Мета роботи: Мета роботиДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.Мета роботи:

 • Мета роботи:

 • формування інтелектуальних умінь (аналіз, синтез, порівняння, оцінка тощо);

 • вироблення дослідницьких умінь:

 • вибрати тему;

 • укласти бібліографію;

 • опрацювати наукову літературу;

 • проаналізувати її, систематизувати результати;

 • визначити коло питань для аналізу;

 • написати роботу;

 • оцінити її тощо);

 • Формування комунікативних компетентностей.ознайомлення з особливостями наукової діяльності;

 • ознайомлення з особливостями наукової діяльності;

 • ознайомлення з методологією та методами наукового дослідження;

 • вироблення умінь працювати з бібліографічними матеріалами та іншими носіями інформації;

 • вироблення умінь проведення експериментальної частини дослідження;

 • вироблення умінь узагальнення отриманих результатів та формування висновків на їх основі;

 • оволодіння алгоритмом написання та оформлення наукової роботи;

 • оволодіння вмінням публічної презентації наукового дослідження.Назва теми повинна бути простою, по можливості короткою і оригінальною

 • Назва теми повинна бути простою, по можливості короткою і оригінальною

 • Критерії вибору теми:

 • доступність для вихованця;

 • перспективність, теоретична і практична цінність;

 • наявність і доступність матеріально-технічної бази та джерел інформації;

 • інтерес для дослідника;

 • конкретність (потрібно чітко визначити хронологічні рамки, регіон та предмет дослідження і торкатись певного питання);

 • ступінь вивченості.1. Кінцевий результат.

 • 1. Кінцевий результат.

 • Формулювання теми слід починати словом, яке вказує на конкретну користь практичного використання результатів виконаного у її межах дослідження: «Вишукування», «Обґрунтування», «Розробка», «Удосконалення», «Узагальнення», «Оцінка», «Систематизація», «Класифікація», «Диференціація», «Прогноз», «Аналіз» тощо.

 • 2. Об'єкт дослідження

 • 3. Предмет дослідження.Визначення вмісту натурального вітаміну В2 в соках різних виробників

 • Визначення вмісту натурального вітаміну В2 в соках різних виробників

 • Аналіз зміни кількісного та якісного складу молока в процесі теплової обробки

 • Діти з синдромом Дауна. Можливості їх соціальної адаптаці

 • Застосування рослин-радіопротекторів при оздоровленні дошкільнят

 • Вплив йоду на організм людини та дослідження його вмісту в продуктах харчування

 • Підземні води України та їх роль у забезпеченні населення Обухівського району питною водою

 • Отримання ефірних олій в лабораторних та домашніх умовах

 • Оцінка вмісту вітаміну Р у різних видах чаю

 • Дослідження здатності 3d-елементів до комплексоутворенняВибір теми наукового дослідження

 • Хімічні речовини в харчових продуктах

 • Чи впливає інформованість про хімічні речовини на турботу про здоров’я

 • Вміст нітратів у воді та продуктах харчування

 • Швидка їжа – швидка смерть

 • Теорія Чарльза Дарвіна

 • Солодка отрутатитульний аркуш;

  • титульний аркуш;
  • зміст;
  • перелік умовних позначень та скорочень (за необхідності);
  • вступ;
  • основна частина;
  • висновки;
  • література (список використаних джерел);
  • додатки.


Зміст є другою сторінкою, де визначена структура наукової роботи з послідовною назвою всіх розділів, підрозділів, висновків, використаних джерел, назв додатків та номера сторінок, з яких вони починаються

 • Зміст є другою сторінкою, де визначена структура наукової роботи з послідовною назвою всіх розділів, підрозділів, висновків, використаних джерел, назв додатків та номера сторінок, з яких вони починаються

 • Зміст зручніше друкувати в таблиці, рамки якої не видимі під час друку. Структура вступу

 • Структура вступу

 • Актуальність і значущість проблеми.

 • Сутність і стан вивчення проблеми, що розглядається. Коротка характеристика досліджень по даній темі. Вказати, хто з науковців працював над дослідженням даної теми, що вдалося вирішити, які питання ще потребують подальшого опрацювання.На початку роботи є обов’язковим аналіз та вивчення літературних джерел і ресурсів Інтернет за даним напрямом.

 • На початку роботи є обов’язковим аналіз та вивчення літературних джерел і ресурсів Інтернет за даним напрямом.

 • Результати ознайомлення можуть показати, що:

 • проблема досконало вивчена і тому подальша робота в даному напрямі є недоцільною або існує мало джерел інформації;

 • проблема досліджена не повністю, деякі питання досліджені поверхнево.3. Об'єкт дослідження.

 • 3. Об'єкт дослідження.

 • Об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію й обране для дослідження.

 • Предмет дослідження.

 • Предмет дослідження – міститься в межах об’єкту, конкретизація (виокремлення) питання з об’єкта дослідження.ТЕМА: Лікарські рослини Лівобережного Полісся: стан ресурсів, перспективи використання і охорона

 • ТЕМА: Лікарські рослини Лівобережного Полісся: стан ресурсів, перспективи використання і охорона

 • Предмет дослідження – ресурси видів лікарських рослин Лівобережного Полісся України, що використовуються в офіційній медицині.

 • Об’єкт дослідження видовий склад, поширення, екологічні особливості, ресурси, стан природних популяцій лікарських рослин Лівобережного Полісся України.

 • ___________________________________________________________

 • ТЕМА: ПОЕЗІЯ І. ЕРЕНБУРГА У КОНТЕКСТІ РОСІЙСЬКОЇ ПОЕЗІЇ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. Об'єкт дослідження – поезія І. Еренбурга 1909 – 1967 рр. Предмет дослідження – характер взаємодії поезії І. Еренбурга з літературними течіями, які виникали й розвивалися в російській літературі першої половини ХХ ст. ___________________________________________________________________ • ТЕМА: РАДЯНСЬКІ ВІЙСЬКОВІ МОБІЛІЗАЦІЇ 1943 РОКУ НА ТЕРИТОРІЇ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ

 • Об’єктом дослідження є радянські військові мобілізації та військові призови людських ресурсів на територіях Лівобережної України, що перебували під тимчасовою окупацією Німеччини, у ході їх звільнення.

 • Предметом дослідження є діяльність радянських державних та армійських вищих керівних і командних органів, військових частин і з’єднань, окремих установ воюючої РСЧА, а також органів військової влади на місцях, спрямована на проведення людських мобілізацій до діючої армії та здійснення чергових та дострокових військових призовів; становлення нормативно-правової бази, що регулювала проведення військової мобілізації та призовів; ставлення звільненого населення Лівобережжя до проведення мобілізацій.

 • _____________________________________________________________________

 • ТЕМА: ВИШИВКА В НАРОДНОМУ ОДЯЗІ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ ХХ століття (художні особливості) Об’єкт дослідження – вишиті композиційні системи в народному одязі українських горян Карпатського регіону України ХХ століття.

 • Предмет дослідження – технічний та композиційний аспекти творення вишивок, їх художні особливості та локальні відмінності. • Тема: Аналіз зміни кількісного та якісного білкового складу молока в процесі теплової обробки

 • Об'єкт: молоко та його похідні на різних стадіях технологічної обробки сировини, а також сироватка, як кінцевий продукт переробки молока.

 • Предмет: зміни якісного та кількісного складу білків молока та його похідних в процесі технологічної обробки

 • _____________________________________________________________

 • Тема: Проведення якісних реакцій на виявлення катіонів Нікелю

 • Об'єкт: послужили випадково знайдені шматочки невідомого походження на присадибній ділянці взимку.

 • Предмет: ? • _________________________________________________________________

 • Тема: Місцева преса окупованих територій (у системі впливу на поневолене населення)

 • Об'єкт: офіційна преса періоду німецько-фашистської окупації – районні газети Іванківського і Поліслького районів в окупаційний період як складові суспільно-політичного та національно-культурного життя українців років нацистської окупації.

 • Предмет: процес розвитку окупаційних періодичних видань, інформаційні можливості матеріалів преси з питань соціально-економічного, духовного стану регіону, підпільно-партизанського руху та ходу бойових дій на радянсько-німецькому фронті; процес створення і особливості розвитку україномовної легальної періодики як чинника українського громадянськогожиття.__________________________________________________________

 • __________________________________________________________

 • Тема: Вплив ендоекології кишковика на загальний та психологічний стан організму людини

 • Об'єкт: учні 9-х класів броварської ЗОШ І-ІІІ ст. №6

 • Предмет: вплив гельмінтів як представників ендоекології на загальний та психологічний стан організму школярів.

 • __________________________________________________________

 • ТЕМА: Обґрунтування застосування пребіотика «Біо-актив» лабораторним і сільськогосподарських тваринам

 • Об’єкт дослідження – умови утримання, годівлі лабораторних тварин: білих мишей, кролів і свиней.

 • Предмет дослідження – вплив пребіотика Біо-актив на природну резистентність, метаболізм організму лабораторних мишей, кролів та свиней.5. Мета дослідження.

 • 5. Мета дослідження.

 • Мета дослідженняпередбачення результатів дослідницької діяльності.

 • 6. Завдання дослідження: конкретні питання, на які потрібно одержати відповідь після виконання наукової праці.Мета – встановити видовий склад та особливості географічного поширення лікарських рослин Лівобережного Полісся, з’ясувати сучасний стан та динаміку їх ресурсів і розробити наукові основи їх раціонального використання та збереження.

 • Мета – встановити видовий склад та особливості географічного поширення лікарських рослин Лівобережного Полісся, з’ясувати сучасний стан та динаміку їх ресурсів і розробити наукові основи їх раціонального використання та збереження.

 • Для досягнення мети були поставлені наступні завдання:

 • провести інвентаризацію видового складу лікарських рослин Лівобережного Полісся та встановити цінні за ресурсними показниками види рослин офіційної медицини;

 • визначити ресурси сировини окремих видів лікарських рослин, що використовуються в офіційній медицині;

 • проаналізувати стан та структуру ценопопуляцій окремих видів лікарських рослин, що використовуються в офіційній медицині;

 • встановити географічне поширення лікарських рослин Лівобережного Полісся;

 • провести систематичний, біоморфологічний та еколого-ценотичний аналізи лікарських рослин флори Лівобережного Полісся;

 • з’ясувати стан охорони лікарських рослин флори Лівобережного Полісся;

 • провести аналіз існуючих обсягів заготівлі лікарської сировини та розробити рекомендації щодо її оптимізації та раціонального використання, збереження та відновлення ресурсів лікарських рослин.Мета: виявити своєрідність поезії І. Еренбурга в контексті російської поезії першої половини ХХ ст.

 • Мета: виявити своєрідність поезії І. Еренбурга в контексті російської поезії першої половини ХХ ст.

 • Для досягнення мети дослідження сформульовано такі завдання:

 • Дати загальну характеристику поетичної спадщини І. Еренбурга як складової його різнопланового літературного доробку;

 • Проаналізувати специфіку поезії «учнівського» періоду Еренбурга в контексті естетичних традицій російського символізму й акмеїзму;

 • Охарактеризувати поезію І. Еренбурга періоду «вільного вірша» в аспекті її пов’язаності з російським авангардом;

 • Виявити своєрідність віршів митця «класичного» періоду;

 • З'ясувати місце й роль зрілої поезії Еренбурга в контексті радянської поезії 1939 – 1966 рр.;

 • Окреслити закономірності розвитку російської поезії 1910 – 1960 рр.Метою дисертаційного дослідження є комплексний аналіз перебігу та особливостей радянських військових мобілізацій на території Лівобережної України протягом 1943 року.

 • Метою дисертаційного дослідження є комплексний аналіз перебігу та особливостей радянських військових мобілізацій на території Лівобережної України протягом 1943 року.

 • Поставленою метою обумовлені основні завдання:

 • проаналізувати стан наукової розробки теми та охарактеризувати джерельну базу дослідження;

 • простежити еволюцію ставлення населення окупованих територій до повернення радянської влади та проведення військових мобілізацій до лав Червоної армії;

 • розглянути нормативно-правову базу військових мобілізацій, висвітлити етапи проведення мобілізації місцевого поповнення діючою армією та прослідкувати дотримання задекларованих правил на практиці;

 • розкрити місце і роль у мобілізаційному процесі місцевих військових органів;

 • визначити основні чисельні підсумки та наслідки проведення радянських військових мобілізацій на території Лівобережної України.Мета даного дослідження: визначення художніх особливостей вишивок одягового призначення українців Карпатського регіону.

 • Мета даного дослідження: визначення художніх особливостей вишивок одягового призначення українців Карпатського регіону.

 • Для досягнення мети ставились наступні завдання:

 • визначити вплив матеріалів, технік вишивання на художньо-емоційну виразність вишивок;

 • з’ясувати принципи синтезу засобів вишивання і художньо-емоційних виразників у технічному та композиційному аспектах творення вишивок;

 • охарактеризувати основні типи композиційних структур вишивок, їх розміщення на одягових компонентах;

 • простежити графічну образність домінантних мотивів, їх колористичне вирішення;

 • здійснити порівняльний аналіз художніх особливостей вишивок у народному одязі гуцулів, бойків, лемків;

 • ввести в науковий обіг досі невідомі зразки вишивок локальних осередків Карпатського регіону.Мета: дати загальну характеристику будови та властивостей природних барвних речовин, методик і технік їх виділення та застосування; показати специфіку окремих методів збору та використання природних барвників у побуті населення Сквирського регіону Київщини.

 • Мета: дати загальну характеристику будови та властивостей природних барвних речовин, методик і технік їх виділення та застосування; показати специфіку окремих методів збору та використання природних барвників у побуті населення Сквирського регіону Київщини.

 • Завдання:

 • Дослідити теоретико-методологічні джерела стосовно теми роботи.

 • Визначити особливості хімічної будови та властивостей природних барвних речовин.

 • Розкрити основні методи збору сировини, виділення та використання природних барвників для фарбування.

 • Розглянути специфіку використання природних барвників у побуті населення Сквирського району КиївщиниМета: дослідження зміни кількісного та якісного білкового складу молока в процесі теплової обробки.

 • Мета: дослідження зміни кількісного та якісного білкового складу молока в процесі теплової обробки.

 • Завдання:

 • Проаналізувати літературні данні стосовно білкового складу молока.

 • Проаналізувати технологію виробництва пастеризованого молока.

 • Вивчити та апробувати методику диск-електрофарезу в поліакриламідному гелі з додаванням додецилсульфату натрію

 • Дослідити білковий склад зразків молока на різних стадіях теплової обробки методом диск-електрофарезу в поліакриламідному гелі з додаванням додецилсульфату натрію

 • Дослідити білковий склад сироватки як кінцевого продукту переробки молока на наявність залишку білка.Мета: дослідити особливості характеру, схильність людей до захворювань, надання переваги певним типам професійної діяльності та стосунки між людьми на основі групи крові.

 • Мета: дослідити особливості характеру, схильність людей до захворювань, надання переваги певним типам професійної діяльності та стосунки між людьми на основі групи крові.

 • Завдання:

 • Дослідити взаємозв'язок особливостей характеру, схильності до хвороб, вибору певної професійної діяльності та стосунків між людьми з групою крові на основі різноманітних джерел інформації.

 • Провести анкетування учнів 9-11 класів для практичного підтвердження офіційної інформації.

 • Співставити результати власного дослідження та офіційну інформацію і зробити висновки щодо їх відповідності.

 • Дати певні рекомендації власникам певних груп крові щодо збереження здоров’я, вірного вибору професії і корекції власного характеру.Мета: вивчити поширення та причини гельмінтозів, методи профілактики, практично дослідити влив ендоекології кишковика, як представника гелмінтів, на загальний та психологічний стан організму школярів.

 • Мета: вивчити поширення та причини гельмінтозів, методи профілактики, практично дослідити влив ендоекології кишковика, як представника гелмінтів, на загальний та психологічний стан організму школярів.

 • Завдання:

 • Дослідити ситуацію, що склалася з поширенням гельмінтів та причиною гельмінтозів;

 • Ознайомитись із сучасними методиками дослідження впливу ендоекології кишковика на здоров'я людини;

 • Дослідити вплив оздоровчої фітодієтичної програми на здоров'я школярів;

 • Проаналізувати та наочно висвітлити результати досліджень;

 • Привернути увагу суспільства до даної проблеми та шляхів її вирішення.Мета роботи – дослідити лінгвістичні особливості рекламних текстів та визначити специфіку їхнього впливу на мовну норму.

 • Мета роботи – дослідити лінгвістичні особливості рекламних текстів та визначити специфіку їхнього впливу на мовну норму.

 • Дослідження поставленої мети потребує вирішення таких завдань:

 • Обґрунтувати соціально-комунікативну природу реклами;

 • Проаналізувати стилістичні особливості рекламного тексту;

 • Визначити поняття девіантної реклами в проекцію на мовну норму;

 • Сформувати необхідну фактологічну базу для дослідження порушеної проблематики;

 • Укласти банк анормативів.Мета: аналіз інноваційних процесів сучасного українського телебачення на лексичному рівні, характеристику "якості" мови телебачення, означення найголовніших порушень літературних норм.

 • Мета: аналіз інноваційних процесів сучасного українського телебачення на лексичному рівні, характеристику "якості" мови телебачення, означення найголовніших порушень літературних норм.

 • У процесі виконання роботи ставилися такі завдання:

 • Охарактеризувати стан мови українського телебачення кінця ХХ – початку ХХІ ст.;

 • Виявити й проаналізувати основні сучасні тенденції в оновленні словника;

 • Здійснити семантичний аналіз інноваційної іншомовної лексики, схарактеризувати сфери її поширення та джерела;

 • Проаналізувати фонетичні інтерференції та орфоепічні деструкції вітчизняного телебачення;

 • Встановити основні типові порушення, систематизувати їх.Мета: висвітлити розвиток місцевої преси в період окупації, виявити її інформаційні можливості для вивчення історії регіону.

 • Мета: висвітлити розвиток місцевої преси в період окупації, виявити її інформаційні можливості для вивчення історії регіону.

 • Завдання:

 • Визначити специфіку функціонуваня української преси в Райхкомісаріаті України.

 • Проаналізувати суспільно-політичну проблематику цих періодичних видань.

 • Вказати вплив періодики на національне-політичне та духовне життя українського населення на окупованих територіях.Мета: історичний аналіз розвитку благодійництва в другій половині ХІХ - на початку ХХ століть та визначення сучасного стану благодійництва в Україні.

 • Мета: історичний аналіз розвитку благодійництва в другій половині ХІХ - на початку ХХ століть та визначення сучасного стану благодійництва в Україні.

 • Завдання:

 • Проаналізувати стан наукової розробки проблеми.

 • Визначити форми надання благодійної допомоги.

 • Встановити причини активізації благодійницької діяльності у другій половині – ХІХ - на початку ХХ століть.

 • Охарактеризувати роль благодійництва в процесі українського національного відродження

 • З'ясувати стан благодійництва в сучасній Україні.Метод (від грецького methodos - шлях до чого-небудь) - в найбільш загальному випадку означає засіб досягнення мети, спосіб дослідження явища, який визначає планомірний підхід до їх наукового пізнання та встановлення істини.

 • Метод (від грецького methodos - шлях до чого-небудь) - в найбільш загальному випадку означає засіб досягнення мети, спосіб дослідження явища, який визначає планомірний підхід до їх наукового пізнання та встановлення істини.

 • Науковий метод - це спосіб пізнання явищ дійсності в їх взаємозв'язку та розвитку, спосіб досягнення поставленої мети і завдань дослідження і відповідає на запитання: «Як пізнавати?»

 • Важливою стороною наукового методу, його невід'ємною частиною для будь-якої науки, є вимога об'єктивності, що виключає суб'єктивне тлумачення результатів.

У розділах основної частини подають:

 • У розділах основної частини подають:

 • огляд літератури за темою і вибір напрямів досліджень (до 20% основної частини). Виклад загальної методики й основних методів досліджень.

 • відомості про проведені теоретичні і (або) експериментальні дослідження;

 • експериментальну частину досліджень;

 • аналіз і узагальнення результатів досліджень.Завдання проведення експерименту.

 • Завдання проведення експерименту.

 • Характеристика об'єкта дослідження.

 • Місце та умови проведення дослідів.

 • Методи вимірювання та оцінки.

 • Порядок проведення дослідів.

 • Методи обробки й форми викладу одержаних результатів.Висновки повинні містити:

 • Висновки повинні містити:

 • короткий виклад найважливіших результатів, які були одержані в ході роботи. Вони мають відповідати меті та завданням дослідження, про які було повідомлено у вступі, та сформульовані відповідно до опису основної частини;

 • важливість отриманого наукового здобутку для науки, регіону або для народного господарства.

 • рекомендації щодо використання одержаних результатів;

 • перспективи даного дослідження (при потребі).!☺ Висновки в кінці роботи не повинні просто повторювати тих висновків, які є в кінці розділів, це повинні бути узагальненні висновки, обов'язково зроблені в результаті дослідження. Інколи такі висновки хоч і логічно правильні, зроблені взагалі по даній проблемі, і тоді вважається що вони мають "умозрительный" характер тобто в даній роботі це не вивчалось.

 • !☺ Висновки в кінці роботи не повинні просто повторювати тих висновків, які є в кінці розділів, це повинні бути узагальненні висновки, обов'язково зроблені в результаті дослідження. Інколи такі висновки хоч і логічно правильні, зроблені взагалі по даній проблемі, і тоді вважається що вони мають "умозрительный" характер тобто в даній роботі це не вивчалось.

 • У висновках не повинно бути ні нових фактів, ні нових узагальнень порівняно з попереднім текстом.До додатків за необхідності доцільно включати допоміжний матеріал:

 • До додатків за необхідності доцільно включати допоміжний матеріал:

 • проміжні математичні доведення, формули та розрахунки;

 • таблиці допоміжних цифрових даних;

 • протоколи й акти випробувань;

 • інструкції та методики;

 • допоміжні ілюстрації (діаграми, графіки, схеми та ін,).Літературні джерела оформлюються відповідно до стандарту і розміщують одним із таких способів:

 • Літературні джерела оформлюються відповідно до стандарту і розміщують одним із таких способів:

 • в алфавітному порядку прізвищ авторів;

 • у порядку появи посилань у тексті;

 • у хронологічному порядку.Робота повинна відповідати правилам оформлення дисертаційного дослідження – Державний стандарт України. ДСТУ 3008-95 ("Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення", бюлетень ВАК України, Спецвипуск, 2000).

 • Робота повинна відповідати правилам оформлення дисертаційного дослідження – Державний стандарт України. ДСТУ 3008-95 ("Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення", бюлетень ВАК України, Спецвипуск, 2000).

 • Обсяг науково-дослідницької роботи складає 15-20 (для гуманітарних напрямів 20-25) друкованих сторінок.

 • Текст роботи повинен бути написаний грамотно, без орфографічних, пунктуаційних та стилістичних помилок з дотриманням Закону України "Про мови в Українській РСР".

 • Роботи з іноземної мови виконуються державною мовою; до роботи додається анотація іноземною мовою.

 • На наукову роботу обов'язково мають бути представлені відгуки, рецензії відповідних фахівців (досвідчених педагогів, науковців, спеціалістів із певної галузі).

 • Достовірність наведених у роботі результатів завіряється науковими керівниками.Комп’ютерний набір: текстовий редактор Word, шрифт 14, Тіmеs New Roman, через 1.5 інтервали, з одного боку білого паперу формату А-4.

 • Комп’ютерний набір: текстовий редактор Word, шрифт 14, Тіmеs New Roman, через 1.5 інтервали, з одного боку білого паперу формату А-4.

 • Поля: ліве, верхнє та нижнє – не менше 20 мм;

 • праве – не менше 10 мм.

 • Всі сторінки, враховуючи тези та додатки, нумеруються. Першою сторінкою вважається титульна, на якій цифра 1 не ставиться.

 • Заголовки структурних частин роботи "ЗМІСТ", "РОЗДІЛ", "ВИСНОВКИ" друкують великими літерами симетрично до тексту. Нумерацію сторінок, розділів, таблиць, схем подають арабськими цифрами без знака "№". Номер розділу необхідно проставити після слова "РОЗДІЛ", з нового рядка друкують заголовок розділу.

 • Таблиці, схеми необхідно подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані.

 • Додатки оформлюються в кінці роботи, кожен з нової сторінки. Додатки оформлюються буквами (наприклад: Додаток А), мають назви, які друкуються угорі симетрично до тексту з великої літери.Технічне оформлення роботи

 • РОЗДІЛ 1

 • НАЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 • 1.1. Аналіз національного складу населення

 • 1.2. Тенденції зміни національного складу за останні рокиреферативно-описовий характер;

 • реферативно-описовий характер;

 • неповнота розкриття теми;

 • відхилення від теми дослідження;

 • описовість;

 • не визначено завдань дослідження, які потрібно виконати задля досягнення мети;

 • нечіткість мети, завдань дослідження;

 • робота не самостійна;

 • відсутність посилань на використану літературу;не дотримання наукового стилю викладу;

 • не дотримання наукового стилю викладу;

 • відсутність власних висновків, які б логічно випливали з проведеного дослідження;

 • наявність пунктуаційних, стилістичних, мовленнєвих помилок тощо;

 • безсистемність викладу;

 • смислові розриви у викладі змісту, незавершеність, необґрунтованість висловлених думок, безпідставне виділення абзаців та ін.повторення без потреби тих самих слів або спільнокореневих;

 • повторення без потреби тих самих слів або спільнокореневих;

 • плеоназми - словосполучення, в яких частково збігаються лексичні значення слів. У плеоназмах одне слово, як правило, зайве ("передовий авангард" - "авангард" і називає тих, хто попереду);

 • невмотивоване вживання розмовних слів, жаргонізмів; діалектизмів, мовних штампів ("червоною ниткою проходить") русизмів, скалькованих з російської мови слів ("міроприємство" замість "захід"), стійких висловів ("приймати участь" замість "брати участь");

 • пишномовність висловлювання, штучні красивості, зайва емоційність, персоніфікація;

 • створення невдалих порівнянь;

 • невиправдане поєднання елементів різних стилів;

 • одноманітність початків речень і абзаців;

 • невдале використання засобів організації тексту.Лексичні (вживання слова у невластивому йому значенні, невдале використання багатозначних слів, що призводить до двозначності сплутування паронімів);

 • Лексичні (вживання слова у невластивому йому значенні, невдале використання багатозначних слів, що призводить до двозначності сплутування паронімів);

 • Морфологічні (порушення правил творення слів, помилки у відмінкових закінченнях та ін., наприклад, "передсмертельні слова", "ходити по хатам");

 • Синтаксичні (неправильне узгодження слів; порушення порядку слів) неправильне вживання дієприслівникових зворотів. Наприклад: "письменники і поети"; "повернувшись додому, хвіртка була зачиненою") Інші види помилок (орфоепічні, орфографічні, пунктуаційні) пов'язані з порушенням правил вимови й написання слів, інтонування речень розстановки розділових знаків.Визначення результатів конкурсу здійснюється за допомогою факторно-критеріальної моделі, розробленої на основі кваліметричного підходу.

 • Визначення результатів конкурсу здійснюється за допомогою факторно-критеріальної моделі, розробленої на основі кваліметричного підходу.Будь-яка доповідь передбачає таку послідовність підготовки:

 • Будь-яка доповідь передбачає таку послідовність підготовки:

 • Визначення основних думок, положень.

 • Складання плану доповіді - визначення порядку викладу думок.

 • Формулювання тез доповіді - запис змісту кожної думки.

 • Добір до кожної тези доведень – фактів, прикладів, цитат.

 • Підготовка висновків, узагальнень з основної частини доповіді.Короткий переказ вступу з усіма його пунктами (новизна, актуальність, предмет, об’єкт, мета. завдання тощо).

 • Короткий переказ вступу з усіма його пунктами (новизна, актуальність, предмет, об’єкт, мета. завдання тощо).

 • Короткий тезовий виклад змісту.

 • Гасло – «подорожче себе продати»!

 • Розповідати не про об’єкт дослідження,

 • а про власні здобутки у розкритті теми:

 • що зроблено?

 • що нового відкрито?

 • які перспективи?

 • Короткі висновки.Наочні матеріали (графіки, таблиці, діаграми, схеми, фото тощо), які використовуються при захисті науково-дослідницьких робіт можуть бути представлені на:

 • Наочні матеріали (графіки, таблиці, діаграми, схеми, фото тощо), які використовуються при захисті науково-дослідницьких робіт можуть бути представлені на:

 • паперовому носії формату А-2 і більше;

 • прозорих плівках формату А-4 для світлопроекційної апаратури;

 • електронному носії для демонстрації з використанням мультимедійних засобів.

 • Демонстраційний матеріал

 • повинен не дублювати,

 • а ілюструвати та доповнювати

 • презентації учасників.Написати весь текст виступу, а потім прочитати його слухачам.

 • Написати весь текст виступу, а потім прочитати його слухачам.

 • Написати текст виступу, кілька разів його прочитати, а потім виголосити по пам'яті, коли-не-коли заглядаючи в рукопис.

 • Підготувати лише коротенькі записи.

 • Виступати без будь-яких нотаток.Написати виступ відповідно до норми часу. Він повинен бути точним і лаконічним.

 • Написати виступ відповідно до норми часу. Він повинен бути точним і лаконічним.

 • Вивчити виступ напам’ять. Це повинна бути свідома мова впевненої і абсолютно компетентної у власній темі людини.

 • Прочитати вивчений виступ перед дзеркалом вголос як мінімум тричі. Виявити всі складності вимови і ліквідувати їх. Це перш за все: слова, довші за три склади (не намагайтеся вразити іноземними термінами, то моветон) і речення, довші за півтора рядки. В ситуації підвищеного нервового напруження спіткнутися можна на рівному місці, а «невимовний» виступ – яма самому собі.

 • Прорахувати час: на якій хвилині починаються тези, висновки. Час потрібно рахувати, як у голлівудському бойовику – по секундах.

 • Дізнатися, як визначають порядок виступів. Якщо за алфавітом, а ваше прізвище Яковенко, то після прослуховування 25-ти учасників журі буде дрімати і навряд чи оцінить виступ.Не хвилюватися, дивитися в очі учасникам і журі.

 • Не хвилюватися, дивитися в очі учасникам і журі.

 • Говорити коротко і впевнено.

 • Пам’ятати, що більше семи речень людська пам’ять не опрацьовує, тому кожна думка мусить вміститися в цей об’єм.

 • Не боятися збитися – текст виступу має лежати перед очима і учневі пробачать заглядання туди.

 • Звернути увагу на фрази, що членують виступ і активізують увагу:

 • «як показало дослідження»,

 • «коротко повторимо хід думки»,

 • «підведемо висновки» тощо.Мета – з’ясувати, чи насправді учень писав роботу (випадки учительського писання, чи навіть учительського списування – близько 40-50% робіт, і журі про це відомо). Питання можна умовно поділити на 3 групи: до тексту, методології і списку літератури.

 • Мета – з’ясувати, чи насправді учень писав роботу (випадки учительського писання, чи навіть учительського списування – близько 40-50% робіт, і журі про це відомо). Питання можна умовно поділити на 3 групи: до тексту, методології і списку літератури.

 • Питання до тексту. Це найчастіше прості «зачіпки» типу: «що ви маєте на увазі, вживаючи термін ***?» Доречність вживання термінології. Полюбляють поцікавитися знанням імен та доробків учених, на яких посилається учень (особливо коли їх багато і вони гучні).

 • Питання до методології. Це питання типу «якими методами ви користувалися під час написання роботи?».

 • Питання до списку літератури – невичерпне джерело конфузу учнів і розваги для журі. Не секрет, що більшість списків містять чимало книг, яких ні учень, ні вчитель в очі не бачили. І запитання «наугад»: «а про що йдеться в цьому дослідженні?» згубило чимало здібних юних науковців. Будьте уважними – не пишіть у списку зайвого, уважно вичитуйте. Особлива увага приділяється правильному оформленню, не полініться тричі його вичитати.«цей аспект проблеми не входить до об’єкту дослідження»,

 • «цей аспект проблеми не входить до об’єкту дослідження»,

 • «на жаль, час виступу не дав можливості розкрити це питання, але воно цілком описане в роботі»,

 • «на жаль, регламентований обсяг роботи не дав можливості розкрити всі сторони цієї багатогранної проблеми» тощо.Емоційне враження від виступу – це 49% оцінки.

 • Емоційне враження від виступу – це 49% оцінки.

 • Формули ввічливості:

 • «Високоповажний пане(і) Голово журі, вельмишановні члени журі, шановні керівники команд, любі колеги, всі присутні! Вашій увазі пропонується дослідження на тему….»;

 • «Дякую за запитання….»,

 • «Дякую за увагу...» тощо.перед виступом витримайте початкову паузу 5-10 секунд;

 • перед виступом витримайте початкову паузу 5-10 секунд;

 • коли треба подивитися в рукопис доповіді, опустіть очі, але голови не нахиляйте;

 • не бійтесь дивитися прямо на слухачів;

 • під час виступу контролюйте своє дихання і говоріть побільш, особливо спочатку;

 • за кафедрою займіть зручну позу, огляньте слухачів, глибоко вдихніть і в повільному темпі починайте говорити;

 • після закінчення промови не виказуйте, що вам стало легко після того, як виступ уже позаду;

 • будь-які рухи, жести й міміка виправдані лише в тому разі, коли вони не притягують надмірної уваги слухачів;

 • силу голосу пристосовуйте до акустики і розмірів приміщення;

 • якщо доводиться відійти від мікрофона до дошки чи таблиці, говоріть голосніше. Не говоріть, коли пишете на дошці, тобто коли ви стоїте до слухачів спиною;дружелюбний тон допоможе завоювати прихильність слухачів;

 • дружелюбний тон допоможе завоювати прихильність слухачів;

 • не припускайтесь менторського тону і не моралізуйте;

 • не заповнюйте паузи різними звуками, як "е-е-е...", "ну" та ін;

 • робіть невеликі паузи, відокремлюючи тим самим частини виступу;

 • якщо ви сумлінно приготуєте виступ, то впевнитися у своїх силах таким чином відвернете одну з причин хвилювання;

 • уникайте під час наукової доповіді займенника "Я";

 • для того, щоб переконати когось, треба знайти необхідні аргументи, правильно їх упорядкувати і сформулювати;

 • стежте за реакцією аудиторії, не показуйте свого хвилювання (не крутіть ґудзик, ручку або інші предмети, не переступайте з ноги на ногу);

 • подбайте заздалегідь про свій зовнішній вигляд

Дякуємо за увагу

 • sot_ir@bigmir.net

 • Тел.: 098-22-000-49Каталог: data


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка