Мета і завдання дисципліни «Комп’ютерні мережі»Дата конвертації09.06.2016
Розмір445 b.


Мета і завдання дисципліни «Комп’ютерні мережі»

 • Мета: формування системи знань щодо розв'язування професійних задач проектування, побудови, захисту та підтримки функціонування комп’ютерних мереж для офісних і корпоративних інформаційних систем.

 • Завдання: вивчення тенденцій розвитку комп’ютерних мереж та еволюції мережних пристроїв; основних типів структур мереж та їх реалізації; стандартів комп’ютерних мереж; основ маршрутизації мереж та підмереж; методів комутації; віртуальних локальних мереж; архітектуру глобальних мереж; програмне забезпечення для діагностування комп’ютерних мереж.

 • Предмет: побудова локальних та глобальних мереж, проектування структурованих кабельних мереж, використання локальних та глобальних мереж для офісних і корпоративних інформаційних систем, діагностування та пошук пошкоджень в локальних мережах.


Рекомендована література

 • Дебра, Литтлджон. Основы компьютерных сетей.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. -656 с.: ил. – Парал. тит. англ. ISBN 5-8459-0285-1 (рус.).

 • Кулаков Ю.О., Луцький Г.М. Комп’ютерні мережі. Підручник / За ред. Ю.С. Ковтанюка - К.: Юніор, 2003. – 400 с., іл. ISBN 966-7223-27-7.

 • Буров Є.В. Комп’ютерні мережі: Підручник. – Львів: «Магнолія плюс», 2006. – 264 с. ISBN 966-8340-69-8.

 • Степанова Я.М., Рассамакін В.Я. Методи і засоби передачі даних: Підручник. – К.: Київ. нац.торг.-екон.ун-т, 2006. – 252 с. ISBN 966-629-213-0.

 • Галкин В.А., Григорьев Ю.А. Телекоммуникации и сети: Учеб. пособие для вузов. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003. - 608 с : ил. ISBN 5-7038-1961-Х.Тематика та зміст лекцій

 • ТЕМА 1. Комп’ютерні засоби комунікації

 • 1.1. Вступ.

 • 1.2. Історичний огляд.

 • 1.3. Комунікаційні обчислювальні мережі.

 • 1.4. Засоби доступу до Internet.

 • 1.5. Класифікація комп’ютерних мереж.

 • 1.6. Мережеві моделі. Інкапсуляція та деінкапсуляція.

 • 1.7. Протоколи мереж.

 • 1.8. Мережені стандарти і специфікації.Тематика та зміст лекцій

 • ТЕМА 2. Методи мережевої комунікації та топології мереж

 • 2.1. Основи телекомунікації:

 • 2.1.1. Система передачі інформації.

 • 2.1.2. Типи ліній зв’язку.

 • 2.1.3. Математичні моделі сигналів.

 • 2.1.4. Кількісна оцінка інформаційного вмісту сигналу.

 • 2.1.5. Неперервні та дискретні канали зв’язку. Характеристики каналів зв’язку.

 • 2.1.6. Пропускна здатність середовища передачі інформації.

 • 2.2. Методи захисту від помилок та стиснення даних.

 • 2.2.1. Принципи завадостійкого кодування.

 • 2.2.2. Моделі помилок.

 • 2.2.3. Виявлення помилок.

 • 2.2.4. Виправлення помилок:

 • 2.2.4.1. Матричне представлення [n, k] кодів.

 • 2.2.4.2. Коди Хемінга.

 • 2.2.4.3. Циклічні коди.

 • 2.2.4.4. Логічний код 4В/5В.

 • 2.2.4.5. Скремблування.

 • 2.2.4.6. Протоколи корекції помилок.

 • 2.2.5. Стиснення даних.Тематика та зміст лекцій

 • ТЕМА 3. Методи и технології передачі даних

 • 3.1. Види зв’язку і режими передачі.

 • 3.2. Передача даних на фізичному рівні.

 • 3.2.1. Амплітудна модуляція.

 • 3.2.2. Частотна модуляція.

 • 3.2.3. Фазова модуляція.

 • 3.2.4. Квадратурно-амплітудна модуляція.

 • 3.2.5. Модуляція з решітковим-кодуванням.

 • 3.2.6. Амплітудно-фазова модуляція.

 • 3.2.7. Спектр модульованого сигналу.

 • 3.2.8. Цифрове кодування.

 • 3.2.9. Дискретна модуляція аналогових сигналів.

 • 3.3. Фізична та логічна топологія мережі.

 • 2.2.1. Шинна топологія.

 • 2.2.2. Топологія „зірка”.

 • 2.2.3. Топологія „розширена зірка”.

 • 2.2.4. Кільцева топологія.

 • 2.2.5. Мішана топологія.

 • 3.4. Методи доступу в локальних мережах.

 • 3.5. Комутація каналів, повідомлень і пакетів.

 • 3.6. Дейтаграми і віртуальні канали.Тематика та зміст лекцій

 • ТЕМА 4. Мережевий рівень протоколу TCP/IP

 • 4.1. Протокол TCP/IP.

 • 4.2. Загальні відомості, огляд адресації.

 • 4.3. Двійкова та шiстнадцяткова системи числення.

 • 4.4. Класи IP адрес.

 • 4.5. Адресація підмереж.

 • 4.6. Маскування підмереж.

 • 4.7. Планування підмереж.Тематика та зміст лекцій

 • ТЕМА 5. Мережні компоненти

 • 5.1. Методи передачі даних канального рівня.

 • 5.2. Асинхронні протоколи.

 • 5.3. Байт-орієнтовані та біт орієнтовані протоколи.

 • 5.4. Протоколи із змінним форматом кадру.

 • 5.5. Виявлення та корекція помилок.

 • 5.6. Технології передачі інформації по телефонних каналах зв’язку.

 • 5.7. Технології мобільного зв’язку.

 • 5.8. Модеми.

 • 5.9. Мережні носії локальних обчислювальних мереж.

 • 5.9.1. Призначення мережних адаптерів.

 • 5.9.2. Вибір мережних адаптерів.

 • 5.9.3. Конфігурування та використання мережних адаптерів.

 • 5.10. Мережні з’єднувальні пристрої.Тематика та зміст лекцій

 • ТЕМА 6. Технології локальних мереж

 • 6.1. Технологія Ethernet.

 • 6.2. Технологія Fast Ethernet

 • 6.3. Технологія Gigabit Ethernet.

 • 6.4. Технологія 100VG-AnyLAN.

 • 6.5. Технологія Token Ring.

 • 6.6. Технологія мережі ARCNet.

 • 6.7. Мережі FDDI.

 • 6.8. Технології віртуальних мереж.

 • 6.9. Порівняння мережних архітектур.Тематика та зміст лекцій

 • ТЕМА 7. Протоколи маршрутизації та маршрутизовані протоколи

 • 7.1. Функціональне призначення та робота перших трьох рівнів моделі OSI.

 • 7.2. Фізична адреса (MAC).Протоколи ARP i RARP.

 • 7.2. Поняття маршрутизації в мішаних локальних мережах.

 • 7.3. Статична та динамічна маршрутизація. Маршрутизація за замовчуванням.

 • 7.4. Маршрутизовані протоколи.

 • 7.5. Протоколи маршрутизації та їх особливості.

 • 7.6. Транспортний рівень еталонної моделі взаємодії відкритих систем.Тематика та зміст лекцій

 • ТЕМА 8. Основи дизайну мереж

 • 8.1. Мета та складові проектування локальної мережі.

 • 8.2. Методологія мереженого проектування.

 • 8.3. Проектування першого рівня еталонної моделі взаємодії відкритих систем.

 • 8.4. Зміст проектування другого рівня еталонної моделі взаємодії відкритих систем.

 • 8.5. Проектування третього рівня еталонної моделі взаємодії відкритих систем.

 • 8.6. Порівняння мережених архітектур.Тематика та зміст лекцій

 • ТЕМА 9. Теорія i дизайн WAN

 • 9.1. Поняття про глобальні мережі, основні терміни i визначення.

 • 9.2. Основні протоколи для глобальних мереж.

 • 9.3. Проектування глобальних мереж, етапи проектування та супровiдна документацiя.

 • 9.4. Основні властивості i характеристики PPP.Тематика та зміст лекцій

 • ТЕМА 10. Безпеки мережі

 • 10.1. Актуальність інформаційної безпеки в мережах.

 • 10.2. Класифікація загроз та атак.

 • 10.3.  Засоби протидії загрозам.

 • 10.4. Забезпечення захисту даних в мережевих операційних системах Windows та Unix.Завдання для лабораторних занять

 • Лабораторна робота №1 Побудова та склад персонального комп’ютера HARDWARE

 • Лабораторна робота №2 Мережена TCP/IP та MAC конфігурація персонального комп’ютера

 • Лабораторна робота №3 Використання команд ping та tracert на робочих станціях

 • Лабораторна робота №4 Перетворення з десяткової у двійкову систему числення

 • Лабораторна робота №5 Двійково-десяткові перетворення

 • Лабораторна робота №6 OSI та TSP/IP моделі

 • Лабораторна робота №7 Конструкція та створення кабельних з’єднань для мереженого устаткування з використанням рознімів RJ45

 • Лабораторна робота №8 Побудова мережі Peer-to-Peer

 • Лабораторна робота №9 Базові підмережі

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка