заощадження грошових ресурсів) або придбання матеріальних цінностей (споживання). У цьому разі предметом функціональної конкуренції виступають, з одного боку, банківська послуга (наприклад, депозит), а з іншого - товар (наприклад, ювелірні коштовності).

 • Функціональна конкуренція пов'язана з альтернативними можливостями використання грошових коштів потенційними клієнтами банків: створення депозитних вкладів (заощадження грошових ресурсів) або придбання матеріальних цінностей (споживання). У цьому разі предметом функціональної конкуренції виступають, з одного боку, банківська послуга (наприклад, депозит), а з іншого - товар (наприклад, ювелірні коштовності).

 • Видова конкуренція може виникати як усередині одного банку, так і між різними банками щодо надання послуг однієї видової групи, але різних за формою проведення. Скажімо, кредитування юридичних осіб та фінансовий лізинг можуть бути прикладом видової конкуренції на банківському ринку.

 • Предметна конкуренція пов'язана з конкуренцією аналогічних послуг, які надають різні банки. Прикладом предметної конкуренції може бути ощадний вклад, кредит, депозит і будь-які інші операції, що їх пропонують різні кредитні установи.

 • Цінова конкуренція також має місце на ринку банківських послуг.Функціональна, видова та предметна конкуренція в сукупності являють собою нецінову конкуренцію.

 • Функціональна, видова та предметна конкуренція в сукупності являють собою нецінову конкуренцію.

 • Нецінова конкуренція включає:

 • зміну якостей продукції;

 • надання продукції якісно нових властивостей;

 • створення нової продукції для задоволення наявних потреб клієнтів;

 • для задоволення нових потреб клієнтів;

 • оновлення властивостей продукції.Каталог: images -> department -> banking -> discip -> marketing
marketing -> Цінова політика
marketing -> Жираф – это лошадь, выполненная
marketing -> Ринок – сукупність усіх потенційних споживачів, які потребують певних товарів тієї чи іншої галузі виробництва І мають можливість задовольнити свою потребу
marketing -> Термін «маркетинг» походить від злиття двох слів («market getting) оволодіння ринком
marketing -> Сутність та склад клієнтської бази банку
marketing -> Зміст та мета методу
marketing -> Як зв'язок між суб’єктами ринку. Даний підхід конкретизує мк в розрізі тісних зв’язків між контактними аудиторіями за допомогою реклами, pr, стимулювання збуту, пропаганди, особистих продажів, тощо
marketing -> Поняття, зміст та місце продуктової політики в комплексі банківського маркетингу
marketing -> Конкуренція – це об’єктивне явище еволюції кредитно-фінансової системи конкуренція – це об’єктивне явище еволюції кредитно-фінансової системи
marketing -> 1 Суть і значення збутової політики банків


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка