Масштаб викликів XXI століття зумовлює потребу в особистості, яка здатна здійснювати зміни, вирішувати як щоденні, так І масштабні завдання, що мають забезпечити не лише виживання, але І прогрес націїДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.Масштаб викликів XXI століття зумовлює потребу в особистості, яка здатна здійснювати зміни, вирішувати як щоденні, так і масштабні завдання, що мають забезпечити не лише виживання, але і прогрес нації.

 • Масштаб викликів XXI століття зумовлює потребу в особистості, яка здатна здійснювати зміни, вирішувати як щоденні, так і масштабні завдання, що мають забезпечити не лише виживання, але і прогрес нації.

 • Проблема виховання такої особистості — це проблема підготовки людини, що відповідає вимогам XXI століття. Чим більше таких людей у суспільстві, тим життєздатнішою є держава.

 • Важливу роль у підготовці таких людей відіграє учнівське самоврядування.

 • Учнівське самоврядування – це добровільне об’єднання учнів, спосіб, принцип організації життя учнівського колективу, який реалізується в залученні учнів до планування, організації, контролю та підбиття підсумків їх навчальної, трудової, суспільно - корисної діяльності за допомогою педагогічного колективу.

 • Учнівське самоврядування містить значний життєтворчий потенціал. Водночас він ще не до кінця розкритий. • Метою учнівського самоврядування є формування і розвиток соціально-активної, гуманістично-спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості.

 • Завдання учнівського самоврядування:

 • 1. Пошук нових, нетрадиційних, цікавих форм роботи з учнями.

 • 2. Привернення уваги широких кіл громадськості до проблем молоді у вільний від навчання час.

 • 3. Розвиток творчих здібностей, розширення кругозору.

 • 4. Утвердження здорового способу життя.

 • 5. Формування норм культури поведінки і спілкування, розвиток вміння вести дискусію, висловлювати свою думку.

 • 6. Забезпечувати та захищати права та інтереси учнів на основі виконання правил і законів школи.1. Наш районний РБДЮТ регламентує свою діяльність на підставі нормативно правових документів.

 • 1. Наш районний РБДЮТ регламентує свою діяльність на підставі нормативно правових документів.

 • 2. Декларація прав дитини, проголошена Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 20.11.1959 р.

 • 3. Конвенція про права дитини, прийнята та відкрита для підписання, ратифікації та приєднання резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї ООН 20.11.1989 р.; ратифікована в Україні 21.02.1990 р.

 • 4. Підсумковий документ Спеціальної Сесії Генеральної Асамблеї ООН «Світ, сприятливий для життя дітей» (травень 2002 р., Нью-Йорк).

 • 5. Конституція України.

 • 6. Закон України від 21.06.2001 р. № 2558-Ш «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю».

 • 7. Закон України від 01.12.1998 р. № 281-XIV «Про молодіжні та дитячі громадські організації».

 • 8. Закон України від 26.04.2001 р. № 2402-Ш «Про охорону дитинства».

 • 9. Закон України від 13.05.1999 р. № 651-XIV «Про загальну середню освіту».

 • 10. Указ Президента України від 29.03.2001 р. № 221 «Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики».

 • 11. Указ Президента України від 23.06.2001 р. № 467 «Про додаткові заходи щодо вдосконалення соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім’ями».

 • 12. Розпорядження Президента України від 22.03.2001 р. № 67 «Про організацію проведення в Україні у 2001 році Міжнародного року волонтерів».

 • 13. Закон України «Про Національну програму підтримки молоді на 2003-2008 рр.».

 • 14. Закон України від 22.06.2000 р. № 1841-III «Про позашкільну освіту».

 • 15. Концепція загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2006— 2016 роки» (затверджено розпорядженням КМУ від 22.04.2006 р. № 229-р).

 • 16. Статутсоціалізуюча функція - яка полягає у здобутті учнями соціального досвіду, конструктивної соціальної дії, спрямованої на розв'язання власних проблем, проблем однолітків, школи, громади, суспільства;

 • соціалізуюча функція - яка полягає у здобутті учнями соціального досвіду, конструктивної соціальної дії, спрямованої на розв'язання власних проблем, проблем однолітків, школи, громади, суспільства;

 • комунікативна — у ході діяльності в органах учнівського самоврядування учень отримує можливість спілкуватися з іншими людьми, обмінюватися досвідом;

 • захисна — забезпечення дотримання та захисту прав дітей та молоді, представлення їх інтересів у різноманітних структурах навчального закладу;

 • організаторська — забезпечення змістовної діяльності органів учнівського самоврядування, залучення дітей та молоді до участі в самоврядуванні;

 • превентивна — переконання дітей і молоді у доцільності дотримання певних норм та правил поведінки стосовно здоров'я та способу життя, попередження негативних проявів у молодіжному середовищі;

 • прогностична — учень отримує можливість для обґрунтованого визначення сфери діяльності в системі учнівського самоврядування, прогнозування на основі досліджень динаміки розвитку учнівського самоврядування, прогнозування подій, які мають відбутися;

 • корекційно-компенсаторна — учнівське самоврядування забезпечує підвищення ролі самооцінки в регуляції поведінки;

 • пізнавально-пошукова — полягає в пізнанні учнем у процесі самоврядної діяльності себе, свого внутрішнього світу, своїх однолітків тощо;

 • виховна — учнівське самоврядування сприяє розвитку активної, творчої особистості, якій притаманні цілеспрямованість, відповідальність, ініціативність.законодавчі (референдум, зліт, збори, рада, конференція та ін.) — обирають систему самоврядування та її органи; приймають програми життєдіяльності та закони колективного життя, дають оцінку роботі колективу, розглядають питання членства в колективі та інші найважливіші проблеми життя дитячого колективу;

 • законодавчі (референдум, зліт, збори, рада, конференція та ін.) — обирають систему самоврядування та її органи; приймають програми життєдіяльності та закони колективного життя, дають оцінку роботі колективу, розглядають питання членства в колективі та інші найважливіші проблеми життя дитячого колективу;

 • виконавчі (уряд, міністерства, президія, бюро, комітет, комісія, сектор, штаб, пост, команда, рада справи, ініціативна група та ін.) — відповідають за реалізацію прийнятих програм та проектів, є школою громадянської активності, ініціативи, творчості;

 • гласності (прес-центр, радіоцентр, агентство, телестудія, центр громадської думки тощо) — інформують про стан вирішення проблем життєдіяльності колективу і його первинних груп, окремих членів; висвітлюють успіхи й недоліки у роботі різних структур учнівського самоврядування; стимулюють і корегують роботу дитячого колективу;

 • органи правозахисту (конфліктні групи, комісія рівних, соціологічний центр, коло друзів та ін.) — допомагають у вирішенні конфліктних ситуацій, стабілізують стосунки в колективі, забезпечують мажорний лад у життєдіяльності органів учнівського самоврядування.допомога невстигаючим учням, консультування з різних предметів;

 • допомога невстигаючим учням, консультування з різних предметів;

 • організація додаткових занять силами учнів;

 • організація роботи предметних гуртків силами учнів;

 • організація силами учнів занять з проблем маркетингу, менеджменту, психології спілкування, лідерства;

 • проведення інтелектуальних конкурсів, турнірів, предметних тижнів;

 • узгодження з педагогами та адміністрацією району спірних питань щодо атестації учнів з різних предметів.• ініціювання створення районного органу учнівського самоврядування, розробка положень про їх діяльність;

 • • ініціювання створення районного органу учнівського самоврядування, розробка положень про їх діяльність;

 • • організація та проведення виборів до органів районного учнівського самоврядування;

 • • організація роботи органів районного учнівського самоврядування, координація їх діяльності;

 • • залучення лідерів учнівських громад до обговорення проблем учнівської спільноти та шляхів їх вирішення, винесення їх на розгляд районного керівництва;

 • • залучення учнів до участі в розробці плану роботи районного учнівського самоврядування ;

 • організація участі лідерів шкіл у засіданнях педагогічної ради, де розглядаються питання їх життєдіяльності;

 • • участь в розробці правил та норм поведінки учнів у навчальному закладі, контроль за їх виконанням тощо.• планування, організація та проведення тематичних вечорів, свят, розважальних заходів;

 • • планування, організація та проведення тематичних вечорів, свят, розважальних заходів;

 • • організація змагань команд КВК, конкурсів;

 • • організація зустрічей з цікавими людьми: художниками, письменниками, композиторами краю тощо;

 • • організація підготовки менеджерів програм дозвілля, проведення конкурсів програм дозвілля.• проведення тренінгів, конференцій, конкурсів з вивчення Декларації прав дитини, Конвенції ООН про права дитини, Загальної декларації прав людини, Конституції України;

 • • проведення тренінгів, конференцій, конкурсів з вивчення Декларації прав дитини, Конвенції ООН про права дитини, Загальної декларації прав людини, Конституції України;

 • • інформування учнів про їхні права і обов'язки та необхідність їх дотримання;

 • • протидія насильству в сім’Ї;

 • • створення та організація діяльності учнівської соціальної служби;

 • • організація співпраці з соціальними службами для молоді;

 • • випуск інформаційних матеріалів з проблем прав та обов'язків учнів;

 • • створення служби «Делегати дитячих прав» (вирішення конфліктних ситуацій, які виникають в дитячому середовищі; захист прав дітей);

 • • організація участі дітей та молоді в благодійних акціях (районного та всеукраїнського масштабів).створення та організація клубів за інтересами;

 • створення та організація клубів за інтересами;

 • • створення банку даних про навчальні заклади області, професії, які необхідні регіону;

 • • проведення тренінгів, конкурсів «Світ професій»;

 • • організація участі учнівської молоді у виставках «Освіта та кар'єра».

ініціювання створення екологічних загонів та активна участь у їх роботі;

 • ініціювання створення екологічних загонів та активна участь у їх роботі;

 • • участь в огляді екологічних бригад;

 • • підготовка і проведення акцій та кампаній, спрямованих на дослідження та охорону навколишнього середовища;

 • • робота з озеленення навчального закладу, його території, району чи села;

 • • організація прибирання території навчального закладу, села;

 • • проведення екологічних експедицій з метою вивчення природного середовища;

 • • організація акцій, кампаній з метою пропаганди дбайливого ставлення до природи;

 • • організація співпраці з громадськими організаціями екологічного спрямування.організація спортивних секцій для молодших школярів;

 • організація спортивних секцій для молодших школярів;

 • • організація змагань між класами з різних видів спорту та проведення спортивних свят, олімпіад тощо;

 • • організація зустрічей з відомими спортсменами регіону;

 • • сприяння організації спортивних секцій для молодших школярів.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка