Мета семінару : підвищення ефективності науково-методичного забезпечення діяльності знз у 2012-2013 н рДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.Мета семінару : підвищення ефективності науково-методичного забезпечення діяльності ЗНЗ у 2012-2013 н.р.

 • І. Науково-методичний модуль

 • 1.1. Модернізація змісту методичної роботи у контексті положень Національної стратегії розвитку освіти України на 2011-2021роки.

 • Попик О.Ф., проректор обласного

 • інституту післядипломної

 • педагогічної освіти

 • 1.2. Комплексний науково-методичний аналіз діяльності РМК/ММК щодо розвитку виховних систем загальноосвітніх навчальних закладів у новому навчальному році.

 • Іова В.Ю. завідувачка центру

 • виховної роботи ОІППО

 • 1.3. Основні напрями діяльності районних та міських методичних кабінетів щодо підвищення рівня ефективності громадянського виховання учнів.

 • Іова В.Ю.,

 • 1.4 Впровадження інноваційних форм та методів науково-методичного забезпечення проведення постійно діючих семінарів організаторів виховної роботи.

 • Красномовець Л.В.ІІ. Практичний модуль семінару

 • 2.1. Інтеграція діяльності державних органів, установ освіти, громадських правозахисних організацій, служби в справах дітей, батьків щодо підвищення рівня вихованості школярів».

 • Антецька Т.С.

 • 2.2. Презентація матеріалів методичного супроводу виховної діяльності класних керівників.

 • Красномовець Л.В., 2.3. Організація інтерактивних форм виховної роботи як необхідна умова особистісного становлення дитини .

 • Іова В.Ю..

 • ІІІ. Підсумки роботи семінаруВиступ на тему

 • Модернізація змісту методичної роботи у контексті положень Національної стратегії розвитку освіти України на 2011-2021роки

 • Попик О.Ф., проректор обласного інституту післядипломної

 • педагогічної освітиВиступ Іової Валентини Юліанівни на тему

 • Основні напрями діяльності районних та міських методичних кабінетів щодо підвищення рівня ефективності громадянського виховання учнів.Виховання громадянина України

 • Його реалізація, як зазначається в Національній стратегії розвитку освіти в Україні у 2012-2021, залежить від багатьох складових і, в першу чергу, від парадигми суспільного розвитку, соціальних, культурно-освітніх чинників, які є тими важливими факторами, котрі впливають на соціально-психологічне становлення особистості.Оновлення змісту освіти і виховання

 • Освіта - це і умови подачі знаннєвого продукту, і середовище особистісного руху учня до успіху. Сучасні реалії вимагають від навчального закладу не тільки організації інтелекту, прищеплення навичок до розумової, технологічної діяльності, а ще - забезпечення пріоритетності формування ціннісних ставлень дитини до світу.Усвідомлена діяльність як основа вихованості дитини

 • Інтелектуальна складова – це усвідомлена діяльність, що передбачає розвиток уміння дитини отримувати, аналізувати, адаптувати інформацію Емоційна складова- це здатність осмислювати, виявляти почуття, опановувати їх. Практична складова –це здатність усвідомлювати свої потреби та досягати їх реалізації.Іван Дмитрович Бех зазначав

 • «Знанням потрібний ціннісний супровід, а розвитку дитини—етичні рамки».

 • Модернізація виховання розпочинається з усвідомлення необхідності формування ціннісного ставлення дитини до світу. Цінності спрямовують людину у соціальній, духовній, професійній, особистісній діяльності, впливаючи на процес мислення та визначаючи індивідуальний стиль життя, система цінностей набуває характеру ідеальних зразків, на основі яких відбувається формування способів поведінки.Цінність як оцінка навколишньої дійсності

 • Цінність – це особливий продукт духовної діяльності, під час якої демонструються соціальні якості людини. Цінність - це водночас і моральна, і громадянська оцінка навколишньої дійсності. Ціль виховання якраз і полягає у тому, щоб підготувати особистість учня до такої оцінки.Основне завдання виховання

 • – це надання допомоги дитині у засвоєнні важливих соціальних контекстів, підготовка її до усвідомленої діяльності. Рух нашої української спільноти до самодостатнього громадянського суспільства передбачає орієнтацію особистості на такі цінності як національна ідея, патріотизм, закон, пра­ва і обов'язки, толерантність, демократія. Форму­вання громадянських якостей та громадянської, політичної культури особистості учня має проходити як на уроках, так і в позаурочний час.Вектор модернізації виховання

 • в навчальному закладі – це забезпечення розвитку індивідуальних властивостей учня, виявлення його потенціалу в пізнанні, комунікації, формуванні активної громадянської позиції, відповідальному ставленні до свого здоров’я, забезпечення умов у самореалізації, профорієнтації.Система виховної роботи

 • повинна бути облаштована так, щоб учні могли отримати знання, вміння і навички співжиття в демократичному, правовому, громадян­ському суспільстві, готовності до самоідентифікації в аксіологічному полі. Важливою умовою створення виховного розвивального простору є оновлення системи методичної підтримки організаторів виховання на акмеологічних засадах.Стратегічні умови

 • Стратегічною умовою виховання гуманістичних цінностей у особистості є створення стимулюючого і розвивального середовища на основі виявлення мети, цінностей, норм, принципів, завдань, напрямів виховних програм діяльності відповідно до потреб, інтересів особистості, а також використання культурно-духовних можливостей конкретного середовища – створення організаційно-діяльнісної структури, що забезпечує розв’язання цих завдань, - відбір засобів, методів, способів методичної діяльності – реалізація особистісно орієнтованого процесу виховання –оцінювання діяльності та її впливу на виховний процес – планування перспектив особистісного розвитку особистості.Районні, міські методичні кабінети

 • мають здійснювати науково-методичне забезпечення модернізації виховної діяльності педагогів на методологічних, науково-теоретичних, нормативно-правових і культурно-історичних засадах.Науково-методичний центр виховної роботи ОІППО рекомендує:

 • На серпневих засіданнях методичних об’єднань провести аналіз методично-інформаційного супроводу діяльності навчальних закладів з питань виконання Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки в частині забезпечення громадянського, патріотичного та морально-правового виховання учнівської молоді.Реалізації положень Національної стратегії розвитку освіти в Україні

 • Ввести до планів роботи районних (міських) постійно діючих семінарів класних керівників, педагогів-організаторів питання реалізації положень Національної стратегії розвитку освіти в Україні.

 • Забезпечити реалізацію завдань виховання у контексті положень програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».Методисту необхідно:

 • Забезпечити методичний супровід впровадження ідей демократичного громадянства у систему виховної роботи.

 • Досконало опанувати діагностичними методиками визначення рівня мотивації педагогів щодо здійснення особистісно орієнтованого підходу у виховному процесі.

 • Створити банк діагностичних методик визначення готовності педагогів до впровадження особистісно орієнтованих технологій, інтерактивних методик правовиховної роботи

 • Поповнювати банк даних про педагогічний досвід з питань реалізації завдань виховання.

 • Проводити системне вивчення ефективності виховної діяльності педагогічних колективів навчальних закладів.

 • Забезпечити інтегративну діяльність методиста з виховної роботи з громадськими організаціями, службами у справах дітей щодо правового захисту дітей.Рекомендуємо:

 • Продовжити вести в засобах масової інформації, районних,міських газетах постійно діючу рубрику «Правовий захист дитини».

 • Створити картотеку передового педагогічного досвіду з питань правового виховання дітей та учнівської молоді, впровадження виховних інноваційних технологій.

 • Системно здійснювати аналіз змісту докурсових завдань слухачів курсів педагогів-організаторів, курівників гуртків.Щодо сімейно-родинного виховання

 • Забезпечити роботу батьківського всеобучу в навчальних закладах.

 • Поглиблювати співпрацю школи, батьків та громадських організацій щодо формування правомірної поведінки, здорового способу учнів життя.

 • Забезпечити методичний супровід діяльності класних керівників щодо підготовки учнівської молоді до подружнього життя та формування відповідального батьківства.

 • Розглянути можливість проведення районних та міських форумів батьків з питань виховання дітей у родині.Щодо правового виховання та правового захисту дітей

 • Створити консультаційні центри з питань наукового-методичного забезпечення процесу правового захисту дитини.

 • Практикувати вивчення ефективності правового виховання, розвитку в школярів методологічних компетентностей (знань, навичок конструктивного опору до негативних соціальних впливів) за допомогою моніторингових методик.

 • Використовувати зміст програми Інтернет Цензор, К9, Наомі у системі правового та превентивного виховання.Результати опитування учнів

 • Курять - від 16% до 70 % опитуваних.

 • Пробували курити – понад 50% хлопців, 40% дівчат.

 • Перші спроби курити серед хлопців – у 10-11-річному віці, рідше – у молодшому;

 • Курять щодня – понад 10% учнів, 4% -раз на тиждень. • курять від 28% до 70% опитаних, пробували курити понад 50% хлопців та 40% дівчат, перші спроби курити серед хлопців найчастіше відбуваються в 10-11 річному віці, рідше – у молодшому віці, понад 11% школярів курять щодня, а 4% - хоча б раз на тиждень;

 • вживали алкоголь протягом останнього перед опитуванням місяця 46% опитуваних старшокласників (48% - хлопці, 45% - дівчата);

 • досвід вживання наркотиків у своєму житті мали 12% учнів віком від 15 до 17років (18% -серед хлопців, 6% - серед дівчат. За останні 12 місяців вживали наркотичні речовини 6% опитаних;

 • брали участь у бійках 36% школярів, звертались до медиків із травмами – 30%;

 • мають досвід статевого життя - 42% опитаної учнівської молоді віком 15-17 років (55% серед хлопців та 31 % серед дівчат), від 7 до 15% підлітків вступали в статеві стосунки до 15 років.

 • Отримані результатиРезультати опитування учнів

 • Вживали алкоголь протягом останнього перед опитуванням місяця - 42 % респондентів, з них 46 % - хлопці, 41 % дівчата.

 • Вживали наркотичні речовини – 14 % учнівської молоді віком 15-17 років, 24 % - хлопці, 8 % –дівчата.Результати опитування учнів

 • Брали участь у бійках щонайменше раз на рік – 36 %.

 • Звертались до медиків із травмами -30%.

 • Потерпали щомісяця від образ -22%.

 • Ображали інших -25%.Результати опитування учнів

 • Мають досвід статевого життя понад 40%опитаних віком 15-17 років, 52 % -хлопці, 28 % -дівчата.

 • Вступали в статеві стосунки до 15 років – від8 до 15 % підлітків.

 • Наявні результати свідчать про необхідність посилення профілактичної роботи за цими складовими.Виступ Красномовець Л.В.

 • Впровадження інноваційних форм та методів науково-методичного забезпечення проведення постійно діючих семінарів заступників директорів з виховної роботи, класних керівників, педагогів-організаторів, керівників гуртків.Нормативно-правові засади науково-методичної роботи методиста

 • Проект Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки.

 • Програма «Основні орієнтири виховання учнів1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»

 • Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій “Сто відсотків” на період до 2015 року

 • ПРОЕКТ КОНЦЕПЦІї ГУМАНІТАРНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ.

 • УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ПРО КОНЦЕПЦІЮ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ, 2011р.

 • ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ “Про Рекомендації парламентських слухань на тему "Інститут сім'ї в Україні: стан, проблеми та шляхи їх вирішення“

 • КОНЦЕПЦІЯ сімейного виховання в системі освіти України «Щаслива родина» на 2012-2021 рокиНауково-методичні посібники

 • Ефект методики або золоті зерна досвіду

 • Орієнтири морально-духовного виховання особистості.

 • 3. Науково-методична робота з педкадрами, В.В.Гуменюк.

 • 4. Часопис “Управління освітою”

 • 5. Журнали “Освіта і управління” та інші.Пріоритетні напрями науково-методичної роботи методиста є:

 • -системний аналіз змісту, форм та методів виховання дітей та учнівської молоді, його результативність;

 • -трансформація наукових ідей у педагогічну практику;

 • -науково-методичне забезпечення розвитку виховних систем ЗНЗ;

 • -розробка сучасних програм, посібників, рекомендацій, буклетів, збірників;

 • -вивчення, узагальнення та впровадження ППД

 • -впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в організацію методичної роботи із ЗДВР, педагогами-організаторами, класними керівниками керівниками гуртків.Впровадження інноваційних технологій виховання

 • Комп’ютерно-телекомунікаційні;

 • Особистісно орієнтоване виховання.

 • Технологія превентивного виховання.

 • Технологія кооперативного виховання.

 • Гуманістична виховна технологія В.Сухомлинського.

 • Школа-сім’я-родина.

 • Програмно-проектні технології (“рівний-рівному”,

 • “Добрик – Всесвіт”)

 • Колективне творче виховання І.П.Іванова.

 • Технологія вільного виховання Марії Монтессорі.

 • Вальдорфська технологія Р.ШтайнераІнноваційні аспекти методичного забезпечення виховання

 • Інноваційна технологія науково-методичного супроводу виховної діяльності.

 • Система методичного сервісу на диференційовані потреби педагогів.

 • Інформатизація науково-методичної роботи (Інтернет-форуми, вебінари).

 • Педагогічні виставки (виставки педідей)

 • Програмно – проектні технології.

 • Модерування,

 • Супервізія

 • Наставництво

 • КонсалтингНетрадиційні форми методичної роботи

 • Тренінг – центр, творча педагогічна майстерня “Навчаючись – виховувати”, ділові ігри, методичні ринги, методичні аукціони, педагогічні турніри.

 • Клуб ЗДВР “Педагогічна скарбниця”,

 • Клуб педагогів-організаторів “Співробітництво”

 • Фестиваль педагогічної творчості керівників гуртків.Районні (міські) методичні об’єднання на 2012 – 2013 н.р.

 • Заступників директорів з виховної роботи.

 • Педагогів –організаторів.

 • Керівників гуртків ПНЗ.

 • Голів методичних об’єднань класних керівників 1-4 класів, 5-9, 10-11 класів.Тематика роботи районних (міських) постійно діючих семінарів ЗДВР

 • ТЕМА І

 • «Науково - методичного забезпечення діяльності педагогічних колективів навчальних закладів щодо формування ціннісного ставлення до суспільства і держави»

 • Мета:

 • підвищення ефективності науково-методичного забезпечення діяльності навчальних закладів щодо формування ціннісного ставлення до суспільства і держави.Тема ІІ «Попередження правопорушень та злочинності в учнівському середовищі»

 • Мета:

 • посилення профілактичної роботи в навчальних закладах та організація змістовного дозвілля дітей та учнівської молоді;

 • підвищення ефективності науково-методичного супроводу діяльності навчальних закладів щодо попередження правопорушень та злочинності в учнівському середовищі.І. Науково-методичний модуль заняття

 • 1.1. Основні напрями діяльності відділів та управлінь освіти щодо посилення профілактичної роботи у навчальних закладах в контексті положень Національної стратегії розвитку освіти України на 2011-2021роки

 • 1.2. Аналіз стану правовиховної роботи та попередження правопорушень і злочинності в учнівському середовищі.

 • 1.3. Модернізація правової освіти і правового виховання дітей та учнівської молоді.ІІ. Практичний модуль

 • Педагогічно-виховна майстерня «Створення організаційно-діяльнісної структури як визначення потенціалу виховуючого середовища».

 • Засідання за круглим столом «Інтеграція діяльності державних органів, установ освіти, громадських правозахисних організацій, служби в справах дітей, батьків щодо попередження правопорушень та злочинності в учнівському середовищі.

 • Презентація методичних матеріалів з питань превентивного виховання дітей та учнівської молоді.

 • Організація інтерактивних форм роботи щодо попередження насильства в школі.Тема ІІІ «Сімейне виховання в контексті модернізації освіти"

 • І. Управлінський аспект

 • Нормативно-правові засади сімейно-родинного виховання .

 • Правовий захист дитини.

 • Державно-громадське управління, перспективи розвитку.

 • Обласна, районні ради, асоціації батьківської громадськості: досвід, проблеми, шляхи їх розв’язання.Конференція з обміну досвідом роботи

 • ЗАНЯТТЯ 4. Науково - методичне забезпечення діяльності педагогічних колективів навчальних закладів щодо розвитку особистості:

 • творчий досвідМетодичні рекомендації щодо організації методичних об’єднань класних керівників

 • Схема орієнтовного плану методичного об’єднання класних керівників І. Вступ.

 • :№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові

 • Тема (проблема)

 • Форма узагальнення

 • Застосування     

 •  ІІ. Графік і тематика засідань

 • № п/п Зміст роботи Форма проведення Дата виконання Відповідальний за виконання

 • Домашнє завдання Примітка        

 • ІІІ. Вивчення та поширення перспективного педагогічного досвіду.    

 • ІV. Робота з молодими класними керівниками. V. Вивчення рівня вихованості учнів та результативності виховної роботи. Під час аналізу слід розрізняти критерії оцінювання результатів і критерії оцінювання процесу. Перші дають змогу визначити рівень розвиненості якостей особистості учнів, їх вихованості, навченості, соціалізації. Другі допомагають з’ясувати, як спрацьовує механізм виховання, як на результати останнього впливають ті чи інші чинники (умови).Документація методичного об’єднання класних керівників

 • 1.     Річний план роботи методичного об’єднання. 2.     Пропозиції засідань методичного об’єднання. 3.     Аналітичні матеріали за підсумками проведених заходів. 4.     Плани роботи та матеріали структурних методичних одиниць, які працюють в рамках методичного об’єднання. 5.     Районна картотека передового педагогічного досвіду.Рекомендована тематика засідань методоб’єднання класних керівників

 • Засідання 1. Тема: Формування у школярів високої громадянської активності та національної свідомості

 • 1. Громадянське виховання підлітків як соціально-педагогічна проблема. 2. Форми та методи формування національної свідомості та самосвідомості (доповідь). 3. Обмін досвідом між класними керівниками: ·  виховання у школярів національних і загальнолюдських цінностей; · системна робота з національного виховання; · виховання в контексті життєтворчості особистості; шляхи формування національної свідомості; · виховання поваги до державних символів

 • 4. Моделювання виховної години класного керівника. 5. Обговорення заходу, висновки та пропозиції. 6. Обговорення плану методичного об’єднання класних керівників. 7.  Знайомлення з новинками методичної літератури. Домашнє завдання: Підготувати питання до анкетування учнів з національно-громадянського виховання.Тема: Удосконалення сімейно-родинного виховання учнів

 • Засідання 2 1. Спільна робота громадськості, школи і сім’ї у становленні особистості школяра. 2. Індивідуальна робота класного керівника з батьками (з досвіду роботи). 3. Проблемний стіл за участю батьків на тему “Умови успішного виховання дітей у родині”: · родина – міцний і дружний колектив; · здоровий родинний мікроклімат і його вплив на формування особистості дитини; · довір’я у вихованні; · ставлення до найстарших членів сім’ї, родини; · єдність вимог батьків та вчителів у ставленні до дітей. 4. Відвідування заняття психолога з учнями. Проведення анкетування. 5. Родинний захід (педагогічний всеобуч батьків). 6. Підсумок туристсько-краєзнавчих експедицій в рамках Всеукраїнського руху “Моя земля – земля моїх батьків”. Домашнє завдання: Висловити думки щодо Концепції сімейно-родинного виховання “Щаслива родина”Тема: “Методи превентивного виховання”

 • Засідання 3. 1. Соціально-економічні тенденції розвитку суспільства і проблеми профілактичної виховної роботи з неповнолітніми (лекція). 2. Обговорення результативності проведення обласного Інтернет-форуму з питань сімейно-родинного виховання 3. Методичний фестиваль класних керівників: · напрямки правовиховної роботи; · система заходів з правовиховної роботи; · система профілактики правопорушень; · система роботи з попередження правопорушень; · орієнтовна тематика з морально-правового виховання; · роль ради профілактики; · вивчення особистості важковиховуваних школярів. 4. Відвідування уроку правознавства. 5. Фрагмент засідання ради профілактики. 6. Виховний захід на правову тематику. 7. Обговорення відвіданих заходів, висновки та пропозиції. Домашнє завдання: Підготувати питання до анкетування учнів з вивчення розвитку особистості.Тема: Сутність і особливості розвитку особистості

 • Засідання 4. . 1. Система роботи класного керівника з регулювання та корегування міжособистісних стосунків в учнівських колективах (доповідь). 2. Особистісно орієнтований підхід – необхідна умова розкриття творчої індивідуальності особистості (з досвіду роботи). 3. Засідання ради (комітету і т.п.) учнівського самоврядування. 4. Проведення анкетування з вивчення розвитку особистості. 5. Творчий портрет класного керівника. 6. Огляд методичної літератури з виховної роботи. 7. Проведення підсумків роботи методичного об’єднання класних керівників. Проблеми, їх вирішення, пропозиції. Організація діяльності центру виховної роботи в 2012-2013 н.р.

 • 1. Центр виховної роботи - це місце роботи з дитячими об’єднаннями та організаціями, з школярами різних вікових категорій, які навчаються в даному закладі; членами первинних осередків дитячо-юнацьких об’єднань, які діють на базі закладу; класними керівниками, керівниками гуртків, об’єднань за інтересами, організаторами дозвіллєвої та виховуючої діяльності з дітьми. 2. Центр виховної роботи рекомендується створювати в закладах освіти за наявністю приміщень, придатних для: – організації малих форм ігрової діяльності з дітьми; – засідань органів учнівського самоврядування та первинних осередків дитячо-юнацьких об’єднань; – консультативної роботи з учасниками навчально-виховного процесу; – творчої роботи педагогічних працівників. 3. У навчальних закладах І-ІІІ ступенів може діяти центр роботи з дитячими об’єднаннями та організаціями, завідувач-педагог-організатор. У навчальних закладах І-ІІ ступенів – кімната школяра, або учнівська кімната, або кімната роботи з дитячими об’єднаннями та організаціями.Рекомендації щодо оформлення центрів виховної роботи

 • 1. Куточок державної символіки:

 • “Що необхідно знати про національну символіку”, Я – громадянин України”, “Символи моєї держави”, “Конституція України – основний закон нашої держави”, “Національні символи України”, “Держава – Україна – державні символи”;

 • Конституція України;

 • Інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки України “Рекомендації щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладів України” (07.09.2000, 43);

 • Макети Прапора, малого Державного Герба України, текст Державного Гімну України;

 • Текст статті 20 Конституції України;

 • Правила використання Державного Прапора, Державного Гімну України.У відповідних центрах можуть зосереджуватися такі матеріали:

 • 4 Нормативно-правове забезпечення виховного процесу: – Декларація прав дитини, Конвенція ООН Про права дитини, Конституція України, Закон України про освіту, Закон України “Про загальну середню освіту”, Закон України “Про молодіжні та дитячі організації”, Закон України “Про волонтерський рух”, Програма “Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України”, інші нормативні документи Міністерства освіти і науки України та освітніх установ, Укази і розпорядження державних органів з проблем виховання. – Методична, довідкова література, інформаційні матеріали з проблем виховання школярів. – Матеріали що готувалися до нарад, педагогічних рад тощо. Планування та розробки основних напрямів роботи: – плани виховної роботи: загальношкільний план виховної роботи на рік, календарний (за окремими тижнями місяця) або план-сітка, особистий щоденно-тижневий; – єдиний режим позаурочної виховної діяльності (зайнятість дітей в позаурочний час в гуртках, клубах, громадських організаціях тощо); – план та матеріали щодо діяльності органів учнівського самоврядування; – план та матеріали щодо діяльності дитячих громадських організацій; – плани різних категорій навчання учнівського активу; – плани роботи на канікулах; – графік випуску шкільної преси; – розклад та плани позаурочної роботи (гурткової (клубної)) з учнями; – структурна модель організації діяльності учнів школи за місцем проживання; – заходи з пріоритетних напрямів виховної діяльності.У центрах виховної роботи можуть також зосереджуватися:

 • Матеріали з досвіду організації правоосвітньої та правовиховної роботи серед неповнолітніх: – соціальний паспорт школи; – картки особистого обліку дітей, схильних до правопорушень; – інформаційні банки даних про дітей, схильних до правопорушень, проблемні сім’ї, в яких виховуються діти школи; – матеріали ради профілактики, угоди про співпрацю з працівниками правоохоронних органів; – робота шкільних центрів довіри, якщо такі є; – матеріали щодо реалізації комплексних програм “Сприяння просвітницькій роботі “рівний-рівному” серед молоді України щодо здорового способу життя”, “Діалог”, “Як збуваються і розбиваються мрії, корисні звички”.Стенди: “Шкільний кур’єр” (“Голос школи”, “Інформує рада учнівського комітету”, “Шкільний вісник”, “Інформаційний вісник”):

 • Організаційно-функціональна структура учнівського самоврядування.

 • Склад ради органу учнівського самоврядування.

 • Єдиний режим виховної роботи.

 • Циклограма діяльності на місяць.

 • Вісті з класів.

 • Шкільні новини.

 • “Колючка” (“Блискавка”, “Сатиричне перо” тощо).

 • Графік проведення засідань учнівського самоврядування.

 • Програма передач шкільного радіомовлення.Аналіз роботи класних колективів (“Голос чергового”):

 • “За кращий клас“.

 • “За кращий санітарний стан”.

 • “За успіхи в навчанні”.

 • “Пам’ятка черговому школи”.

 • Обов’язки чергових класів.

 • Екран “Живи, книго!”.Куточок шкільної символіки:

 • Гімн школи.

 • Герб (емблема) закладу.

 • Закони школяра.

 • Правила поведінки учнів у школі.Люби і знай свій рідний край

 • “Мій край – моя історія жива”, “Моя країна –Україна”. “Літопис нашого краю” тощо):

 • Колективні творчі справи за напрямами руху “Моя земля – земля моїх батьків”.

 • Сторінки історії рідного краю (пошуково-краєзнавчі матеріали).

 • Історія освіти села (селища, міста), історія закладу.Волонтерська діяльність, “Добрик – Всесвіт”

 • “Вони потребують твоєї допомоги”:

 • Структурна модель (карта-схема) організації діяльності учнів школи за місцем проживання: груп милосердя, постів взаємодопомоги, членів волонтерського руху тощо.

 • Списки людей, які потребують особливого піклування.Консалтинг-центр з питань виховання школярів

 • Консультування як особлива професійна діяльність методиста РМК та його творчого активу.

 • Головне завдання – забезпечити педагога-виховника інформацією, яка допоможе ефективно розв’язувати виховні проблеми.

 • Використання інтернет-технологій.2012-2013н.р. Творчі групи

 • З проблем розвитку особистості, формування ціннісного ставлення до навколишнього світу.

 • З проблем інформаційно-просвітницької роботи щодо європейської інтеграції України.

 • З питань координації діяльності дитячо-юнацьких об’єднань, організацій, розвитку волонтерського руху.

 • З питань впровадження сучасних програм, проектів (“Добрик –Всесвіт” та ін.)Динамічні групи

 • Проблема “Кейс-метод в діяльності класного керівника, педагога-організатора, ЗДВР тощо”

 • Мета “Розробити структурно-змістову модель кейсу класного керівника та методичний комплект матеріалів до кейсу”

 • Проблема “Портфоліо в діяльності керівника гуртка ПНЗ”

 • Мета “Розробити структурно-змістову модель портфоліо керівника гуртка” • Дякуємо за роботу
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка