Мета: розглянути шляхи впливу зовнішнього незалежного оцінювання на підвищення якості шкільної географічної освітиДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.Мета:

 • Мета:

 • розглянути шляхи впливу зовнішнього незалежного оцінювання на підвищення якості шкільної географічної освіти

 • Завдання:

 • ознайомити учасників семінару з аналітичними матеріалами за результатами ЗНО-2015 з географії та особливостями проведення ЗНО-2016;

 • визначити основні вимоги до рівня підготовки учасників ЗНО з географії на підставі затвердженої програми та характеристики тесту;

 • надати методичну і практичну допомогу вчителям з питань підготовки учнів до проходження ЗНО з географії

Експертні комісії з визначення оцінки за шкалою 100 – 200 балів при Українському центрі оцінювання якості освіти

 • Експертні комісії з визначення оцінки за шкалою 100 – 200 балів при Українському центрі оцінювання якості освіти

 • Експертні групи при регіональних центрах оцінювання якості освіти

 • Робоча група Українського центру оцінювання якості освітиОбсяг знань

 • Обсяг знань

 • Обсяг умінь

 • З точки зору ВНЗ як замовника

 • З точки зору ЗНЗ як «постачальника» (стандарти, програми, підручники)

характеризує здатність тестового завдання відділяти учасників тестування з різним рівнем навчальних досягнень. Дискримінативність завдання визначають як різницю складності завдання для сильної і слабкої груп

 • характеризує здатність тестового завдання відділяти учасників тестування з різним рівнем навчальних досягнень. Дискримінативність завдання визначають як різницю складності завдання для сильної і слабкої групПри вивченні складних для засвоєння тем використовувати складання узагальнювальних схем і таблиць із формуванням висновку, застосовувати практичні методи із проблемними питаннями, ситуаціями.

 • При вивченні складних для засвоєння тем використовувати складання узагальнювальних схем і таблиць із формуванням висновку, застосовувати практичні методи із проблемними питаннями, ситуаціями.

 • Під час організації навчальної діяльності з картами та підручниками важливо враховувати, що в них можуть міститися застарілі статистичні, номенклатурні чи картографічні дані, які не відображають реальної ситуації в розвитку і розміщенні географічних об'єктів на території, що зображується. У процесі вимушеного використання застарілої інформації варто її коригувати і ознайомлювати учнів з новими статистичними даними, географічними назвами, з кордонами держав та іншими змінами, що відбуваються постійно.Використовувати для організації практичної пізнавальної діяльності учнів найсучасніші наочні матеріали, Інтернет-ресурси, електронні методичні ресурси.

 • Використовувати для організації практичної пізнавальної діяльності учнів найсучасніші наочні матеріали, Інтернет-ресурси, електронні методичні ресурси.Використовувати зошити ЗНО з географії минулих років для індивідуальної роботи з учнями (розв’язання завдань).

 • Використовувати зошити ЗНО з географії минулих років для індивідуальної роботи з учнями (розв’язання завдань).

 • Формувати в учнів навички роботи із тестами, техніку виконання тестів (самоконтроль часу, умовне визначення меж результатів тощо).

 • Проводити тренувальне тестування за програмою ЗНО та характеристиками сертифікаційних робіт з географії.

 • Використовувати систему елективних курсів, факультативів, індивідуально-групових занять для задоволення пізнавальних потреб учнів.

 • Оформити в кабінеті стенд «Готуємось до ЗНО з географії», де розмістити матеріали щодо ЗНО з географії 2016 року, приклади вирішення окремих завдань, зразок бланку відповідей, список додаткової літератури для учнів, адреси сайтів Українського центру оцінювання якості освіти і Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти.

географічних понять і термінів;

 • географічних понять і термінів;

 • компонентів природи та їхніх характеристик;

 • географічних об’єктів, геосфер, їхньої будови та процесів явищ, що в них відбуваються;

 • географічних подій, персоналій;

 • закономірностей природи, чинників розміщення населення та галузей господарства;

 • елементів географічної карти;Визначати за описом належність географічного об’єкта до певного регіону, явищ і процесів до певної геосфери, групи населення, галузі господарства;

 • Визначати за описом належність географічного об’єкта до певного регіону, явищ і процесів до певної геосфери, групи населення, галузі господарства;

 • Виділяти головне (характерні риси природного комплексу, регіональні особливості материків і океанів, економічних районів, країн)групувати, систематизувати географічну інформацію за вказаною або визначеною ознакою;

 • групувати, систематизувати географічну інформацію за вказаною або визначеною ознакою;

 • встановлювати взаємозв’язки між процесами, що відбуваються в географічній оболонці;

 • аналізувати та оцінювати процеси, що відбуваються в економіці, населенні країн світу, спираючись на власні географічні знання;

 • отримувати інформацію з джерела, працювати з різноманітними джерелами географічної інформації, застосовувати набуті знання в нових умовах

58 завдань, 150 хвилин

 • 58 завдань, 150 хвилин

 • Сертифікаційна робота складається із завдань чотирьох форм:

 • 1) Завдання з вибором однієї правильної відповіді

 • 2) Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

 • 3) Завдання відкритої форми з короткою відповіддю.

 • 4) Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору)

 • Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту з географії - 92 • № 1–42

 • До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А.

 • оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано. • № 43–48

 • До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари). Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.

 • оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання не надано. • № 49-52

 • Під час виконання цих завдань потрібно отримати числовий результат у тих одиницях вимірювання, які вказані в умові завдання, й записати його до бланка відповідей А.

 • оцінюється 0 або 2 тестовими балами: 2 бали, якщо зазначено правильну відповідь; 0 балів, якщо зазначено неправильну відповідь або завдання взагалі не виконано.

 • Розв’язання завдань у чернетці не перевіряються і до уваги не беруться

 • Завдання розташовуються за формами: з вибором однієї правильної відповіді, на встановлення відповідності, відкриті завдання з короткою відповіддю, з короткою відповіддю множинного вибору. Це пояснюється специфікою роботи з кожною формою та технологічними аспектами їх комп’ютерної обробки.

 • Завдання в межах кожної з форм розташовуються в логічній послідовності за змістовими блоками, що зазначені в Програмі зовнішнього незалежного оцінювання з географії.

 • Кількість завдань з географії України є більшою, ніж із загальної географії та географії материків і океанів, економічної і соціальної географії світу (чинниками є час, відведений на вивчення, та обсяг матеріалу, що вивчається у шкільних курсах).Сайт УЦОЯО testportal.gov.ua

 • Сайт УЦОЯО testportal.gov.ua

 • Сайт ХРЦОЯО

 • www.zno-kharkiv.org.ua

 • Програма ЗНО з географії

 • Загальна характеристика сертифікаційних робіт

 • Тестові зошити минулих років

 • Пробне тестування

Реєстрація: з 05 до 30 січня 2016р.

 • Реєстрація: з 05 до 30 січня 2016р.

 • Терміни проведення:

 • * Для проходження пробного ЗНО 9 квітня обирається лише один предметХарківський регіональний центр оцінювання якості освіти:

 • Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти:

 • м. Харків, площа Свободи, 6

 • Телефон науково-методичного відділу

 • (057) 705-39-10

 • Наш сайт:

 • www.zno-kharkiv.org.uaПоділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка