Матеріали щодо викладання курсу в середніх загальноосвітніх навчальних закладахДата конвертації27.12.2016
Розмір445 b.


 • Матеріали

 • щодо викладання курсу в середніх загальноосвітніх навчальних закладах

 • міста Києва


26 липня 2005 р. Міністерством освіти і науки України видано наказ "ПРО ВИВЧЕННЯ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ФАКУЛЬТАТИВНИХ КУРСІВ З ЕТИКИ ВІРИ ТА РЕЛІГІЄЗНАВСТВА"

 • 26 липня 2005 р. Міністерством освіти і науки України видано наказ "ПРО ВИВЧЕННЯ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ФАКУЛЬТАТИВНИХ КУРСІВ З ЕТИКИ ВІРИ ТА РЕЛІГІЄЗНАВСТВА"

 • З метою дотримання статті 35 Конституції України щодо “права кожного на свободу світогляду і віросповідання”, батькам надано право вільного вибору у вивченні дітьми предмета "Етика"

 • у 5-6 класах або факультативних курсів морально-етичної проблематики: “Основи православної культури”, “Християнська етика”, “Християнська культура”, “Основи православної культури Криму”, “Основи мусульманської культури Криму” та інших.29 червня 2006р. Колегією

 • 29 червня 2006р. Колегією

 • Міністерства освіти і науки України

 • схвалені

  • “КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ПРЕДМЕТІВ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ”
  • (курси “Етика”, “Основи християнської етики”, “Основи релігійної етики”)


Метою вивчення предметів

  • Метою вивчення предметів
  • духовно-морального спрямування є:
 • поглиблення знань про людину та моральні взаємини в суспільстві, основні моральні норми та цінності народу України й людства в цілому, культуру спілкування і поведінки

 • сприяння формуванню цілісної, духовно зрілої особистості – громадянина України шляхом пізнання й засвоєння учнівською молоддю багатовікових надбань національної та світової духовної культуриздійснення духовно-морального виховання на основі християнського (в рамках курсу «Основи християнської етики»); мусульманського, іудейського або інших релігійних вчень (у рамках курсу «Основи релігійної етики») чи на основі науково-філософських засад (у рамках курсу «Етика»)

 • здійснення духовно-морального виховання на основі християнського (в рамках курсу «Основи християнської етики»); мусульманського, іудейського або інших релігійних вчень (у рамках курсу «Основи релігійної етики») чи на основі науково-філософських засад (у рамках курсу «Етика»)

 • формування в дітей глибокого розуміння й особистісного ставлення до сутнісних питань про мету й сенс життя людини

 • формування шанобливого ставлення до носіїв відмінних від власної культур і традицій, уміння жити і творити в сучасному полікультурному та поліконфесійному глобалізованому світі, готовності поважати право кожного на свободу совістіНаказ Головного управління освіти і науки Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 • Наказ Головного управління освіти і науки Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 • від 16 червня 2006 р. "Про запровадження проекту "Християнська етика в українській культурі"

 • Запровадити у 2006-2007 н.р. проект "Християнська етика в українській культурі" для учнів початкових класів та визначити 100 загальноосвітніх навчальних закладів для його апробації.

 • Створити авторський колектив для підготовки навчальної програми та навчального посібника курсу "Християнська етика в українській культурі" для учнів початкових класів.

 • Київському міському педагогічному університету імені Б.Д.Грінченка провести у серпні - вересні 2006р. підготовку педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів для викладання курсу "Християнська етика в українській культурі".Наказ Головного управління освіти і науки Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 • Наказ Головного управління освіти і науки Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 • від 28 серпня 2006 р. “Про організацію педагогічного експерименту з вивчення курсу “Християнська етика в українській культурі" для учнів 1 класів загальноосвітніх навчальних закладів”

 • Запровадити вивчення курсу "Християнська етика в українській культурі" в 1-х класах загальноосвітніх навчальних закладів.

 • Затвердити робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів, узявши до уваги, що курс "Християнська етика в українській культурі" запроваджується обсягом 1 година на тиждень за рахунок варіативної складової робочих навчальних планів.

 • Київському міському педагогічному університету

 • ім. Б.Д. Грінченка забезпечити науково-методичний та організаційний супровід педагогічного експерименту, провести навчання педагогічних кадрів, які викладатимуть курс "Християнська етика в українській культурі".

Метою курсу є сприяння духовно-моральному розвитку дітей і прищеплення їм любові до Бога, до ближнього, до України через ознайомлення з національними культурними надбаннями, з християнськими моральними цінностями: людяністю, милосердям, пошаною до батьків і старших, працелюбством, доброчесністю, гостинністю, вдячністю тощо, які водночас глибоко виявляються в українській культурі і за своєю суттю є загальнолюдськими.

 • Метою курсу є сприяння духовно-моральному розвитку дітей і прищеплення їм любові до Бога, до ближнього, до України через ознайомлення з національними культурними надбаннями, з християнськими моральними цінностями: людяністю, милосердям, пошаною до батьків і старших, працелюбством, доброчесністю, гостинністю, вдячністю тощо, які водночас глибоко виявляються в українській культурі і за своєю суттю є загальнолюдськими.Навчальні:

 • Навчальні:

 • ознайомлення з основними духовно-моральними цінностями, поняттями чеснот і гріха, добра і зла, християнськими традиціями в Україні (відповідно до вікових психологічних особливостей дітей) на зразках української культури

 • ознайомлення з правилами та принципами християнської етики спілкування і стосунків між людьми, з правилами і звичаями доброчесного життя

 • проведення навчально-виховних заходів для підвищення готовності до орієнтації в різних життєвих ситуацій, у які може потрапити дитинаВиховні:

 • Виховні:

 • допомога учням пізнавати й сприймати морально-етичні цінності та застосовувати їх у своїй поведінці

 • виховання в дітях християнських рис: любові до Бога, людей, Батьківщини, пошани до батьків і старших, працьовитості, здатності долати труднощі, схильності безкорисливо чинити добро

 • виховання духовно-моральних і естетичних почуттів, розвиток емпатії та бажання бути потрібним людямРозвивальні:

 • Розвивальні:

 • формування емоційно-вольової та когнітивної сфери дитини задля якнайкращого відображення її думок, роздумів щодо тих життєвих проблем, з якими їй доводиться стикатися

 • підтримка потреби дитини у самовдосконаленні через розвиток її естетичних і духовно-моральних цінностей. Заохочення дитини до роботи над собою (через ігрову діяльність та художню творчість)Відповідність основним цінностям і спрямуванням національної педагогіки

 • Відповідність основним цінностям і спрямуванням національної педагогіки

 • Культуровідповідність

 • Цілісність

 • Інтегрованість

 • Наступність й доступність

 • Толерантність

 • Превентивність

 • Життєва смислотворча самодіяльністьСовість

 • Совість

 • Чесноти

 • Гріх

 • Милосердя

 • Доброчинність

 • Відповідальність

 • та іншіТема 1. Дорога добра (10 год.)

 • Тема 1. Дорога добра (10 год.)

 • Тема 2. Божий світ навколо нас (14 год.)

 • Тема 3. Україна благословенна (10 год.)Наказ Головного управління освіти і науки Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 • Наказ Головного управління освіти і науки Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 • від 3 серпня 2007 р. “Про вивчення експериментального курсу "Християнська етика в українській культурі“ учнями 1-4 класів ЗНЗ міста Києва”

 • Запровадити вивчення курсу «Християнська етика в українській культурі» в 2-4 класах ЗНЗ.

 • Учні цих класів вивчають його за спеціально створеними навчально-методичними комплексами – «Дорога Милосердя» (2 клас), «Дорога Доброчинності» (3 клас) та «Дорога Мудрості» (4 клас).Реалізація педагогічного експерименту у 2006-2008 рр.З 1 вересня 2006 р. курс запроваджений у 106 ЗНЗ м. Києва.

 • З 1 вересня 2006 р. курс запроваджений у 106 ЗНЗ м. Києва.

 • Курс вивчали 4030 учнів 1 класів за НМК “Дорога Добра”

 • З 2007-2008 навчального року курс викладається у 113 ЗНЗ м. Києва. Враховуючи, що у місті початкова школа є лише у 472 ЗНЗ це складає 24 %.Відповідно до заяв батьків вивчати зазначений курс у 2007-2008 навчальному році виявили бажання 22306 дітей, що становить 26 % від загальної кількості учнів початкових класів.

 • Відповідно до заяв батьків вивчати зазначений курс у 2007-2008 навчальному році виявили бажання 22306 дітей, що становить 26 % від загальної кількості учнів початкових класів.

 • З них:

 • 7783 – учні перших класів (на 49 % більше);

 • 6349 – учні других класів;

 • 4071 – учні третіх класів;

 • 4103 – учні четвертих класів.Опитування вчителів та батьків дітей, які вивчають курс, підтвердили, що предмет “Християнська етика в українській культурі” сприяє формуванню духовності на основі християнських цінностей і разом з іншими складовими навчально-виховного процесу закладає основи гармонійного розвитку особистості дитини

 • Опитування вчителів та батьків дітей, які вивчають курс, підтвердили, що предмет “Християнська етика в українській культурі” сприяє формуванню духовності на основі християнських цінностей і разом з іншими складовими навчально-виховного процесу закладає основи гармонійного розвитку особистості дитиниПідготовка педагогічних працівників

 • Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка здійснює підготовку та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які викладають курс «Християнська етика в українській культурі» за спеціальною програмою.У 2008 році за результатами навчання 98 столичних педагогів, які викладають курс, отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації.

 • У 2008 році за результатами навчання 98 столичних педагогів, які викладають курс, отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації.

 • Випускниками курсів підвищення кваліфікації створені методичні розробки уроків та сценарії тематичних свят за НМК для 1 класу “Дорога добра” та 2 класу – “Дорога Милосердя”.Поширення досвіду експерименту

 • З метою поширення результатів столичного педагогічного експерименту Інститут післядипломної педагогічної освіти КМПУ імені Б.Д. Грінченка провів:

 • Всеукраїнський науково-практичний семінар "Проблеми морально-духовного виховання школярів у сучасній системі освіти" (за матеріалами курсів "Основи християнської етики" та "Християнська етика в українській культурі") (28-29 березня 2007 року)Для методистів обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, обласних та районних управлінь освіти:

 • Для методистів обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, обласних та районних управлінь освіти:

 • Всеукраїнський семінар-тренінг (21-25 травня 2007 р.)

 • Всеукраїнський науково-практичний семінар (21 грудня 2007 р.)

 • Всеукраїнський науково-практичний семінар (22-23 травня 2008 р.)Презентацію матеріалів щодо викладання курсу “Християнська етика в українській культурі” в середніх загальноосвітніх навчальних закладах Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка

 • Щиро дякуємо за увагу!

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка