Мембранний потенціал спокою у нервових клітинахДата конвертації09.06.2016
Розмір445 b.
#5139Мембранний потенціал спокою у нервових клітинах

 • Будь-яка нервова клітина організму обмежена ліпопротеїновою мембраною, яка є добрим електричним ізолятором. Якщо в середину клітини ввести мікроелектрод, а другий розмістити ззовні, то між мікроелектродами можна зареєструвати різницю потенціалів. Отже, клітинна мембрана поляризована, тобто має різний біоелектричний потенціал на внутрішній і зовнішній поверхні. Ця різниця потенціалів має назву мембранного потенціалу спокою.

 •  

 •  Мембранний потенціал спокою – це різниця біоелектричних потенціалів між зовнішньою і внутрішньою поверхнею мембрани, яка існує в стані фізіологічного спокою. Його величина в нервових клітинах знаходиться в межах від - 60 до - 80 мв.

 • Мембранний потенціал спокою – це різниця біоелектричних потенціалів між зовнішньою і внутрішньою поверхнею мембрани, яка існує в стані фізіологічного спокою. Його величина в нервових клітинах знаходиться в межах від - 60 до - 80 мв.

 •  

 • Потенціал спокою виникає тому, що мембрана клітини в проникною для іонів. З внутрішнього боку мембрани іонів К+ більше, ніж зовні, то вони будуть пасивно проходити зсередини назовні.

 • Щодо іонів Сl-, то вони навпаки входять в клітину і їх проникність значно менша.

 • Крім того має значення пасивний вхід іонів Na+. Вхід Na+ в клітину зменшує величину електронегативності внутрішньої поверхні мембрани.

 •  

 • Таким чином, вихід іонів К+ і вхід іонів Сl- сприяє збільшенню величини мембранного потенціалу спокою, а вхід іонів Na+ – її зменшенню.

 • Зменшенню величини мембранного потенціалу, за рахунок пасивного входу іонів Na+, активно протидіє натрій-калієвий насос, який виводить Na+ з клітини і вводить К+. Цей процес є енергозалежним.

 • Отже, шляхом пасивного та активного перенесення іонів створюється і підтримується мембранний потенціал спокою.Види подразників (за природою):

 • Види подразників (за природою):

 • хімічні (розчини кислот, лугів, солей, органічних сполук),

 • механічні (удар, стиснення, укол),

 • температурні (нагрівання, охолодження);

 • електричні.

 •  

 • Види подразників (за силою):

 • допорогові,

 • порогові,

 • надпорогові.Після дії допорогового подразника на мембрану, в місці її подразнення виникає деполяризація. Ці зміни називають місцевою або локальною відповіддю. Локальна відповідь – це не здатна до поширення деполяризація мембрани. В основному вона обумовлена переміщенням іонів Na+ в клітину. Рівень поляризації мембрани зменшується.

 • Після дії допорогового подразника на мембрану, в місці її подразнення виникає деполяризація. Ці зміни називають місцевою або локальною відповіддю. Локальна відповідь – це не здатна до поширення деполяризація мембрани. В основному вона обумовлена переміщенням іонів Na+ в клітину. Рівень поляризації мембрани зменшується.

 • Особливості локальної відповіді:

 • 1. Виникає при дії допорогових подразників.

 • 2. Градуально залежить від сили деполяризуючого подразника.

 • 3. Не здатна до розповсюдження.

 •  

 • Якщо сила подразника викличе таке підвищення проникності для іонів Na+ і мембрана зможе деполяризуватися не місцево, а вся, без будь-яких додаткових впливів, то виникає потеніцал дії, а такий подразник, що його викликав, називається пороговим, а сила подразника – порогом.

 •  

 • Величина мембранного потенціалу, з якої мембрана може продовжувати деполяризуватися автоматично називається критичним рівнем деполяризації.

 •  Потенціал дії нейрона 1 – мембранний потенціал спокою; 2 – локальна відповідь; 3 – критичний рівень деполяризації; 4 – фаза деполяризації; 5 – фаза реполяризації; 6 – негативний слідовий потенціал (слідовий деполяризаційний потенціал); 7 – позитивний слідовий потенціал (слідовий гіперполяризаційний потенціал)Співвідношення фаз потенціалу дії (А) та збудливості (В)Умови і закони проведення збудження аксонами

 • Умови:

 • 1. Анатомічна цілісність нервового волокна. Травма, перерізка нерва порушує проведення збудження.

 • 2. Фізіологічна повноцінність. Проведення збудження аксонами порушується внаслідок зникнення проникності їх мембран для іонів натрію, наприклад, при дії знеболюючих засобів.

 • Закони проведення збудження:

 • 1. Двобічної провідності.

 • 2. Ізольованого проведення.

 • 3. Проведення збудження без затухання (бездекрементно).Проведення збудження безмієліновими і мієліновими нервовими волокнами

 • Безмієліновими нервовими волокнами збудження розповсюджується безперервно, а міеліновими від перехвату Ранв'є до перехвату Ранв'є. Це можливо тільки тому, що мембрана перехвату має майже в 100 разів більше натрієвих каналів, ніж мембрана безмієлінових нервових волокон. Щодо швидкості поширення збудження, то вона більша в мієлінових волокнах.Синапс. Види синапсів. Їх класифікація

 • Синапс (гр. sinapsis – з'єднання, зв'язок) – це спеціалізована зона контакту між збудливими структурами, що забезпечує передачу біологічної інформації.

 • Класифікація синапсів.

 • За локалізацією:

 • 1. Периферійні (нервово-м'язові, нейро-секреторні);

 • 2. Центральні (нейро-нейрональні):

 • а) аксо-соматичні;

 • б) аксо-дендритні;

 • в) аксо-аксональні;

 • г) дендро-дендритні.

 • За функціональним значенням:

 • 1. Збуджуючі;

 • 2. Гальмівні.

 • За способом передачі сигнала:

 • 1. Електричні.

 • 2. Хімічні.

 • 3. Змішані (електро-хімічні).Хімічні синапси

 • Хімічні синапси – це утвори, в яких збудження з клітини на клітину передається за допомогою хімічних речовин, які називаються медіаторами. Класифікація хімічних синапсів (за типом медіатора):

 • Холінергічні – медіатор ацетилхолін;

 • Адренергічні – медіатор норадреналін, адреналін;

 • Гістамінові – медіатор гістамін;

 • Серотонінові – медіатор серотонін;

 • Дофамінергічні – медіатор дофамін;

 • ГАМК-ергічні – медіатор ГАМК.Послідовність передачі збудження в хімічних синапсах.

 • 1. Виділення медіатора пресинаптичними закінченнями. Після надходження потенціалу дії до пресинаптичного закінчення відбувається деполяризація його мембрани, активуються кальцієві канали і в закінчення входять іони кальцію. Вони активують транспорт везикул з медіатором по нейрофіламентах цитоскелету до пресинаптичної мембрани. Вміст везикул звільняється в позаклітинний простір.

 • 2. Дифундування молекул медіатора через синаптичну щілину до постсинаптичної мембрани.

 • 3. Взаємодія медіатора з постсинаптичною мембраною. На постсинаптичній мембрані є структури, в основному білкової природи, які комплементарні або відповідні до певного медіатора і мають назву рецепторів. Взаємодія медіатора з рецептором веде до конформації останнього і активування певного ферменту локалізованого в постсинаптичній мембрані.

Одинокі скорочення (а), зубчатий (б) і гладкий (в) тетанус.   Зубчастий тетанус виникає при такій частоті, коли кожен наступний імпульс застає м'яз у періоді розслаблення. Суцільний тетанус спостерігається, коли нова хвиля скорочення починається до початку розслаблення. У природних умовах від рухових нейронів до м'яза надходить серія імпульсів. Тому тетанічний режим для скелетних м'язів є фізіологічним. Надзвичайно висока частота подразнень викликає зниження сили скорочень м'яза.Швидкий потенціал дії кардіоміоцитів Фаза 0 – швидкий вхід Na+ в клітину; Фаза 1 – зменшується проникність для Na+, а підвищується вхід для Сl- і вихід К+ з клітини; Фаза 2 – у клітину входить Са2+; Фаза 3 – зменшується проникність для Ca+ і значно зростає вихід K+ з клітини; Фаза 4 – відновлення вихідних концентрацій іонів у клітині і зовні. 0 – фаза швидкої деполяризації; 1 – фаза швидкої початкової реполяризації; 2 – фаза повільної реполяризації; 3 – фаза швидкої кінцевої реполяризації; 4 – фаза спокоюДИВЕРГЕНЦІЯТЕМА ЛЕКЦІЇ: «ФІЗІОЛОГІЯ МІЖНЕЙРОННИХ ЗВ’ЯЗКІВ”ДИВЕРГЕНЦІЯКОНВЕРГЕНЦІЯРЕВЕРБЕРАЦІЯ

 • Виникнувши, у відповідь на якийсь стимул, збудження циркулює, або реверберує в ланцюжку нейронів до того часу, поки якийсь зовнішній стимул не загальмує одної ланки або в ній не наступить втома.ЧАСОВА СУМАЦІЯПРОСТОРОВА СУМАЦІЯОКЛЮЗІЯПОСТСИНАПТИЧНЕ ГАЛЬМУВАННЯПРЕСИНАПТИЧНЕ ГАЛЬМУВАННЯЗВОРОТНЄ ГАЛЬМУВАННЯЛАТЕРАЛЬНЕ ГАЛЬМУВАННЯДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

 • ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!Каталог: data -> kafedra -> theacher -> fisiol -> nf pankiv -> %D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 -> %D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97 -> %D0%9D%D0%9D%D0%86%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
nf pankiv -> Травлення в ротовій порожнині, шлунку І кишках функції системи травлення Травні
%D0%9D%D0%9D%D0%86%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F -> Фізіологія системи крові. Еритрон. Групи крові. Поняття про систему крові
%D0%9D%D0%9D%D0%86%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F -> Тема Значення нейронних елементів спинного мозку
%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97 -> Тема лекції: фізіологія дихальної системи
nf pankiv -> Фізіологія мікроциркуляції, венозних І лімфатичних судин план лекції: Морфо-функціональна характеристика мікроциркуляторного русла
nf pankiv -> Фізіологія гемостазу функції тромбоцитів


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка