механізми державного управління Кафедра управління охороною суспільного здоров’я надуДата конвертації02.06.2016
Розмір444 b.


Кризина Наталія Павлівна

 • Державна політика України в галузі охорони здоров’я: генезис, тенденції та закономірності розвитку.

 • 25. 00. 02. – механізми державного управління

 • Кафедра управління охороною суспільного здоров’я НАДУ


Актуальність теми

 • Збереження і зміцнення здоров’я населення України, поліпшення демографічної ситуації, підвищення народжуваності, зниження смертності та інвалідності, збільшення тривалості активного життя, зміцнення фізичного та психічного здоров’я нації, зокрема жіночого здоров’я, продовження працездатного віку, покращення індексу людського розвитку.

 • Зумовлена потребою широкого впровадження новітніх методів вироблення державної політики в галузі охорони здоров’я.Мета і завдання дослідження

 • Науково-теоретичне обґрунтування еволюції державної політики України в галузі охорони здоров’я і на цій основі вироблення рекомендацій, шляхів вдосконалення та реалізації державного управління.

 • Досягнення мети передбачає вирішення таких завдань:

 • аналіз стану проблеми формування та реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я українськими та зарубіжними дослідниками;

 • визначити програмно-цільову структуру та механізм дослідження;

 • розглянути сутність і роль діяльності держави щодо соціального захисту населення у галузі охорони здоров’я;

 • розкрити сутність понять, які складають категорійно-понятійний апарат та визначити принципи формування державної політики в галузі охорони здоров’я;

 • удосконалити принципи формування нормативно-правової бази для реалізації державної політики України в галузі охорони здоров’я;

 • розробити шляхи вдосконалення механізмів формування та реалізації державної політики України в галузі охорони здоров’я;Об’єкт, предмет та гіпотеза дослідження

 • Об’єктом дослідження є система охорони здоров’я в Україні.

 • Предметом дослідження є генезис, тенденції та закономірності розвитку державної політики України в галузі охорони здоров’я.

 • Гіпотезою є обґрунтування формування та реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я шляхом реалізації системного принципу управління цією сферою і формування своєчасних рішень різного плану в інтересах розвитку цілісної інфраструктури системи охорони здоров’я для створення конкурентоспроможних у світі медичних послуг.Очікувана наукова новизна

 • Проведено аналіз державної політики в галузі охорони здоров’я та виділено її в окремий предмет досліджень;

 • Піддано комплексному теоретико-методологічному аналізу забезпечення державної політики в галузі охорони здоров’я;

 • Теоретико-методологічно обґрунтовано засади формуванням державної політики в галузі охорони здоров’я;

 • Удосконалено: способи формування нормативно-правової бази для реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я; понятійно-категорійний апарат, а саме розроблено авторську дефініцію понять “здоров’я”, “психічне здоров’я”, “система психічного здоров’я”, що мають інтегрований, узагальнюючий характер.Очікуване практичне значення одержаних результатів

 • Навчально-методичні розробки курсу соціальної гігієни Київського медичного інституту УАНМ;

 • У проекті середньострокових заходів ГУОЗ та медичного забезпечення КМДА;

 • У проекті науково-практичної конференції КМДА;

 • У навчальному процесі Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ;

 • Впроваджено МОЗ Автономної Республіки Крим;

 • В програмах МОЗ України;

 • В концепції соціальних служби для молоді Святошинського району в м. Києві;

 • У програмі міжнародної науково-практичної конференції спортивно-оздоровчого комплексу “Смена” м. Ялта;

 • В програмах Українського інституту громадського здоров’я МОЗ України;Апробація результатів дослідження

 • Результати дослідження обговорювалися на науково-практичних конференціях: “Актуальні проблеми державного управління на новому етапі державотворення” ( Київ, травень, 2005 р.); “Сучасні технології збереження і зміцнення здоров’я здорових”( Київ, жовтень, 2005 р.); “Державна політика України з реформування охорони здоров’я” ( Київ, червень, 2006 р.); “Розробка імітаційних моделей систем управління силами та засобами медичної служби мирного часу та в екстремальних ситуаціях”( Київ, грудень, 2006 р.), “Міжгалузева комплексна програма “Здоров’я нації” на 2002 – 2011 роки – крок до реформування галузі” (Ужгород, жовтень, 2006 р.), на робочій нараді у заступника Міністра охорони здоров’я з питань розвитку та моделей організації первинної медико-санітарної допомоги в Україні (Київ, квітень, 2007 р.).Висновки

 • Дослідження ґенези державної політики в галузі охорони здоров’я в Україні засвідчує, що кожен етап розвитку суспільства та політичної думки створював передумови для формування рис, які характерні для аналізу політики, що має міждисциплінарний характер.

 • Необхідно здійснити перехід від традиційного сприйняття охорони здоров’я як суто соціальної галузі до комплексної соціально-економічної галузі, поле діяльності якої поширюється на всі сфери життя суспільства.

 • Людина з усіма її запитами має стати головною метою сучасного суспільства. ЇЇ духовне і тілесне здоров’я має бути суспільним індикатором, зо допомогою якого визначаються напрями гуманітарної, інвестиційної, соціально-економічної й науково-технічної політики як у центрі, так і в регіонах.

 • В обмежених економічних умовах держава повинна перебудувати національну систему охорони здоров’я і сформувати єдиний медичний простір в Україні.

 • Продовжити приведеннямнормативно-правової бази в галузі охорони здоров’я до правових актів Європейського Союзу.

 • В розробці правової сфери України з питань охорони психічного здоров’я необхідно удосконалити законодавство, привести його у відповідність до сучасних потреб суспільства та європейських стандартів, створити й запровадити механізми реалізації права на психічне здоров’я.

 • Продовжити впровадження в державну політику нові засади охорони здоров’я, міжгалузевих механізмів управління, новітніх технологій управління в становленні громадського здоров’я, що відповідало б загальній стратегії в Європейському регіоні.Каталог: doc -> point
point -> Кальниш юрій Григорович формування
point -> Лопушинський іван Петрович державне регулювання
point -> Тема дослідження
point -> Курінна Тетяна Миколаївна Благодійність та меценатство як об’єкти державного регулювання 25. 00. 02-механізми державного управління кафедра управління супільним розвитком
point -> Попок Андрій Андрійович Формування та реалізація державної політики України щодо закордонного українства
point -> Спеціальність 25. 00. 01. докторант кафедри філософії і методології державного управління
point -> Макаренко Андрій Петрович


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка