Мета проведення Школи


Закон "Про місцеве самоврядування в Україні" надає право створювати при органах місцевого самоврядування консультативно-дорадчі органиСторінка8/8
Дата конвертації01.06.2016
Розмір445 b.
1   2   3   4   5   6   7   8

Закон "Про місцеве самоврядування в Україні" надає право створювати при органах місцевого самоврядування консультативно-дорадчі органи.На сьогодні держава сформувала низку механізмів залучення громадян до прийняття рішень

 • На сьогодні держава сформувала низку механізмів залучення громадян до прийняття рішень

 • Однак більшість із них не працюють належним чином. Головними причинами цього є

 • невміння і небажання представників влади керуватися в роботі принципами і процедурами публічної політики, визнавати організації громадянського суспільства рівними партнерами і проводити з ними консультації

 • наявний фактор пасивності і відсутності професійної готовності організацій громадськості вести професійний діалог щодо вироблення державної політикиГромадські консультації - це механізм

 • Громадські консультації - це механізм

 • вирішення місцевих проблем спільними

 • зусиллями громади і місцевої влади

 • (аналог в Україні – «громадські слухання»)

 • Методика громадських консультацій

 • КРОК 1. ДІАГНОСТИКА

 • KРOK 2. ПІДГОТОВКА семінарів і громадських консультацій

 • KРOK 3. СЕМІНАР

 • KРOK 4. ГРОМАДСЬКІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

 • KРOK 5. МОНІТОРИНГ

ТЕМА 5

 • ТЕМА 5

 • Громадські ради – як ефективний інструмент місцевого розвитку. Можливості та проблеми. Аналіз ефективності роботи ГР в Україні, на рівні Львівської області та вибраних районівПостанова КМУ №996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”(листопад 2010)

 • Постанова КМУ №996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”(листопад 2010)

 • Цей документ встановлює принципово інший порядок формування ГР - шляхом обрання його персонального складу представниками інститутів громадянського суспільства на установчих зборах.

 • На початку 2011 року при кожному міністерстві, центральному органі виконавчої влади та при кожній облдержадміністрації були сформовані громадської ради.

 • За певних умов ГР можуть активізувати діяльність самих неурядових інституцій, сприяти залученню фахівців до вирішення різного роду питань, налагодженню двостороннього діалогу між владою та суспільством й врахуванню владою думки громадськості при прийнятті рішеньПОЗИТИВИ

 • ПОЗИТИВИ

 • До формування ГР залучені всі 590 органів виконавчої влади. Створені громадські ради при всіх ОДА, при Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях, при Раді міністрів АР Крим.

 • 5 міністерств та 12 інших центральних органів виконавчої влади мають новостворені громадські ради.

 • Представники органів виконавчої влади не очікували активності громадськості

 • Частина ГР встигла налагодити співпрацю з органами влади та продемонструвати перші результати

 • Зокрема, ГР при Вінницькій ОДА провела спільно із ОР та ОДА форум соціальних інвестицій, де презентовано проекти громадських організацій та частково знайдено фінансові ресурси для вирішення актуальних соціальних проблем ВінниччиниНЕГАТИВИ

 • НЕГАТИВИ

 • Практика проведення установчих зборів та визначення складу і структури керівництва ГР не обходиться без гострої політичної боротьби та політичних інтриг

 • Порушення з боку органів виконавчої влади в питаннях затвердження складу ГР з числа лояльних до влади організацій

 • Недоброчесні цілі громадських організацій, які шукають вигоди від участі в роботі ГР

 • Некомпетентність членів ГР, нерозуміння роботи державних органів виконавчої влади та відповідно, формування некоректних рекомендацій

 • Пасивно здійснюється громадський контроль за владою, оскільки не вистачає знань і вмінь громадськості, як застосувати інструменти громадського контролю, громадської експертизи, антикорупційної експертизи актів

 • ФОРМАЛЬНІСТЬ РОБОТИ!Рішення № 4 від 20.06.12

 • Рішення № 4 від 20.06.12

 • Заслухавши та обговоривши питання «Стан інвестиційної політики на Львівщині та шляхи її покращення» ГР ЛОДА відзначає низьку ефективність впливу органів влади на Львівщині на інвестиційні процеси в економіці регіону

 • Не зважаючи на численну кількість організаційних заходів, зокрема, проведення щорічних інвестиційних форумів, розробку і затвердження програм інвестиційного розвитку їх вплив на пожвавлення економічної діяльності є незначнийГромадська рада вирішила:

 • Громадська рада вирішила:

 • 1 Рекомендувати Львівській обласній адміністрації:

 • встановити пріоритети регіональної інвестиційної політики на 5-річний період

 • встановити критерії оцінки інвестиційної політики місцевих органів влади, проводити щоквартальний моніторинг та інформування громадськості області про ефективність інвестиційної діяльності органів влади

 • вжити заходів до завершення розробки генеральних планів міст та територій перспективного розвитку на Львівщині

 • розробити заходи щодо спрощення механізмів отримання земельних ділянок та отримання необхідних дозволів і погоджень під перспективні інвестиційні проекти

 • розробити веб-портал «Львівщина інвестиційна» і розмістити на ньому умови інвестування в Україну та перелік пріоритетних для регіону інвестиційних проектівГромадська рада вирішила:

 • Громадська рада вирішила:

 • 2. Підтримати ініціативу Інституту регіональних досліджень НАН України щодо:

 • розробки інвестиційних паспортів Львівської області/районів

 • проведення комплексної оцінки інвестиційної привабливості Львівської області/районів

 • створення територій пріоритетного розвитку та запровадження спеціальних режимів інвестиційної діяльності в гірських зонах України.Громадська рада вирішила:

 • Громадська рада вирішила:

 • 3. Звернутися до КМУ з пропозицією розглянути можливості відновлення пільгового режиму функціонування спеціальних економічних зон в Україні на принципово новій законодавчій основі, зокрема:

 • - провести ретроспективну оцінку діяльності СЕЗ «Яворів» і СЕЗ «Курортополіс Трускавець», здійснити прогноз потенційних соціально-економічних ефектів, які можуть бути отримані внаслідок відновлення пільгового режиму оподаткування в цих зонах

 • 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань регіонального розвитку та інвестиційної політикиХХ ПРОТОКОЛИ №1-2 засідання громадської ради (2012)

 • ХХ ПРОТОКОЛИ №1-2 засідання громадської ради (2012)

 • ВИРІШИЛИ:

 • Роботу ГР – 2011 визначити задовільною

 • Затвердити план роботи ГР на 2012 рік

 • Активізувати роботу ГР у 2012 році. Налагодити тісну співпраці з молоддю та проводити спільні заходи

 • Взяти активну участь і урочистих заходах з нагоди відзначенням в районі Міжнародного Жіночого дня 8- Березня та Шевченківських днівХХ. План роботи ГР на 2012 рік

 • ХХ. План роботи ГР на 2012 рік

 • Лютий

 • Організаційні питання

 • Затвердження плану роботи на 2012 рік

 • Березень

 • Підготовка до Форуму Благодійності

 • Затвердження робочої групи з питань організації Фестивалів.

 • Про заходи щодо оздоровлення та зайнятості дітей в літній період

 • Травень

 • Організація виїзних зустрічей з громадами спільно з соціальними службами району

 • Про виконання органами влади програми підтримки громадських ініціатив

 • Серпень

 • Про хід виконання робіт з організації фестивалів народних умільців та молодіжних організацій

 • Заходи щодо підготовки до Дня Туризму.

 • Жовтень

 • Організація круглого столу «Роль громадських ініціатив в розвитку громади»

 • Вивчення досвіду роботи Громадськихї Рад інших установ, районів та ін..

 • Грудень

 • Результати роботи Громадської ради за 2012 рік

 • Погодження плану роботи Громадської ради на 2013 рік • ЯКІ ПИТАННЯ ВИ ВВАЖАЄТЕ ТРЕБА ОБГОВОРЮВАТИ НА ЗАСІДАННЯХ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ? • ТЕМА 6

 • Фінансове забезпечення стратегій та програм місцевого розвитку. Роль ГР в процесах мобілізації ресурсівЕфективність виконання програм місцевого розвитку в усіх сферах (в економічній, соціальній, культурній) залежить від рівня їх фінансування.

 • Ефективність виконання програм місцевого розвитку в усіх сферах (в економічній, соціальній, культурній) залежить від рівня їх фінансування.

 • Саме розвиток економіки на місцевому рівні створює умови та генерує ресурси, необхідні для місцевого розвитку в інших сферах.

 • Формування умов для регіонального/місцевого розвитку (МР), зазвичай, вимагає значних ресурсів, що мають бути залучені місцевою владою.

 • Тому пошук джерел фінансування є одним з найважливіших завдань місцевого самоврядування.Джерелами фінансування МР правомірно вважати ресурси, які можуть бути спрямовані на забезпечення соціально-економічних потреб громади –

 • Джерелами фінансування МР правомірно вважати ресурси, які можуть бути спрямовані на забезпечення соціально-економічних потреб громади –

 • місцевих та центральних органів влади,

 • приватних суб’єктів господарювання (фінансових установ та неурядових організацій),

 • іноземних держав та міжнародних фінансових організацій.

 • З огляду на це, можна виокремити наступні джерела фінансування МР: бюджетні, інвестиційні, кредитні та грантові.Кошти, що спрямовуються на фінансування потреб МР і не тягнуть за собою боргових зобов’язань. Бюджетні джерела можуть формуватись як за рахунок внутрішніх ресурсів громади, так і за рахунок ресурсів, залучених ззовні.

 • Кошти, що спрямовуються на фінансування потреб МР і не тягнуть за собою боргових зобов’язань. Бюджетні джерела можуть формуватись як за рахунок внутрішніх ресурсів громади, так і за рахунок ресурсів, залучених ззовні.

 • Зовнішніми джерелами є бюджети вищих рівнів - цільові субвенції з державного чи обласного бюджету в рамках виконання державних чи місцевих цільових програм або угод регіонального розвитку.

 • Бюджетні кошти внутрішнього походження є надходження від податків та зборів, продажу та оренди об’єктів комунальної власності.Інвестиційні джерела - ресурси, залучені до місцевої економіки для створення нових активів.

 • Інвестиційні джерела - ресурси, залучені до місцевої економіки для створення нових активів.

 • Особливістю інвестицій, як джерела фінансування МР, є те, що вони спрямовуються на реалізацію певного проекту безпосередньо, а не через бюджет.

 • Для фінансування МР місцеві громади також можуть залучати кредитні джерела, беручи на себе відповідні боргові зобов’язання.

 • Інвестиційні та кредитні механізми місцева влада використовує рідко, передусім через несприятливий інвестиційний клімат як на державному так і місцевому рівнях, законодавчі обмеження, встановлені в Бюджетному кодексі, а також низьку платоспроможність більшості українських громад.Ресурси, надані для фінансування потреб МР. Грантові кошти - це ресурси, які надаються донорами на безоплатних засадах для реалізації програм і проектів МР.

 • Ресурси, надані для фінансування потреб МР. Грантові кошти - це ресурси, які надаються донорами на безоплатних засадах для реалізації програм і проектів МР.

 • Може надаватись у вигляді майна, робіт чи послуг, інтелектуальної власності, а також фінансових ресурсів.

 • Міжнародна технічна допомога відіграє важливу роль у забезпеченні потреб розвитку громад, особливо малих, що не мають можливості залучити інші ресурси в обсязі, достатньому для вирішення місцевих соціально-економічних проблем.Окремими формами надання міжнародної технічної допомоги, важливими в контексті фінансування МР, є програми транскордонної співпраці, а також гранти, що супроводжують кредити міжнародних фінансових організацій та розвивають спроможність їх одержувачів до управління наданими ресурсами і забезпечення потреб, що були метою їх залучення.

 • Окремими формами надання міжнародної технічної допомоги, важливими в контексті фінансування МР, є програми транскордонної співпраці, а також гранти, що супроводжують кредити міжнародних фінансових організацій та розвивають спроможність їх одержувачів до управління наданими ресурсами і забезпечення потреб, що були метою їх залучення.

 • Грантові кошти становлять невелику частку у фінансуванні місцевого розвитку розвинутих країн.

 • Натомість в Україні, де доступ до інших джерел фінансування є дуже обмежений, саме грантові джерела часто мають вирішальне значення для МР

Проект Уряду України та Світового банку «Український фонд соціальних інвестицій" (2000-2009) - http://www.usif.kiev.ua/

 • Проект Уряду України та Світового банку «Український фонд соціальних інвестицій" (2000-2009) - http://www.usif.kiev.ua/

 • Мета - сприяння вирішенню пріоритетних соціальних проблем громад і вразливих груп населення, підтримка місцевих ініціатив з метою пом'якшення бідності і запобігання соціальної ізоляції.

 • Загальний бюджет Проекту - 77 млн. дол. США, включаючи очікуваний внесок Уряду України — 9,97 млн. дол. США, очікувані внески місцевих громад — близько 6,9 млн. дол. СШАСпільний Проект Уряду України та Світового банку “РІВНИЙ ДОСТУП ДО ЯКІСНОЇ ОСВІТИ (2006-2009) http://www.mon.gov.ua/main.php?query=international

 • Спільний Проект Уряду України та Світового банку “РІВНИЙ ДОСТУП ДО ЯКІСНОЇ ОСВІТИ (2006-2009) http://www.mon.gov.ua/main.php?query=international

 • ПОЗИКА СВІТОВОГО БАНКУ $ 86 587 000

 • КОШТИ ДЕРЖБЮДЖЕТУ УКРАЇНИ $ 9 600 000

 • МЕТА ПРОЕКТУ: забезпечити громадянам України рівний доступ до якісної освіти шляхом удосконалення системи загальної середньої освіти, покращення рівня її ефективності та управлінняПроект Європейського союзу та Програми розвитку ООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду"

 • Проект Європейського союзу та Програми розвитку ООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду"

 • І фаза (2007-2010) Бюджет: 13 млн.євро

 • ІІ фаза (2011 -2014) бюджет 17 млн.євро

 • http://www.cba.org.ua/Загальний бюджет програми: 202,9 мільйонів євро

 • Загальний бюджет програми: 202,9 мільйонів євро

 • (в тому числі 186,2 мільйонів євро співфінансування ЄС)

 • Період виконання програми: з 6 листопада 2008 року до 31 грудня 2016 року

 • Основною метою Програми є підтримка процесів прикордонного розвитку.

 • Цілі програми будуть реалізовуватися через некомерційні проекти в рамках таких пріоритетів та заходів:

 • Пріоритет 1.

 • Підвищення конкурентоздатності прикордонних територій

 • Пріоритет 2.

 • Покращення якості життя

 • Пріоритет 3.

 • Інституційна співпраця та підтримка ініціатив місцевих громадВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС ПРОЕКТІВ ТА ПРОГРАМ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ www.municipal.gov.ua

 • ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС ПРОЕКТІВ ТА ПРОГРАМ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ www.municipal.gov.ua

 • Мета Конкурсу - відбір проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, спрямованих на розв'язання актуальних проблем розвитку місцевого самоврядування та поширення позитивного досвіду, набутого у процесі їх реалізації.Результати 2011 року

 • Результати 2011 року

 • «Забезпечення мешканців Малехівської сільської ради та частини мешканців м.Дубляни якісною питною водою в умовах екологічної катастрофи»

 • Джерела його спів фінансування:

 • Кошти гранту – 100 тис. грн.

 • Малехівська сільська рада – 164 тис. грн.

 • Жовківська райдержадміністрація – 30 тис. грн.

 • Дублянська міська рада – 10 тис. грн.

 • «Модернізація вуличного освітлення шляхом запровадження нових енергозберігаючих технологій в м.Старому Самборі».

 • Кошти гранту – 157,9 тис. грн.

 • Старосамбірська міська рада – 40,8 тис. грн.

 • КП «Старосамбірське МВУЖКГ» - 5,4 тис.грн.ПРОГРАМА

 • ПРОГРАМА

 • проведення обласного

 • Конкурсу міні-проектів місцевого розвитку

 • на 2012 – 2015 роки

 • (Бюджет 2 млн.грн)

 • та

 • ПРОГРАМА

 • ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

 • для бюджетної сфери Львівщини

 • на 2010 – 2015 роки

 • (Бюджет 2 млн.грн) • РОЛЬ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

 • ТЕМА 7

 • Використання інформаційних технологій в управлінні процесами місцевого розвитку. Зв’язки з громадськістюСторінки

 • Сторінки

 • ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ

 • ………

 • Громадська рада

 • Ініціативна група

 • Порядок

 • Повідомлення

 • Протоколи 2012

 • Регламент

 • Положення

 • Протокол

 • Звіти та підсумки діяльності

 • ……… • http://gromrady.org.ua/

 • Рубрики

 • Новини

 • Методичні матеріали

 • Ресурси

 • Бібліотека

 • Консультації експертів

 • Знайти партнерів • http://gromrady.org.ua/

 • Створіть інтернет-сторінку своєї громадської ради!

 • Створіть сторінку своєї громадської ради та слідкуйте за новинами інших рад

 • Будьте в курсі новин та заходів громадських рад при органах влади і самих органів влади та органів місцевого самоврядування

 • Вчасно знайдіть інформацію щодо конкурсних програм та грантових пропозицій

 • Користуйтеся методичними рекомендаціями та зразками документів щодо діяльності громадських рад

 • Отримайте консультації експертів

 • Візьміть участь у інтернет-конференціях з відомими громадськими діячами та експертами

 • Вчіться новому за допомогою онлайн-бібліотеки корисної для інститутів громадянського суспільства літературиКаталог: images


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка